קריאה במוסף של העיתון הפלסטיני “אלאיאם” ל”כוחות הלאומיים והאסלאמיים” להימנע משיתוף ילדים בביצוע פעולות מזוינות ולמגר את התופעה.


הנדון: שימוש בילדים בפעולות מזוינות

למרות עמדתכם המוצהרת ככוחות לאומים ואסלאמיים אשר דוחה גיוסם של ילדים מתחת לגיל 18 לפעולות מזוינות נגד הכיבוש, עדיין מתרחשים פה ושם מספר מקרים יחידים בהם מגויסים ילדים לביצוע פעולות מזוינות.
גיוס ושימוש בילדים בהתנגדות המזוינת מפר את זכותם לחיים בהתאם לסטנדרטים הבינלאומיים. הילדים מנוצלים על ידי כוחות הכיבוש כדי לסלף את תדמית המאבק הלאומי הפלסטיני בפני החוגים הבינלאומיים ואת זכותו הלגיטימית בהתאם לחוק הבינלאומיים להתנגדות ולהגדרה העצמית וכן כדי להציג את המקרים האלו כתופעה. זאת, חרף העובדה שאלו הם מקרים בודדים, כפי שאירע בתקופה האחרונה במחוז שכם, אם הגרסה הישראלית אכן נכונה. כל זאת, על רקע פשעי הכיבוש הגוברים אשר מכוונים נגד ילדים ואשר הביאו למותם של 536 ילדים פלסטיניים ולפציעתם של יותר מ-12 אלף אחרים מאז תחילתה של אינתיפאדת "אלאקצא". כמו כן שלטונות הכיבוש לא חדלו מגיוס ומניסיונות לגייס ילדים פלסטיניים כדי שיהיו סוכנים. לכן, אנו מבקשים מכם לדון בעניין זה ולמצות את הדין עם האחראים על השימוש בילדים בפעולות המזוינות כדי להגן על טובת הילד הפלסטיני.
מתוך דאגתנו לחיי הילדים הפלסטינים והצורך לגדלם בסביבה נעדרת ניצול וכל דבר שעלול להעמיד את חייהם וביטחונם בסכנה, ולאחר שהטלנו את האחריות הפלילית על כוחות הכיבוש הישראלים ואנו קוראים לכם לעשות את הדברים הבאים:
ראשית, למנוע את גיוסם של ילדים מתחת לגיל 18 שנה לפעולות מזוינות, יהיה אשר יהיה אופיין ומקום ביצוען.
שנית, יש לתרגם את העמדה הזאת להלכה למעשה באמצעות הטמעת התודעה בעניין זה בקרב אנשי ההתנגדות והפצתה בקרב החברה הפלסטינית.
שלישית, למצות את הדין עם אלו מנצלים ילדים שטרם מלאו להם 18 שנה לביצוע או להקלת ביצוען של פעולות התנגדות צבאיות.
התנועה הבינלאומי להגנה על הילדים, סניף פלסטין
אפריל 2004.