מאז תחילת המתקפה על מוצול ניכרת מוטיבציה גבוהה של דאעש להוציא לפועל פיגועים ברחבי העולם. אולם למרות כמה “הצלחות” לא הצליח דאעש עד כה ליצור רצף של פיגועים, שיסיט את תשומת הלב מקשייו הגוברים בעיראק ובסוריה


קריאה של דאעש לתומכיו בחו"ל לבצע פיגועי דקירה  (דף השער של גיליון מס' 2 של "רומיה", ביטאון דאעש, 4 באוקטובר 2016).
קריאה של דאעש לתומכיו בחו"ל לבצע פיגועי דקירה  (דף השער של גיליון מס' 2 של "רומיה", ביטאון דאעש, 4 באוקטובר 2016).

כללי
1.   בחודשיים שחלפו מאז תחילת המערכה על מוצול ניכר מאמץ של דאעש לקדם ביצוע פיגועים ברחבי העולם, בדגש על מדינות המערב ומדינות נוספות  הנוטלות חלק בלחימה נגדו. במסגרת זאת יצא דאעש בקמפיין הסברתי הכולל קריאות חוזרות ונשנות לתומכיו לבצע פיגועים במקומות מגוריהם על מנת לסייע למדינה האסלאמית להילחם נגד אויביה ("פיגועי השראה"). במקביל הפעיל דאעש פעילים מיומנים המשתייכים למערך פיגועי חו"ל של הארגון לביצוע פיגועי הרג במקומות הומים מאדם. הבולט מבין פיגועי ההרג, שעליהם נטל דאעש אחריות, היה הפיגוע בכנסיה קופטית בקהיר. כמו כן בוצעו כמה "פיגועי השראה" ע"י תומכי דאעש בקניה ובגרמניה וייתכן גם בארה"ב. מנגד,נכשלו פיגועי הרג, שתוכננו להתבצע בין השאר, בצרפת, רוסיה, אלבניה וסעודיה, כתוצאה מפעולות סיכול מוצלחות של שרותי הביטחון המקומיים.צפוי כי המאמצים לביצוע פיגועים ימשכו, במיוחד בעת חג המולד וראש השנה המתקרבים.

 

2.   המוטיבציה הגבוהה של דאעש להוציא לפועל ביצוע פיגועים בחו"ל נובעת בראש ובראשונה מקשייו הגוברים בעיראק ובסוריה. לנוכח הלחצים המופעלים עליו מעוניין דאעש להוכיח כי הוא שומר על יכולותיו המבצעיות וכי ביכולתו לבצע פיגועים, שיכאיבו למדינות הנלחמות נגדו, יסיטו את תשומת הלב לזירה הפנימית שלהן, וירתיעו אותן מהמשך הפעילות נגד דאעש. על מנת להגביר את המוטיבציה של תומכיו מדגיש דאעש בקמפיין התקשורתי שלו, כי הח'ליפות האסלאמית שייכת לאומה האסלאמית כולה ובכלל זה למוסלמים שאינם יכולים להתגורר בח'ליפות ולהלחם כדי להגן עליה. לפיכך, ביצוע הפיגועים במדינות שמחוץ לח'ליפות מהווה תרומה משמעותית למאמץ הצבאי של דאעש ועל תומכי דאעש להתיחס אליו כשווה ערך ללחימה בסוריה או בעיראק.

3.   לשם קידום הקמפיין הפיקה מערכת ההסברה של דאעש שורה של סרטונים ומאמרים, שהתפרסמו בבטאונים של הארגון (ראו נספח א'). בסרטונים ובמאמרים הללו דוחק דאעש בתומכיו ברחבי העולם להירתם למערכה הצבאית, תוך שהוא כורך את הלחימה בסוריה ובעיראק עם המערכה הכוללת שהוא מנהל נגד המערב ("הצלבנים"). חלק מהסרטונים ומהמאמרים התפרסמו בשפות לקהלי היעד של דאעש (בין השאר אנגלית, צרפתית, תורכית). דאעש אינו מסתפק בקריאות כלליות אלא מפרסם הנחיות מפורטות כיצד לבצע פיגועי דקירה ודריסה וכיצד לייצר חומרי נפץ בבית מחומרים זמינים (ראו נספח ב'). בחלק מהסרטים מוצגים פעילים קודמים, שביצעו פיגועים, ותומכי דאעש נקראים ללכת בדרכם.

מימין: אמדי קוליבאלי, המחבל שביצע את הפיגוע בסופרמרקט "היפר כשר" בפריז, מוצג בסרטון, שהפיק דאעש, כדמות מופת וכמודל לחיקוי. משמאל: באותו סרטון מופיעה פנייה לתושבי בריטניה המוסלמים: "מדוע אתם משתהים בסיוע לדת שלכם?", כשברקע אקדח, שממנו יוצא קליע בהילוך איטי  (חק, 27 בנובמבר 2016).
מימין: אמדי קוליבאלי, המחבל שביצע את הפיגוע בסופרמרקט "היפר כשר" בפריז, מוצג בסרטון, שהפיק דאעש, כדמות מופת וכמודל לחיקוי. משמאל: באותו סרטון מופיעה פנייה לתושבי בריטניה המוסלמים: "מדוע אתם משתהים בסיוע לדת שלכם?", כשברקע אקדח, שממנו יוצא קליע בהילוך איטי  (חק, 27 בנובמבר 2016).

4.   בחינת הפיגועים והסיכולים בחו"ל בחודשים האחרונים מצביעה, כי דאעש נכשל עד כה במאמציו לקדם רצף של "פיגועי השראה", למרות פניותיו החוזרות והנשנות לתומכיו. גם מרבית ניסיונותיו להוציא לפועל פיגועי הרג המוני באמצעות פעילים מיומנים סוכלו ברובם (בין השאר סוכלו פיגועי הרג המוני באצטדיוני כדורגל בסעודיה ובאלבניה, אחד מהם תוכנן להתבצע במשחק שבין נבחרות אלבניה לישראל). ה"הצלחה" הבולטת שנחל דאעש עד כה הייתה הפיגוע בקתדרלה הקופטית בקהיר באמצעות מחבל מתאבד, שגרמה לפחות ל- 25 הרוגים ולתהודה תקשורתית רבה (פרוט הפיגועים והסיכולים בחודשים האחרונים ראו נספח ג').

5.   הקשיים שבהם נתקל דאעש מעידים על פער, שבין המוטיבציה הגבוהה של דאעש לייצר רצף של פיגועים, לבין היכולת של פעיליו והרצון של תומכיו להוציא אותם לפועל הלכה למעשה. הדבר נובע, להערכתנו, בעיקר מהשחיקה שחלה ביכולות המבצעיות של דאעש בעקבות הלחצים המופעלים עליו (בין השאר בעקבות הריגת בכירים בעלי ניסיון ומיומנויות, שהשתייכו למערכת פיגועי חו"ל של דאעש, והערמת קשיים משמעותיים על מעבר הגבול הסורי-תורכי). מנגד, דומה כי חל שיפור בפעילות הסיכולית והמודיעינית במדינות הנלחמות בדאעש. הדבר מצא ביטויו, בין השאר, בסיכול פיגועים במדינות מערב אירופה, ברוסיה ובמדינות הבלקן. פנייה של מחוז פרת של דאעש לאחרונה למוסלמים בבריטניה תחת השם "מדוע אתם משתהים בסיוע לדת שלכם?" עשויה אולי להעיד על קוצר רוח ואולי אף אכזבה מסוימת בקרב הנהגת דאעש מאי ההיענות לפניותיו של תומכיו לבצע פיגועים בחו"ל, בעיקר במדינות המערב.

6.   להערכתנו, ימשיך דאעש במאמציו לקדם פיגועים בחו"ל באמצעות תומכיו("פיגועי השראה") ובאמצעות פעילים מבצעיים. חלק מהפעילים שוגרו או ישוגרו מסוריה וחלקם כבר חזרו מסוריה ומעיראק לאחר פרק של לחימה[1]. המוטיבציה לכך עלולה לגבור ככל שיגברו הלחצים המופעלים על דאעש בעיראק ובסוריה. תשתית הפעילים והתומכים של דאעש במדינות המערב, ובמדינות נוספות בעולם, מאפשרת ביצוע "פיגועי השראה" ופיגועי ראווה, אף כי לא באותו היקף ובאותה תדירות, שדאעש היה רוצה לראות. חג המולד וראש השנה המתקרבים עלולים להוות מועדים מועדפים לביצוע פיגועים בשל ריבוי אירועים בהשתתפות קהל רב והתהודה התקשורתית הרבה שהם יכולים ליצור (בכלי התקשורת דווח כי גורמי ביטחון באירופה הביעו חשש מפני ביצוע פיגועים בתקופת החגים ונקטו פעולות מנע, שנועדו לסכל אותם).

 

נספחים

7.   רצ"ב שלושה נספחים:

א.  דוגמאות לקריאות של דאעש לתומכיו ברחבי העולם לבצע פיגועים.

ב.  הנחיות קונקרטיות של דאעש לתומכיו ברחבי העולם כיצד לבצע פיגועים.

ג.  דוגמאות לפיגועים ולסיכולי פיגועים ברחבי העולם בחודשיים האחרונים.

1.  Dick Schoof, המתאם הלאומי ללוחמה בטרור של הולנדאמר, כי מומחי מודיעין מעריכים, שבין 80-60 פעילי דאעש שתולים כיום באירופה ובכוונתם לבצע פיגועי טרור. לדבריו קרא דאעש לפעיליו למקד את הפעילות באירופה והוא משדר להם, כי במקום נסיעה ללחימה לסוריה ולעיראק עליהם לבצע פעולות טרור באירופה. עוד ציין המתאם ההולנדי, כי למרות שהולנד לא נפגעה מפעולות טרור כמו צרפת ובלגיה, קיימת אפשרות ממשית לביצוע פיגוע על אדמתה (פוקס ניוז, 19 בנובמבר 2016).