במגעים הדיפלומטים בין הרשות הפלסטינית לבין ארה”ב הביעה הרשות התנגדותה להפסקת תמיכתה הכספית במחבלים אסירים ובבני משפחות שהידים


אבו מאזן (במרכז) נפגש בלשכתו בראמאללה עם ג'ארד קושנר, יועצו הבכיר של נשיא ארה"ב. מימין: צאא'ב עריקאת, מזכיר הוועד הפועל של אש"פ; מאג'ד פרג', ראש המודכ"ל הפלסטיני. משמאל: ג'ייסון גרינבלט, שליחו המיוחד של נשיא ארה"ב למזרח התיכון; דונלד בלום, קונסול ארה"ב בירושלים (ופא, 21 ביוני 2017).
אבו מאזן (במרכז) נפגש בלשכתו בראמאללה עם ג'ארד קושנר, יועצו הבכיר של נשיא ארה"ב. מימין: צאא'ב עריקאת, מזכיר הוועד הפועל של אש"פ; מאג'ד פרג', ראש המודכ"ל הפלסטיני. משמאל: ג'ייסון גרינבלט, שליחו המיוחד של נשיא ארה"ב למזרח התיכון; דונלד בלום, קונסול ארה"ב בירושלים (ופא, 21 ביוני 2017).

כללי

1.   במגעים הדיפלומטיים, שהתקיימו לאחרונה בין הרשות הפלסטינית לארה"ב, נדרשה הרשות ע"י האמריקאים להפסיק את התמיכה הכספית, שהיא מעניקה לאסירים, אסירים משוחררים ובני משפחות שהידים. תמיכתה של הרשות בהם הגיעה בתקציב 2016 לסכום של 1.152 מיליון ש"ח, שהם 6.9% מתקציב הרשות, ו-29.6% מסיוע החוץ. תשלומים אלו, המעוגנים בחוק של הרשות, מוענקים גם למחבלי חמאס ולמחבלים, שביצעו פיגועי אחרי הסכמי אוסלו, ומשמעותם תמיכה בטרור[1].

2.   בשימוע שנערך בוועדה לענייני חוץ של הסנט האמריקאי, ב-13 ביוני 2017, אמר רקס טילרסון, מזכיר המדינה של ארה"ב, כי ההנהגה הפלסטינית שינתה מדיניותה וכי "כוונתם [של הפלסטינים] היא להפסיק את התשלומים לאלו, אשר נדונו למאסר בשל רצח או אלימות כלפי אחרים". הוא הוסיף כי ארה"ב הבהירה (שהתשלומים המועברים לטרוריסטים) אינם מקובלים עליה.על פי דיווח משרד החוץ של ארה"ב התקבלה ההחלטה של הרשות בעקבות פגישות הנשיא טראמפ עם אבו מאזן בארה"ב (6-3 במאי 2017) ובבית לחם (23 במאי 2017) (אתר משרד החוץ האמריקאי, 16 ביוני 2017).סוגיית התשלומים שמעבירה הרשות הועלתה פעם נוספת ע"י השליח המיוחד של נשיא ארה"ב למזרח התיכון  ג'ייסון גרינבלט, והיועץ הבכיר של נשיא ארה"ב ג'ארד קושנר, בעת פגישתם בראמאללה עם אבו מאזן (21 ביוני 2017). בפגישה זאת דחה אבו מאזן את הדרישה להפסקת משכורות בטענה שהמדובר בעניין פלסטיני פנימי, בעל היבט חברתי (ראו בהמשך).

3.   נראה כי בתחילה סברו האמריקאים כי הרשות הפלסטינית שינתה מדיניותה בסוגייה זאת והדבר מצא ביטויו בהתבטאותו האופטימית של מזכיר המדינה האמריקאי רקס טילרסון בשימוע בסנט (ראו נספח א') אולם עד מהרה, בעקבות התבטאויות פלסטיניות, הסתבר לאמריקאים, כי לא חל שינוי בעמדה הפלסטינית וכי אבו מאזן והרשות הפלסטינית מתנגדים בתוקף להפסקת התשלומים. הנימוק המרכזי להתנגדות שהעלה עיסא קראקע, יו"ר הרשות לענייני אסירים ומשוחררים, היה, שהתשלומים לאסירים ולמשפחות השהידים והפצועים הינם חובה, המעוגנת בחוק הפלסטיני. לעומת זאת נמנעו הפלסטינים מהתייחסות לכך, שתשלומים המועברים למחבלים שביצעו מעשי רצח, חלקם פעילי חמאס, מהווים עידוד לטרור.

4.   האדרת המחבלים והשהידים והתמיכה בהם ובבני משפחותיהם הינם פועל יוצא של אתוס פלסטיני, שתפיסת "המאבק המזוין" נגד ישראל הינה מרכיב מרכזי בו. אתוס זה מלווה את התנועה הלאומית הפלסטינית מראשיתה והוא ממשיך עד היום לתדלק את הטרור והאלימות המתבצעים נגד ישראל. הדרישה של ישראל וארה"ב להפסיק את התשלומים לאסירים ולמשפחות שהידים עומדת בניגוד לאתוס זה ולפיכך סביר, שתיתקל בהתנגדות רחבה, הן מצדם של אבו מאזן וההנהגה הפלסטינית והן ברחוב הפלסטיני. לפיכך, להערכתנו, צפוי כי הרשות הפלסטינית תסרב להפסיק את התשלומים הללו. אולם לנוכח לחצים אמריקאים עשויה הרשות לנסות ולהימנע מעימות חזיתי עם ארה"ב בסוגייה זאת ולחפש "דרכי מילוט" יצירתיות, שתסייענה לה לעקוף או לרכך את הלחצים מבחוץ, כדרך שעשתה בעבר (כשהחליטה להעביר את מנגנון העברת התשלומים מהרשות לאש"ף).

 

התבטאויות עיסא קראקע, יו"ר הרשות לענייני אסירים ומשוחררים

(דף הפייסבוק של עיסא קראקע, 21 ביוני 2017).
עיסא קראקע, יו"ר הרשות לענייני אסירים ומשוחררים, הכפופה לאש"ף (דף הפייסבוק של עיסא קראקע, 21 ביוני 2017).

5.   על רקע ציפיות אמריקאיות, כי חל שינוי במדיניות הרשות הפלסטינית בעניין העברת התשלומים (שמצאה ביטוייה בדברי מזכיר המדינה האמריקאי בשימוע בסנט) הבהירה הרשות, כילא חל שום שינוי במדיניותה, וכי אין בדעתה להיכנע ללחצים ולהפסיק את התמיכה באסירים ובמשפחות השהידים. נראה כי כדי שלא להקשות על יחסיהם עם האמריקאים העדיפו אבו מאזן וראשי הרשות להימנע מהתבטאויות ישירות בנושא. הם העדיפו שהדובר המרכזי בסוגייה זאת יהיה עיסא קראקע, יו"ר הרשות לענייני אסירים ומשוחררים, גוף המטפל בנושא אשר כפוף מאז ה-29 במאי 2014 לאש"ף [2]. המהלך נועד להטעות את המדינות התורמות שהתלוננו על כך שכספי הסיוע שלהן משמשים למימון טרור כשבפועל המשיכו הכספים להגיע ישירות מתקציב הרשות הפלסטינית משם והועברו לאש"ף (יוסי קופרווסר).

דף הפייסבוק של הרשות לענייני אסירים ומשוחררים הכפופה לאש"ף
דף הפייסבוק של הרשות לענייני אסירים ומשוחררים הכפופה לאש"ף

6.   להלן שתי התבטאויות מרכזיות של עיסא קראקע בסוגיית הדרישה להפסקת התשלומים:

א.     במהלך ביקור אסירים משוחררים בראמאללה וחברון, אמר כי ההסתה הישראלית נגד הסיוע שמעניקה הרשות הפלסטינית למשפחות האסירים והשהידים הינה "תוקפנות שפלה" נגד הרשות הפלסטינית ונגד ערכיה הלאומיים[3], ההומניטאריים והחברתיים. "תוקפנות" זאת נועדה, לדבריו, לזעזע את הרשות הפלסטינית. קראקע ציין, כי עדיף היה לו העולם וארה"ב היו מתערבים למען סיום "הכיבוש" הגורם סבל לאלפי אסירים ואשר הביא למותם של אלפי שהידים. לדבריו, הדאגה למשפחות האסירים והשהידים ומתן הסיוע  להם, וחיזוק עמידתם האנושית לא נפסקו והם ימשכו. ההנהגה הפלסטינית והיו"ר אבו מאזן, והעם הפלסטיני לא ייכנעו ללחצים אלו (הרשות לענייני אסירים ומשוחררים, 15 ביוני 2017).

ב.     התמיכה במשפחות השהידים, האסירים, הפצועים והנכים מעוגנת בסעיף 22 בחוק היסוד הפלסטיני, הנחשב לחוקת הרשות הפלסטינית מאז הקמתה. לפי סעיף זה מבטיח החוק שירותי ביטוח סוציאלי ורפואי, קצבאות זקנה והעדר כושר עבודה למשפחות אלו. תמיכה זו הינה חובה על-פי החוק. עוד, הוסיף, כי התמיכה במשפחות שניזוקו מ"הכיבוש" הינה אחד מהיסודות החוקיים והמנהליים של הממשל הפוליטי הפלסטיני. בשלכך הוקם המשרד לענייני אסירים ומשוחררים, אשר לאחר מכן הוסב לרשות לענייני אסירים ומשוחררים. תמיכה זו מעוגנת בחוק מספר 19 לשנת 2014, ובחוק מספר 1 לשנת 2013. לדברי קראקע, הקפאת כספי מיסים פלסטינים ע"י ישראל בטענה, כי אלו משמשים למענקים למשפחות האסירים, השהידים, והפצועים נוגדת את הסכם אוסלו והסכם העקרונות שנחתם בין הרשות הפלסטינית לישראל[4] (הרשות לענייני אסירים ומשוחררים, 21 ביוני 2017).

הפגישה בראמאללה בין גרינבלט וקושנר לבין אבו מאזן

7.   מקורות פלסטינים הדליפו לעיתונות הערבית, כי הפגישה, שהתקיימה בראמאללה בין גרינבלט וקושנר לבין אבו מאזן הייתה "מתוחה וטעונה". זאת משום שהנציגים האמריקאים התרכזו בפגישה בדרישות הישראליות להפסיק את תשלום משכורות האסירים והשהידים ולהפסיק את ההסתה, במקום לדון על הפסקת ההתנחלויות ופתרון שתי המדינות[5]. להלן עיקרי השיח בנושא המשכורות כפי שדווח בעיתונות הערבית על פי דיווחי מקורות פלסטינים:

א.     האמריקאים הציגו את סוגיית המשכורות לאסירים כאמצעי לעידוד האלימות ודרשו מאבו מאזן להפסיקם. העמדה האמריקאית הקודמת (בפגישת אבו מאזן בארה"ב) הייתה להפסיק  את משכורות האסירים והאסירים המשוחררים, אשר מספרם עולה על 6,000. בפגישה הנוכחית דרשו האמריקאים להפסיק את תשלום המשכורות לאסירים שנדונו למאסר עולם בשל רצח ישראלים, שמספרם עומד על 600 (אלחיאת, 23 ביוני 2017).

ב.     אבו מאזן הביע מורת רוח מהדרישה האמריקאית וסירב להיענות לה. הוא דרש שבמקום להתרכז במשכורות, שלדבריו הן "עניין פנימי בעל היבט חברתי", יש להתרכז בצורך להפסיק את ההתנחלויות. הפגישה לא הניבה הסכם או פריצת דרך באף אחת מהסוגיות אך היא הותירה אצל הפלסטינים תחושה שארה"ב אימצה את העמדה הישראלית, ושהיא לא תצליח להוביל את שני הצדדים לכדי הסכם (אלשרק אלאוסט, 23 ביוני 2017).

נספח
התבטאויות משרד החוץ האמריקאי כי הרשות הפלסטינית הסכימה להפסקת הסיוע למשפחות האסירים והשהידים

Rex Tillerson, the American secretary of state, told a hearing of the Senate Foreign Relations Committee that the Palestinian leadership had made a U-turn on payments to the families of convicted Palestinian attackers. He said, "They have changed that policy and their intent is to cease the payments to the families of those who have committed murder or violence against others." He continued, “We have been very clear with them that this [practice of paying terrorists] is simply not acceptable to us." The decision was made, he said, after Donald Trump’s hosting of Palestinian President Mahmoud Abbas in the US. and a visit with him in the West Bank city of Bethlehem
(website of the American State Department, June 16, 2017)

At a press briefing held on June 15, 2017, State Department spokesman Heather Nauertwas asked, "Secretary Tillerson told Congress the other day that Palestinian Authority President Mahmoud Abbas or the authority have agreed not to make payments to the families of prisoners and martyrs, as they call them. And then yesterday [Mahmoud Abbas] basically backtracked. Could you clarify this for us?" She answered, "The Secretary addressed this yesterday, and he said this type of thing is not acceptable to the American people; it is certainly not appropriate. I think those are very clear comments. We have a certain set of expectations, and the expectation is that that should, in fact, stop. Last month the Palestinian Authority announced that it was stopping payments to some Hamas-affiliated prisoners, but this step we consider to be inadequate to talk about – to address our concerns"
(Newsweek and other American media outlets, June 14, 2017)

[1] הנתונים נלקחו מעבודתו של תת-אלוף (מיל') יוסי קופרווסר, פרס לטרור, תשלומי הרשות הפלסטינית למחבלים ולמשפחותיהם, המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה.להלן: יוסי קופרווסר.
[2] עד אז הועברו התשלומים לאסירים ולמשפחות השהידים ע"י המשרד לענייני אסירים ומשוחררים ברשות הפלסטינית. כדי להדוף לחצים חיצוניים בעניין זה פרסם אבו מאזן ב-29 במאי 2017 צו נשיאותי המורה על שינוי שם המשרד לרשות לענייני אסירים ומשוחררים ולהכפפתה לאש"ף. נקבע כי בראש הרשות יעמוד השר לשעבר עיסא קראקע (אתר הרשות לענייני אסירים ומשוחררים, 26 ביוני 2017).
[3] הסיוע לאסירים ולבני משפחות השהידים מוצג כאן כ"ערך לאומי", ולא בכדי.
[4] הכוונה להצעת חוק לקיזוז כספים לרשות הפלסטינית [קרי, מתשלומי המיסים שישראל מעבירה לרשות] בגין תמיכתה בטרור. הצעה זאת עלתה לדיון בוועדת שרים לענייני חקיקה. היא הועלתה בפני הכנסת ב-14 ביוני 2017 ועברה בקריאה טרומית.
[5] הרשות הפלסטינית והבית הלבן הוציאו בעקבות הפגישה הודעות לקוניות אודות הפגישה בראמאללה. בהודעות לא הוזכר עניין תשלום המשכורות לאסירים ולבני משפחות השהידים. המתחים שבין הפלסטינים לאמריקאים, שאוזכרו בהדלפות הפלסטיניות, לא הופיעו בהודעות הפורמאליות.