“הועד לעזרה ולסולידריות עם הפלסטינים” (Comitè Bienfaisance et de Secours aux Palestiniens ,CBSP) – קרן ה-“חמא”ס” הייעודית בצרפת המסייעת למוסדות ה-“חמא”ס” ב”שטחים”


אפיון כללי של הקרן

1.   "הועד לעזרה ולסולידריות עם הפלסטינים",CBSP,הוקם בתחילת שנות התשעים. זוהי קרן הרשומה בצרפת כמוסד ללא כוונות רווח, האוספת תרומות על פי תקנון מסודר. מטרתה המוצהרת של הקרן בעת הקמתה הוגדרה כסיוע לקורבנות האנתפאצ'ה הראשונה ופעילות הומניטרית ב"שטחים". הקרן המשיכה בפעילותה גם בתקופת האנתפאצ'ה השניה. הקרן מסייעת למוסדות התשתית האזרחית של ה-"חמא"ס" ב"שטחים" (ה"דעוה"), כולל למעטפת תומכת הטרור של התנועה. היא גם מזוהה ע"י האוכלוסיה המוסלמית בצרפת כמייצגת את ה-"חמא"ס".

2.   "הועד לעזרה ולסולידריות עם פלסטין" הוכרז בישראל כ"התאחדות בלתי מותרת" (מאי 1997) וכ"ארגון טרור" (ינואר 1998) בשל היותו מזוהה עם ה-"חמא"ס" והסיוע שהוא מגיש למוסדות ה-"חמא"ס".בעקבות פיגוע ההתאבדות שביצעה ה-"חמא"ס" בירושלים (19 באוגוסט 2003) נכללה הקרן בצו הנשיאותי האמריקאי 13224 (אוגוסט 2003), שהורה על הקפאת חשבונותיהם ונכסיהם של שישה בכירים בהנהגת ה-"חמא"ס" ושל חמש קרנות צדקה ייעודיות של התנועה.

3.   ל-CBSPארבעה סניפים ברחבי צרפתבערים פאריס, ליל, ליון ומרסיי. בדומה לדפוס הפעילות של קרנות "חמא"ס" נוספות ברחבי העולם, אוספת הקרן תרומות ממסגדים ומריכוזים אסלאמייםברחבי צרפת. איסוף הכספים נעשה בקרב קהילות הפלסטינים והצפון אפריקנים במדינה, לאחר התפילה במסגדים או בכנסים אסלאמיים מיוחדים. היקף הסיוע של הקרן למוסדות "חמא"ס" ב"שטחים" מוערך בכמהמיליוני דולרים בשנה.

4.   בשנת 2001 החליפה הקרן את שמה מ-Comitède Bienfaisance et de Solidarite avec Le Palestineל-Comitède Bienfaisance et de Secours aux Palestinies (CBSP). לדעתנו, שינוי סמנטי זה (שכמוהו עשו גם קרנות המזוהות עם ה-"חמא"ס" בבריטניה וקנדה) עשוי להעיד על ניסיון להתחמק מפיקוח או לטשטש את זיהוי הקרן עם פעילויות חשודות.

5.פעילים בולטים של CBSP:-

א.    אחמד אבו מימון(Ahmed Oumimoun), משמש כמנהל CBSPמאז המחצית השנייה של 2004. שמו מוזכר במסמכי שלל שנתפסו ב"ועדת הצדקה" של ג'נין. קודמו בתפקיד מנהל CBSPהיה אליאס בן ח'אלד.

ב.    מחמוד חסין אלבוע'ני – כיהן כיו"ר הקרן עד שלהי שנות התשעים כשהוחלף ע"י ח'אלד אלשולי. אזרח ירדני, בן למשפחת אלבוע'ני בזרקא. בזמן חטיפתו של ניסים טולדנו (1994), נחשב כנציג הבלתי רשמי של תנועת ה-"חמא"ס" בצרפת בכל הנוגע לעניין החטיפה. ממשלת צרפת הוציאה נגדו צו גירוש אך הוא ערער והמשיך לשמש בתפקידו.

ג.     ח'אלד מחמד אחמד אלשולי – החליף את מחמוד אלבוע'ני בשלהי שנות התשעים. אלשולי עוסק הן בגיוס כספים והן בהפצת פרסומים של ה-"חמא"ס". בנובמבר 1994 עזב אלשולי את סניף פריס לזמן מה על מנת לנהל את שלוחת הקרן בבאזל שבשוויץ, המכונה "התאחדות ההצלה לפלסטין" (Association de Secours Palestinien) (חשודה כקרן ה-"חמא"ס" הייעודית בשוויץ[1]). בינואר 2002, במסגרת צעדיה לפיקוח על העברות כספים ל-"חמא"ס" ול"ג'האד האסלאמי בפלסטין", הקפיאה ה"רשות" העברת כספים של ח'אלד אלשולי ל"מג'מע אלאסלאמי" בעזה (אגודת צדקה שהוקמה ע"י אחמד יאסין והוכרזה בישראל כ"התאחדות בלתי מותרת" בפברואר 2002).

סיוע CBSPלתשתית האזרחית של ה-"חמא"ס" ב"שטחים"

6.   CBSPמסייע למוסדות בגדה וברצועה המשתייכים לתשתית האזרחית של ה-"חמא"ס" ב"שטחים". רבים ממוסדות אלה הוכרזו כ"התאחדויות בלתי מותרות בישראל (2002) והם נתפסים גם ע"י "הרשות הפלסטינית" כמקור מימון ל-"חמא"ס".

7.   כך למשל, מסייעת CBSPבגדה ל"אגודה לטיפוח היתום" – בית לחם; אגודת "אלאצלאח" בראמאללה אלבירה; "ועדת הצדקה" בראמאללה אלבירה; "ועדת הצדקה" של ג'נין; ה"אגודה האסלאמית" בחברון; אגודת "הצעירים המוסלמים" בחברון; "ועדת הצדקה" של טול כרם; אגודת "אלאצלאח" ו"האגודה האסלאמית" ברצועת עזה. אגודות נוספותהמשתייכות לתשתית האזרחית של ה-"חמא"ס" אשר להן סייעה הקרן, אך לא הוכרזו כ"התאחדויות בלתי מותרות" בישראל:ועדת צדקה בית פג'אר, ועדת צדקה קלקיליה ואגודת "אלאצלאח" בבית לחם.

פעילות CBSPבמסגרת "קואליציית הצדקה"

8.   CBSPהינה חלק חשוב מ"קואליציית הצדקה".היא היתה ממקימי ה"קואליציה", היא מהווה חלק ממנה גם כיום, והיא משמשת "כתובת" לגיוס כספים עבור ה"קואליציה".

9.   "קואליציית הצדקה" הוקמה במעורבות הנהגת ה-"חמא"ס" לאחר פרוץ העימות האלים (אוקטובר 2000), כמבצע "אד הוק" של גיוס כספים אסלאמי כלל עולמי, לטובת הפלסטינים ב"שטחים". ה"קואליציה" התמסדה והיא ממשיכה בפעילותה מאז. בראש ה"קואליציה" עומד איש הדת הפופולרי השיח' הד"ר יוסף אלקרצ'אוי, שהוציא פסק הלכה המתיר פיגועי התאבדות נגד ישראל. בהנהלתה חברים פעילי "חמא"ס" בכירים מה"שטחים". המנהל הביצועי שלה הינו עצאם יוסף, הדמות הבולטת ב"אינטרפאל" – הקרן הייעודית של ה-"חמא"ס" בבריטניה.

10.        "קואליציית הצדקה" מורכבת משילוב של קרנות ייעודיות של ה-"חמא"ס" עם קרנות בעלות אופי אסלאמי קיצוני מרחבי העולם. הכספים שהיא מעבירה ל"שטחים" מגיעים ברובם הגדול אל מוסדות ה-"חמא"ס". בכך מסייעת "קואליציית הצדקה" ל-"חמא"ס" לבנות עצמה כחלופה ל"רשות" ולקיים מעטפת התומכת בטרור, כולל טרור המתאבדים, כפי שמומחש היטב במסמכי שלל שנפלו לידי צה"ל.  בשל כך הוכרזה ה"קואליציה" כ"התאחדות בלתי מותרת" בישראל (2002). מסמכי שלל ומידע שבידינו ממחישים כי גם "הרשות הפלסטינית" רואה ב"קואליציית הצדקה" גוף התומך ב-"חמא"ס".

קשרי CBSPעם ה"אינטרפאל"

11.        ל-CBSPהיתה, בעבר, כפיפות מסוימת ל"אינטרפאל",קרן ה-"חמא"ס" בבריטניה (הוכרזה בישראל "התאחדות בלתי מותרת" בשנת 1997 ו"ארגון טרור" בשנת 1998). במסגרת זו היא העבירה פעמים רבות את הכספים שגייסה ל"שטחים" באמצעות הקרן הבריטית. כיום CBSPפועלת באופן עצמאי, אם כי עדיין קיים שיתוף פעולה בינה לבין קרנות אחרות באירופה המגייסות כספים עבור ה-"חמא"ס".

מדיניות הממשל הצרפתי כלפי CBSP

12.        CBSPהיא מקרנות ה-"חמא"ס" הבודדות במערב (יחד עם "אינטרפאל" הבריטית) אשר ממשיכות לפעול באופן חופשי וללא הפרעה מצד הרשויות המקומיות. בארצות מערביות אחרות נסגרו הקרנות או שפעילותן הוגבלה. כך למשל: "קרן האדמה הקדושה", קרן ה-"חמא"ס" בארה"ב (Holy Land Foundation)נסגרהלאחר שנכללה בצו האמריקני 13224 (דצמבר 2001); קרן ה-"חמא"ס" בגרמניה, "קרן אלאקצא", נסגרה לאחרונה (דצמבר 2004) בעקבות פסיקת בית משפט גרמני. סניף "קרן אלאקצא" בהולנד נסגר ע"י הרשויות ההולנדיות (אפריל 2003) ואף נכלל ברשימת הטרור של האיחוד האירופי (יוני 2003) ונאסר עליו להעביר סיוע ל"שטחים"; נגד סניף הקרן בדנמרק נפתחה חקירה ע"י הרשויות הדניות (ינואר 2003) והוכרז על הקפאת נכסיו.

13.        גם לאחר פרסום הכללת הקרן בצו האמריקאי (אוגוסט 2003) הודיעה צרפת כי לא תפעל נגד הקרן מאחר ולטענתה והיא אינה מעורבת במימון טרור.טענה זאת אינה נכונה:  CBSPמסייעת למוסדות "חמא"ס" רבים ב"שטחים", כולל כאלו שהוצאו מחוץ לחוק בישראל. ראשיה עומדים בקשר עם פעילי "חמא"ס" בכירים, ראשי התשתית האזרחית של ה-"חמא"ס". כפי שמומחש במסמכי שלל המובאים להלן.

נספחים

14.        פרק הנספחים כולל שני חלקים:-

א.    חלק א': נתוני רקע אודות מערך המימון של ה-"חמא"ס" והתשתית האזרחית של הארגון (ה"דעוה") (בשפה האנגלית):-

a.    Charity (zakat) funds for terrorist activities

b.   A financial jihad [holy war] (al-jihad bil-mal)

c.    An overview of the “charitable societies” and other institutions of Hamas’ civilian infrastructure in the PA-administered territories

d.   The sources of Hamas’ income.

ב.    חלק ב':- דוגמאות של מסמכי שלל העוסקים בהעברת כספי תרומות ע"י CBSPלכמה מוסדות "חמא"ס" מרכזיים ב"שטחים":-

1)   נספח א' –העברת תרומות ע"י CBSPל"ועדת הצדקה" של ראמאללה ואלבירה, המזוהה עם ה-"חמא"ס".

2)   נספח ב' – העברת תרומות ע"י CBSPל"ועדת הצדקה" של ג'נין.

3)   נספח ג' – העברת כספים ע"י CBSPוקרנות נוספות המזוהות עם             ה-"חמא"ס" לאגודת הצדקה "אלאצלאח" בראמאללה.

4)   נספח ד' – העברת תרומות ע"י CBSPל"ועדת הצדקה" של טול כרם.

[1]קרן זו נכללה, יחד עם CBSP, בצו הנשיאותי האמריקאי 13224, שהורה על הקפאת נכסיהן.