האינטרסים והכוונות של איראן בעיראק ובסוריה כפי שהם משתקפים בהתבטאויות מפקדים בכירים ב”גיוס העממי”, מסגרת-על של המליציות השיעיות בעיראק המופעלת ע”י כוח קדס האיראני

אבו מהדי אלמהנדס, סגן מפקד

אבו מהדי אלמהנדס, סגן מפקד "הגיוס העממי", מסגרת-על של המליציות השיעיות הפועלות בעיראק, נושא דברים בכנס התאחדות תחנות הטלוויזיה והרדיו האסלאמיות בעיר משהד באיראן (צות אלאהואז, 2 ביולי 2017).

לוגו

לוגו "הגיוס העממי": במרכז מופיע השם "הגיוס העממי" ומקיף אותו הכיתוב "אללה אכבר" ("אללה הוא הגדול ביותר") על רקע צבעי דגל עיראק. למעלה הכיתוב "רפובליקת עיראק" (אתר "הגיוס העממי", 10 ביולי 2017).

אבו מהדי אלמהנדס (מימין) לצד קאסם סלימאני מפקד כוח אלקדס (משמאל) (הצילום נעשה במזרח עיראק)  (טהראן פרס, 8 במרץ 2015).

אבו מהדי אלמהנדס (מימין) לצד קאסם סלימאני מפקד כוח אלקדס (משמאל) (הצילום נעשה במזרח עיראק) (טהראן פרס, 8 במרץ 2015).


כללי

1.   אבו עלי אלמהנדס, סגן מפקד "הגיוס העממי", מסגרת-על של המיליציות השיעיות בעיראק, התבטא לאחרונה, בנאום שנשא במשהד שבאיראן, אודות כיווני הפעולה של המיליציות בעידן שלאחר שחרור מוצול. מפקדים נוספים ב"גיוס העממי" התבטאו אף הם בחודשים האחרונים אודות פעילות המיליציות השיעיות בעיראק, בסוריה ובמזרח התיכון כולו. להערכתנודבריהם שיקפו היטב את האינטרסים והכוונות של איראן, המפעילה את "הגיוס העממי" בהתאם לאינטרסים שלה, המקומיים והאזוריים (עיקרי נאומו של אבו מהדי אלמהנדס בכנס התאחדות תחנות הטלוויזיה והרדיו האסלאמיות בעיר משהד שבאיראן ראו נספח א').

מהתבטאויות אבו מהדי אלמהנדס, ובכירים נוספים ב"גיוס העממי", עולה כי במרכז האינטרסים האיראנים בעיראק עומד הגברת ההשפעה האיראנית, חיזוק העדה השיעית, דחיקת השפעתם של ארה"ב והמערב, ביסוס שליטה לאורך הגבול העיראקי-סורי ופתיחת ציר לוגיסטי יבשתי טהראן-בגדאד-דמשק-בירותמדבריהם עולה גם אפשרות הצבת מיליציות שיעיות ברמת הגולן, לכשייווצרו נסיבות מתאימות לכך. אנו סבורים, כי בעקבות שחרור מוצול ישמשו המיליציות השיעיות בעיראק ארגון שליח (Proxy) חשוב, שיופעל ע"י האיראנים לקידום האינטרסים שלהם בעיראק ובסוריה, תוך הצבת אתגר משמעותי בפני ארה"ב ומדינות ערב הפרו-מערביות.

 

"הגיוס העממי"

2.   "הגיוס העממי" (אלחשד אלשעבי) הינה מסגרת-על המורכבת מכארבעים מיליציות שיעיות הפועלות בעיראק בחסות איראן. מסגרת זאתהוקמה ביוני 2014 בעת כיבוש מוצול  על ידי דאעש, שהיווה פסגת הישגיו של דאעש בעיראק, אשר הציב סכנה מוחשית בפני הבירה בגדאד. "הגיוס העממי" מתבסס בעיקר על מיליציות שיעיות, שלחמו בעבר נגד צבא ארה"ב ובעלות בריתה בעיראק בהפעלת האיראנים, ומשרתים בה כמה מפקדים בעלי עבר עשיר של לחימה. בשנים האחרונות נוטלות המיליציות (שכוחן גדל באופן משמעותי) חלק במערכה נגד דאעש, באכוונה איראנית ובכפיפות פורמלית לפיקוד העליון של צבא עיראק (מאפייני "הגיוס העממי" ראו נספח ג').

3.   אחד המפקדים הבולטים ב"גיוס העממי" הינו אבו מהדי אלמהנדס,המשמש סגנו של פאלח אלפיאצ', מפקד הכוח. ב-1983 הוא היה מעורב בשורה של מעשי טרור בכווית, נגד שגרירויות ארה"ב וצרפת בשליחות איראן ובשירות ארגון חזבאללה הלבנוני. במהלך הלחימה בעיראק נגד צבא ארה"ב ובעלי בריתה הוא עמד בראש מיליציה שיעית בשם "גדודי חזבאללה", שניהלה לוחמת גרילה והופעלה ע"י כוח קדס האיראני. התרשמותנו היא שאבו מהדי אלמהנדס מהווה כיום הדמות הצבאית הדומיננטית ב"גיוס העממי" בעוד שפאלח אלפיאצ', המפקד " הינו דמות בעלת אופי ייצוגי (קווים לדמותו של אבו מהדי אלמהנדס ראו נספח ב').

תובנות שעלו מנאומו של אבו מהדי אלמהנדס ומהתבטאויות בכירים נוספים ב"גיוס העממי"

4.   להלן התובנות  העולות מנאומו של אבו מהדי אלמהנדס בכל הנוגע לחתירה האיראנית להשפעה בעיראק ולמקומו של "הגיוס העממי" כארגון השליח ((Proxyהמועדף של האיראנים:

א.  בראייה האיראנית צפוי שחרור מוצול להאיץ את המאבק עם ארה"ב על ההשפעה בעיראק: איראן שואפת לקדם את האינטרסים שלה בעיראק, כפי שפורטו לעיל, ולהפוך אותה בסופו של דבר למדינת חסות איראנית, חלק מ"סהר שיעי" שיכלול את איראן, עיראק, סוריה, לבנון בתוספת תימן[1]. בו בזמן חותרת איראן לנטרל את ההשפעה האמריקאית בעיראק, אשר גברה במהלך המערכה נגד דאעש בעיקר בתקופת הלחימה במוצול.

ב.   חשיבות "הגיוס העממי":איראן רואה ב"גיוס העממי" הארגון השליח (Proxy) המועדף בעיראק(כדוגמת חזבאללה בלבנון). לכוח קדס האיראני ניסיון מעשי רב-שנים בהפעלת המיליציות השיעיות בלחימה נגד צבא ארה"ב. כמה מראשי המליציות השיעיות הללו הופעלו בעבר, ולהערכתנו מופעלים גם כיום, ישירות ע"י כוח קדס (למרות הכפיפות הפורמאלית של "הגיוס העממי" למשטר העיראקי). מנאומו של אבו מהדי אלמהנדס עולה התנגדות נחרצת (המגובה ע"י איראן) לכל ניסיון של ממשלת עיראק לפרק את "הגיוס העממי".

ג.  משמעות התחזקות "הגיוס העממי":לקיומה ולהתבססותה של מיליציה שיעית עדתית, המחומשת היטב ומסתייעת באיראן, עלולות להיות, להערכתנו, השפעות שליליות על יציבותה של המערכת הפוליטית והחברתית בעיראק. שכן קיומן של מיליציות עדתיות שיעיות, הנהנות מהשפעה פוליטית, והמקבלות אכוונה מאיראן, יציבו אתגר בפני המוסלמים הסונים ויחלישו את השלטון המרכזי (השיעי) בבגדאד. התחזקות השיעים בעיראק בתמיכת איראן עלולה להגביר את התסיסה בקרב האוכלוסייה הסונית, ולדחוף אותה לתמיכה בארגוני טרור וגרילה, ובתוכם גם דאעש, גם בעידן שלאחר שחרור מוצול.

5.   להלן כמה תובנות במישור הצבאי, הקשורות להמשך המערכה נגד דאעש, כפי שעלו בנאומו של אבו מהדי אלמהנדס:

א.  חשיבות השליטה/השפעה לאורך הגבול העיראקי-סורי בראייה האיראנית:מנאומו של אבו חסן אלמהנדס עולה, כי איראן מייחסת חשיבות רבה לשליטה לאורך הגבול העיראקי-סורי (משני עבריו), וכי היא רואה ב"גיוס העממי" הכוח הצבאי, שיטהר את מרחב הגבול, ויקדם את האינטרסים שלה בצד העיראקי של הגבול. על פי נאומו של אבו מהנדי אלמהנדס "שוחררו" עד כה כ-150 ק"מ לאורך הגבול מידי דאעש. ניתן להניח, כי עתה, לאחר כיבוש מוצול, יגבר המאמץ האיראני להשתלט על מרחב הגבול באמצעות כוחות "הגיוס העממי".[2]

מימין טור ממונע של "הגיוס העממי", שהגיע בסוף מאי 2017 לאזור הסמוך לגבול עיראק-סוריה  (חשבון הטוויטר של ההסברה הצבאית של  "הגיוס העממי", 30 במאי 2017).
מימין טור ממונע של "הגיוס העממי", שהגיע בסוף מאי 2017 לאזור הסמוך לגבול עיראק-סוריה (חשבון הטוויטר של ההסברה הצבאית של  "הגיוס העממי", 30 במאי 2017).

ב.  החשיבות שהאיראנים מייחסים לפתיחת הכביש הראשי שבין בגדאד לדמשק: אינטרס מרכזי של איראן, המשתקף היטב בנאומו של אבו מהנדי אלמהנדס, הינו פתיחת הציר המוביל מבגדאד לדמשק. להערכתנוציר זה, בראייה האיראנית, מתוכנן לשמש בהמשך את התנועה היבשתית הרצופה מטהראן דרך בגדאד לסוריה וללבנון (הערה: האירועים בשטח בחודשים האחרונים מצביעים על כך, שהאיראנים והמשטר הסורי עוסקים עתה במרץ בהשמשת הכביש הראשי דמשק-בגדאד ובאבטחתו).[3]

השמשת ציר דמשק-בגדאד. מימין: שלוש משאיות בדרכן לעיראק במעבר הגבול המאולתר, שנפתח בגבול סוריה-עיראק (מצפון מזרח למעבר אלתנף). משמאל: כלי רכב מסחרי בדרכו מעיראק לסוריה (חשבון היוטיוב של הטלוויזיה הסורית SyriaTVChannels7, 12 ביוני 2017).
השמשת ציר דמשק-בגדאד. מימין:שלוש משאיות בדרכן לעיראק במעבר הגבול המאולתר, שנפתח בגבול סוריה-עיראק (מצפון מזרח למעבר אלתנף). משמאל: כלי רכב מסחרי בדרכו מעיראק לסוריה (חשבון היוטיוב של הטלוויזיה הסורית SyriaTVChannels7, 12ביוני 2017).

ההיבט הישראלי:

א.     בסיום נאומו במשהד התבטא אבו מהדי אלמהנדס, כי "אם מזכ"ל חזבאללה יבקש מ"הגיוס העממי" לפנות לעבר ישראל במקרה שיפרוץ עימות- הבקשה תימלא מיד והוא ["הגיוס העממי"] יימצא שם [כדי לסייע לחזבאללה] (שבכת נהרין, 3 ביוני 2017).מהדי אלמהנדס לא פרט לאיזו חזית עם ישראל ישגר "הגיוס העממי" פעילים אולם כנראה שהכוונה היא לרמת הגולן. יוזכר כי אכרם אלכעבי, העומד בראש מיליציה עיראקית שיעית בשם "תנועת האצילים", הודיע (8 במרץ 2017) על הקמת "החטיבה לשחרור הגולן" ע"י אנשי ארגונו.[4]

ב.     הימצאות פעילים שיעים פרו-איראנים בחזית רמת הגולן משרתת להערכתנו אינטרס  איראני להפוך את רמת הגולן לחזית עימות עם ישראל, שבה יוצבו ארגונים שליחים (Proxies) של איראן, ובכלל זה חזבאללה הלבנוני ומיליציות שיעיות מעיראק, שתופעלנה ע"י כוח קדס האיראני

 

[1]קייס אלח'זעלי, פעילי שיעי עיראקי העומד בראש מיליציה בשם "חבורות אנשי האמת", נשא דברים ב-10 במאי 2017 בפני פעילי המיליציה שלו, שבהם התייחס לחזון השיעי להתפשטות במזרח התיכון: "...אם בעבר היו אומרים 'סהר שיעי' יהיה לנו בעזרת אללה 'ירח שיעי מלא' ". תהייה לנו הארץ במלואה מהמזרח עד המערב. בעזרת אללה וברוחו של האימאם האחרון של השיעה, פריסת הכוחות הלוחמים שלנו תושלם: ממשמרות המהפיכה באיראן, דרך חזבאללה בלבנון, דרך אנצאר אללה (המורדים החות'ים) בתימן, ודרך 'הגיוס המקודש' (קרי, הגיוס העממי) בעיראק ועם אחי אלזינב (קרי, האחים המגינים על הקבר הקדוש של סת זינב הנמצא מדרום לדמשק), אחיכם [בסוריה]..." (אלג'זירה, קנאת אלעראק, 10 במאי 2017).
[2]בסוף מאי 2017 הגיע כוח של "הגיוס העממי" לקרבת גבול עיראק-סוריה, ממערב לסנג'אר, והחל לנוע דרומה לעבר העיר אלקאא'ם שבידי דאעש. במקביל, החל כוח של "הגיוס העממי" לנוע מאזור מעבר אלוליד לכיוון צפון מזרח (על פי אבו מהדי אלמהנדס הכוח נמצא במרחק של שבעים ק"מ מהמעבר).
[3]בסביבות ה-14 ביוני 2017 נפתח מעבר גבול מאולתר בגבול הסורי-עיראקי, שהוקם כעשרים ק"מ מצפון מזרח למעבר אלתנף, שבקרבת משולש הגבולות סוריה-עיראק-ירדן. הטלוויזיה הסורית שידרה תמונות בהן נראות משאיות נושאות סחורות העוברות מסוריה לעיראק ומעיראק לסוריה). מנאומו של אבו מהנדי אלמהנדס עולה, כי בצידו העיראקי של המעבר המאולתר, נמצאים פעילי "הגיוס העממי" (בהיקף לא ידוע), אשר לדבריו חברו לצבא סוריה ולפעילי חזבאללה המצויים בצידו הסורי של הגבול.
[4]אכרם אלכעבי, העומד בראש מיליציה עיראקית שיעית בשם "תנועת האצילים" (חרכת אלנג'באא'), הפיץ ב-8 במרץ 2017 קלטת שמע בה הודיע על הקמת "החטיבה לשחרור הגולן" ע"י אנשי התנועה. חטיבה זאת נועדה לדבריו לסייע לצבא הסורי לשחרר את רמת הגולן, לכשתסתיים המערכה נגד הטרור (פרוט ראו בנספח ג'). לכך ניתן להוסיף את דבריו של מנהיג חזבאללה חסן נצראללה (24 ביוני 2017), כי למלחמה עם ישראל עשויים להצטרף רבבות לוחמים ממדינות שונות כגון עיראק, תימן, איראן ומדינות נוספות.