אלבומים ומחברות בהם מוטמעים ערכי הערצת החללים (ה”שהידים”)והפיכתם למודל לחיקוי


המסר המרכזי

ילדים ונערים המשמשים לעיתים "בשר תותחים" עבור ארגוני הטרור הפלסטיניים גדלים בחברה המטמיעה בקרבם את ערכי השנאה לישראל ואת "תרבות המאבק" נגדה, תרבות שבמסגרתה הופכים חללי ארגוני הטרור (ה"שהידים") – כולל החללים המתאבדים שביצעו מעשי הרג במרכזי אוכלוסייה ישראליים – למוקד להערצה ולמודל לחיקוי.
 
הילדים והנערים סופגים ערכים אלו בבית, בסביבה בה הם גדלים ובמוסדות החינוך בהם הם לומדים (מהגן ועד האוניברסיטאות) במגוון דרכים ושיטות: במשחקים עם חבריהם, במסגדים, במחנות קיץ, בטלוויזיה ובמערכת החינוך הפורמאלית והבלתי פורמאלית. הילדים והנערים הגדלים על ערכי תרבות השאיפה להפוך למחבל מתאבד והשנאה לישראל מהווים את מאגר כוח האדם של ארגוני הטרור. 
 
אחת מהדרכים המקובלות להטמעת הערכים הללו הינה כתיבת ועריכת מחברות ואלבומים אודות המאבק האלים ולכבודם של ה"שהידים". מחברות ואלבומים אלו נעשים הן במסגרת "עבודות בית" בבתי הספר והן כיוזמות של התלמידים להבעת רגשותיהם כלפי ה"שהידים", "גיבורי התרבות" שלהם. בלקט מידע זה בחרנו להביא את עיקרי התכנים של מספר מחברות לימוד ואלבומים שנתפסו ב"שטחים".