הצלחה חלקית של אבו מאזן להפסיק את ה”מיליטריזציה של האינתיפאדה”, להשליט ביטחון, חוק וסדר ברש”פ ולהתמודד עם החמושים ועם ארגוני האופוזיציה


עם היבחרו ליו"ר הרשות הפלסטינית, הצהיר מחמוד עבאס (אבו מאזן), כי יפעל נגד ה"מיליטריזציה של האינתיפאדה". כן התחייב להשליט חוק וסדר ברש"פ, כדי להבטיח את בטחון התושבים וכדי לקדם את האינטרס של העם הפלסטיני. עד היום הצלחתו היא חלקית בלבד, זאת בעיקר עקב רצון להימנע מעימותים אלימים בחברה הפלסטינית.

  בתשובה לשאלה בריאיון לעיתון הגרמני "דר שפיגל" "אילו אמצעים עומדים ברשותך כדי לבצע את תוכניותיך כלפי האופוזיציה", השיב אבו מאזן "אין בידי מטה קסמים, אולם נבחרתי על בסיס עמדותיי והשקפותיי. זה הנשק המצוי ברשותי וממנו אני שואב את סמכותי… אין מדינה על פני האדמה היכולה להרשות קיומם של יותר משלטון אחד כך [ששלטונות אלה] יחיו בשלום זה לצד זה, לפיכך, אולי נכפה עיקרון זה בכוח במקרה הצורך. איננו מחפשים עימות עם הקבוצות החמושות, אנו מבקשים להגיע להסכמה עמן ועד עכשיו הצלחנו בזאת. אם יהיו בעיות  ניפגש שוב ונדון עימם. זו דרכי לפתור בעיות של אלימות". [1]  

סקירה זו בוחנת את ההתפתחויות ברש"פ לגבי האינתיפאדה המזוינת, שמירת החוק והסדר, הדיאלוג וההגעה ל"תהדיאה", איחוד מנגנוני הביטחון הפלסטיניים, ומצב ההסתה בכלי התקשורת מאז נבחר אבו מאזן לתפקיד יו"ר הרש"פ: