Tag Archives: אלקאעדה

הקמת חזית פתח אלשאם במקום ארגון ג’בהת אלנצרה, שלוחת אלקאעדה בסוריה: רקע, סיבות ומשמעויות


אבו מחמד אלג'ולאני, מנהיג ארגון ג'בהת אלנצרה, מודיע בערוץ אלג'זירה הקמת חזית פתח אלשאם (חזית ניצחון אלשאם). משני צדדיו יושבים שני פעילים בכירים בארגון בעלי סמכות הלכתית. מעל לראשי השלושה נראה לוגו הארגון החדש (אלג'זירה, 28 ביולי 2016).
אבו מחמד אלג'ולאני, מנהיג ארגון ג'בהת אלנצרה, מודיע בערוץ אלג'זירה הקמת חזית פתח אלשאם (חזית ניצחון אלשאם). משני צדדיו יושבים שני פעילים בכירים בארגון בעלי סמכות הלכתית. מעל לראשי השלושה נראה לוגו הארגון החדש (אלג'זירה, 28 ביולי 2016).

כללי

1.   אבו מחמד אלג'ולאנימנהיג ארגון ג'בהת אלנצרה, שלוחת אלקאעדה בסוריה, הופיע ב-28 ביולי 2016 בערוץ אלג'זירה והודיע על הקמת מסגרת חדשה שתיקרא חזית פתח אלשאם (חזית ניצחון אלשאם[1]). המסגרת החדשה שהוקמה תבוא במקומו של ארגון ג'בהת אלנצרה. להודעתו של אלג'ולאני קדמה הודעת תמיכה במהלך הצפוי מטעמם של מנהיגי אלקאעדה (אימן אלט'ואהרי וסגנו אחמד חסן אבו אלח'יר).

2.    מניתוח ההודעות של אלג'ולאני ושל מנהיגי אלקאעדה עולה כי הקמת חזית פתח אלשאם בוצעה תוך הסכמה מוקדמת ותיאום עמדות ביניהם. הדבר מוצא ביטויו בשבחים שחלק אלג'ולאני למנהיגי אלקאעדה; בתמיכה הברורה של מנהיגי אלקאעדה במהלך הצפוי; ובנימוקים הדומים, להצדקת הקמתה של המסגרת החדשה (הרושם שנוצר הוא שנעשה תיאום מוקדם בין שני הצדדים של תכני ההודעה).

3.    להערכתנו נועדה הקמת המסגרת החדשה לטשטש ולעמעמם את הקשר עם אלקאעדה ולהתנתק מהדימוי הטרוריסטי, שאותו מסמל הארגון. ההתנתקות מהדימוי הטרוריסטי נועדה לסייע לקדם שתי מטרות-יסוד, בזירה הבינלאומית ובזירה הפנים-סורית:

א. בזירה הבינלאומית נועד המהלך להקשות על ארה"ב ומדינות הקואליציה המערבית להצטרף להתקפות האוויריות המתנהלות נגד ג'בהת אלנצרה ע"י רוסיה. המערכה של ארה"ב ובעלות בריתה התמקדה מראשיתה בדאעש בעוד שרוסיה תקפה גם את ג'בהת אלנצרה מאחר וראתה בו את אחד האויבים המרכזיים למשטר הסורי. עיתוי ההודעה קשור, להערכתנו, לידיעות אודות ההסכם המתגבש בין רוסיה וארה"ב, שבמסגרתו תשתפנה השתיים פעולה בלחימה נגד דאעש וג'בהת אלנצרה. בראיית אלג'ולאני המהלך החדש עשוי ליצור דימוי של התנתקות מאלקאעדה ובכך להקשות על ארה"ב והמערב להתייחס למסגרת החדשה כאל ארגון טרור (מה גם שבפועל, ארגון  ג'בהת אלנצרה נמנע מביצוע פיגועים נגד ארה"ב והמערב או נגד רוסיה, בניגוד למתקפת הטרור שמנהלים דאעש ותומכיו).

ב. בזירה הפנים-סורית חותר אלג'ולאני למצוא מכנה משותף רחב ככל האפשר עם ארגוני מורדים בעלי אופי אסלאמי, גם כאלו שהאידיאולוגיה שלהם אינה בהכרח סלפית-ג'האדיסטית, ולהילחם עימם במשותף נגד המשטר הסורי. יתכן גם שהמהלך הנוכחי נעשה כהיענות לדרישות ארגוני המורדים האחרים, החוששים מהפיכתם ליעד לתקיפות אוויריות בשל זיהויים עם אלקאעדה. הנטייה לשיתופי פעולה עם ארגוני מורדים אחרים ליוותה את ארגון ג'בהת אלנצרה מאז היווסדו, הקלה עליו ליצור קואליציות ומסגרות-על עם ארגוני מורדים אחרים (תחת הכינוי "צבא אלפתח"), והבדילה אותו באופן ברור מדאעש (המעדיף לנהל את מלחמותיו לבדו, ללא קואליציות ובעלי ברית, ונמצא בחיכוכים מתמידים עם ארגוני מורדים אחרים). שיתוף הפעולה עם ארגוני מורדים אחרים עשוי, בראיית אלג'ולאני, לשפר את יכולתה של המסגרת החדשה לעמוד בפני יוזמות ההתקפיות של צבא סוריה בסיוע רוסיה, איראן, חזבאללה והמיליציות השיעיות הנתמכות ע"י איראן. יוזמות התקפיות אלו מתמקדות כיום במערכה על חלב אולם בהמשך נמצא "על הכוונת" של המשטר הסורי ובעלי בריתו אזור אדלב, המעוז המרכזי של חזית ניצחון פתח (ג'בהת אלנצרה לשעבר).

4.    האם משמעות הקמת המסגרת החדשה הינה באמת ובתמים התנתקות של חזית פתח אלשאם מארגון אלקאעדה? איננו סבורים כך. המהלך החדש הינו ביסודו פועל יוצא מהלחצים המופעלים על ג'בהת אלנצרה בשטח ומשאיפתו הבסיסית של אלג'ולאני (הנתמכת ע"י הנהגת אלקאעדה) לשפר את יכולת ההישרדות של ארגונו  במערכה הממושכת, שעוד נכונה לו. יודגש, כי במישור האידיאולוגי ממשיכה חזית פתח אלשאם לדבוק באידיאולוגיה הסלפית-ג'האדיסטית של אלקאעדה (כפי שהדבר בא לידי ביטוי באמנה, שפורסמה ע"י חזית פתח אלשאם). זאת ועוד, להערכתנו תמשיך המסגרת החדשה לקיים את קשריה עם הנהגת אלקאעדה, הגם שאופיים של הקשרים הללו עדיין אינו ברור. התגובות הראשוניות של ארה"ב ורוסיה מצביעות, כי הן אינן "קונות" את הדימוי החדש, שמבקש אלג'ולאני להקנות למסגרת החדשה, וכי הן ממשיכות להתייחס למסגרת החדשה כאל ארגון טרור (ראו נספח ד').


5.    להלן הנספחים הבאים:

א.  נספח א': עיקרי הודעתו של אבו מחמד אלג'ולאני בערוץ אלג'זירה (28 ביולי 2016).

ב.  נספח ב': עיקרי הודעת התמיכה של הנהגת אלקאעדה במהלך של אלג'ולאני (28 ביולי 2016).

ג.  נספח ג': האמנה של חזית פתח אלשאם (31 ביולי 2016).

ד.  נספח ד': תגובות ראשוניות להודעת אבו מחמד אלג'ולאני על הקמת המסגרת החדשה.

ה.  נספח ה': אבני דרך ביחסי אלג'ולאני וג'בהת אלנצרה עם אלקאעדה ודאעש.

[1] המונח פתח מציין ניצחון או כיבוש והוא משמש בין השאר לתיאור הכיבושים בראשית האסלאם, בתקופת הנביא מחמד ובתקופה שלאחר מותו. המונח אלשאם מתייחס הן לסוריה והן לסוריה-רבתי. הגם שבפועל פועל ארגון ג'בהת אלנצרה בסוריה במובנה המצומצם העדפנו להשתמש במונח אלשאם, המבטא את חזונו ושאיפותיו של הארגון, החותר להקים ח'ליפות אסלאמית בתחומי סוריה-רבתי. 

שחרור אלפלוג’ה מידי דאעש: ומה הלאה?


ראש ממשלת עיראק חידר אלעבאדי מכריז על שחרורה של אלפלוג'ה (ערוץ אלעראקיה, 26 ביוני 2016).
ראש ממשלת עיראק חידר אלעבאדי מכריז על שחרורה של אלפלוג'ה (ערוץ אלעראקיה, 26 ביוני 2016).

כללי

1.   ב-22 במאי 2016 החלה המערכה לשחרור העיר אלפלוג'ה מידי דאעש. הלחימה התנהלה ע"י כוחות הביטחון העיראקים, בסיוע מליציות סוניות ושיעיות, ובסיוע אווירי של ארה"ב והקואליציה. ב-17 ביוני הצליחו כוחות צבא עיראק לכבוש את מרכז העיר ולהשתלט על בנייני הממשל שבה. ב-25 ביוני הסתיים באופן פורמאלי שחרורה של אלפלוג'ה עם השתלטות של הכוחות העיראקים על שכונת אלג'ולאן, שבצפון מערב העיר (המוקד האחרון של ההתנגדות המאורגנת של פעילי דאעש). ב-26 ביוני 2016 הודיע ראש ממשלת עיראק חידר אלעבאדי על שחרור אלפלוג'האולם להערכתנו המערכה באלפלוג'ה עדיין לא הסתיימה, שכן כוחות הביטחון העיראקים יצטרכו לפעול עוד זמן רב על מנת לטהר את העיר וסביבותיה מפעילי דאעש וממטענים וממלכודים, שהותיר אחריו דאעש.

2.   לשחרורה של אלפלוג'ה עשויה להיות משמעות ביטחונית. שכן העיר, הקרובה לבגדאד (כ-54 ק"מ), שימשה בסיס יציאה לפיגועים בבירה בעיראקית הנתונה למתקפת טרור וגרילה מתמשכת מצידו של דאעש. שחרור אלפלוג'ה וטיהור סביבותיה עשויים לסייע למשטר העיראקי לייצב את המצב הביטחוני בבגדאד, גם אם הדבר יעשה בהדרגה ויארך זמן. שחרור אלפלוג'ה מהווה גם מכה מורלית ותדמיתית לדאעש, ולאסלאם הרדיקלי בעיראק, שכן העיר רכשה לעצמה מוניטין כמעוז התמיכה המשמעותי בדאעש ומוקד ההתנגדות הסונית לממשל העיראקי המרכזי ולמערב.

העיר אלפלוג'ה לאחר שחרורה מידי דאעש (חשבון הטוויטר עיראק מנצחת, 28 ביוני 2016).
העיר אלפלוג'ה לאחר שחרורה מידי דאעש (חשבון הטוויטר עיראק מנצחת, 28 ביוני 2016).

3.   מעבר לכך, שיחרורה של העיר אלפלוג'ה מהווהשלב נוסף במאמץ העיראקי לטיהור המחוז הסוני הגדול אלאנבאר מידי דאעש. במסגרת מאמץ זה, שהואץ בחצי השנה האחרונה, הצליחו כוחות הביטחון העיראקים בסיוע אווירי אמריקאי לשחרר שורה של ערים ועיירות לאורך נהר הפרת, שנכבשו ע"י דאעש בשנת 2014 ובמחצית הראשונה של 2015. כמו כן כבשו הכוחות העיראקים את העיר אלרטבה, שבקרבת משולש הגבולות עיראק-סוריה-ירדן (17 במאי 2016). בידי דאעש נותרו עדיין כמה ערים ועיירות במעלה הפרת ובמרכזם הערים ראוה, ענה ואלקאא'ם, שבקרבת הגבול העיראקי עם סוריה[1] (ראו מפה). כפועל יוצא מכך נדחקו פעילי דאעש אל המרחבים הכפריים ואל האזורים המדבריים, משם הם ממשיכים לנהל לוחמת גרילה וטרור נגד הכוחות העיראקים, הממשל העיראקי והעדה השיעית. עם זאת שליטתו של דאעש בערים שבמעלה הפרת בעיראק מאפשרת לו לקיים רצף טריטוריאלי בין עיראק לבין מרחבי דיר אלזור ואלרקה שבסוריה.

באדום : ערים ועיירות לאורך נהר הפרת ששוחררו ע"י הכוחות העיראקים. בשחור : מאחזי דאעש במעלה נהר הפרת, המאפשרים לו לקיים קשר טריטוריאלי רצוף עם מרחבי שליטתו במזרח סוריה (GOOGLE MAPS).
באדום : ערים ועיירות לאורך נהר הפרת ששוחררו ע"י הכוחות העיראקים. בשחור : מאחזי דאעש במעלה נהר הפרת, המאפשרים לו לקיים קשר טריטוריאלי רצוף עם מרחבי שליטתו במזרח סוריה(GOOGLE MAPS).

 

4.   מההיבט הפנים-עיראקיכיבושה של אלפלוג'ה, מעוז האסלאם הסוני- ג'האדיסטי וסמל התנגדות לארה"ב ולמשטר השיעי בבגדאד, טומן בחובו פוטנציאל של התגברות המתחים העדתיים בין הסונים לשיעיים בעיראק, מתחים אלו הם שהיוו קרקע פוריה לצמיחתם ולשגשוגם של דאעש והאסלאם הרדיקלי בעיראק. דווקא הסמליות הרבה של אלפלוג'ה נודעת חשיבות רבה למידת הצלחת הממשל העיראקי לשקם מחדש את תשתיות העיר ואת בתיה שנהרסו, להשיב בלוח זמנים מהיר את תושביה שנעקרו, לטפח הנהגה מקומית ולמנוע התנכלויות ומעשי נקם בתושבים הסונים מצד המיליציות השיעיות (שהואשמו במעשים שכאלה בעת בריחת התושבים מהעיר). אם יצליח בכך, תוכשר הקרקע לקראת כיבושה של מוצול.מאידך, אם יכשל המשטר העיראקי הוא עלול לגלות פעם נוספת, שקל יותר לכבוש עיר בעלת אופי אסלאמי רדיקלי כמו אלפלוג'ה, מאשר לקיים עליה שליטה אפקטיבית לאורך זמן.

5.   כיבושה של אלפלוג'ה מצמצם עוד יותר את מרחב השליטה הטריטוריאלי, שנותר בידי דאעש בעיראק. הדבר מערים קשיים לוגיסטיים ומבצעיים בפני תיפקודו של דאעש ומקשה על הקשר, שבין השלוחה בעיראק לבין סוריה. דאעש מצידו, צפוי "להתכנס" למוצול, "עיר הבירה" של הח'ליפות האסלאמית,שם הוא ינהל מערכה עיקשת על המשך קיום הח'ליפות, שהקים בקיץ 2014. צבא עיראק,המיליציות השיעיות וכוחות הקואליציה בהנהגת ארה"ב נערכים עתה למערכה לכיבוש של מוצול,שצפויה להיות קשה ומסובכת הרבה יותר מאשר המהלכים העיראקים עד כה.

 

העיר אלפלוג'ה-נתוני יסוד

6.   העיר אלפלוג'ה, הממוקמת כ-54 ק"מ ממערב לבגדאד, מוכרת כמעוז של דאעש והאסלאם הרדיקלי ומהווה סמל להתנגדות המוסלמים הסונים בעיראק למשטר המרכזי ולמערב. בשלהי שלטונו של צדאם חסין היה מספר תושבי העיר למעלה מ-300,000 אנשים. בעת יציאת הצבא האמריקאי מעיראק בשלהי 2011 עדיין מנתה העיר כ-270,000 תושבים, על אף ההרס הרב שנגרם לה (ראו להלן). לאחר השתלטות דאעש על העיר (2004) ברחו ממנה רבים מתושביה (BBC, 27 ביוני 2016).

7.    מספר התושבים, שנמלטו מאלפלוג'ה, נאמד ב-80,000. העקורים מצאו מחסה בשלושה מחנות פליטים, שהוקמו עבורם ע"י של ממשלת עיראק: מחנה פליטים בפאתי עאמרית אלפלוג'ה, שממערב לבגדאד; ושני מחנות פליטים באלח'אלדיה ואלחבאניה. העקורים הללו לא הורשו להגיע לבגדאד מ"סיבות ביטחוניות", קרי-מחשש שמא יהיו ביניהם פעילי דאעש (ה-BBCבערבית, 27 ביוני 2016). בעת המערכה הנוכחית נותרו בעיר כ-60,000-50,000 תושבים.

אלפלוג'ה: רקע היסטורי

8.      בשנת 1920 (בעת המרד העיראקי הגדול נגד הכיבוש הבריטי בעיראק) ובשנת 1941 (בעת המרד האנטי-בריטי והפרו-נאצי של רשיד עאלי אלכילאני) הייתה אלפלוג'ה הסמל להתנגדות לבריטים. בשנת 2003, לאחר הפלישה לעיראק של צבא ארה"ב הפכה העיר אלפלוג'ה למעוז ההתנגדות הסונית-ג'האדיסטית לצבא ארה"ב ולמשטר העיראקי בעל האופי השיעי, שהוקם בבגדאד.

9.   בשנות נוכחות צבא ארה"ב בעיראק הוקמה בה שלוחה של ארגון אלקאעדה בהנהגת פעיל הג'האד העולמי הירדני אבו מצעב אלזרקאוי. שלוחה זאת ניהלה מערכת טרור וגרילה נגד ארה"ב, הממשלה העיראקית והעדה השיעית. פעילותה התמקדה בבגדאד ובמחוז אלאנבאר, שבחלקה המערבי של עיראק. האוכלוסייה הסונית במחוז אלאנבאר, שהפכה עוינת לממשל העיראקי החדש בעל הזהות השיעית, היוותה בתקופה זאת את בסיס התמיכה לשלוחת אלקאעדה בעיראק, ובהמשך הדרך לארגון דאעש, שצמח ממנה.

 

10.   בשנת 2004 התנהלו בעיר אלפלוג'ה קרבות קשים בין צבא ארה"ב לבין גורמים ג'האדיסטים, שפעלו בעיר. ההתקפה האמריקאית על אלפלוג'ה החלה בעקבות הריגת ארבעה אזרחי ארה"ב (נציגי חברת אבטחה אמריקאית) והתעללות בגופותיהם. האמריקאים ניסו לכבוש את אלפלוג'ה באפריל 2004, נכשלו, ורק לאחר סבב קרבות נוסף, בשלהי 2004 עלה בידם לדכא את ההתנגדות העזה ולכבוש את העיר. בקרבות הללו נהרס חלק ניכר משטחה של העיר. בשנת 2008 התקיים סבב לחימה נוסף, שמטרתו הייתה לסלק את הפעילים הג'האדיסטים מהעיר, אך גם הפעם דוכאו הפעילים הג'האדיסטים באופן זמני בלבד.

11.   ב-5 בינואר 2014 השתלט דאעש על אלפלוג'ה. תחת שליטתו הפכה אלפלוג'ה למאחז המרכזי של דאעש במחוז אלאנבאר, שהיווה איום בטחוני על העיר בגדאד הקרובה אליה. אולם בשנה האחרונה, שבמהלכה נמצא דאעש במגננה אסטרטגית בעיראק ובסוריה, התהפכו היוצרות: אלפלוג'ה ופעילי דאעש ושנאחזו בה, מצאו עצמם נתונים למצור מתמשך מצד כוחות הביטחון העיראקים ולהפצצות מצד הקואליציה הבינלאומית בהנהגת ארה"ב עד לכיבושה של העיר. המצור וההפצצות גרמו להרס רב בעיר ולבריחת תושבים טרם כיבושה ע"י הכוחות העיראקים.).

המערכה לשחרור אלפלוג'ה[2]

12.   ב-22 במאי 2016 נפתחה המערכה לשחרור העיר אלפלוג'ה מידי דאעש. המערכה התנהלה ע"י כוחות הביטחון העיראקים, ובמרכזם הכוח ללחימה בטרור, כוח העילית של צבא עיראק, בסיוע אווירי של ארה"ב והקואליציה, במערכה לכיבוש העיר אלפלוג'ה השתתפו כ-33,000 אנשי כוחות הביטחון העיראקים (רוסיה אליום, 22 במאי 2016 ) (אלג'זירה, 29 במאי 2016). מולם ניצבו קרוב ל-2,000 פעילי דאעש. לצבא עיראק סייעו מיליציות סוניות ושיעיות. המליציות השיעיות הפועלות בחסות איראן וקאסם סלימאני, מפקד כוח קדס, מלאו תפקיד משני במערכה על אלפלוג'ה. עיקר משימותיהן התמצו בסיוע לצבא להטלת מצור על העיר על אף ניסיונות תעמולתיים מצד איראן להבליט את תפקידן במערכה[3]:

13.   בשלב הראשוןשל המערכה, שהוגדר ע"י בכיר בצבא עיראק כחשוב ביותר, התמקד המאמץ הצבאי העיראקי בכיבוש כפרים ועיירות שמסביב לאלפלוג'ה, טיהורן מפעילי דאעש והידוק הכיתור של העיר. במקביל הופצצו ע"י ארה"ב והקואליציה יעדי דאעש בעיר ובסביבותיה (טקטיקה המוכרת משחרור ערים אחרות, שהיו בשליטת דאעש). לאחר כשבוע החל השלב השני במהלכו נכנסו הכוחות העיראקיים לתוך העיר גופא מכמה כיוונים והחלו להתקדם לתוך מרכז העיר, שבו נמצאים בנייני הממשל.

14.   השלב השני של כיבוש העיר ארך קרוב לחודש במהלכו ניהל דאעש לחימה עיקשת נגד הכוחות העיראקים, העדיפים עליו בסד"כ ובאמצעי לחימה, והנהנים מסיוע אווירי. לחימתו של דאעש התבססה על טקטיקות של צליפות, מארבים, שימוש באזרחים כ"מגן אנושי", פיצוץ מטעני חבלה והפעלת מחבלים מתאבדים באלפלוג'ה ובסביבתה. פעילי דאעש הסתייעו ברשת של מנהרות תת-קרקעיות, אשר שמשו למסתור, פיקוד שליטה והעתקת פעילים ממקום למקום (בעיר עצמה ומהעיר אל מחוצה לה).

15.   ב-17 ביוני 2016 הודיע צבא עיראק, כי כוחותיו הצליחו לכבוש את מרכז העיר אלפלוג'ה ואת מבני הממשל שבמקום, ולהניף עליהם את דגל עיראק. גם לאחר הודעה זאת נמשכה הלחימה בכמה שכונות, מוקד ההתנגדות לכוחות העיראקים הייתה שכונת אלג'ולאן, שבצפון מערב העיר, שבה התבצרו פעילי דאעש. ב-24 ביוני נכנסו הכוחות העיראקים לשכונת אלג'ולאן מכיוון צפון מערב. ב-25 ביוני 2016 הודיעהמפקדת המבצעים בבגדאד, כי שכונת אלג'ולאן שוחררה וכי הדגל העיראקי הונף על המרכז הרפואי הנמצא בה. ב-26 ביוני 2016 הודיע עבד אלוהאב אלסאעדי, מפקד המבצע לשחרור אלפלוג'ה, כי הסתיים כיבושה של העיר מידי דאעש. לדבריו נהרגו במהלך המבצע 1,800 פעילים של דאעש (חשבון הטוויטר של האגף למבצעים מיוחדים של צבא עיראק, 26 ביוני 2016). באותו יום ביקר ראש ממשלת עיראק חידר אלעבאדי באלפלוג'ה והכריז על שחרורה.

 

 • ערוץ אלג'זירה, המסתמך על מקורות המקורבים לדאעש, מסר כי בעקבות כיבוש אלפלוג'ה פינה  דאעש מוצבים שהחזיק בסביבת העיר ללא לחימה (אלג'זירה, 27 ביוני 2016). ב-27 ביוני דווח, כי דיוויזיה של חי"ר ממוכן מצבא עיראק פתחה במבצע להשלמת טיהור הגדה המערבית של נהר הפרת, ממערב לאלפלוג'ה. מטרת המבצע הינו לכבוש את אזור חלבסה, שממערב לעיר (Iraqi Media Network, 27 ביוני 2016). פעולות הטיהור הללו תמשכנה להערכתנו עוד זמן רב.
נפילת אלפלוג'ה :מכה תודעתית לדאעש

16.   המשטר העיראקי ודאעש ייחסו חשיבות רבה למערכה על אלפלוג'ה ולפיכך ליוו את הלחימה בשטח במערכה תודעתית נמרצת. דאעש ליווה את הקרבות בקמפיין תקשורתי, שניסה להעביר שני מסרים: דאעש נחוש להשאיר בשליטתו את העיר אלפלוג'ה ופעיליו נוחלים ניצחונות על צבא עיראק. דא עקא, שמסרים אלו עמדו בניגוד מוחלט להתפתחויות בשטח והדבר מעצים את המכה התדמיתית, שספג דאעש, עם אובדן אלפלוג'ה.

 

17.   ב-25 ביוני 2016, כשהודיע הממשל העיראקי כי אלפלוג'ה שוחררה, פרסם דאעש אינפוגראף בו פירט אתהישגיו כביכול במהלך הקרבות באלפלוג'ה. דאעש טען, כי הרג בחודש האחרון יותר מ-1,840 חיילים מצא עיראק ופעילים מהמיליציות השיעיות, השמיד יותר מ-239 כלי רכב משוריינים, ופגע בשלושה מסוקים ושלושה כלי טיס בלתי מאוישים (חק, 25 ביוני 2016) אובדן השליטה הטריטוריאלית בעיר אלפלוג'ה והאבידות השקות שספג שם כלל לא הוזכרו על ידו.הצגה כוזבת של תוצאות המערכה על אלפלוג'ה נועדה לנסות ולקזז את הנזק התדמיתי שספג דאעש עם כיבושה של העיר אך להערכתנו תמונת המצב האמיתית תחלחל אל פעילי דאעש בעיראק ובסוריה, ומחוצה להן.

[1]מצידו הסורי של אלקאאם מצויה העיר אבו כמאל (ראו מפה). ב-28 ביוני 2016 ניסה כח מארגון המורדים "הצבא הסורי החדש", הנתמך ע"י ארה"ב, לכבוש את אבו כמאל מידי דאעש. אולם הכח התוקף נאלץ לסגת מהמקום לאחר מתקפת נגד של דאעש (רויטרס, 29 ביוני 2016). כיבוש מרחב אבו כמאל עשוי לתקוע טריז בין המאחזים שנותרו לדאעש במעלה הפרת בעיראק לבין שטחי שליטתו באזורי דיר אלזור ואלרקה שבסוריה.
[2]תמונת מצב נכונה ל-26 ביוני 2016.
[3]פרוט ראו לקט מידע מה-30 במאי 2016: "מקומה של המעורבות האיראנית במערכה לשחרור העיר אלפאלוג'ה".

מבט לג’האד העולמי (15-9 ביוני 2016)

מבט לג'האד העולמי

מבט לג'האד העולמי

עמר צדיקי מתין, מבצע הפיגוע במועדון הקהילה הגאה באורלנדו, פלורידה (חק, 12 ביוני 2016).

עמר צדיקי מתין, מבצע הפיגוע במועדון הקהילה הגאה באורלנדו, פלורידה (חק, 12 ביוני 2016).

הודעת דאעש מיום 12 ביוני 2016 לפיה

הודעת דאעש מיום 12 ביוני 2016 לפיה "לוחם" מ"המדינה האסלאמית" הוא שביצע את ההתקפה באורלנדו (חק, 13 ביוני 2016).

לערוסי עבדאללה בסרטון שבו נשבע אמונים למנהיג דאעש, אבו בכר אלבע'דאדי. נראה שהוא צילם עצמו בטלפון הסלולארי שלו (אעמאק, 14 ביוני 2016).

לערוסי עבדאללה בסרטון שבו נשבע אמונים למנהיג דאעש, אבו בכר אלבע'דאדי. נראה שהוא צילם עצמו בטלפון הסלולארי שלו (אעמאק, 14 ביוני 2016).

נוכחות צבא סוריה בצומת הדרכים החשובה באלרצאפה. לצד הכביש (בצד ימין) שלט של דאעש שעליו נכתב

נוכחות צבא סוריה בצומת הדרכים החשובה באלרצאפה. לצד הכביש (בצד ימין) שלט של דאעש שעליו נכתב "אין אלוה מבלעדי אללה - המדינה האסלאמית – מחוז אלרקה" (סאנא, 12 ביוני 2016).

סרטון בו מתועדת הפלת כלי טיס לא מאויש של דאעש בסמוך לצומת אלרצאפה .

סרטון בו מתועדת הפלת כלי טיס לא מאויש של דאעש בסמוך לצומת אלרצאפה .

כלי נ

כלי נ"מ יורה לעבר כלי הטיס. משמאל:שרידי כלי הטיס שהופל (סאנא, 12 ביוני 2016).

מחבל מתאבד המכונה חביב אלעראקי, שביצע פיגוע התאבדות בבגדאד באמצעות חגורת נפץ

מחבל מתאבד המכונה חביב אלעראקי, שביצע פיגוע התאבדות בבגדאד באמצעות חגורת נפץ

ח'אלד סלמאן אחמד אלתראבין (דף הפייסבוק חדשות מחנה הפליטים אלמע'אזי, 11 ביוני 2016).

ח'אלד סלמאן אחמד אלתראבין (דף הפייסבוק חדשות מחנה הפליטים אלמע'אזי, 11 ביוני 2016).

הודעת אבל שפרסם מרכז אבן תימיה, על מותו של מחמד צאבר אלמצרי (חשבון הטוויטר של מרכז אבן תימיה, 13 ביוני 2016)

הודעת אבל שפרסם מרכז אבן תימיה, על מותו של מחמד צאבר אלמצרי (חשבון הטוויטר של מרכז אבן תימיה, 13 ביוני 2016)

הפלת במת ההוצאות להורג של דאעש בשכונת אלזעפראן שבפאתי סרת לאחר שנכבשה על ידי הכוחות התוקפים

הפלת במת ההוצאות להורג של דאעש בשכונת אלזעפראן שבפאתי סרת לאחר שנכבשה על ידי הכוחות התוקפים


עיקרי אירועי השבוע

 • גם השבוע נמשכו ההתקפות על מעוזי דאעש בסוריה, בעיראק ובלוב, ללא שינויים משמעותיים בשטח: הכוחות הסוריים הדמוקרטיים (SDF) מהדקים את המצור על העיר מנבג'; צבא סוריה ממשיך להתקדם לעבר העיר אלטבקה, שממערב לאלרקה; כוחות צבא עיראק נלחמים בשכונות הדרומיות של אלפאלוג'ה; כוחות ממשלת ההסכמה הלובית מהדקים את המצור על העיר סרת ולפי כמה דיווחים הם כבר נלחמים בפרבריה.
 • בארה"בבוצע פיגוע הרג, החמור מסוגו בתולדותיה (49 הרוגים). הפיגוע בוצע ע"י אזרח אמריקאי ממוצא אפגאני, שפעל ככל הנראה בהשראת דאעש; בצרפת נרצחו בביתם קצין משטרה בכיר ובת זוגו ע"י פעיל אסלאמי קיצוני, שפעל גם הוא בהשראת דאעש. בחודשים האחרונים קרא דאעש לתומכיו במדינות המערב, וארה"ב וצרפת בכלל זה, לבצע תקיפות נגד אזרחים ואנשי ממשל. הפיגועים בארה"ב ובצרפת ממחישים, כי קריאות דאעש נופלות על אוזן קשובה בקרב פעילים בעלי תפיסת עולם מוסלמית-רדיקלית המתגוררים במדינות המערב.

 

פיגועים בארה"ב וצרפת בהשראת דאעש

פיגוע הרג המוני באורלנדו שבארה"ב
 • ב-12 ביוני 2016 ארע פיגוע הרג המוני במועדון הלילה "Pulse" של הקהילה הגאה באורלנדו, שבפלורידה. 49 בני אדם נהרגו וכמה עשרות נפצעו. בסביבות השעה 0200 פרץ מחבל למועדון כשהוא חמוש ברובה סער, אקדח וחומרי נפץ. בינו לבין המאבטח התנהל קרב יריות, שלאחריו הצליח המחבל לחדור למועדון. המחבל התבצר במקום ולקח בני ערובה. לאחר ששהה במועדון כשלוש שעות הצליחו כוחות המשטרה לחלץ כשלושים בני ערובה מהמועדון וירו למוות במחבל.
 • המחבל שביצע את פיגוע ההרג הואעמר צדיקי מתין (Omar Sadiqi Matin), בן 29,  אזרח אמריקאי יליד ניו יורק, בן למשפחה ממוצא אפגאני. עמר מתין היה ללא עבר פלילי,  עבר אימונים בנשק, ואף החזיק כלי נשק ברישיון. סוכנות ה-FBIהחוקרת את האירוע מסרה, כי עמר מתין תוחקר על ידה בשנים 2013 ו-2014 לאחר שהביע אהדה לגורמי אסלאם קיצוניים. בחקירה שנפתחה נגדו לא עלו ראיות חד משמעיות הקושרות אותו לפעילות טרור ועל כן הוא שוחרר בזמנו והחקירה הופסקה. ראש ה-FBIמסר כי אין לסוכנות אינדיקציה, שהמחבל היה חלק מהתארגנות כלשהי והוא ככל הנראה פעל לבדו. זמן קצר לפני ביצוע הפיגוע התקשר עמר מתין למוקד חירום ונשבע אמונים למנהיג דאעש אבו בכר אלבע'דאדי.
 • הנשיא אובמה ציין, כי זהו אירוע הירי הקטלני ביותר בהיסטוריה של ארה"ב.הוא הביע צער והזדהות עם משפחות הקורבנות. לדבריו אף כי החקירה נמצאת בראשיתה בשלב זה ניתן לומר, שהמדובר באירוע טרור וב"פשע שנאה" לדברי . הוא הוסיף כי החוקרים טרם עמדו על המניעים המדויקים של הרוצח. מכל מקום ה-FBIהחוקר את האירוע מתייחס אליו כאלה אירוע טרור (סקיי ניוז, 12 ביוני 2016).
 • כמה שעות לאחר הפיגוע פרסמה סוכנות הידיעות אעמאק, זרוע התעמולה של ארגון המדינה האסלאמית, הודעה בה נמסר, כי פעיל דאעש הוא שביצע את הפיגוע. בסרטון שפורסם ע"י דאעש מאוחר יותר (13 ביוני 2016) מברכת המדינה האסלאמית את עמר מתין ומשבחת את מעשיו: "הוא הסתער לתוככי הצלבנים האמריקאים, השיב להם מנה אחת אפיים, והגיר את דמם… אללה, בזכותו הביא מזור לליבות לוחמי הג'האד בכל מקום…" להערכתנו פרסומים אלו אינם מהווים הוכחה, שמבצע הפיגוע היה פעיל דאעש ושהפיגוע תוכנן או הוכוון ע"י דאעש. סביר כי המחבל, כמו מחבלים אחרים מסוגו, פעל בהשראה של דאעש והושפע מהקריאות לבצע פיגועים בארה"ב ובמערב אירופה

 

רצח קצין משטרה צרפתי ובת זוגו
 • פעיל אסלאמי קיצוני, שפעל להערכתנו בהשראת דאעש, דקר למוות קצין משטרה צרפתי ובת זוגו (ליל 13 ביוני 2016). הפיגוע ארע בפרבר מגננויל, הממוקם כחמישים ק"מ מהעיר פריס. המחבל ארב לקצין (סגן מפקד תחנת משטרה באזור) כאשר שב מעבודתו ודקר אותו מספר פעמים. לאחר מכן חטף את בת זוגו ואת בנו והחזיק בהם כבני ערובה. לאחר משא ומתן, שלא צלח, פרצו כוחות משטרה לבית והרגו את המחבל. האישה נהרגה גם היא ובנו בן השלוש חולץ מהבית בשלום. כלי התקשורת הצרפתיים דיווחו כי המחבל הוא לערוסי עבדאללה (אבלה), בן 25 ממוצא מרוקאי. בשנת 2013 הוא נדון לשלוש שנות מאסר בשל חברותו ברשת פעילי טרור, שסייעה ללוחמי ג'האד להגיע לפקיסטאן ולאפגניסטאן. התובע הכללי בפריס הודיע כי חוקרי האירוע מצאו בידי המחבל רשימת אנשים שתכנן להרוג, ובתוכם עיתונאים ואנשי משפחה.
 •  לערוסי עבדאללה (אבלה) צילם את כל מהלך הפיגוע והעלה אותו בזמן אמת לפייסבוק שלו. בפוסט שהעלה המחבל לפייסבוק הוא הצהיר על נאמנותו למדינה האסלאמית ולקריאה להרוג שוטרים, סוהרים, עיתונאים וראפרים. בפוסט הוא ציין, כי הוא נענה לקריאותיו של מנהיג הארגון אבו בכר אלבע'דאדי להרוג "כופרים" בביתם עם משפחותיהם. הוא גם איים כי "טורניר היורו יהפוך לבית קברות" (ידיעות אחרונות, 15 ביוני 2016).
 • זרוע ההסברה של דאעש (אעמאק) פרסמה את הסרטון, שאותו צילם לארוסי עבדאללה באמצעות הטלפון הסלולארי שלו. בסרטון נראה המחבל כשהוא נשבע אמונים לאבו בכר אלבע'דאדי ומצטט מסורות בשבח הג'האד. הוא קרא לאומה האסלאמית "להיאבק ברודנים" וקרא לאסירים המוסלמים בצרפת להתאזר בסבלנות (אעמאק, 14 ביוני 2016). דבריו נאמרו בצרפתית אך שולבו בהם גם משפטים בערבית.
 • בשלב זה לא ברור האם היו למחבל שותפים ומה היה טיב קשריו עם דאעש. להערכתנו גם במקרה זה בוצע הפיגוע בהשראה של דאעש, אשר בחודשים האחרונים שב וקרא לתומכיו לבצע פיגועים בצרפת (ובמדינות המערב). ההזדהות עם דאעש ועם איומיו לפגוע ביעדים צרפתיים (ומערבים) ניכרת היטב בפוסט שהעלה המחבל. יצוין כי אנשי כוחות הביטחון ועיתונאים המוזכרים בפוסט הינן קבוצות המצויות "על הכוונת" של ג'האדיסטים הפועלים בהשראת דאעש, בצרפת ובמדינות מערביות אחרות.

המערכה נגד דאעש בהנהגת ארה"ב
התקיפות האוויריות
 • השבוע ביצעה הקואליציה בהובלת ארה"ב פעילות אווירית אינטנסיבית בסוריה. עיקר התקיפות בוצעו באזור מנבג' כסיוע לכוחות הסורים הדמוקרטיים (SDF)התוקפים את העיר. בעיראק התמקדו התקיפות באזור אלפאלוג'ה שם נמשך מאמץ לכיבוש העיר מידי דאעש.  אשטון קרטר, מזכיר ההגנה של ארה"ב אישר כי לראשונה נעשה שימוש בתקיפות האוויריות בעיראק גם במסוקי אפאצ'י. לדבריו תקפו המסוקים יעדי דאעש באזור העיר מוצול. השתתפות מסוקים אמריקאים בתקיפה מסמן העמקה במעורבות האמריקאית בלחימה בעיראק (USA Today, 13 ביוני 2016).

מעורבות רוסיה בלחימה

 • בתדרוך שבועי שקיימה מריה זכרובה דוברת משרד החוץ של רוסיה אמרה, כי2,000 פעילי ג'האד משתתפים בקרבות סמוך למחוז חלב וכי פעולותיהם מפרות את הפסקת האש בסוריה.   (ספוטניק, 10 ביוני 2016). שר החוץ סרגיי לברוב קרא לארה"ב להצטרף לרוסיה ולנקוט עימה צעדים נגד אלה המפרים את הפסקת האש בסוריה (טאאס, 9 ביוני 2016).

עיקרי ההתפתחויות בסוריה

התקפה של הכוחות הסורים הדמוקרטיים (SDF) על העיר מנבג'
 • כוחות SDF, שהגיעו לקרבת העיר מנבג', הצליחו לכבוש מספר כפרים ועיירות בסביבתה ולכתר את העיר. בעיר מנבג' לכודים עשרות אלפי אזרחים. דווח כי מנבג' מנותקת ממים וחשמל בשל המצור שהוטל עליה (חשבון הטוויטר عاجل – سوريا@AgeI_Syria, 13 ביוני 2016)[1].
 • כוחות SDFהחלו לתקוף את העיר מצדה הצפוני(דמשק אלא'ן, יוני 2016). נמסר כי הם השתלטו על הכביש הבינלאומי וניתקו בכך את הכביש המחבר בין מנבג' לבין אלבאב (מעוז נוסף של דאעש ממערב לפרת). דאעש מצידו מנהל לוחמת גרילה נגד כוחות SDFפעילי הארגון פוצצו מספר מכוניות תופת ממזרח למנבג' ותקפו עמדות של הכוחות הכורדים ממזרח לסכר תשרין.
התקפת צבא סוריה על אלרקה
 • צבא סוריה ממשיך להתקדם בציר המוליך לאלטבקה. השבוע הוא השתלט על צומת אלרצאפה, שממנה מובילה הדרך לאלטבקה ולאלרקה.
מרחב דמשק
 • באזור קבר אלסידה זינב הקדוש לשיעים, שמדרום לעיר דמשק, ארעו כמה פיגועי תופת. בפיגועים נפגעו עשרות אנשים חלקם אזרחים וחלקם חיילי צבא סוריה (מרכז המעקב הסורי לזכויות אדם, 11 ביוני 2016). מחוז דמשק של דאעש קיבל אחריות לביצוע הפיגועים. לדברי ההודעה שלושה מחבלים מתאבדים ביצעו את הפיגועים. שניים מהם פוצצו עצמם באמצעות חגורות נפץ ומחבל שלישי פוצץ עצמו באמצעות מכונית תופת (אעמאק, 11 ביוני 2016).
דרום סוריה
 • דאעש הודיע, כיחטיבת שהדאא' אלירמוכ, תנועת אלמת'נא האסלאמית, וג'מאעת אלמג'אהדין, שלושה ארגונים בעלי זיקה לדאעש, החליטו להתאחד. שלושת הארגונים פועלים באזור אגן הירמוכ במשולש הגבולות סוריה, ירדן וישראל. מסגרת-העל שהוקמה ע"י הארגונים הללו נקראת צבא ח'אלד בן אלוליד (אעמאק, 10 ביוני 2016). על-פי דיווחים באמצעי תקשורת סוריים, התבצע האיחוד במחצית השנייה של חודש מאי 2016. בראש ההתארגנות החדשה עומד אבו עת'מאן אלשאמי המכונה גם אבו עת'מאן האדלבי (ענב בלדי, 25 במאי 2016; all4syria, 10 ביוני 2016; the nationalהמאע"מי, 12 ביוני 2016).
 • מחלקת המדינה של ארה"ב פרסמה הודעה לפיה נכללת חטיבת חללי אלירמוכ ברשימה העולמית של הארגונים הטרוריסטים. בהודעה נאמר כי חטיבת חללי אלירמוכ, שהוקמה ב-2012 בדרעא, ביצעה התקפות בדרום סוריה בעיקר לאורך הגבולות עם ישראל וירדן. ארגון זה ביצע בין השאר חטיפות של אנשי או"ם הפועלים באזור. הארגון פעל בשנת 2014 בשיתוף פעולה הדוק עם ג'בהת אלנצרה אולם לאחר מכן נשבע אמונים לדאעש (אתר מחלקת המדינה של ארה"ב, 9 ביוני 2016).

עיקרי ההתפתחויות בעיראק

המערכה לכיבוש העיר אלפאלוג'ה
(תמונת מצב נכונה ל-15 ביוני 2016)
 • כוחות צבא עיראק ממשיכים במאמץ לשחרר את העיר אלפאלוג'ה. בימים האחרונים טוהרו כמה שכונות דרומיות של העיר במסגרת זאת השתלטו כוחות צבא עיראק השתלטו על רוב שכונת אלשהדאא' (אלנשרה, 12 ביוני 2016). עתה מתמקדת הלחימה באזור התעשייה שמצפון לשכונה. ב-11 ביוני 2016 דווח, כי דאעש נסוג באופן מפתיע ממערב אלפאלוג'ה וכי הכוחות העיראקיים הצליחו לשחרר מספר אזורים ממערב לעיר. דאעש מצידו המשיך בפעולות גרילה מצפון מערב לאלפאלוג'ה ובאזורי הקרבות, שבדרום העיר.
 • מקורות עיראקיים דיווחו, כי צבא עיראק הצליח ליצור נתיב בטוח ליציאת אזרחים אל מחוץ לעיר. עוד נמסר, כי יחד עם האזרחים מנסים להימלט גם פעילי דאעש. על-פי מקורות ממשלתיים במחוז אלאנבאר, נעצרו עד כה 580 חשודים בהשתייכות לדאעש שניסו להסתנן מחוץ לעיר בין אלפי הפליטים שיצאו ממנה. כמו כן הופצו  דיווחים (בלתי מאומתים) לפיהם המיליציות השיעיות המסייעות לצבא עיראק בלחימה נגד דאעש ביצעו מעשי טבח בקרב עשרות אזרחים, שברחו מהעיר (אלחרה, 13 ביוני 2016; אלשרק אלאוסט, 14 ביוני 2016).
העיר בגדאד וסביבותיה
 • דאעש ממשיך לבצע  פעולות טרור וגרילה בעיר בגדאד ובסביבותיה. נמסר על  שישה הרוגים וכשלושים פצועים מפיצוץ מכונית תופת באזור החדש של בגדאד (סקיי ניוז, 9 ביוני 2016). כמו כן בוצע פיגוע בקרבת בית הקולנוע אלביצ'אא' (אלמיאדין). דאעש קיבל אחריות על שני הפיגועים.  

פלסטינים וערביי ישראל

 • ארגון קצווי ירושלים (התארגנות פלסטינית סלפית ג'האדיסטית הפועלות ברצועת עזה) פרסם סרטון בעזה. בסרטון ניתן לראות את פעילי הארגון מסבירים כיצד להכין חגורות נפץ ומטענים. בסרטון נטען, שחומרי הנפץ נרכשו מכספי תרומות, וכי הסרטון נועד להכשרת "דור של מומחים". בסרטון מושמעת קריאה לצעירים הפלסטינים להצטרף לקורסים הללו ולהפיץ את המידע אודותם.  
שני תושבי  רצועת עזה נהרגו בתקיפות אוויריות בסוריה
 • לאחרונה דווח על מותם של שני פלסטינים נוספים מרצועת עזה בעת שלחמו בשורות דאעש:
 • אתרי תקשורת פלסטינים דיווחו על מותו של ח'אלד סלמאן אחמד אלתראבין, המכונה ג'עפר אלטיאר, במהלך תקיפות אוויריות שביצעו מדינות הקואליציה נגד יעדי דאעש בסוריה. ח'אלד סלמאן אחמד אלתראבין היה תושב מחנה הפליטים אלמע'אזי,במרכז הרצועה. הוא נמלט מהרצועה והצטרף לשורות דאעש בסוריה (דף הפייסבוק חדשות מחנה הפליטים אלמע'אזי, מען,  11 ו-13 ביוני 2016).
 • מרכז אבן תימיה, המזוהה עם גורמים סלפים ברצועה, פרסם הודעת אבל על מותו של מחמד צאבר אלמצרי (אבו עבדאללה אלמצרי), תושב נציראת (מרכז הרצועה). הוא נהרג ב-13 ביוני 2016 בתקיפות אוויריות במחוז אלרקה בסוריה בעת שלחם בשורות ארגון דאעש (חשבון הטוויטר של מרכז אבן תימיה, 13 ביוני 2016).

 

הג'האד העולמי במדינות נוספות

לוב

המערכה לכיבוש סרת

הכוחות הנאמנים לממשלת ההסכמה הלאומית, בהובלת מיליציות "שחר לוב", ממשיכים להדק את המצור על העיר סרת. במהלך השבוע הם השתלטו על כמה מוקדים נוספים מסביב לעיר והגיעו לפרבריה שם מתנהלת עתה הלחימה. על פי מרכז ההסברה של המבצע איבד דאעש תוך חודש שטח של 9,900 קמ"ר מהשטח שעליו שלט וכעת שולט הארגון  רק על 20 קמ"ר בסרת (חשבון הטוויטר של מרכז ההסברה של מבצע "הבניין הבנוי לתלפיות", 11 ביוני 2016).

 

 • בין השאר השתלטו הכוחות התוקפים על נמל סרת וכן על האזור שלאורך החוף שממזרח לו. כוח של דאעש גם תקף את נמל סרת בניסיון להשיבו לידיו, אולם ההתקפה נהדפה (אלג'זירה.נט, 12 ביוני 2016). הכוחות התוקפים דיווחו, כי הם פועלים לפתיחת כביש החוף המקשר בין סרת לבין הראוה, ששוחררה מידי דאעש ע"י כוח משמר מתקני הנפט. ב-13-12 ביוני 2016נעצרה התקדמות הכוחות עם הגיעם לפאתי אזורי המגורים בעיר. במקום מתנהלת לוחמה נגד פעילי דאעש המתבצרים בבניינים, ונלחמים באמצעות מטענים וצלפים הממוקמים על גגות הבניינים.
 • דאעש כדרכו הגיב בלוחמת גרילה נגד הכוחות התוקפים. ב-12 ביוני 2016 ביצעו פעיליו שלושה פיגועי התאבדות: מכונית תופת התפוצצה בבית החולים שדה של הכוחות התוקפים (כ-50 ק"מ מערבית לסרת). שתי מכוניות נוספות התפוצצו נגד ריכוזי כוחות בדרום העיר ובמערבה. עוד כמה ניסיונות לביצוע פיגועי התאבדות סוכלו (אלג'זירה.נט, 12 ביוני 2016; אלערביה.נט, 13 ביוני 2016; אלערבי אלג'דיד, 12 ביוני 2016).
הפיליפינים
 • סוכנות אעמאק, זרוע ההסברה של דאעש, פרסמה אינפוגרפיק המתאר את הפעולות שביצעו פעילי הארגון בפיליפינים (בדומה לפרסומים שמפרסמים מחוזות אחרים של הארגון). מהפרסום עולה, כי בפיליפינים פועלות עשר קבוצות ג'האדיות באזורים שונים. הקבוצות נשבעו אמונים למנהיג דאעש אבו בכר אלבע'דאדי. על פי האינפוגרפיק נהרגו בידי ארגוני דאעש בפיליפינים מאז אפריל 2015  289 אנשי כוחות הביטחון (אצדאראת אלדולה אלאסלאמיה, 12 ביוני 2016).
קזחסטאן
 • בעיר אקטובה (Aktobe), כ-1,000 ק"מ ממערב לבירת קזחסטן  ביצעו ב-5 ביוני 2016 כעשרים חמושים שורה של תקיפות נגד מחנה של המשמר הלאומי ונגד שתי חנויות למכירת כלי נשק. בתקיפות הללו נהרגו לפחות עשרים בני-אדם. בחילופי ירי עם כוחות קזחים מיוחדים ב-10 ביוני 2016, נהרגו חמישה חמושים אסלאמיים החשודים בקשר עם ההתקפות הללו (רויטרס, 10 ביוני 2016).
 • שר הפנים הקזחי, קלמוחנבט קסימוב (Kalmukhanbet Kassymov) הצהיר, כי ממידע ראשוני עולה, שהמחבלים קיבלו את ההוראות לביצוע הפיגוע מ"גורם בסוריה" (ספוטניק, 14 ביוני 2016). על-פי השלטונות הקזחים, אחד מהאחראים לתקיפות הוא רוסתם אומרוב (Rustem Omarov), בן 26, שפרסם סרטון בו הביע אהדה לדאעש (רויטרס, 8 ביוני 2016). כשלוש מאות קזחים נסעו לסוריה ולעיראק והצטרפו לשורות ארגונים ג'האדיסטיים בעיקר דאעש, כמחציתם לוחמים והשאר בני משפחותיהם. שלטונות קזחסטאן מעריכים, שבקזחסטאן מתגוררים כ-15,000 מוסלמים בעלי אידיאולוגיה סלפית (רויטרס, 10 ביוני 2016).

[1] על פי גירסא אחרת לכודים בעיר מנבג' כ-250,000-200,000 אזרחים. נמסר כי בקרב האזרחים הלכודים בעיר מצויים פעילים רבים ממוצא אנגלי וגרמני (אלקדס אלערבי, 13 ביוני 2016).

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי-פלסטיני (26 באוגוסט – 1 בספטמבר 2015)

ג'יפ משמר הגבול עולה באש בשכונת א-טור בירושלים בעקבות השלכת בקבוק תבערה לעברו (דף הפייסבוק של קדס נט, 26 באוגוסט 2015).

ג'יפ משמר הגבול עולה באש בשכונת א-טור בירושלים בעקבות השלכת בקבוק תבערה לעברו (דף הפייסבוק של קדס נט, 26 באוגוסט 2015).

פלסטינים מיידים אבנים לעבר כוחות ביטחון ישראלים בכפר קדום במהלך ההפגנה השבועית נגד ההתנחלויות

פלסטינים מיידים אבנים לעבר כוחות ביטחון ישראלים בכפר קדום במהלך ההפגנה השבועית נגד ההתנחלויות

עימותים בכפרי ברקין (דף הפייסבוק קדס נט, 1 בספטמבר 2015).

עימותים בכפרי ברקין (דף הפייסבוק קדס נט, 1 בספטמבר 2015).

מטעני החבלה שהשליכו הפלסטינים לעבר כוח צה

מטעני החבלה שהשליכו הפלסטינים לעבר כוח צה"ל בעימותים בברקין (דף הפייסבוק קדס נט, 1 בספטמבר 2015)

תעלת המים, שחופר צבא מצרים לאורך הגבול עם רצועת עזה (צדא, 27 באוגוסט 2015)

תעלת המים, שחופר צבא מצרים לאורך הגבול עם רצועת עזה (צדא, 27 באוגוסט 2015)

טקס חנוכת אנדרטה לזכר פעילי הקומנדו הימי של הזרוע הצבאית של חמאס, שנהרגו במהלך מבצע

טקס חנוכת אנדרטה לזכר פעילי הקומנדו הימי של הזרוע הצבאית של חמאס, שנהרגו במהלך מבצע "צוק איתן" (פאלטודי, 26 באוגוסט 2015)

טקס חנוכת אנדרטה לזכר פעילי הקומנדו הימי של הזרוע הצבאית של חמאס, שנהרגו במהלך מבצע

טקס חנוכת אנדרטה לזכר פעילי הקומנדו הימי של הזרוע הצבאית של חמאס, שנהרגו במהלך מבצע "צוק איתן" (פאלטודי, 26 באוגוסט 2015)

טקס הסיום של קורס הגנה צבאית, שיועד לבנות, מטעם החזית העממית לשחרור פלסטין

טקס הסיום של קורס הגנה צבאית, שיועד לבנות, מטעם החזית העממית לשחרור פלסטין

אבו מאזן בפגישה עם עבדאללה מלך ירדן (ופא, 30 באוגוסט 2015)

אבו מאזן בפגישה עם עבדאללה מלך ירדן (ופא, 30 באוגוסט 2015)

 • השבוע אותרה נפילה נוספת של רקטה בנגב המערבי. התארגנות המזוהה עם דאעש, שקיבלה אחריות על אירועי הירי הקודמים, קיבלה אחריות גם על האירוע הנוכחי. בתגובה תקף כלי טיס של חיל האוויר אתר לייצור אמצעי לחימה של חמאס. חמאס מעוניינת בהמשך הרגיעה אולם עד כה אינה מצליחה לשים קץ לירי הרקטות ע"י ההתארגנות המזוהה עם דאעש. 
 • ביהודה, שומרון וירושלים נמשך הטרור העממי המוצא את ביטויו בפיגועי דקירה ודריסה, ביידוי אבנים ובהשלכת בקבוקי תבערה. לצד זאת בוצע פיגוע ירי סמוך לקדומים, מכלי רכב פלסטיני לעבר כלי רכב ישראלי. הנהג נפצע באורח קל . בשנה האחרונה אירעו כמה פיגועי ירי מכלי רכב פלסטינים. 
ירי רקטות ופצצות מרגמה לעבר ישראל
 • ב-26 באוגוסט 2015סמוך לחצות,  אותרה נפילה  של רקטה  בשטח ישראל. הרקטה נפלה בשטח פתוח במועצה האזורית  אשכול  בין גדר הביטחון לבין  אחד הישובים באזור. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק (דוברות המועצה האזורית אשכול, 27 באוגוסט 2015).  התארגנות ג'האדיסטית ברצועת עזה בשם פלוגת השיח' עמר חדיד, המזוהה עם דאעש, קיבלה אחריות לירי הרקטה (דף הטוויטר של ההתארגנות, 27 באוגוסט 2015). רקטה נוספת שוגרה לעבר ישראל ב-1 בספטמבר 2015. הרקטה נפלה בשטח רצועת עזה.
 • בתגובה לירי תקף כלי טיס של חיל האוויר אתר לייצור אמצעי לחימה של חמאס במרכז רצועת עזה (דובר צה"ל, 27 באוגוסט 2015). על פי דיווחים פלסטינים הותקף מחנה אימונים של הזרוע הצבאית של חמאס באזור מחנה הפליטים נציראת, במרכז הרצועה (דף הפייסבוק של גדודי ההתנגדות הלאומית, 27 באוגוסט 2015)

מימין: הודעת קבלת האחריות (דף הטוויטר @watheqpress, 27 באוגוסט 2015). משמאל: תקיפת חיל האוויר הישראלי באזור מחנה הפליטים נציראת, במרכז הרצועה (דף הפייסבוק של גדודי ההתנגדות הלאומית, 27 באוגוסט 2015)
מימין: הודעת קבלת האחריות (27 באוגוסט 2015,  דף הטוויטר @watheqpress). משמאל: תקיפת חיל האוויר הישראלי באזור מחנה הפליטים נציראת, במרכז הרצועה (דף הפייסבוק של גדודי ההתנגדות הלאומית, 27 באוגוסט 2015)

אירוע זה מצטרף לסדרת מקרי ירי קודמים בחודשים האחרונים, שבוצעו על ידי התארגנות המזוהה עם דאעש, המכנה עצמה פלוגת השיח' עמר חדיד. חמאס המעוניינת בהמשך הפסקת האש אינה מצליחה לשים קץ לתופעה.


ירי רקטות ופצצות מרגמה לעבר ישראל

פיגוע דקירה בשער שכם בירושלים
 • ב-26 באוגוסט 2015 בשעות הערב נפגע לוחם משמר הגבול ברגלו בעת ניסיון דקירה סמוך לשער שכם בירושלים. פלסטיני ניגש לצוות לוחמי משמר הגבול, שערך סיור בעיר העתיקה בירושלים וניסה לתקוף אותם. הלוחמים השתלטו על המחבל ועצרו אותו. במהלך ההשתלטות נדקר אחד הלוחמים ברגלו.
 • החשוד בדקירה הוא מחמוד עטא מעמר, תושב חברון, בן 56. מדובר במחבל, שהיה כלוא בעבר, בגין רצח פרופסור מנחם שטרן בשנת 1989 בעמק המצלבה בירושלים ושוחרר בשנת 2013 במסגרת הפעימה השלישית של שחרור האסירים. לדבריו הוא החליט לבצע פיגוע נגד שוטרים. לשם כך הוא רכש גרזן וסכין. כאשר זיהה את לוחמי משמר הגבול הגיח מאחוריהם וניסה לפגוע בהם באמצעות הגרזן (דף הפייסבוק של משטרת ישראל, 26 באוגוסט 2015).
 • סאמי אבו זהרי, דובר חמאס, בירך על ביצוע פיגוע הדקירה וקרא להמשך הפיגועים נגד "מדיניות הייהוד והפשעים הישראליים" (דניא אלוטן, 26 באוגוסט 2015).
פיגוע דריסה בהר חברון
 • ב-29 באוגוסט 2015 הגיע כלי רכב לעמדת השמירה בצומת דרומית לחברון וניסה לדרוס ארבעה חיילים, שהיו במקום. כלי הרכב פגע באחד החיילים ברגלו ונמלט. כוחות צה"ל ביצעו ירי לעבר כלי הרכב. מאוחר יותר נערכו סריקות באזור כדי לאתר את הנהג הדורס. החייל נפגע באורח קל ולא נזקק לפינוי (צבע אדום, 29 באוגוסט 2015).  
פיגוע ירי בצומת ג'ית
 • ב-30 באוגוסט 2015 נפצע אזרח ישראלי מירי בצומת ג'ית (סמוך לקדומים). האזרח נפצע בעת שלעבר מכוניתו נורו תשעה קליעים, ככל הנראה מכלי רכב חולף. הנהג, שנפצע מרסיסים הגיע לכניסה לישוב קדומים משם פונה לבית החולים. בשנה האחרונה אירעו כמה  פיגועי ירי מכלי רכב פלסטינים.
הפגנות, עימותים וטרור עממי
 • במהלך השבוע נמשכו האלימות והטרור במוקדי החיכוך "המסורתיים" ביהודה, שומרון ובשכונות מזרח ירושלים במסגרת מה שמכונה "ההתנגדות העממית" (קרי, הטרור העממי). הפעילות האלימה התבטאה בעיקר בהשלכת בקבוקי תבערה ויידויי אבנים לעבר כוחות הביטחון ולעבר אזרחים ישראליים. בלט השבוע ריבוי האירועים בירושלים וסביבתה.  
 • להלן אירועים בולטים:
 • בליל 31 באוגוסט – 1 בספטמבר פעלו כוחות הביטחון הישראליים למעצר בכיר חמאס בכפר ברקין ( מערבית לג'נין). הכוחות הרסו את הבית, שעל פי החשד  שהה בו המחבל. במהלך פעילות הכוחות יידו מאות פלסטינים אבנים והשליכו בקבוקי תבערה ומטעני חבלה מאולתרים לעבר כוחות הביטחון. לוחםימ"מ נפצע באורח בינוני (דובר צה"ל, 1 בספטמבר 2015). הבית, שכותר ונהרס היה ביתו של מג'די אבו אלהיג'א, בן 40, בכיר בחמאס ביהודה ושומרון הוא נעצר יחד עם אחיו ובנו. כלי התקשורת הפלסטינים דיווחו על לפחות חמישה נפגעים בצד הפלסטיני (1 בספטמבר 2015,  קדס נט, ופא, דף הפייסבוק שהאב, PLADF).

כרזה, שפרסמה חמאס ובה תמונתו של מג'די אלהיג'א (במרכז). למעלה נכתב: "אבו אלהיג'א... משפחת השהידים והאסירים. מבצר ההתנגדות בלתי חדיר". במרכז תמונותיהם של שלושת העצורים ממשפחת אבו אלהיג'א, לצידם תמונות אחיהם של מג'די ועלאא, שני פעילי חמאס שנהרגו ב-1994. מתחת לתמונות מופיעים סמל חמאס וסמל הקמפיין "אתפקד בשבילך אלאקצא" (דף הפייסבוק PALDF, 1 בספטמבר 2015).
כרזה, שפרסמה חמאס  ובה תמונתו של מג'די אלהיג'א (במרכז). למעלה נכתב: "אבו אלהיג'א... משפחת השהידים והאסירים. מבצר ההתנגדות בלתי חדיר". במרכז תמונותיהם של שלושת העצורים ממשפחת אבו אלהיג'א, לצידם תמונות אחיהם של מג'די ועלאא, שני פעילי חמאס שנהרגו ב-1994. מתחת לתמונות מופיעים סמל חמאס וסמל הקמפיין "אתפקד בשבילך אלאקצא" (1 בספטמבר 2015,  דף הפייסבוק PALDF ).

 • ב-31 באוגוסט 2015– הושלך מטען חבלה לעבר הכיכר הסמוכה לקבר רחל. אדם אחד נפצע באורח קל, אדם נוסף לקה בהלם (צבע אדום, 31 באוגוסט 2015). 
 • 30 באוגוסט 2015 – אבנים יודו לעבר הרכבת הקלה באזור שועפאט. לא היו נפגעים. נגרם נזק לשמשות הרכבת. אירוע דומה היה גם ב-27 באוגוסט 2015 (דף הפייסבוק צבע אדום, 27, 31  באוגוסט 2015).
 • 27 באוגוסט 2015 – פלסטינים יידו אבנים לעבר כלי רכב ישראלי בכביש 446 סמוך לנעלין. נהגת כלי הרכב נפצעה באורח קל (דף הפייסבוק צבע אדום, 27 באוגוסט 2015).
 • 27 באוגוסט 2015 – במהלך פעילות כוחות הביטחון הישראליים בג'נין הושלך לעבר הכוח מטען החבלה. המטען התפוצץ. לא היו הנפגעים ולא נגרם נזק (דף הפייסבוק צבע אדום, 27 באוגוסט 2015).
 • 28 באוגוסט 2015- אבנים יודו לעבר כלי רכב ישראלי בכביש 443 סמוך לכפר בית עור אלתחתא. לא היו נפגעים ולא מגרם נזק (דף הפייסבוק צבע אדום, 28 באוגוסט 2015).
 • 27 באוגוסט 2015– בקבוקי תבערה הושלכו לעבר אוטובוס צפונית לצומת חלחול (אזור חברון).  בקבוק התבערה התנפץ והתלקח על הכביש. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק (דף הפייסבוק צבע אדום, 27 באוגוסט 2015).
 • 26 באוגוסט 2015– פלסטינים רעולי פנים יידו אבנים ובקבוקי תבערה לעבר כוח משמר הגבול, שפעל בשכונתאבו טור. בקבוק התבערה פגע באחד מכלי הרכב של הכוח והוא החל לעלות באש. אחד הלוחמים נפצע באורח קל כתוצאה משאיפת עשן (דף הפייסבוק של משטרת ישראל, 26 באוגוסט 2015).
עלייה במספר האירועים האלימים בירושלים המזרחית
 • מנתונים חדשים, שפרסם משרד הבינוי המפעיל מערך אבטחה באזור העיר העתיקה בירושלים, עולה כי במהלך החודשים יוני יולי 2015 אותרו מאות אירועים של יידוי אבנים והשלכת בקבוקי תבערה באזור העיר העתיקה בירושלים ובהר הזיתים, אירועים אלה אינם כוללים את שכונות מזרח העיר (שועפט, בית חנינא, עיסאויה ג'בל מכאבר ועוד). על פי הנתונים נרשמו במהלך חודשים אלה 580 אירועים אלימים נגד אזרחים ונגד כוחות הביטחון הישראליים. רוב האירועים (477) היו אירועי יידוי אבנים על כלי רכב  28 אירועים היו השלכת בקבוקי תבערה. כמו כן היו אירועים של יידוי בקבוקי זכוכית, ירי זיקוקים וחבלה ברכוש (ynet, 26 באוגוסט 2015).
נעצרה חוליה, שהתכוונה לבצע פיגוע נגד ממתפללים בקבר יוסף בשכם
 • כוחות הביטחון הישראליים עצרו חולייה של ארבעה פעילים, תושבי טול כרם, שכם וג'נין. חברי החוליה תכננו לבצע פיגוע במתווה של הנחת מטענים נגד מתפללים יהודים בקבר יוסף, שבשכם המגיעים להתפלל ללא תיאום עם כוחות הביטחון (דהיינו ללא אבטחה). מחקירתם עלה, כי חברי החוליה פעלו במידור ולכל אחד מהם היה תפקיד מוגדר: ספק אמצעי לחימה, איסוף מודיעין וביצוע הפיגוע בפועל. עוד עלה בחקירה, כי פעילות החוליה הוכוונה מרצועת עזה על ידי ראפת מחמד דרויש, פעיל הג'האד האסלאמי בפלסטין, שארגן את אספקת אמצעי הלחימה לחברי החוליה (שירות הביטחון הכללי, 25 באוגוסט 2015). 
פתיחת שנת הלימודים ברצועת עזה
 • ב-24 באוגוסט 2015 נפתחה שנת הלימודים ברצועת עזה לאחר שהוזרמו כספים לאונר"א, שאיפשרו את פתיחתה. מיד לאחר פתיחת השנה הושבתו הלימודים בשל מחאת ההורים על הצפיפות בכיתות. אל השביתה הצטרפו גם בתי הספר הממשלתיים, במסגרת שביתה כללית עליה הכריז איגוד הפקידים. עדנאן אבו חסנה דובר אונר"א אמר, כי ההשבתה מסבכת את העניינים ועלולה להשפיע על המדינות התורמות בכל הנוגע לנכונותן להזרים כספים לסוכנות. לדבריו גורמת השביתה ל-250,000 ילדים להסתובב ברחובות (סוא, 26 באוגוסט 2015).
 • ב-29 באוגוסט 2015 הודיעה אונר"א כי כווית העבירה לה תרומה של 15$ מיליון עבור מערכת החינוך . לדברי הסוכנות התרומה תסייע לפתוח את שנת הלימודים באופן מאורגן יותר (פלסטין אליון, 29 באוגוסט 2015). לאחר שביתה של כשבוע הוחלט על חידוש הלימודים. מועצת ההורים בבתי הספר של אונר"א הודיעה על הקפאת כל פעולות המחאה עד ל-10 בספטמבר, על פי בקשת הנציב (סמא, 30 באוגוסט 2015).
צבא מצרים משפר את אזור החיץ
 • התקשורת הפלסטינית והמצרית דיווחו, כי צבא מצרים החל ב-25 באוגוסט 2015 בעבודות לחפירת תעלת מים לאורך גבול רצועת עזה-מצרים, באזור רפיח. זאת, כאמצעי נוסף במאבק של מצרים בתופעת מנהרות ההברחה. לדברי גורמים בצבא מצרים, התעלה תהיה באורך של  13 ק"מ, בעומק 20 מ' וברוחב 20 מ'. גורמים מקומיים ברפיח המצרית הביעו דאגה ומורת רוח מצעדי צבא מצרים באזור (דף הפייסבוק QUDSN, אלחדת', 25, 27 באוגוסט 2015) .
פעיל הזרוע הצבאית של חמאס נהרג בעת שעבד במנהרת תקיפה
 • הזרוע הצבאית של חמאס פרסמה הודעה על מותו של אנואר פרג' אלע'לבאן, בן 24 בעת שעבד ב"אחת ממנהרות ההתנגדות" במזרח ח'אן יונס (אתר גדודי עז אלדין אלקסאם, 29 באוגוסט 2015). אסמאעיל הניה, סגן ראש הלשכה המדינית של חמאס ובכירים נוספים בחמאס, ערכו ביקור תנחומים בבית משפחת ההרוג (אלרסאלה.נט, 31 באוגוסט 2015).

מימין: הודעה מטעם גדודי עז אלדין אלקסאם על מותו של אלע'לבאן (אתר גדודי עז אלדין אלקסאם, 28 באוגוסט 2015). משמאל: אנואר אלע'לבאן (דף הפייסבוק שהאב, 29 באוגוסט 2015).
מימין: הודעה מטעם גדודי עז אלדין אלקסאם על מותו של אלע'לבאן (אתר גדודי עז אלדין אלקסאם, 28 באוגוסט 2015). משמאל: אנואר אלע'לבאן (דף הפייסבוק שהאב, 29 באוגוסט 2015).

פעילות סלפית ברצועת עזה
 • מקור סלפי ברצועת עזה מסר, כי כמאה פעילי ג'האד ברצועת עזה, המשתייכים לזרם הסלפי נשבעו אמונים לדאעש. אבו אלעינאא' אלאנצארי, אחד ממנהיגי הזרם הסלפי ברצועת עזה, שהתבקש להגיב, נמנע מלמסור את תגובתו בנושא (24 באוגוסט 2015,  WND).
 • מרכז אבן תימיה לאלעלאם, המזוהה עם הסלפים ברצועת עזה, פרסם כרזה לזכרו תושב מחנה הפליטים אלשאטי בעזה, שנהרג בעיראק. על-פי נוסח הכרזה ביצע עבדאללה אלג'מל המכונה אבו חמזה העזתי,  פיגוע התאבדות מטעם דאעש נגד צבא עיראק במחוז אלאנבאר (28 באוגוסט 2015,  חשבון הטוויטר ابن تيمية للإعلام ‏@bentymeia0008 ).
 • דווח, כי עבדאללה אלג'מל, בן 24  היה פעיל הזרוע הצבאית של חמאס. הוא עזב במפתיע את רצועת עזה לפני מספר חודשים ויצא לתורכיה. לאחר שהייה של כחודש בתורכיה,  חצה את הגבול לסוריה ומאוחר יותר הגיע לעיראק (קדסניוז, 28 באוגוסט 2015). בדף הפייסבוק שלו הוא מופיע בכינוי אבו חמזה עבדאללה (אבו חמזה אלרמלאוי). בדף זה הועלו תמונות שלו במהלך שהותו בתורכיה ככל הנראה כאשר היה  בדרכו לעיראק (דף הפייסבוק ابوحمزةعبدالله, 26 ביוני 2015).

תמונות מדף הפייסבוק של עבדאללה אלג'מל ( אבו חמזה עבדאללה) . מימין: בעת שהותו באיסטנבול, תורכיה. משמאל: כפעיל דעאש בעיראק (דף הפייסבוקابوحمزةعبدالله, 26 ביוני 2015).
תמונות מדף  הפייסבוק של עבדאללה אלג'מל ( אבו חמזה עבדאללה) . מימין: בעת שהותו באיסטנבול, תורכיה. משמאל: כפעיל דעאש בעיראק (דף הפייסבוקابوحمزةعبدالله, 26 ביוני 2015).

כרזה לזכרו של עבדאללה אלג'מל, שהופקה על-ידי מרכז אבן תימיה, זרוע הסברה של הסלפים בעזה (חשבון הטוויטרابن تيمية للإعلام ‏@bentymeia0008 , 28 באוגוסט 2015).
כרזה לזכרו של עבדאללה אלג'מל, שהופקה על-ידי מרכז אבן תימיה, זרוע הסברה של הסלפים בעזה (28 באוגוסט 2015,  חשבון הטוויטרابن تيمية للإعلام ‏@bentymeia0008 ).

טקס לפעילי יחידת הקומדו של הזרוע הצבאית של חמאס
 • ב-26 באוגוסט 2015 ערכה הזרוע הצבאית של חמאס טקס לזכר ההרוגים במבצע "צוק איתן" מקרב פעילי יחידת הקומנדו הימי. במהלך הטקס נחשפה אנדרטה, שהוקמה לזכרם על חוף הים. בנאום, שנשא אבו עבידה דובר הזרוע הצבאית של חמאס, הוא אמר, כי מבצע "צוק איתן" היה שינוי אסטרטגי ו"פרק היסטורי" בהיסטוריה של הג'האד. במסר, שהפנה לישראל אמר, כי אם לא יוסר המצור תפקע סבלנותם של העם הפלסטיני ושל "ההתנגדות" (ערוץ אלאקצא, 26 באוגוסט 2015).
טקס של החזית העממית לשחרור פלסטין
 • ארגון החזית העממית לשחרור פלסטין קיים טקס סיום קורס הגנה עצמית של מחזור בנות במסגרת מחנות "חלוצי השיבה" (דניא אלוטן, 30 באוגוסט 2015). במהלך המחנות הללו, שהתקיימו בחודשי הקיץ, עברו אלף נערים ונערות הכשרות צבאיות, אימונים ספורטיביים ופעילויות תרבותיות (דף הפייסבוק קדס נט, דניא אלוטן, 29 באוגוסט 2015).
פעילות החזית הדמוקרטית לשחרור פלסטין
 • פעילי הזרוע הצבאית של החזית הדמוקרטית לשחרור פלסטין, קיימו מחנה קיץ בעזה עבור עשרות ילדי בתי ספר יסודיים ותיכוניים. מחנה הקיץ כלל אימונים צבאיים והיכרות עם כלי נשק. זיאד ג'רע'ון, חבר הלשכה המדינית של החזית הדמוקרטית לשחרור פלסטין, שביקר את המשתתפים במחנה, אמר, כי הם "דור השחרור ונושאים את דגל ההתנגדות" (דף הפייסבוק של גדודי ההתנגדות הלאומית, 26 באוגוסט 2015). זיאד ג'רע'ון קרא לפעילים להמשיך באימוניהם ובהיערכותם לקראת עימות אפשרי עם ישראל (דף הפייסבוק של גדודי ההתנגדות הלאומית, 28 באוגוסט 2015).

מימין: משתתפי מחנה הקיץ מטעם הזרוע הצבאית של החזית הדמוקרטית לשחרור פלסטין משמאל: ביקור זיאד ג'רע'ון, חבר הלשכה המדינית של החזית הדמוקרטית, אצל פעילי הזרוע הצבאית בצפון הרצועה (דף הפייסבוק של גדודי ההתנגדות הלאומית,26, 28 באוגוסט 2015)
מימין: משתתפי מחנה הקיץ מטעם הזרוע הצבאית של החזית הדמוקרטית לשחרור פלסטין  משמאל: ביקור זיאד ג'רע'ון, חבר הלשכה המדינית של החזית הדמוקרטית, אצל פעילי הזרוע הצבאית בצפון הרצועה (דף הפייסבוק של גדודי ההתנגדות הלאומית,26,  28 באוגוסט 2015)

סוגית ארבעת החטופים הפלסטינים מרצועת עזה
 • סוגיית ארבעת הפלסטינים מרצועת עזה, שנחטפו בחצי האי סיני ב-19 באוגוסט 2015 בעת שנסעו באוטובוס, שהיה בדרכו מרפיח לשדה התעופה בקהיר, ממשיכה להעסיק גורמים בכירים בחמאס המפנים אצבע מאשימה כלפי הממשל המצרי. משיר אלמצרי, בכיר חמאס, אמר, כי היחידה המפיקה תועלת מאירוע החטיפה היא ישראל. לדבריו המגעים עם הצד המצרי לא פסקו. הוא דרש ממצרים "להפוך את הדיבורים למעשים ולספק מידע על החטופים" (צפא, 30 באוגוסט 2015). מנגד, מצרים טענה, כי היא אינה עומדת מאחורי החטיפה.לדברי מקור מצרי עוקבת מצרים אחר הסוגיה ומתקיים תיאום בינה לבין חמאס בנושא (אלרסאלה.נט, 30 באוגוסט 2015).
התבטאות רמצ'אן שלח
 • בראיון, שהעניק רמצ'אן שלח, מזכ"ל ארגון הג'האד האסלאמי בפלסטין הוא התייחס בין היתר לכמה נושאים שעל סדר היום של הארגון (ערוץ אלמיאדין, 28 באוגוסט 2015):
 • ירי הרקטות לעבר ישראל –בתגובה לדיווחים הישראליים הכחיש, כי הג'האד האסלאמי בפלסטין הוא ששיגר את הרקטות מסוריה. לדבריו לנוכח המצב אין לארגון נוכחות בסוריה למעט "נוכחות מזערית" בדמשק. לדבריו פעילות הארגון בסוריה היא מוגבלת מפני שהשטח כבר אינו מאפשר פעילות מדינית ופעילות "התנגדות".
 • הסכם ההרגעה וירי רקטות מרצועת עזה–ההרגעה עם ישראל הינה "מצב זמני" שנועד להקל על סבלו של העם הפלסטיני. עם זאת ההרגעה "אינה מקודשת". הוא  הוסיף, כי אין לארגון בעיה לדון בביסוס ההרגעה אבל ישראל צריכה לעמד בהתחייבויותיה. יחד עם זאת הדגיש, כי הג'האד האסלאמי בפלסטין לא יסכים להסכם הרגעה ארוך טווח, שיוציא אותו מהסכסוך.
 • שביתת הרעב של העצירים המנהליים– מה שהשיג מחמד עלאן הוא "ניצחון גדול". ישראל נחלה תבוסה נוספת לאחר התבוסה הקודמת עם העציר המנהלי חצ'ר עדנאן. הוא הדגיש, שאם מחמד עלאן או חצ'ר עדנאן היו מתים במהלך שביתת הרעב שלהם הג'האד האסלאמי היה מגיב.
 • מצב ג'האד האסלאמי בפלסטין– מצבו של הארגון טוב בהרבה ממצבו בעבר. יכולות הארגון ומשאביו הוכפלו בכל התחומים, למרות המצור על רצועת עזה.
 • יחסי החוץ של הג'האד האסלאמי בפלסטין– הקשר של הארגון עם איראן הוא טוב. בראייתה של  איראן הנושא הפלסטיני והיחס לפלסטין אינם תלויים בנסיבות משתנות אלא זהו קשר קבוע. הקשר עם קטר הוא טוב. הקשר עם תורכיה עודנו קיים אבל לא כפי שהיה בעבר. הקשר עם מצרים הוא טוב, שכן למצרים תפקיד חשוב בכל מה שקשור לסוגיה הפלסטינית . 
כינוס המועצה הלאומית הפלסטינית
 • סלים זענון,יו"ר המועצה הלאומית הפלסטינית הודיע, כי הסכים עם אבו מאזן על עריכת כינוס של המועצה הלאומית בראמאללה ב-15 בספטמבר 2015. במהלך הכינוס ייבחר ועד פועל חדש לאש"ף ומועצת נשיאות חדשה למועצה הלאומית הפלסטינית. במועצה הלאומית הפלסטינית חברים 765 איש. הקוורום הדרוש לכינוס הינו שני שליש מחברי המועצה[3]. לדבריו אם ישראל לא תאפשר לחברים ברצועת עזה להגיע הם יאלצו לכנס פגישה מצומצמת כדי לבחור את חברי הועד הפועל (ופא, 27 באוגוסט 2015).
 • חמאס והג'האד האסלאמי בפלסטין הביעו התנגדות לכינוס המועצהבטענה, שכינוסה משרת את האינטרסים האישיים של אבו מאזן. מוסא אבו מרזוק, סגן ראש הלשכה המדינית של חמאס אמר, כי הכרזת ההתפטרות של חברי הועד הפועל הייתה במטרה להוביל לכינוס שלא מן המניין מבלי לקבל לכך את הסכמת חמאס והג'האד האסלאמי בפלסטין (דף הפייסבוק של מוסא אבו מרזוק, 30באוגוסט 2015). אסמאיל רצ'ואן, בכיר חמאס אמר, כי מטרת המועצה הלאומית הפלסטינית היא להרכיב מחדש את הועד הפועל של אש"ף לפי ראות עיניו של אבו מאזן (אלערבי אלג'דיד, 31 באוגוסט 2015).
ביקור אבו מאזן בירדן
 • ב-30 באוגוסט 2015 נפגש אבו מאזן ברבת עמון עם עבדאללה מלך ירדן. הפגישה בין השניים עסקה בסוגיה הפלסטינית, נושא ירושלים, והתפתחויות שונות באזור. לצד אבו מאזן נכחו במפגש, צאא'ב עריקאת מזכיר הוועד הפועל של אש"פ, מאג'ד ראש פרג', ראש המודכ"ל הפלסטיני ועטאא' ח'ירי השגריר בירדן (ופא, 30 באוגוסט 2015). לטענת מקורות ירדניים, הביע אבו מאזן במהלך המפגש את רצונו להתפטר מתפקידו ולפרוש מהחיים הפוליטיים. זאת, לדבריו בשל המבוי הסתום אליו נקלע תהליך המדיני עם ישראל ופעילות חמאס לשיבוש מהלך הפיוס הפנים-פלסטיני (סמא, 31 באוגוסט 2015).

[1]נכון ל-1 בספטמבר 2015 נתונים סטטיסטיים אלו אינם כוללים ירי פצצות מרגמה. כמו כן הנתונים הללו אינם כוללים רקטות, שנפלו בתחום רצועת עזה.
[2]נתונים אלה אינם כוללים ירי פצצות מרגמה. כמו כן לא נכללות בהן נפילת רקטות בשטח רצועת עזה.
[3]הפעם האחרונה בה התכנסה המועצה הלאומית הפלסטינית  בהרכב מלא היה בשנת 1998 ברצועת עזה, בנוכחות ביל קלינטון נשיא ארה"ב. מאז התכנסה המועצה מספר פעמים בהרכבים חלקיים בלבד, שלא עלו על מחצית ממספר החברים.

מבט לג’האד העולמי (12-6 באוגוסט 2015)

מבט לג'האד העולמי

מבט לג'האד העולמי

הלוגו של תנועת אחראר אלשאם האסלאמית

הלוגו של תנועת אחראר אלשאם האסלאמית

שדה התעופה הצבאי כוירס, שהותקף ע

שדה התעופה הצבאי כוירס, שהותקף ע"י דאעש

פעילי דאעש בעת לחימה נגד הכורדים באזור הכפרי של תל חמיס

פעילי דאעש בעת לחימה נגד הכורדים באזור הכפרי של תל חמיס

ההודעה של מחוז דמשק של דאעש בדבר כיבוש העיר אלקריתין

ההודעה של מחוז דמשק של דאעש בדבר כיבוש העיר אלקריתין

פעילים חמושים של דאעש בעיר אלקריתין

פעילים חמושים של דאעש בעיר אלקריתין

העיר אלרמאדי עדיין בידי דאעש: דגלי דאעש מתנוססים על עמודי תאורה ברחובות העיר

העיר אלרמאדי עדיין בידי דאעש: דגלי דאעש מתנוססים על עמודי תאורה ברחובות העיר

אימוני ילדים במחנה דאעש, שמדרום לדמשק

אימוני ילדים במחנה דאעש, שמדרום לדמשק

אימוני ילדים במחנה דאעש, שמדרום לדמשק

אימוני ילדים במחנה דאעש, שמדרום לדמשק

האזרח הקרואטי השבוי בידי פעילי מחוז סיני של דאעש, בסרטון שפורסם על-ידי הארגון

האזרח הקרואטי השבוי בידי פעילי מחוז סיני של דאעש, בסרטון שפורסם על-ידי הארגון

הודעת של מחוז סיני של דאעש בדבר חטיפת האזרח הקרואטי והאולטימאטום לשחרורו תמורת אסירות המוסלמיות במצרים

הודעת של מחוז סיני של דאעש בדבר חטיפת האזרח הקרואטי והאולטימאטום לשחרורו תמורת אסירות המוסלמיות במצרים

פרטים אודות של האזרח הקרואטי השבוי בידי פעילי מחוז סיני של דאעש (Linkedin).

פרטים אודות של האזרח הקרואטי השבוי בידי פעילי מחוז סיני של דאעש (Linkedin).

תמונה שפרסם מחוז טריפולי של דאעש, המתעדת את ההוצאה להורג של האזרח ההודי (אח'באר אלעאלם, 7 באוגוסט 2015).

תמונה שפרסם מחוז טריפולי של דאעש, המתעדת את ההוצאה להורג של האזרח ההודי (אח'באר אלעאלם, 7 באוגוסט 2015).

error

עיקרי אירועי השבוע

 • הקרבות בסוריה התמקדו השבוע במרחב הכפרי, שמצפון לחלב, כשברקע כוונת תורכיה ליצור אזור חיץ חופשי מדאעש בקרבת הגבול הסורי-תורכי. על פי מספר דיווחים הארגון הדומיננטי הפועל במרחב זה הינו תנועת אחראר אלשאם האסלאמית, מסגרת על של ארגונים סלפים ג'האדיסטים, שאינה מזוהה עם דאעש או עם אלקאעדה. נראה, כי מסגרת זאת, המנסה לדחוק את דאעש מהאזור, מקבלת עידוד (וסיוע?) מתורכיה ומארגוני מורדים העוינים לדאעש.
 • דאעש ממשיך להשקיע מאמץ ומשאבים במלחמה על התודעה. לאחרונה הוא דיווח על העלאת אפליקציה חדשה במערכת ההפעלה של אנדרואיד המיועדת לטלפונים ניידים. במסגרת המערכת התקשורתית ממשיך דאעש לעודד תומכים מוסלמים במדינות המערב (השבוע בגרמניה) לתקוף "כופרים" במדינותיהם, אם אין ביכולתם להצטרף למדינה האסלאמית. קריאות מעין אלו עלולות להערכתנו לדרבן ג'האדיסטים במדינות המערב לבצע פיגועים בהשראת דאעש.
 

המערכה הבינלאומית נגד דאעש

תקיפות ארה"ב ומדינות הקואליציה
 • השבוע נמשכו התקיפות האווריות של ארה"ב ומדינות הקואליציה נגד מטרות דאעש. במהלך השבוע בוצעו עשרות רבות של תקיפות בסוריה ובעיראק באמצעות מטוסי קרב, מטוסי תקיפה וכלי טיס בלתי מאוישים. לראשונה, מאז החלה פעילות כוחות הקואליציה, ביצעה ארה"ב תקיפה בצפון סוריה משטחה של תורכיה תוך שימוש בבסיס האווירי אינצ'רליק (הורייט, 6 באוגוסט 2015)[1].
 • להלן עיקרי התקיפות (אתר Centcom):
 • בסוריה התמקדו התקיפות באזור אלחסכה, אלרקה, חלב, עין עיסא, דיר אלזור, קובאנה בתקיפות נפגעו, בין היתר, יחידות טקטיות של דאעש, בונקרים, עמדות לחימה, ציוד הנדסי, מבנים ונקודות ביקורת.
 • בעיראק התמקדו התקיפות באלפלוג'ה, אלחבאניה, הית, מחמור , מוצול, רמאדי, סנג'אר, תל עפר, חויג'ה וביג'י. בתקיפות נפגעו, בין היתר, יחידות טקטיות של דאעש, כלי רכב, ציוד הנדסי, מבנים, מכוניות תופת, אמצעי לחימה (כולל נשק נ"ט) ונקודות ביקורת.
פגישה של נציגי המדינות המשתתפות במערכה נגד דאעש
 • הגנרל ג'ון אלן, שליחו המיוחד של הנשיא אובמה לקואליציה הבינלאומית נגד דאעש, נועד בוושינגטון עם נציגים דיפלומטיים בכירים מ-62 מדינות החברות בקואליציה נגד דאעש. במהלך הפגישה סקר הגנרל אלן את התקדמות המאמצים המשותפים להבסת דאעש ונדונו הדרכים לחיזוק שיתוף הפעולה בין חברות הקואלציה. זוהי פגישה רביעית מסוגה של נציגי המדינות השותפות במערכה נגד דאעש (אתר מחלקת המדינה של ארה"ב, 7 באוגוסט 2015).
מאמצי תורכיה ליצירת אזור חופשי מדאעש
 • תורכיה ממשיכה ליישם את מדיניותה החדשה נגד דאעש. במסגרתה מדיניות זאת היא המשיכה בתקיפות אוויריות נגד עמדות דאעש, שבקרבת הגבול הסורי-תורכי, והתירה לארה"ב לתקוף יעדים בסוריה מבסיסים בתורכיה. כמו כן נמסר, כי בכוונת תורכיה להפעיל את תנועת אחראר אלשאם האסלאמית בצפון סוריה כדי ליצור אזור חופשי מדאעש במרחב, שמצפון לחלב (ומדרום לעיר התורכית Kilis).
 • תנועת אחראר אלשאם האסלאמיתהינה אחד מארגוני המורדים בסוריה, שהוקם בשנת 2013. הארגון משמש מסגרת-על למספר ארגונים בעלי אופי ג'האדיסטי-סלפי, שאינם משתייכים לאלקאעדה ואינם מזוהים עם דאעש. בתקשורת הערבית דווח, כי במסגרת שיתוף הפעולה עם תורכיה הוטלו על תנועת אחראר אלשאם האסלאמית משימות במרחב חלב שנועדו להביא לסילוק כוחות דאעש  מהאזור (אלערבי אלג'דיד, 29 ביולי 2015).
 • על רקע זה דווח, כי בפגישה של ארגוני המורדים בחלב התחייב ארגון ג'בהת אלנצרה למסור לתנועת אחראר אלשאם המוסלמית מאחזים, שבשליטתו לאורך גבול סוריה-תורכיה. כמו כן התחייב הארגון לפנות את כל המאחזים עליהם הוא שולט מול דאעש ולמסור את כל המבנים, שבשליטתו בעיר אעזאז (אלערביה אלחדת', 6 באוגוסט 2015). ג'בהת אלנצרה פרסם הודעה לפיה נסיגתה מהאזור הכפרי שמצפון לחלב נובעת מכן שהוא אינו מעוניין להתערב בענייניו של דאעש באזור (עכס אלסיר, 10 באוגוסט 2015).

[1]בתקשורת האמריקאית דווח, כי ארה"ב שלחה שישה מטוסי F-16וכ-300 אנשי צבא לתורכיה בעקבות הסכמתה של תורכיה לאפשר לחיל האוויר של ארה"ב לעשות שימוש בבסיסים אוויריים בתורכיה בתקיפות נגד דאעש (9 באוגוסט 2015,  nbcnews)
[2]The Islamic Movement of Uzbekistan-  IMU.

מבט לג’האד העולמי (15-2 באפריל 2015)

צילומים, שפרסם דאעש על הלחימה במחנה הפליטים ירמוכ (5 באפריל 2015).

צילומים, שפרסם דאעש על הלחימה במחנה הפליטים ירמוכ (5 באפריל 2015).

מפת השליטה במחנה הפליטים ירמוכ נכון ל-7 באפריל 2015

מפת השליטה במחנה הפליטים ירמוכ נכון ל-7 באפריל 2015

פעיל ג'בהת אלנצרה מניף את דגל הארגון במעבר אלנציב, שבין סוריה לירדן (אלערביה, 11 באפריל 2015).

פעיל ג'בהת אלנצרה מניף את דגל הארגון במעבר אלנציב, שבין סוריה לירדן (אלערביה, 11 באפריל 2015).

פנייה לפעילי ג'בהת אלנצרה באדלב, שפרסם אבו מחמד אלג'ולאני

פנייה לפעילי ג'בהת אלנצרה באדלב, שפרסם אבו מחמד אלג'ולאני

החייל הסורי לפני הוצאתו להורג

החייל הסורי לפני הוצאתו להורג

שיבת משפחות לעיר תכרית

שיבת משפחות לעיר תכרית

מחבלים מתאבדים של דאעש בעיר רמאדי.

מחבלים מתאבדים של דאעש בעיר רמאדי.

פיצוץ מכונית תופת בעיר רמאדי

פיצוץ מכונית תופת בעיר רמאדי

פעילי דאעש בעיר רמאדי

פעילי דאעש בעיר רמאדי

פעילי דאעש בתוך בתי הזיקוק בביג'י

פעילי דאעש בתוך בתי הזיקוק בביג'י

תמונות מסרטון, שהפיץ דאעש על הריסת שרידים היסטוריים בעיר העתיקה אלנמרוד (יוטיוב, 12 באפריל 2015)

תמונות מסרטון, שהפיץ דאעש על הריסת שרידים היסטוריים בעיר העתיקה אלנמרוד (יוטיוב, 12 באפריל 2015)

תעודות הזהות

תעודות הזהות "החכמות", שהחל דאעש להנפיק (ابو محجن المهاجر , 11 באפריל 2015).


עיקרי אירועי השבוע

 • בתחילת אפריל 2015 תקף כוח של דאעש, שגודלו נאמד בכאלף פעילים, את מחנה הפליטים אלירמוך, שבפאתיה הדרומיים של דמשק (במחנה נותרו כ-18,000 תושבים). ההתקפה נועדה להערכתנו לזכות בהישג, שיסיט את תשומת הלב מהכישלונות, שנחל דאעש, בזירות לחימה אחרות. על פי דיווחי כלי התקשורת הצליח דאעש בתחילת ההתקפה להשתלט על מרבית שטחו של המחנה אך בהמשך נדחקו פעיליו ע"י ארגוני מורדים אחרים וקבוצות פלסטיניות חמושות לפאתיו הדרומיים. הקרבות עדין נמשכים והמערכה לא הוכרעה.
 • בעיר תכרית,שבעיראק, נחל דאעש את המפלה הקשה ביותר מאז רצף ניצחונותיו ביוני 2014. צבא עיראק ומליציות שיעיות הנתמכות ע"י איראן השלימו את השתלטותם על העיר לאחר כחודש של לחימה והם נערכים לקראת ההמשך. דאעש מצידו תקף את מתחם בתי הזיקוק בעיר ביג'י, שמצפון לתכרית, ותגבר את כוחותיו בעיראק במטרה לבלום את התקדמות הכוחות העיראקים
 • הקואליציה של המורדים בראשות ג'בהת אלנצרה ("צבא אלפתח"), שהשתלטה על העיר אדלב שבצפון מערב סוריה, נערכת לביסוס מנגנוני שליטה על העיר. אבו מחמד אלג'ולאני, מנהיג הארגון, קרא לגלות יחס הוגן כלפי האזרחים אולם תושבי המקום התלוננו, כי הם נתונים להתנכלויות מצד הארגונים הכובשים

 

המערכה הבינלאומית נגד דאעש

תקיפות ארה"ב והקואליציה
 • השבוע נמשכו תקיפות ארה"ב וכוחות הקואליציה נגד מטרות דאעש. במסגרת זאת בוצעו עשרות תקיפות אוויריות בסוריה ובעיראק. להלן מוקדי התקיפות העיקריים (אתר CENTCOM):
 • בסוריה התמקדו התקיפות בחסכה, אלרקה, קובאנה (עין אלערב) וחלב. בתקיפות נפגעו יחידות טקטית, עמדות לחימה, מערכת מנהרות, מבנים וכלי רכב .
 • בעיראק התמקדו התקיפות בביג'י, אלמוצול, רמאדי, אלרטבה אלפלוג'ה, תל עפר וכרכוכ. במהלך התקיפות נפגעו יחידות טקטיות, עמדות לחימה, עמדת צלפים ואמצעי לחימה רבים.
 • קנדה ביצעה ב-8 באפריל 2015 את התקיפה האווירית הראשונה בסוריה. מטוסי חיל האוויר הקנדי תקפו יעדי טרור סמוך לעיר אלרקה במשותף עם מטוסי ארה"ב . עד כה הוגבלו תקיפות חיל האוויר הקנדי לשטח עיראק בלבד. בסוף מרץ 2015 הועבר בקנדה חוק המאפשר לחיל האוויר לתקוף מטרות גם בסוריה (סוכנות הידיעות הצרפתית, 8 באפריל 2015).
פעילות בינלאומית נגד דאעש
 • בנאום שנשא ג'ו בידן, סגן נשיא ארה"ב, טרם ביקור נשיא עיראק בארה"ב, הוא אמר, כי התקדמות דאעש בעיראק נבלמה. לדבריו המלחמה נגד דאעש הצליחה לאחד את עיראק נגד האיום המשותף. לגבי סוריה אמר בידן, כי פעילות ארה"ב ובנות בריתה מוכיחות, שניתן גם שם להביס את דאעש למרות, שהמצב בסוריה קשה יותר. זאת בשל העדר שיתוף פעולה ותיאום עם הממשל הסורי ובשל העובדה, שפעילי "האופוזיציה הסורית המתונה" אינם מאומנים מספיק (9 באפריל 2015,  www.wsj.com )
 • ב-8 באפריל 2015 התקיימו פגישות ראשונות של קבוצת עבודה מהקואליציה המכונה Coalition Small Groupבראשות גנרל ג'והן אלן. הקבוצה הוקמה בפברואר 2015 במטרה לעקוב אחר התקדמות פעילות הקואליציה נגד דאעש (אתר מחלקת המדינה של ארה"ב, 8 באפריל 2015). להלן כמה נושאים, שנידונו בפגישה:
 • המאמצים הצבאיים להבסת דאעש.
 • מניעת הגעת פעילים זרים כדי להלחם בשורות דאעש.
 • מאבק במימון הטרור.
 • מניעת הפצת האידיאולוגיה של דאעש.
 • התפשטות פעולות דאעש מעבר לסוריה ולעיראק.
 • שבדיה הודיעה, כי כמענה לבקשת ממשלת עיראק, בכוונתה לשגר כוחות צבא לתמיכה בפעילות נגד דאעש. לדברי ממשלת שבדיה בשלב הראשון ישלחו 35 חיילים ומספרם יעלה מאוחר יותר. כוחות אלו, אשר יהוו חלק מהכוחות הבינלאומיים בצפון עיראק, יסייעו לאמן את צבא עיראק  ואת הכוחות הכורדיים (רויטרס, 9 באפריל 2015).

עיקרי ההתפתחויות בסוריה

 • מחנה הפליטים אלירמוכ, שבפאתיה הדרומיים של דמשק (כ-10 ק"מ מדרום לעיר), הינו מחנה הפליטים הפלסטיני הגדול ביותר בסוריה. במחנה אלירמוך התגוררו בעבר 160,000 פלסטינים וסורים. כיום נותרו במקום רק כ-18,000 פלסטינים הנשלטים על ידי מספר קבוצות חמושות (קבוצות פלסטיניות, צבא סוריה, ג'בהת אלנצרה וארגוני מורדים אחרים).
 • ב-1 באפריל 2015 בשעות הבוקר תקפו כאלף פעילים המזוהים עם דאעש  את מחנה אלירמוך והתעמתו עם פעילי ארגון פלסטיני בשם "ארגון קצווי ירושלים" (אלדרר אלשאמיה, 1 באפריל 2015). בשלב הראשון הצליחו פעילי דאעש להשתלט על חלקים נרחבים ממחנה הפליטים (כ-90%-80%).

 

 • לאחר כמה ימי לחימה הצליחו הקבוצות החמושות הפועלות במחנה לדחוק את פעילי דאעש ממרכז המחנה וממערבו. ב-8 באפריל 2015 מסר אנואר עבד אלהאדי, יו"ר המחלקה המדינית של אש"ף בסוריה, כי פעילי דאעש וג'בהת אלנצרה שולטים על כ-60% מהמחנה וכי משמעות הדבר היא שהשליטה שלהם הצטמצמה לשכונות הדרומיות והמזרחיות (שבהן מתגוררים התושבים הפלסטינים, שנותרו במקום). נראה, כי בהמשך נסוגו כוחות דאעש לפאתיו הדרומיים של המחנה בהותירם את העמדות שכבשו לארגון ג'בהת אלנצרה ולקבוצות פלסטיניות חמושות (אלמיאדין, 10 באפריל 2015).
 • ב-12 באפריל 2015 הודיע ארגון המורדים צבא סוריה החופשי על פתיחת מערכה, שמטרתה לדחוק את דאעש ממחנה הפליטים ומסביבותיו בשם "ניצחון תושבי המחנה". במסגרת זאת דווח על קרבות קשים בין ארגוני אופוזיציה סוריים לבין דאעש באזור העיר אלחג'ר אלאסוד, שמדרום לדמשק (מעיר זאת ביצע דאעש את המתקפה על מחנה הפליטים אלירמוך).
 • הרשות הפלסטינית וחמאס מודעים למורכבות האירועים ולמגבלות כוחם ולפיכך הם הפצירו בפלסטינים שלא להיות מעורבים בעימותים הצבאיים המתנהלים בין הצדדים. בהודעה שפרסם אש"ף נאמר, כי הארגון מתנגד למאבק החמוש במחנה הפליטים והבהיר, כי יפעל לעצור את הפעולות החמושות בשיתוף פעולה עם מירב הגורמים הנוגעים בדבר ובמיוחד עם אונר"א (ופא, 9 באפריל 2015). ברחבי יהודה, שומרון ורצועת עזה נערכו הפגנות ועצרות הזדהות עם הפלסטינים במחנה הפליטים ירמוכ (פרוט תגובות הפלסטינים ראו חדשות הטרור והסכסוך הישראלי-פלסטיני ו-14 באפריל 2015).
 • ההתקפה של דאעש על מחנה הפליטים אלירמוך נועדה להערכתנו לזכות בהישג דרמטי, אשר יסיט את תשומת הלב מהכשלונות, שנחל הארגון בזירות לחימה אחרות (קובאנה בסוריה ותכרית בעיראק). שליטה על המחנה תאפשר לדאעש להאחז בפרבר של דמשק, קרוב לליבת השלטון של המשטר הסורי. השליטה מזכה גם את דאעש בתשומת לב פוליטית ותקשורתית רבה בשל הרגישות הבינערבית והבינלאומית לנושא הפלסטיני. בשלב זה דומה, כי פעילי דאעש נדחקו מאזורים במחנה, שאותם כבשו בתחילת המתקפה אך הם נאחזים עדין בדרומו של המחנה ובעיר אלחג'ר אלאסוד, שמדרום לדמשק ושולטים על אוכלוסייה פלסטינית נצורה. מכל מקום, הקרבות במחנה הפליטים אלירמוך נמשכים והמערכה עדין לא הוכרעה.

מחוז אדלב
 • אבו מחמד אלג'ולאני, מנהיג ארגון ג'בהת אלנצרה, פרסם נאום בן 15 דקות, המופנה לפעילי הארגון הנמצאים באדלב.[1] בדבריו בירך אלג'ולאני את לוחמי הג'האד על האחדות, שגילו ועל ניהול המערכה על העיר. הוא הביע הערכה לכל אנשי הצבא, אנשי המנהלה, הרופאים, אנשי החימוש ואנשי ההסברה, אשר השתתפו בלחימה. אלג'ולאני הבטיח לתושבים שהם יזכו ליחס טוב מצד הלוחמים ויהנו מצדק המבוסס על ההלכה האסלאמית (השריעה) בהדגישו, כי המשימה לשמור על האזרחים קשה יותר  מהשגת הניצחון (חשבון הטויטר של מוסד ההסברה של ג'בהת אלנצרה, 1 באפריל 2015). 
 • אלג'ולאני טען, כי ג'בהת אלנצרה איננה מעוניינת לשלוט על אדלב וכל עניינה הוא שהעיר תהיה "בידים בטוחות". לדבריו אנשיו יחילו את עקרון "השורא" (קרי, התייעצות עם הארגונים האחרים), שהוא עקרון השלטון הטוב ביותר. הוא גם הדגיש, כי יש לשמור על המבנים הציבוריים ולהעניק שירותים לאזרחים וקרא לארגונים לשמור על אחדות כוחם. גם מפקדים צבאיים מארגונים אסלאמים נוספים חברי הקואליציה, שכבשה את אדלב, השמיעו דברים דומים.
 • מכל מקום, נראה, כי בשטח העניינים אינם מתנהלים בהתאם לנאומו של אלג'ולאני. אחד מתושבי אלדב מסר לכתב העיתון הלבנוני אלאח'באר, כי "צבא אלפתח" הקים את מפקדותיו בבנייני הממשל שבמקום. לדבריו נתונים אזרחי העיר להתנכלויות מצד האירגונים הכובשים (פריצות לבתים, מעצרים, הגבלות תנועה, חיסולים). אותו אזרח ציין, כי הארגונים אינם מתואמים ביניהם וכי כל אחד מהם, כולל ג'בהת אלנצרה, מניף דגלו מעל המבנים, עליהם ה השתלט (אלאח'באר, 14 במרץ 2015).
 • מקור בצבא הסורי מסר, כי הצבא מקיים פעילות צבאית באזור העיירה מסטומה, שמדרום לאדלב. נמסר, כי מתקיימות עתה הכנות למתקפת נגד, אשר תשיב את שליטת צבא סוריה על העיר אדלב (אלאח'באר, 14 במרץ 2015).
 • אבו מחמד אלג'ולאני, מנהיג ג'בהת אלנצרה, העביר איפא מסר, לפיו ארגונו מתכוון לנהל את ענייני העיר במשותף עם הקואליציה, שכבשה את העיר. מידת רצינותה של הצהרה זאת יהיה במבחן המעשה. נסיון העבר מוכיח, כי לאחר תקופת התארגנות ראשונה עלול ארגון ג'בהת אלנצרה, שלוחת אלקאעדה בסוריה, ליטול לידו את מושכות השלטון, לדחוק מהשליטה על העיר את שאר ארגוני הקואליציה ולכפות על תושביה את הקוד הנוקשה של ההלכה האסלאמית (כדרך שעשה דאעש באלרקה).

 

מחוז דרעא
 • לאחר שלושה שבועות של קרבות דווח, כי פעילי ג'בהת אלנצרה,יחד עם ארגונים אסלאמים ג'האדיסטים נוספים, השתלטו על מעבר הגבול אלנציב הממוקם בגבול סוריה ירדן (חשבון הטוויטר של מוסד ההסברה של ג'בהת אלנצרה בדרום סוריה, 1 באפריל 2015). בעקבות ההשתלטות על המעבר החלו כוחות המשטר הסורי לסגת מכמה אזורים במחוז דרעא (אח'באר אלאא'ן, 6 באפריל 2015).בעקבות ההשתלטות על המעבר הפך ג'בהת אלנצרה לשותף בכיר של כוחות האופוזיציה בניהול מעבר אלנציב.

מעבר הגבול אלנציב הינו בעל חשיבות כלכלית רבה, שכן דרכו מועברים סחורות ומזון לסוריה, הן לאזורים, שבהם שולט המשטר הסורי והן לאזורים, שבשליטת כוחות המורדים (אלערבי אלג'דיד, 6 באפריל 2015). בנוסף לכך, להערכתנו, השליטה על המעבר עלולה להקל על ג'בהת אלנצרה לקלוט פעילים המגיעים מירדן ולעמוד בקשר עם תומכי הארגון בירדן.

 

מחוז חמץ
 • זרוע ההסברה של דאעש במחוז חמץ פרסמה סרטון המתעד הוצאה להורג של חייל סורי ביריה בראשו. לפני ההוצאה להורג נשא רעול פנים, מטעם דאעש, דברים בהם איים על בשאר אלאסד וצבאו. המוציא להורג לא צולם בעת ההוצאה להורג, אך הדובר רעול הפנים ציין, כי מדובר באשתו של "אחד המוסלמים ההרוגים", ככל הנראה הכוונה היא לאשתו של פעיל דאעש, שנהרג ע"י צבא סוריה (4 באפריל 2015,  אתר שיתוף הקבצים    onedrive.live.com  ).

עיקרי ההתפתחויות בעיראק

המערכה על העיר תכרית
 • כוחות צבא עיראקיים ומיליציות שיעיות, הנתמכות על ידי איראן, השלימו את השתלטותם על העיר תכרית לאחר כחודש של לחימה. כוחותיהם נכנסו למרכז העיר והשתלטו על מתחם הממשל ובית החולים. כמו כן שחררו הכוחות העיראקים את האזור הדרומי והמערבי של העיר.
 • ב-9 באפריל 2015 העלה בעל חשבון טוויטר, התומך בצבא עיראק, תמונות תחת הכותרת "שיבת המשפחות העקורות לתכרית, שבמחוז צלאח אלדין". בתמונות ניתן לראות משפחות על מיטלטליהן שבות לעיר. תמונות נוספות המתארות חזרה לשגרה בעיר תכרית והאזורים, ששוחררו על-ידי צבא עיראק (חשבון טוויטר omar ayad@omar_ayad5, 9-8 באפריל 2015). עם זאת, כשבועיים לאחר הכרזת הממשלה העיראקית, כי שחררה את תכרית באופן מלא, בכיר בועדת הביטחון של מחוז צלאח אלדין ציין, כי עדיין קיימים כיסי התנגדות של דאעש בעיר ובסביבותיה (האתר העיראקי כתאבאת, 11 באפריל 2015).
 • בעקבות כיבושה של תכרית תגבר דאעש את כוחותיו בעיראק, להערכתנו כדי למנוע המשך התקדמות הכוחות העיראקים מתכרית צפונה, לכיוון מוצול. נמסר, כי כחמש מאות פעילי דאעש ובראשם אבו ג'ראח אלשאמי, המשמש כאחד מעוזריו של אבו בכר אלבע'דאדי, הגיעו לעיר חויג'ה, שבצפון עיראק, מדיר אלזור. ברשות הפעילים אמצעי לחימה וציוד צבאי רב (אלערבי אלג'דיד, 4 באפריל 2015). כמו כן דווח על העברת שני מפקדים בכירים של דאעש מסוריה לעיראק(All4Syria, 7 באפריל 2015).

השתלטות הכוחות העיראקים על העיר תכרית מהווה מפלה צבאית ומוראלית לדאעש. מההיבט הצבאי השליטה על העיר תאפשר לצבא עיראק ולמיליציות השיעיות להשתמש בה כנקודת זינוק לקראת המשך המערכה לכיבוש העיר מוצול. מההיבט הפוליטי הפנים-עיראקי, לאופן שיקומה של העיר בעלת האוכלוסייה הסונית, נודעת חשיבות רבה. שכן התנכלויות המיליציות השיעיות הנתמכות ע"י איראן כלפי האוכלוסייה הסונית השבה לתכרית (עליהן דווח בתקשורת), עלולות להקשות על מאמצי המשטר העיראקי לשמוט את בסיס התמיכה של דאעש בקרב הסונים, ולחזק את דימויו כמשטר עדתי בעל אופי שיעי הנתמך ע"י איראן.


מחוז אלאנבאר
 • ארגון דאעש החל במתקפה חדשה נגד העיר רמאדי בירת מחוז אלאנבר, יתכן כתגובה למפלה, שנחל בתכרית. דווח, כי לאחר קרבות קשים נגד צבא עיראק הצליחו פעילי דאעש להשתלט על חלקה הצפוני של העיר (אלג'זירה, 10 באפריל 2015). דאעש פרסם הודעה לפיה הוא ביצע ברמאדי התקפה נרחבת נגד המיליציות השיעיות באמצעות פעולות התאבדות. יצוין, כי עד לאחרונה העיר רמאדי, בירת מחוז אלאנבאר, והמרחב שמסביבה לא היו בשליטה מוחלטת של דאעש ובאזור בעיר ובמרחב הכפרי שלה נמשכו התכתשויות בין דאעש לבין צבא עיראק.
מחוז צלאח אלדין
 • בפרסום מטעם דאעש, החתום על ידי משרד ההסברה של מחוז צלאח אלדין, נמסר כי ב-11 באפריל 2015 תקף דאעש את מתחם בתי הזיקוק בביג'י במטרה להשתלט עליו. לדברי דאעש חלק מפעיליו נמצאים בשטח בתי הזיקוק והם שולטים עתה על כמה בניינים בו (פורום המזוהה עם דאעש, 11 באפריל 2015). פקידי ממשל עיראקיים הכחישו את הפרסום וטענו, כי לצבא עיראק מלוא השליטה על בתי הזיקוק (CNN, 12 באפריל 2015).
 • ב-12 באפריל 2015 פרסמה סוכנות הידיעות אעמאק (אחת מזרועות ההסברה של דאעש), סרטון בו נראים פעילי דאעש חמושים ברובי קלצ'ניקוב, מטוליRPG  ורקטות בתוך שטח בתי הזיקוק בביג'י. בסרטון צוין כי הם מחזיקים בכמחצית משטח בתי הזיקוק (מתוך חשבון הטוויטר اعلامية زرقاوية@E_ZAR_KAW_E_A, 12 באפריל 2015).

אתר בתי הזיקוק של ביג'י נמצא במחצית הדרך בין מוצול לבגדאד. הוא כולל בתי הזיקוק בעלי יכולת ייצור 310,000 חביות ליום המספק דלקים לצפון עיראק ולעוד 11 מחוזות, כולל לעיר בגדאד.  כמו כן מצויה באזור תחנת כוח המספקת חשמל לרוב צפון עיראק. בתי הזיקוק הללו היו אחראים במחצית הראשונה של 2014 ל-48% מכלל תזקיקי הנפט במדינה (gulfnews.com, 14 בספטמבר 2014). למרות שפעילי דאעש הצליחו להשתלט על האזור כבר ביוני 2014 השליטה על בתי הזיקוק נותרה בידי ממשלת עיראק ודאעש ממשיך לנסות להשתלט על מתחם בתי הזיקוק. נראה, כי המתקפה האחרונה על מתחם בתי הזיקוק התבצעה בעקבות נפילת העיר תכרית, במגמה לנסות ולבלום את התקדמות הכוחות העיראקים צפונה ולזכות בהישג בעל משמעות צבאית, כלכלית ותודעתית.

 

מחוז כרכוכ
 • זרוע ההסברה של דאעש במחוז כרכוכ פרסמה סרטון בו תועדה תקיפה של דאעש נגד מחנה של כוחות הפשמרגה הכורדיים במחוז. ההתקפה על מחנה הפשמרגה כלל ירי מאסיבי של פצצות מרגמה. בסרטון גם נראה אחד הפעילים של דאעש, אינדונזי במוצאו, קורא למוסלמים באינדונזיה בשפתם להגר למדינה האסלאמית (יוטיוב, 11 באפריל 2015).

מימין: התכנסות פעילי דאעש לפני היציאה להתקפה. מדובר בעשרות לוחמים, רבים מהם פעילים זרים, יתכן קווקאזים. משמאל: אחד הפעילים של דאעש, אינדונזי במוצאו, קורא למוסלמים באינדונזיה להגר למדינה האסלאמית (יוטיוב, 11 באפריל 2015).
מימין: התכנסות פעילי דאעש לפני היציאה להתקפה. מדובר בעשרות לוחמים, רבים מהם פעילים זרים, יתכן קווקאזים. משמאל: אחד הפעילים של דאעש, אינדונזי במוצאו, קורא למוסלמים באינדונזיה להגר למדינה האסלאמית (יוטיוב, 11 באפריל 2015).

מחוז נינוא
 • ארגון דאעש ממשיך בהרס אתרים היסטוריים ופריטים ארכיאולוגיים נדירים מראשית הציביליזציה האנושית. לאחרונה פרסם דאעש  קלטת וידאו המתעדת את הרס העיר האשורית תל נמרוד (כלח), שביצעו פעילי הארגון ב-6 במרץ 2015. בסרטון  נראים פעילי הארגון הורסים פסלים ומצבות תוך שימוש בפטישים, פטישי אוויר, גרזנים וחביות חומרי נפץ. אנשי משרד העתיקות העיראקי אישרו, כי העתיקות, שנראו בסרטון הינן אוטנטיות. בסרטון אומר פעיל דאעש, כי אללה מסייע להם להרוס כל דבר, אשר שימש לעבודת אלילים בימי קדם. הוא הוסיף כי ארגונו יהרוס גם את כל הקברים שיעים (דיילי מייל, 12 באפריל 2015).

העיר נמרוד (כלח) נבנתה במאה ה-13 לפנה"ס על ידי שלמנאסר הראשון. העיר שרדה כאלף שנים שימשה כבירת אשור והייתה אחת הערים החשובות בעולם. בעיר נותרו שרידי ארמונות ומקדשים רבים. אין זו הפעם הראשונה בה משמיד ארגון דאעשאתרים היסטוריים ופריטים ארכיאולוגיים נדירים מראשית הציביליזציה האנושית. זאת, במסגרת תפיסתו, כי מדובר בתרבות כופרת של עובדי אלילים, כמו כן סוחר דאעש בעתיקות, באמצעות האינטרנט, למטרות רווחים כספיים (אלעראקיה, 16 במרץ 2015).

 

התנהלות המדינה האסלאמית

דאעש החל להנפיק תעודות זהות "חכמות"
 • בחשבונות טוויטר המזוהים עם דאעש פורסמו ב-11 באפריל 2015 ציוצים לפיהם החל דאעש להנפיק בשטחי שליטתו תעודות זהות "חכמות" המכילות צ'יפים למניעת  זיופן (ابو محجن المهاجر , 11 באפריל 2015).

מצרים וחצי האי סיני

המערכה המצרית נגד שלוחת דאעש בחצי האי-סיני
 • כוחות הביטחון המצריים מתקשים לדכא את מחוז סיני של ארגון דאעש, הממשיך לבצע רצף פיגועים נגד כוחות הביטחון המצריים בחצי האי סיני.להלן מספר אירועים מרכזיים, אשר על רובם קיבל אחריות מחוז סיני של ארגון דאעש:
 • ב-2 באפריל 2015 נורו רקטות RPG ואש מקלעים כבדה לעבר שתי עמדות של צבא מצרים באזור שיח' זויד (צפון סיני) . כתוצאה מהירי נהרגו 32 בני אדם מהם 15 חיילים, 15 מחבלים ושני אזרחים (Ynet, 2 באפריל 2015).
 • ב-9 באפריל 2015 נהרגו שני חיילים מכוחות הביטחון המצריים ושלושה נפצעו לאחר שפעילי טרור פוצצו שריונית במערב אלעריש (אליום אלסאבע, 9 באפריל 2015). ארגון מחוז סיני של דאעש קיבל אחריות על הפיגוע (חשבון הטוויטר הרשמי של הארגון, 9 באפריל 2015).
 • ב-10 באפריל 2015 פרסם ארגון מחוז סיני של דאעש סרטון בו נראים פעילי הארגון לוקחים בשבי חייל מצרי. החייל המצרי מסר, כי הוא אסיר של חיילי מחוז סיני, אשר פשטו ב-2 באפריל 2015  על עמדה של צבא מצרים. לטענת החייל הרגו פעילי מחוז סיני את החיילים ולקחו אותו בשבי וכן לקחו שני טנקים, שהיו במקום. החייל השבוי פנה בקריאה לחיילים המצריים לערוק מהצבא לשורות דאעש. בהמשך נראות תמונות בהן הוא מוצא להורג בירייה, יחד עם אדם נוסף, שראשו נערף (חשבון טוויטר كيل السندرة@Ab0ry_sr, 11 באפריל 2015).

מימין: החייל המצרי מוצא להורג בירי בידי פעיל דאעש. משמאל:פעיל דאעש לצד נגמ"ש מצרי, שנפל לידי דאעש (חשבון טוויטר كيل السندرة@Ab0ry_sr, 11 באפריל 2015).
מימין: החייל המצרי מוצא להורג בירי בידי פעיל דאעש. משמאל:פעיל דאעש לצד נגמ"ש מצרי, שנפל לידי דאעש  (חשבון טוויטר كيل السندرة@Ab0ry_sr, 11 באפריל 2015).

 • ב-12 באפריל 2015 נפגע נגמ"ש של כוחות הביטחון המצריים בשיח' זויד כתוצאה מפיצוץ מטען חבלה, שהונח בכביש. כתוצאה מהפגיעה נהרגו  קצין וחייל מצרי ושני חיילים נוספים נפצעו. מחוז סיני של דאעש פרסם בחשבון הטוויטר הרשמי שלו ציוץ בו קיבל אחריות על האירוע.
 • ·ב-12 באפריל 2015 התפוצצה מכונית תופת סמוך לפתח תחנת המשטרה באלעריש, שמונה בני אדם נהרגו ו-45 נפצעו. מחוז סיני של דאעש קיבל אחריות על האירוע (חשבון הטוויטר הרשמי של הארגון, 12 באפריל 2015). דובר משרד הפנים המצרי אמר במכונית התופת היו שני טונות של חומר נפץ מסוג TNT. לדעתו החומר יובא מחו"ל מכיוון שאי אפשר להשיגו במצרים (אצואת מצריה, 13 באפריל 2015).

הג'האד העולמי במדינות נוספות

תקיפת שגרירויות זרות בלוב
 • ב-12 באפריל 2015 תקף חמוש את שגרירות דרום קוריאה בטריפולי, שבלוב. שני אנשי ביטחון מקומיים נהרגו ואיש ביטחון נוסף נפצע. יום למחרת התפוצץ מטען בשער שגרירות מרוקו בעיר. לא היו נפגעים. נגרם נזק קל. את האחריות לשני האירועים קיבלה קבוצה המזוהה עם דאעש בציוץ שהעלתה לדף הטוויטר שלה (13 באפריל 2014,  www.nbcnews.com  )
תוניסיה
 • בסרטון, שהפיץ מוסד ההסברה של דאעש במחוז טריפולי שבלוב, נראה פעיל המכונה אבו יחיא התוניסאי, כשהוא פונה אל המוסלמים בתוניסיה וקורא להם להצטרף לג'האד ולדאעש. הוא גם איים על שליטי תוניסיה "העריצים" ומציין, כי פעילי דאעש יגיעו אליהם ויערפו את ראשיהם (פורום המזוהה עם דאעש, 8 באפריל 2015).

פעילות סיכול ומנע

ארה"ב
 • רשויות הביטחון בפילדלפיה עצרו את קאונה תומס, בת 30, המוכרת בכינויים Fatayat Al, Khalifahו- YoungLioness. זאת בחשד, שניסתה להעביר סיוע לדאעש ותכננה להצטרף לשורות הארגון . לטענת רשויות הביטחון פעיל בארגון הציע לה לקחת חלק בפעולת התאבדות והיא הביעה את הסכמתה לכך. הוא ערכה חיפושים באינטרנט על נתיבי הגעה לתורכיה, השיגה ויזה ורכשה כרטיס טיסה באמצעות האינטרנט (רויטרס, 4 באפריל 2015).
 • בשדה התעופה בשיקגו נעצר ג'ושוע ריי ואן הפטן (Joshua Ray Van Haften), בן 34, באשמה, כי הוא ניסה לסייע לדאעש. ואן הפטן היה במעצר בתורכיה מאז אוקטובר 2014 והוא נשלח חזרה לארה"ב. על פי ה-FBIהוא רצה לנסוע לסוריה דרך תורכיה כדי להצטרף לשורות דאעש. הוא יצא מארה"ב באוגוסט 2014. מכיוון שלא היה ברשותו כסף זנח אותו איש הקשר שלו בגבול סוריה.  הוא שב לתורכיה שם נעצר (The Invastigative Priject on Terrorism, 9 באפריל 2015). 
 • ג'והן ט. בוקר ג'וניור,אזרח אמריקאי בן 20 נעצר בארה"ב. הוא סיפר לסוכן FBIמסווה, כי בכוונתו, יחד עם שני שותפים נוספים, לבצע פיגוע התאבדות באמצעות משאית תופת נגד חיילי ארה"ב במוצב פורט ריילי המשמש כמטה למחלקת חיל רגלים הפועלת בעיראק . כמו כן הוא הכין סרטון בו הוא נשבע אמונים לדאעש (סוכנות הידיעות הצרפתית, 10 באפריל 2015).
רוסיה
 • גנרל Sergei Smirnov, סגן ראש סוכנות המודיעין FSSהזהיר מפני ההשפעה הפוטנציאלית של דאעש בשטחה של רוסיה בעיקר בקרב התושבים המוסלמים בצפון קוקז. על פי הערכתו כ-1,700 בעלי אזרחות רוסית הצטרפו לקבוצות ג'האדיסטיות להלחם בסוריה ובעיראק. לדבריו יתכן, כי המדובר במספרים גבוהים עוד יותר. בנאום, שנשא נשיא רוסיה ולדימיר פוטין בפני בכירים בשירותי הביטחון הפדראליים אמר, כי מעקב אחר אזרחים רוסיים שעזבו את רוסיה להלחם בשורות דאעש צריך להיות אחת ממשימות המועדפות של שירותי המודיעין הרוסיים (www.aina.org, 11 באפריל 2015).

הערכת הגנרל Sergi Smirnovמשקפת עליה משמעותית במספרם של המתנדבים בעלי האזרחות הרוסית, שהצטרפו ללחימה בסוריה ובעיראק (בשנת 2014 העריך מרכז המידע, כי בסוריה פועלים כ-250-200 רוסים בעיקר ממוצא צ'צ'ני, חלקם מזוהים עם "האמירות הקווקזית", מסגרת קווקזית המקיימת קשרים עם אלקאעדה והג'האד העולמי). בקרב הפעילים השוהים בסוריה ובעיראק מצויים כאלו, שהשתתפו במרד נגד רוסיה בשנות התשעים של המאה הקודמת, בעלי מוטיבציה גבוהה וניסיון קרבי. על רקע זה כמה מהם אף הגיעו לדרגות פיקוד בכירות בקרב הארגונים הג'האדיסטים וכמה מפקדים בכירים אף נהרגו בקרבות.


מרוקו
 • לדברי שר הפנים של מרוקו נחשף תא של שישה פעילי דאעש, שתכנן לבצע תקיפות במרוקו ובהולנד. התא פעל סמוך לעיר נדור (Nador) הממוקמת בצפון המדינה. מחקירת פעילי התא עלה, כי חברי התא קיימו פגישות חשאיות ערכו אימונים סמי-צבאיים באחד היערות סמוך לעיר. אחד מחברי החוליה מתגורר בהולנד. על פי מומחי ביטחון במרוקו מאות לוחמים ממדינות המע'רב נוטלים חלק בלחימה לצד ארגוני הג'האד בסוריה ובעיראק. כמה מהם שבו לבתיהם כדי להקים חוליות במדינות האם שלהם (רויטרס, 13 באפריל 2015).
ספרד
 • בקטלוניה שבספרד נעצרה חוליה המונה 11 פעילים, ביניהם אישה ונער בן 17 החשודים בקשרים עם דאעש.חברי החוליה תכננו לבצע מספר פעולות טרור ביניהן תקיפת חנויות יהודיות ומבני ציבור, וחטיפת מנהל סניף בנק עבור כופר. כמו כן התכוונו חברי החוליה לשדר סרטון בסגנון דאעש, המציג בן ערובה ספרדי לבוש כתום ואת עריפת ראשו (סוכנות הידיעות הצרפתית, 10 באפריל 2015).
תורכיה
 • בהמשך למאמצי תורכיה לחסום את זרם המתנדבים הזרים המגיעים מתחומה לסוריה, התבטא שר החוץ התורכי, כי מאז הידקה תורכיה את הפיקוח שלה בינואר 2015, היא אסרה כניסה לתחומה של לפחות 12,500 חשודים כלוחמים זרים. כמו כן גירשה תורכיה עוד 1,200 אנשים והוסיפה כ-5,000 איש לרשימה השחורה שלה. לדבריו רוב המידע אודות העצורים מקורו בשירותי המודיעין התורכיים ולא ממדינות אחרות  (הורייט, 13 באפריל 2015). 

פלסטינים וערביי ישראל

פלסטיני תושב מזרח ירושלים, שהתגייס לדאעש
 • ב-1 במרץ 2015 עצרו כוחות הביטחון הישראליים את ח'ליל עאדל ח'ליל ח'ליל, יליד 1990, תושב א-טור במזרח ירושלים, שיצא לסוריה כדי להצטרף לשורות דאעש. העצור הינו בעל תעודת זהות ישראלית, לדבריו לאחר, שהוא וחברו,  מחמד סאמי עבד אלעזיזי אבו סנינה, צפו בסרטונים של דאעש באינטרנט, הם החליטו באוגוסט 2014 לצאת לסוריה ולהצטרף לשורות הארגון.
 • בחודש ינואר 2015  הוא אמר לחבריו, משפחתו ומקום עבודתו, כי ברצונו לקחת חופשה לכמה שבועות כדי לעלות לרגל למכה. בפועל הוא רכש, יחד עם חברו, כרטיס טיסה בכיוון אחד ליוון ומשם טס לאיסטנבול. בתורכיה יצרו השנים קשר עם פעיל דאעש באמצעות האינטרנט. אותו פעיל הנחה אותם להגיע לדירת מסתור בעיר אורפה, שבדרום תורכיה, סמוך לגבול הסורי. בדירה זו חברו למתגייסים נוספים מרחבי העולם כולל שני ערבים ישראליים. הם חולקו לחוליות בנות 5-4 איש כל אחת והוברחו לסוריה על ידי מבריחים תורכיים הפועלים בשירות דאעש. לאחר מספר שבועות שב ח'ליל לישראל ונעצר לחקירה (אתר שירות הביטחון הכללי, 1 באפריל 2015).

חקירתו של העצור שופכת אור על דרכי התגייסות פעילים זרים לשורות דאעש והגעתם לסוריה. שיטות הפעולה עליהם מסר ח'ליל עאדל ח'ליל תואמות במידה רבה את ההוראות, שניתנו למתגייסים בחוברת בשפה האנגלית, שכותרתה: "הגירה למדינה האסלאמית, 2015".בחוברת שלל עצות והמלצות אופרטיביות בכל מה שקשור לדרכי ההגעה המועדפות ממדינות אירופה לתורכיה, ומשם לסוריה (כולל מפות מפורטות של מעברי הגבול, שבין תורכיה לסוריה). ההמלצות עוסקות בדרכי ההתנהגות מול השלטונות התורכיים בשדות התעופה ובמעברי הגבול היבשתיים והן יורדות לפרטים כגון מה כדאי לארוז ולהביא. ברקע ההמלצות הללו עומדים להערכתנו הגברת צעדי הביטחון והמנע מצידן של מדינות מערב אירופה ותורכיה בתקופה האחרונה[2].

 

ערבי ישראלי נהרג בקרבות בעיראק
 • ערבי ישראלי תושב הצפון כבן 30 נהרג בקרב בעיראק בשעה שנלחם בשורות דאעש. הצעיר, שבני משפחתו סירבו למסור את שמו, הצטרף לפני כשנתיים לארגון דאעש. המשפחה קיבלה את ההודעה מערבים ישראליים נוספים הנמצאים בעיראק (Ynet, 9 באפריל 2015).

המערכה התודעתית, שמנהל לדאעש

פרסום גיליון נוסף של ביטאון דאעש

n     ארגון דאעש פרסם ב-1 באפריל 2015 את הגיליון השמיני של דאביק, ביטאון דאעש המופץ באינטרנט באנגלית המיועד לתומכי הארגון במערב. בביטאון שורת כתבות המתארות את מגמת העמקת פעילות הארגון באפריקה ביניהן כתבה על שבועת האמונים של ארגון בוקו חראם לדאעש. כמו כן פורסמה כתבה המעודדת הגעת לוחמים זרים ללוב וראיון עם פעיל תוניסאי. בכתבה ששנכתבה על ידי העיתונאי הבריטי החטוף קנטלי, הוא הזהיר מפני פיגועים נוספים שיבוצעו בעתיד נגד מדינות מערביות. כמו כן מושמעת בגיליון ביקורת נגד ג'בהת אלנצרה על שהארגון מאמץ אידיאולוגיה בעלת מאפיינים לאומיים סוריים ומשתף פעולה ארגוני המורדים הסוריים.

פורמט חדשות חדש ברדיו דאעש
 • ארגון דאעש הוציא פורמט חדש של סיכומי חדשות ברשת הרדיו שלו אלביאן בשפות ערבית, רוסית ואנגלית. מהדורת החדשות הראשונה כללה עדכונים בכל הנוגע לעיראק, לסוריה וללוב כולל דבר מותו של  מפקד הארגון במחנה הפליטים אלירמוכ, פיגוע התאבדות בעיראק פעילות צבאית של הארגון בלוב ועוד (דיילי טרלגרף, 7 באפריל 2015).

מימין: גיליון מס' 8 של הביטאון דביק, שיצא באפריל 2015. מימין: לוגו של אלביאן רשת הרדיו של דאעש
מימין: גיליון מס' 8 של הביטאון דביק, שיצא באפריל 2015. מימין: לוגו של אלביאן רשת הרדיו של דאעש

עידוד נערים צעירים להקריב חייהם למען דאעש כמחבלים מתאבדים
 • ב-11 באפריל 2015 פרסמה זרוע ההסברה של דאעש במחוז אלאלרקה סרטון, שבו נראה פעיל הארגון מרצה בפני נערים צעירים לבושי מדים אודות "הצלבנים" הפועלים נגד בני העדה הסונית (קרי, הנוצרים, הקואליציה בראשות ארה"ב). הדובר ציין, כי למדינה האסלאמית מחוזות במקומות רבים באפריקה ובאסיה, ובעזרת אללה יהיו לה בקרוב גם באירופה: "ברשות אללה נחזיר [לחיק האסלאם]את אנדלוסיה [ספרד של היום]". הדובר אמר לנערים, כי מי מהם שיהיה מחבל מתאבד נגד "הצלבנים" יזכה להיות נאמן לדרכו של אללה ואף יראה את אללה בגן העדן. הוא קרא לנערים להישבע אמונים למוות. בעקבות דבריו קמו הנערים וקראו "נשבעים אמונים למוות!" (זרוע ההסברה של דאעש במחוז אלאלרקה, כפי שהופיע ביוטיוב, 11 באפריל 2015).

מטיף מטעם דאעש מעודד נערים להקריב עצמם למען דאעש כמחבלים מתאבדים (זרוע ההסברה של דאעש במחוז אלאלרקה, יוטיוב, 11 באפריל 2015). 
מטיף מטעם דאעש  מעודד נערים להקריב עצמם למען דאעש כמחבלים מתאבדים (זרוע ההסברה של דאעש במחוז אלאלרקה, יוטיוב, 11 באפריל 2015).

[1]ג'בהת אלנצרה מהווה את הגורם הדומיננטי בקואליציית האירגונים האסלאמים, שהשתלטה על העיר אדלב ("צבא אלפתח").
[2]להרחבה ראו פרסום מרכז המידע מ-22 במרץ 2015 :" המלצות ביטחוניות מעודכנות, שהוציא דאעש לפעילים המגיעים לסוריה, נועדו לתת מענה לניסיונות מדינות אירופה ותורכיה לבלום את התופעה. עם זאת זרם הפעילים הזרים המצטרפים לשורות דאעש עודנו נמשך"