מקומה של שלוחת דאעש בתימן מול גורמי הכוח האחרים הפועלים בה


פעילי דאעש בתימן נעים על גבי כלי רכב שטח בכביש שלאורך החוף, ככל הנראה באזור עדן  (דיילי מושן, 21 בפברואר 2016).
פעילי דאעש בתימן נעים על גבי כלי רכב שטח בכביש שלאורך החוף, ככל הנראה באזור עדן (דיילי מושן, 21 בפברואר 2016).

כללי

1.   תימן שוכנת בקצה הדרומי של חצי-האי ערב. מספר תושביה נאמד בלמעלה מ-26 מיליון, כשני שליש מהם מוסלמים סונים וכשליש שיעים-זידים. תימן היא מדינה שהתפרקה, נעדרת ממשל מרכזי יציב ונשלטת למעשה ע"י התאגדויות שבטיות. המדינה שרויה עשרות שנים במלחמות אזרחים עם עלויות וירידות בנפח הלחימה. הטלטלה שפקדה את המזרח התיכון מאז שנת 2011 הגבירה עוד יותר את חוסר היציבות הכרוני השורר במדינה.

2.   בשל מיקומה הגיאוגרפי יש לתימן חשיבות אסטרטגית רבה: תימן חולשת על מיצר באב אלמנדב, המקשר בין הים האדום לבין מפרץ עדן, שבאוקיינוס ההודי. זהו נתיב שיט מרכזי, שדרכו עוברות ספינות ומיכליות נפט בדרכן מהאוקיינוס ההודי לים התיכון, דרך הים האדום ותעלת סואץ. תימן קרובה גם לקרן אפריקה (אריתריאה, ג'יבוטי, סומליה) ויכולה להוות נקודת זינוק של ארגוני טרור לאזור רגיש זה וממנו לאפריקה כולה. לתימן גבול ארוך עם סעודיה (כ-1,700 ק"מ) המהווה מוקד של אי-שקט וחתרנות עבור סעודיה, בשל השתלטות המורדים החות'ים על צפונה של תימן.

3.   כפועל יוצא מחשיבותה הגיאו-אסטרטגית, ועל רקע הואקום השלטוני והקיטוב החברתי השוררים בה, הפכה תימן לזירת מאבק אזורית, שבה מעורבת גם ארה"ב. עיקר המאבק מתנהל בין סעודיה, מנהיגת המחנה הערבי הסוני, לבין איראן, מנהיגת "ציר ההתנגדות" השיעי. סעודיה החוששת מהפיכת תימן למדינת חסות איראנית ניצבת בראש קואליציה ערבית-סונית המנהלת מערכה נגד המורדים החות'ים, השיעים-זידים, הנתמכים ע"י איראן. המטרה המרכזית של המערכה הינה לשים קץ לשלטונם של החות'ים הנתמכים ע"י איראן, ולהחזיר לשלטון אתת הנשיא עבד רב מנצור האדי, שנאלץ להימלט מהבירה צנעאא' לעדן לאחר שהמורדים החות'ים השתלטו עליה.

תימן, שכנותיה ונתיבי השיט שבקרבתה (infoplease.com, 17 באוגוסט 2016).
תימן, שכנותיה ונתיבי השיט שבקרבתה (infoplease.com, 17 באוגוסט 2016).

4.   לתוך מאבקי הכוח הפנימיים והאזוריים והואקום השלטוני שנוצר בתימן, נכנס בשנת 2014 דאעש, כשחקן זוטר נוסף לצד המדינות והארגונים השונים המעורבים בלחימה. תימן הפכה ליעד להתבססות דאעש בשל מגוון שיקולים: חשיבותה הגיאו-אסטרטגית, העדר משילות אפקטיבית, השסעים הפוליטיים, העדתיים והשבטיים בחברה התימנית והתנאים הטופוגראפיים, הכוללים אזורים הרריים ומדבריות. זרז חשוב במיוחד להתבססות דאעש היה מרד הח'ותים, שהגביר את המתחים בין השיעים לסונים במדינה, הוביל לכיבוש מחוזות סונים ע"י המורדים (בתוכם הבירה צנעאא') והגביר את השפעת איראן השיעית בתימן. נוכחותו ופעילותו של הארגון "המתחרה", ארגון אלקאעדה בחצי-האי ערב (AQAP), סייעו להקמת דאעש ולתחילת התבססותו (כמה מהפעילים שהקימו את שלוחת דאעש בתימן פרשו מארגון אלקאעדה בחצי-האי ערב).

5.   בדומה למבנה הארגוני של המדינה האסלאמית במדינות האחרות,גם בתימן מאורגן דאעש במסגרת מחוזות (ולאיאת). בפרסום שהוציא דאעש בקיץ 2016 צויין, כיבתימן יש לארגון שישה מחוזות: צנעאא', עדן-אבין, שבוה, אלביצ'אא', חצ'רמות והחטיבה הירוקה (אללואא' אלאחצ'ר), מסגרת הפעילה במחוזות התימניים תעיז ובאב המהווים כנראה מחוז אחד (בעבר נזכר גם מחוז לחג', שייתכן כי אינו פעיל עוד). שלוחת דאעש בתימן כפופהלהנהגת דאעש בעיראק ובסוריה באמצעות גוף הנקרא "מנהלת המחוזות הרחוקים",האחראי על המחוזות במדינות שמחוץ לעיראק ולסוריהוהכפוף ישירות למנהיג דאעש אבו בכר אלבע'דאדי (חק, 7 ביולי 2016). בשל ריחוקה הגיאוגרפי שלוחת דאעש בתימן אינה זוכה להערכתנו לקשב ולסיוע במשאבים מידי ההנהגה בעיראק ובסוריה ששליטתה על המחוז בתימן (כמי גם על מחוזות מרוחקים אחרים) רופפת למדי.

 המחוזות בתימן שבהם פועל דאעש -מסומנים בצהוב (ויקימדיה, 17 באוגוסט 2016).
 המחוזות בתימן שבהם פועל דאעש -מסומנים בצהוב (ויקימדיה, 17 באוגוסט 2016).

6.    שלוחת דאעש בתימן כוללת להערכתנו כמה מאות פעילים. בניגוד לעיראק, ולסוריה שם יש משקל רב לפעילים הזרים,מרבית פעילי השלוחה בתימן הינם תימנים. חלקם פעילים, שפרשו משלוחת אלקאעדה בחצי האי ערב, וחלקם מגויסים חדשים, ממחוזות שבהם מתגוררת אוכלוסייה סונית. במוקד פעילות שלוחת דאעש בתימן עומדת מלחמת גרילה וטרור, המכוונת נגד המורדים החו'תים השיעים-זידים (הנתמכים ע"י איראן) ונגד הממשל המרכזי בראשותו של הנשיא עבד אלרב מנצור האדי (הנתמך ע"י סעודיה). בין שלוחת דאעש בתימן, הכפופה למנהיג דאעש אלבע'דאדי, לבין ארגון אלקאעדה בחצי-האי ערב, הכפופה למנהיג אלקאעדה אימן אלט'ואהרי, קיימת יריבות עזה ותחרות על השפעה, המתבטאת בדרך כלל בלוחמה תעמולתית ובעידוד פעילים המזוהים עם אלקאעדה לערוק לשלוחת דאעש.

7.   בניגוד לעיראק ולסוריה,לא הצליחה שלוחת דאעש בתימן להשיג שליטה טריטוריאלית משמעותית באזורים שבהם היא פועלת וליישם בהם משילות כלשהי.הסיבה לכך הינה, להערכתנו, הזמן הקצר יחסית שבו השלוחה פעילה והלחצים, שבפניהם היא ניצבת, מצד אויביה הרבים. משמעות הדבר הינה שפעילי דאעש במחוזות השונים אינם מעניקים שירותים לאוכלוסייה המקומית, אינם כופים באזורי פעילותם את השריעה (ההלכה המוסלמית) באופן ממוסד ומתמשך ואינם מקימים מוסדות ממשל מטעמם (כפי שהדבר נעשה בעיראק, בסוריה ועד לאחרונה בלוב).עם זאת, להערכתנו, אם תתחזק שלוחת דאעש בתימן ויגבר ביטחונם העצמי של פעיליה, צפוי כי שלוחת דאעש תנסה ליצור לעצמה מרחב שליטה טריטוריאלי, באחד האזורים שבהם מתמקדת פעילותה המבצעית. אזור זה ישמש עבורה קרש-קפיצה לפעילות באזורים נוספים.

8.   לשלוחת דאעש בתימן יכולות מבצעיות גבוהות, במיוחד במחוזות חצ'רמות, שבוה ועדן-אבין, שבמזרח ובדרום תימן (ראו מפה).עד כה ביצעו פעילי דאעש עשרות פיגועי טרור וגרילה נגד המורדים החות'ים ונגד יעדים של ממשלת תימן (אישים, מוסדות, מתקנים). פעילותם כללה פיגועי התאבדות, הפעלת מטעני חבלה, תקיפת ריכוזי כוחות של הממשל ושל החות'ים, חטיפות והוצאות להורג והתנקשויות בחיי אישים. כיום מתמקדת פעילות הגרילה והטרור בעדן, המרכז השלטוני של הנשיא האדי.

9.   מההיבט הטריטוריאלי, קיימים שלושה אזורים, המרוחקים זה מזה, שבהם מתמקדות פעולות הטרור והגרילה של דאעש: עיר הבירה צנעאא', שבה תוקפים פעילי דאעש ריכוזי כוחות ונקודות מפתח, שבשליטת המורדים הח'ותים; העיר עדן, מעוז שלטונו של הנשיא עבד אלרב מנצור האדי, שם הגביר דאעש את תקיפותיו (על חשבון הבירה צנעאא'); והעיר אלמכלא בירת מחוז חצ'רמות, המשמשת מרכז שלטוני וכלכלי של ממשלת תימן.

הבירה צנעאא' והערים עדן ואלמכלא. שלושת מוקדי פעילותו הצבאית-טרוריסטית של דאעש בתימן (google maps).
הבירה צנעאא' והערים עדן ואלמכלא. שלושת מוקדי פעילותו הצבאית-טרוריסטית של דאעש בתימן (google maps).

10.    בשלב זה נראה כי שלוחת דאעש בתימן נמצאת עדיין בשלב של התגבשות והקמה. נראה גם כי עד כה היא לא הצליחה להעמיק את חדירתה בקרב האוכלוסייה, כפי שעשתה שלוחת אלקאעדה בחצי-האי ערב, הגדולה והמבוססת ממנה. על רקע זה  נראה, כילשלוחת דאעש בתימן פוטנציאל התחזקות גבוה.

11.    עם זאת יש לשלוחת דאעש בתימן כמה נקודות תורפה המערימות קשיים על המשך התבססותה והתרחבותה: קיומו של ארגון מתחרה, אלקאעדה בחצי-האי ערב, הגדול והמבוסס יותר מאשר שלוחת דאעש; הריחוק הגיאוגרפי מהנהגת דאעש בעיראק ובסוריה המקשה על הסטת קשב ומשאבים, מה גם שהשלוחה בתימן אינה נמצאת בסדר עדיפויות גבוה של ההנהגה; הפילוג השבטי, ריבוי הארגונים החמושים והשפעת איראן וסעודיה מקשים גם הם על פעילות דאעש בתימן. ביטוי לנקודות תורפה אלו ניתן למצואבהעדר אזור שליטה אוטונומי של דאעש בתימן ובקושי להעמיק את חדירתו בקרב האוכלוסייה.

12.    האם וכיצד תשפיע היחלשות המדינה האסלאמית והפגיעה הקשה בתשתית הטריטוריאלית שלה בעיראק, בסוריה ובלוב על השלוחה בתימן? אנו סבורים, כי גם לנוכח פגיעה משמעותית במדינה האסלאמיתתמשיך האידיאולוגיה הסלפית-ג'האדיסטית ליהנות מאחיזה איתנה בתימן. זאת בשל נתוני היסוד שבתימן, הפוליטיים והחברתיים, אשר אינם עומדים להשתנות בתקופה הקרובה. עם זאת, פגיעה משמעותית במוקדי כוחה של המדינה האסלאמית בעיראק ובסוריה עלולה להחליש את דאעש במדינות נוספות ותימן ביניהן. בתסריט שכזה יתכן גם כי חלק מפעילי שלוחת דאעש בתימן יערקו וישובו לשורות הארגון המתחרה, שלוחת אלקאעדה בחצי-האי ערב.

13.  התבססות דאעש בתימן מציבה שורה של סיכונים מקומיים, אזוריים ובינלאומיים: במישור המקומי היא צפויה להערים קושי נוסף בפני ניסיונות ההסדרה של המצב הפנימי בתימן ולתרום לקיום המצב הכאוטי שבה לאורך זמן; במישור האזורי עלולה שלוחת דאעש בתימןלהפוך ל"ייצואן" טרור וחתרנות לשכנותיה (סעודיה, מדינות המפרץ הפרסי וקרן אפריקה); במישור הבינלאומי, עלולה שלוחת דאעש בתימן לרכוש יכולות מבצעיות, אשר יסכנו את נתיבי השיט הבינלאומיים העוברים בקרבת תימן ולבצע פיגועים נגד מדינות המערב מחוץ לתימן, כפי שעושה זאת ארגון אלקאעדה בחצי-האי ערב.

 

הערות מתודולוגיות ומבנה העבודה

14.    המחקר הקיים אודות שלוחת דאעש בתימן הינו מצומצם וברובו אינו עדכני. מחקר זה מתבסס בעיקר על מקורות ראשוניים בערבית, אנגלית ועברית. המדובר בעיקר באתרים, המזוהים עם דאעש: חשבונות ברשתות החברתיות של פעילים המזוהים עם דאעש ודיווחי התקשורת הערבית והעולמית, במיוחד בכל הנוגע לפעילות המבצעית של דאעש בתימן. כמו כן נעזר המחקר בכמה עבודות אקדמאיות, שהתפרסמו ע"י מומחים ומכונים העוקבים אחר הנושא.

15.    המחקר אודות שלוחת דאעש בתימן כולל את הפרקים הבאים:

פרק א': התבססות שלוחת דאעש בתימן.

פרק ב': אידיאולוגיה ואסטרטגיה.

פרק ג': המבנה וכוח האדם של שלוחת דאעש בתימן.

פרק ד': פעולות הגרילה והטרור של שלוחת דאעש בתימן.

פרק ה': ניתוח המתווים השונים של פעולות הגרילה והטרור של שלוחת דאעש בתימן.

פרק ו': מערכת התעמולה של שלוחת דאעש בתימן.

נספח: הרקע הפנים-תימני להקמת שלוחת דאעש בתימן.