העברת אמצעי לחימה ממנגנון “הביטחון הלאומי” ברפיח לפעילי טרור במהלך פעילות צה”ל בעיר


ב- 21-17 במאי ערך צה"ל מבצע ("קשת בענן") שנועד לפגוע בתשתיות הטרור במרחב רפיח וביכולת הברחת אמצעי לחימה ממצרים לרצועת עזה ולשטח מדינת ישראל. 

במהלך הימים האחרונים של פעילות צה"ל ברפיח העביר מנגנון "הביטחון הלאומי" ברפיח אמצעי לחימה לידי פעילי טרור (נק"ל; מקלעים; תחמושת). ברקע לכך – לחצים כבדים שהפעילו פעילי טרור המשתייכים ל"ועדות ההתנגדות העממית", "פת"ח"/"תנזים" ו-"פת"ח"/ אבו ריש על אנשי "הביטחון הלאומי" להעביר לידיהם אמצעי לחימה שברשות המנגנון לשם לחימה בכוחות צה"ל (כולל איומים לפרוץ למתקני המנגנון). 

יצוין כי למרות הלחצים שהופעלו עליהם סרבו אנשי "הביטחון הלאומי" להעביר אמצעי לחימה לידי פעילי הטרור בימים הראשונים של פעילות צה"ל ברפיח. 

פרשה זאת שבה וממחישה נכונותם של פעילים מטעם מנגנוני הביטחון ב"רשות הפלסטינית" לסייע לגורמי טרור. היא גם משקפת מציאות של אנרכיה וחוסר השליטה של ה"רשות" במרחב רפיח, ובמוקדים נוספים ברצועה. מציאות זאת באה לידי ביטוי נוסף בירי שבוצע (22 במאי) לעבר מכוניתו של מפקד "הביטחון הלאומי" ברצועה עבד אלראזק מג'אידה.