ההכשר ההלכתי להשמדת עמים בג’יהאד בחשיבה האסלאמית הרדיקלית החדשה


עיקרי המאמר

מתקפת ה – 11 בספטמבר 2001 מיקדה את תשומת הלב של המערב לטרור העולמי שנבט וצמח בעשורים האחרונים במעוזי האסלאם הרדיקלי. ברנרד לואיס, בכיר חוקרי תרבות ודת האסלאם בדורנו, מסביר את תופעת האסלאם הפונדמנטליסטי והאיבה למערב בהתמרדות האסלאמית נגד העליונות המערבית והערעור של תרבות המערב על סמכותו של האסלאם בענייני תרבות, חברה, חוק ושלטון. האיבה, בראייתו, היא תוצר של התנגשות בין הציביליזציות ו"תגובה היסטורית של האסלאם נגד המורשת הנוצרית-יהודית והחילוניות". תפיסה זו מבארת היטיב את שורשי העימות הנוכחי, ,אולם, אין היא נוגעת במשמעויות העמוקות של האיבה המצטברת בעולם המוסלמי כלפי המערב, הנתפס בעיני רבים כ"אויבו של אללה", על יחסי הגומלין בין שתי הציביליזציות בעתיד הנראה לעין. 

התגובה ההיסטורית" של האסלאם הפונדמנטליסטי לציביליזציה המערבית ו"אויבי אללה" נשענת על תחושה של הישגיות, תקווה ואמונה, כי סימני ההתעוררות האסלאמית מצביעים על תהליך היסטורי דטרמיניסטי שיוביל במאה ה – 21 להחזרת עטרת האסלאם ליושנה ככוח הדומיננטי בעולם. המאבק של האסלאם הפונדמנטליסטי ב"אויבי האל" מקבל בהקשר לכך משמעות חדשה, ועניינה – שלילת מעמדם המיוחד של הנוצרים והיהודים כבני חסות והכללתם בקטגורית הכופרים וה"משתפים" אלוהים אחרים באמונתם. מכאן הדרך היתה קצרה להצדקת פעולות הרג המוני של נוצרים ויהודים תחת דגל הג'יהאד "בדרכו של אללה". 

הנימוקים ההלכתיים לכך בשיח האסלאמי הרדיקלי רבים מגוונים: הדמוקרטיה היא בגדר דת כפירה וכל המאמין בה והולך בדרכה כופר הוא, כל האזרחים במדינות הדמוקרטיות הם בגדר לוחמים וראויים למיתה במלחמת הקודש (ג'יהאד) בהיותם נוטלים חלק בקביעת מדיניות הממשלה מעצם ההליך הדמוקרטי, "הפשעים" של ארה"ב (המערב בכלל וישראל) נגד העולם המוסלמי מעניקים למוסלמים היתר הלכתי להרוג על יסוד העיקרון של מידה כנגד מידה מילוני אזרחים אמריקנים (4 מיליון לפי גורם בכיר באלקאעדה ו – 10 מיליון על פי חכם דת סעודי בכיר אחר) כולל באמצעות שימוש בנשק להשמדה המונית. ארגון אלקאעדה אף מגדיל לעשות בפרשנותו למשמעות הג'יהאד, ולפיה, הציווי הדתי הנוגע להריגת הכופרים במסגרת הג'יהאד הינו הלכה מוחלטת שאינה תלויה בנסיבות מדיניות או בהצדקה נסיבתית של רצון/צורך לנקמה או לשם השגת שחרור אדמות המוסלמים מידי שלטון הכופרים. השמדת הכופרים כולם היא, על פי גישתו, בגדר הלכה קבועה וגזירת תמיד שחלה על הכופרים. גורלן של ארה"ב וישראל כמו גם של שאר מדינות הכופרים יהיה, אפוא, על יסוד תפיסה זו השמדה טוטלית לא בידי שמיים אלא בידי המוסלמים אשר אללה הועיד להם תפקיד מוחשי ועשייה פיזית בהשמדה זו. השיח בחוגים האסלאמיים הרדיקליים מאותת, אפוא, על מגמה היסטורית מסוכנת המכשירה את הקרקע באופן הדרגתי למתן היתר הלכתי לשימוש בנשק השמדה המונית במסגרת הג'יהאד ולהשמדת עמים בשם דת האסלאם.