מבט לג’האד העולמי (14-8 בספטמבר 2016)

מבט לג'האד העולמי

מבט לג'האד העולמי

שרי החוץ של ארה

שרי החוץ של ארה"ב ורוסיה, ג'ון קרי וסרגיי לברוב, מכריזים על ההסדר במסיבת העיתונאים בז'נבה (דף הפייסבוק של מחלקת המדינה, 10 בספטמבר 2016).

הודעת אבל של חזית פתח אלשאם על מות אבו עמר סראקב בתקיפה אווירית במרחב הכפרי, שמדרום לחלב (חשבון הטוויטר أخبار جيش الفتح@Lionshunters, 9 בספטמבר 2016).

הודעת אבל של חזית פתח אלשאם על מות אבו עמר סראקב בתקיפה אווירית במרחב הכפרי, שמדרום לחלב (חשבון הטוויטר أخبار جيش الفتح@Lionshunters, 9 בספטמבר 2016).

הערכות לוחמי

הערכות לוחמי "מערכת קאדסיה הדרומית" לפני יציאתם ללחימה במרחב הכפרי שמצפון לאלקניטרה (חשבון הטוויטר של חזית פתח אלשאם, 10 בספטמבר 2016).

 זירת הפיגוע בלב בגדאד (אלסומריה, 9 בספטמבר 2016).

זירת הפיגוע בלב בגדאד (אלסומריה, 9 בספטמבר 2016).

עמוד השער של הגיליון הראשון של המגזין האינטרנטי

עמוד השער של הגיליון הראשון של המגזין האינטרנטי "רומיה" של דאעש בגרסה בשפה האנגלית בו מופיעה תמונתו וכתבה על דובר דאעש אבו מחמד אלעדנאני, שנהרג לאחרונה בסיכול ממוקד ע"י מטוסי ארה"ב (אתר שיתוף קבצים justpaste.it, 10 בספטמבר 2016).


עיקרי אירועי השבוע

 • ב-9 בספטמבר 2016 הודיעו ג'ון קרי וסרגי לברוב, שרי החוץ של ארה"ב ורוסיה, על השגת הסדר להפסקת מעשי האיבה בסוריה. בשלב הראשון של ההסדר צפויים להיפסק מעשי האיבה, החל מה-12 בספטמבר, ויועבר סיוע הומניטארי למקומות הנצורים בדגש על העיר חלב. אם השלב הראשון ייושם, יוקם לאחר שבעה ימים "מרכז ביצוע משותף" אמריקאי-רוסי, אשר יכלול מומחים שיבצעו אבחנה בין ה"טרוריסטים" לבין האופוזיציה ה"מתונה" במטרה לאפשר ביצוע התקפות מתואמות עליהם. משטר אסד, איראן וחזבאללה הזדרזו להביע תמיכתם בהסדר בעוד שחזית פתח אלשאם, צבא סוריה החופשית וארגוני מורדים נוספים גינו אותו בחריפות.
 • ההסדר נכנס לתוקפו ב-12 בספטמבר (תחילת חג הקורבן המוסלמי) שעה 1900. בשעות הראשונות, שלאחר כניסתו לתוקף, דווח על תקיפות אוויריות סוריות בחלב ובחמאה, ועל התנגשויות בכמה מקומות נוספים. אולם בהמשך נרגעה הלחימה ולא דווח על הפרות משמעותיות (עדכני לבוקר ה-14 בספטמבר). ב-13 בספטמבר החל האו"מ להעביר סיוע הומניטארי לחלב ומטוסי תובלה רוסיים הצניחו סיוע לשכונות נצורות בעיר דיר אלזור.
 • גם אם יביא ההסכם לאתנחתא מסוימת בקרבות, ולכניסת סיוע הומניטארי לחלב ולמקומות נוספים, ספק רב להערכתנו, אם הוא יוביל להפסקת אש יציבה וברת קיימה, שתוכל להוות בסיס למשא ומתן מדיני. ברקע לכך עומדים סבך היריבויות שבין הכוחות הלוחמים, העדר מנגנון אכיפה יעיל, הקושי שבהפרדה בין חזית פתח אלשאם (שלוחת אלקאעדה בסוריה) לבין ארגוני המורדים ה"מתונים" והבעייתיות שביישום ההסכם (כולל שימור המסדרונות ההומניטאריים) במרחב הבעייתי של העיר חלב.
 • כמה מארגוני המורדים הפועלים ברמת הגולן, ובתוכם חזית פתח אלשאם, הכריזו ב-10 בספטמבר על פתיחת מבצע צבאי נרחב במרחב הכפרי של קניטרה ("מערכת קאדסיה הדרומית"). בימים שלאחר מכן התנהלו קרבות בין המורדים לבין הכוחות הסורים בצפון רמת הגולן במרחב שבין העיר קנטירה לעיירה הדרוזית חצ'ר (שבצפון הרמה). הקרבות נמשכו גם ב-13 בספטמבר (לאחר כניסת הפסקת האש לתוקפה). במהלכן נפלו כמה פצצות מרגמה בשטח רמת הגולן הישראלית, ככל הנראה "זליגות" בלתי מכוונות מהקרבות בסוריה. צה"ל הגיב בתקיפות אוויריות לעבר מטרות ארטילריה של צבא סוריה וישראל הטילה את האחריות לירי לשטחה על הממשל הסורי.

 

הסדר אמריקאי-רוסי להפסקת מעשי האיבה בסוריה

 • ב-9 בספטמבר 2016 הודיעו ג'ון קרי וסרגי לברוב, שרי החוץ של ארה"ב ורוסיה, כי השיחות ביניהם הניבו הסדר להפסקת מעשי האיבה בסוריה. בשלב הראשון של ההסדר צפויים היו להיפסק מעשי האיבה, החל מה-12 בספטמבר 19:00 (ב-12 בספטמבר מתחיל חג הקורבן המוסלמי). עם הפסקת מעשי האיבה יועבר סיוע הומניטארי למקומות הנתונים תחת מצור ובכלל זה העיר חלב, שאליה יפתחו נתיב אספקה מצפון ("דרך קסטלו") ומדרום (הדרך העוברת בשכונת אלראמוסה).
 • והיה ומעשי האיבה יפסקו לתקופה של שבעה ימים יוקם ע"י ארה"ב ורוסיה "מרכז ביצוע משותף" (rJIC, Joint Implementation Cente) אשר בו יעסקו מומחים משני הצדדים בסימון האזורים הנשלטים ע"י חזית פתח אלשאם (ג'בהת אלנצרה לשעבר) וע"י ארגוני המורדים באזורי הלחימה השונים. זאת על מנת לבצע אבחנה בין "הטרוריסטים" לבין האופוזיציה ה"מתונה"שתאפשר ביצוע תקיפות מתואמות במטרה "לבודד ולהביס" את הארגונים הטרוריסטים ובהמשך אף להתקדם לקראת הסדר מדיני.
 • משטר אסד, איראן וחזבאללה הזדרזו להביע תמיכתם בהסדר, הנתפס על ידם כמשרת את האינטרסים שלהם. מנגד חזית פתח אלשאם, צבא סוריה החופשי וארגוני מורדים אחרים הביעו התנגדותם הנחרצת להסכם, המציב אותם בראייתם בעמדת נחיתות מול המשטר הסורי. כיוון שכך צפוי, כי לארגוני המורדים השונים יהיה עניין להביא לשחיקת ההסדר, בדגש על העיר חלב, שם הצליח המשטר הסורי לשוב ולהדק את המצור על העיר בתקופה שקדמה להודעה על ההסדר.
 • נראה לנו, כי גם הסדר זה, כקודמו, לא יוביל להפסקת אש יציבה וברת-קיימא, שתוכל להוות בסיס למשא ומתן ואפקטיבי לסיום מלחמת האזרחים בסוריה. ברקע לכך עומדים סבך היריבויות והניגודים, שבין המדינות והארגונים הרבים הנוטלים חלק בלחימה. בתאי השטח השונים, שבהם נלחמים הכוחות היריבים טרם הושגה הכרעה, ואין בנמצא אף כוח שיוכל לכפות את קיום הפסקת האש. נראה לנו כי יכולתם של ארה"ב ורוסיה להשפיע על המצב בשטח הינה מוגבלת, בודאי בזירת קרבות כה סבוכה כמו העיר חלב. לכל אלו נוספים גם ניגודי אינטרסים ותפיסות שונות באשר לעתיד המשטר הסורי, השרירים וקיימים בין ארה"ב לרוסיה, למרות שהללו לא מצאו ביטויים בהסדר שהושג (ניתוח מפורט של משמעויות ההסדר ותגובות הצדדים השונים עליו הופץ במסמך נפרד ע"י מרכז המידע).

 

עיקרי ההתפתחויות בסוריה

מרחב חלב
 • בתמונת המצב במרחב חלב לא חל שינוי, קרי- הכוחות הסורים מכתרים את העיר וארגוני המורדים איבדו את המסדרון הלוגיסטי, שהוביל לחלב דרך דרום העיר. ההסדר האמריקאי-רוסי הושג איפא מתוך עמדת מוצא של הישג בשטח למשטר הסורי במרחב הלחימה החשוב של חלב. ההסדר קובע פתיחת צירי אספקה הומניטאריים לחלב בצפונה של העיר ("דרך קסטלו") ובדרומה (שכונת אלראמוסה), אולם בשימור צירי האספקה לאורך זמן טמון פוטנציאל של קשיים לנוכח האינטרסים הסותרים של הצדדים היריביםוהעדר מנגנון אכיפה יעיל.

 

הריגת מפקד בכיר של חזית פתח אלשאם מדרום לחלב
 • ב-9 בספטמבר 2016 פרסמה חזית פתח אלשאם (ג'בהת אלנצרה לשעבר), הודעת אבל על מות מפקד בכיר בשורותיה, שעמד בראש צבא אלפתח (מסגרת-על של ארגוני המורדים, שבה ממלאת חזית פתח אלשאם תפקיד דומיננטי). בהודעה נמסר כי מפקד צבא אלפתח, אבו עמר סראקב, נהרג בתקיפה אווירית של מטוסי הקואליציה במרחב האווירי של חלב ב-8 בספטמבר, בעת ששהה בחדר המבצעים של ארגוני המורדים שהוקם לשם שחרור חלב. דובר משרד ההגנה האמריקאי הכחיש כל קשר להריגתו.
 • אבו עמר סראקב הינו פעיל ג'האדיסטי ותיק, שנלחם בעיראק נגד הכוחות האמריקאים החל משנת 2004. לאחר פרוץ מלחמת האזרחים בסוריה. הוא הצטרף לג'בהת אלנצרה ונטל חלק בקרבות רבים בצפון המדינה כמפקד של "צבא אלפתח". בין השאר הוא עמד בראש הכוחות שכבשו את העיר אדלב והמרחב שבסביבתה, המשמש כיום כמעוז חזית פתח אלשאם.
צפון רמת הגולן
 • ב-10 בספטמבר החלה התקפה קרקעית של ארגוני המורדים על כוחות המשטר הסורי בצפון רמת הגולן. בעקבות זאת התנהלו קרבות בין כוחות המורדים לבין הכוחות הסורים במרחב שבין העיר קניטרה לעיירה הדרוזית חצ'ר, שבצפון הרמה. הקרבות נמשכו גם ב-13 בספטמבר, לאחר שהפסקת האש נכנסה לתוקפה. במהלכן נפלו מספר פצצות מרגמה בשטח רמת הגולן הישראלית, שלוש מהן ב-13 בספטמבר בשעות אחר הצהריים. מקורות בטחוניים ישראליים העריכו, כי המדובר ב"זליגה" מהלחימה בסוריה, ולא בירי מכוון לעבר ישראל. צה"ל הגיב בתקיפות אוויריות לעבר מטרות ארטילריה של צבא סוריה מתוך ראיית המשטר הסורי כאחראי על הנעשה בשטח.

 

 • ארגוני המורדים השותפים לכוח התוקף פרסמו הודעה על תחילתו של מבצע צבאי במרחב הכפרי הצפוני של קניטרה המכונה "מערכת קאדסיה הדרומית"[1]. נמסר כי השותפים למבצע הם "תנועת אחראר אלשאם"חזית פתח אלשאם (לשעבר ג'בהת אלנצרה)ג'מאעת בית אלמקדס וארגונים נוספים המזוהים עם צבא סוריה החופשי (חשבון הטוויטר أخبار جيش الفتح@Lionshunters, 10 בספטמבר 2016).
 • ב-10 בספטמבר פרסמה חזית פתח אלשאם צילומים, שבהם נראים פעילי הארגון הסורקים מוצב של צבא סוריה באלחמריה, חווה חקלאית שמדרום לחצ'ר. בצילומים נראים חיילי צבא סוריה נמלטים מהמוצב ומסביבותיו. בצילומים נראית גם הערכות הלוחמים טרם יציאתם למערכה לכיבוש עמדות של צבא סוריה מצפון לקניטרה (חשבון הטוויטר של חזית פתח אלשאם, 10 בספטמבר 2016).

עיקרי ההתפתחויות בעיראק

נמשכת מתקפת הטרור והגרילה של דאעש
 • גם השבוע נמשכה מתקפת הטרור של דאעש בבגדאד ובמקומות נוספים. פעילות הטרור והגרילה של דאעש הולכת וצוברת תנופה ככל שהארגון מאבד אזורי שליטה ונדחק מהערים הגדולות.

 

 • במוקד הפיגועים עמדה השבוע העיר בגדאד:
 • ב-9 בספטמבר 2016 פיגוע התאבדות כפול ברחוב פלסטין שבמרכז בגדאד. הפיגוע בוצע ע"י מחבל מתאבד, שהפעיל חגורת נפץ, וע"י מחבל מתאבד שהפעיל מכונית תופת. על פי הודעת דאעש בוצע הפיגוע בקרב קהל של שיעים. בפיגוע נהרגו 57 אנשים ועשרות נפצעו (אלערביה, 10 בספטמבר 2016).
 • ב-9 בספטמבר 2016 נורה למוות מחבל,שנשא על גופו חגורת נפץ בצפון העיר בגדאד. המחבל נורה ע"י שוטרים עיראקים (אלסומריה, 9 בספטמבר 2016).
 • ב-10 בספטמבר 2016 בוצעו חמישה פיגועים ברחבי העיר בגדאד. הפיגוע הבולט היה בפרבריה הדרומיים של בגדאד (4 הרוגים); פיגועים נוספים היו פיצוץ מטען חבלה ליד בסיס צבאי בצפון העיר (3 אזרחים הרוגים) ופיצוץ חגורת נפץ ע"י מחבל מתאבד במרכז בגדאד (שני אזרחים הרוגים).
 • ב-11 בספטמבר 2016 נטל דאעש אחריות על פיגוע, שביצע מחבל מתאבד באמצעות חגורת נפץ במרכז העיר בגדאד. על פי הודעת דאעש כוונה ההתפוצצות נגד אנשי מודיעין עיראקים. לפחות 15 מהם נהרגו ונפצעו (אעמאק, 11 בספטמבר 2016).
 • בנוסף לכך נטל דאעש אחריות על פיגועים נוספים ברחבי עיראק: התקפה על עמדות ומחנות צבא עיראק במרחב אלקיארה; פיגועי התאבדות נגד מוצבים של צבא עיראק באזור העיר אלשרבאט (דרומית לאלקיארה); ירי רקטות לעבר מחנות של הפשמרגה באזור תל אסקף, שמצפון למוצול; התקפה על מחנות של צבא עיראק בסמוך לכביש ביג'י-חדית'ה; ירי נק"ל ופצצות מרגמה לעבר הכוחות הכורדים ממזרח לסנג'אר, בצפון עיראק.

הג'האד העולמי במדינות נוספות

לוב
 • בעיר סרת שרר שקט בימים האחרונים. דווח כי פעילי דאעש מתבצרים במאחז האחרון שלהם ב"שכונה הימית", השוכנת בקרבת חוף הים. כלי טייס אמריקאים תוקפים מידי פעם יעדים של דאעש באזור. דובר מטעם ממשלת לוב מסר כי ההכרעה הסופית מתעכבת בשל הימצאות אזרחים, בני משפחות פעילי דאעש, ובשל הרצון להשלים את טיהורה של העיר סרת ופרבריה מפעילי דאעש וממוקשים ומטענים, שהוטמנו על ידם(Middle East Eye, 11 בספטמבר 2016; The Libya Observer, 8 בספטמבר 2016; סוכנות הידיעות אנטוליה, 10 בספטמבר 2016).
 • ב-8 בספטמבר 2016 התפוצצו שתי מכוניות תופת בעיר טריפולי בהפרש של מספר דקות. המכונית הראשונה התפוצצה מאחורי בניין משרד החוץ, והשנייה בקרבת בסיס חיל הים בטריפולי, מקום מושבה הקודם של ממשלת ההסכמה. הפיצוצים לא גרמו לנפגעים אך נגרם נזק  לרכוש. סוכנות אעמאק של דאעש דיווחה ב-12 בספטמבר, כי פעילי דאעש הם שביצעו את הפיגוע (france24, 8 בספטמבר 2016; אעמאק, 12 בספטמבר 2016).
צרפת: סיכול פיגועים בפאריס
 • בליל ה-4-3 בספטמבר 2016 נמצאה מכונית עם בלוני גז ברובע החמישי של פאריס, ליד כנסיית נוטר דאם. שתי נשים היו אמורות ככל הנראה לפוצץ את המכונית אך הן נמנעו מכך משום שחשבו (בטעות), שזיהו שוטר סמוי בקרבת מקום.
 • לאחר חקירה של כוחות הביטחון שנמשכה מספר ימים, הוגש השבוע כתב אישום נגד אחת הנשים. המדובר באורנלה גילגמן (Ornella Gilligman), צרפתייה בת 29, שהתאסלמה בשנת 2009 בעקבות נישואיה למוסלמי. היא פעלה בשיתוף פעולה עם אישה אחרת בשם אינס מדני (Ine's Madani), בת 19, בתו של בעל הרכב שבו נמצאו בלוני הגז. ברשותה של אינס מאדני נמצא מכתב בו נשבעה אמונים ל"מדינה האסלאמית". כמו כן איתרו החוקרים שתי שותפות נוספות לניסיון הפיגוע, שרה ה', ואמל ס', שהחביאה את המחבלות בביתה (Le monde, Le Parisian).
 • התובע הצרפתי פרנסוא מולינסמסר, כי אחת הנשים העצורות הייתה מאורסת לשני מחבלים צרפתים, שביצעו פיגועים במהלך 2016 (רצח שוטר ובת זוגו בעיירה מגנוויל ושיסוף גרונו של כומר צרפתי בנורמנדי).לדברי החוקרים הופעלה התארגנות הנשים ע"י רשיד קאסם, בן 29, ג'האדיסט צרפתי הנמצא ככל הנראה בסוריה או בעיראק. על פי התקשורת הצרפתית עשה רשיד קאסם שימוש באפליקציית Telegramעל מנת להדריך את הנשים כיצד להשתמש במיכלי הגז לשם ביצוע הפיגוע.

פעילות תודעתית

 • דאעש החל ב-6 בספטמבר 2016 לפרסם מגזין אינטרנטי חדש בשם "רומיה" (באנגלית: Rumiyah), אותו מפרסמת זרוע ההסברה של דאעש, אלחיאת. המגזין מפורסם ב-9 שפות: אנגלית, ערבית, רוסית, צרפתית, תורכית, גרמנית, אינדונזית, אויגורית (שפת המיעוט המוסלמי בסין) ופשטו (שפה המדוברת באפגניסטאן). משמעות המונח "רומיה" הינו רומא, בירת הנצרות.
 • בגיליון הראשון של המגזין "רומיה" הופיע סיפורו של אבו מנצור אלמהאג'ראוסטרלי ממוצא לבנוני שהיגר ממלבורן לשטחים שבשליטת דאעש בסוריה ונהרג במנבג'. מיד לאחר מכן, מופיעה פנייה ישירה לתומכי דאעש בכלל בעולם, ולאלו החיים באוסטרליה בפרט, לבצע פיגועים כנגד האוסטרלים על-ידי דקירה, ירי, הרעלה ודריסה. כדוגמא לאתרים הומי אדם שיש לבצע בהם פיגועים ניתנו המקומות הבאים: מגרש הקריקט של מלבורן (Melbourne Cricket Ground = MCG), מגרש הקריקט של סידני (Sydney Cricket Ground = SCG) (חוף) בונדי (Bondi) ובית האופרה בסידני (Rumiyahעמוד 17; אתר שיתוף קבצים , 10 בספטמבר 2016).
 • ב-10 בספטמבר 2016, ייתכן בעקבות הקריאה לביצוע פיגועים באוסטרליה, דקר צעיר מוסלמי בן 22 מסידני מספר רב של פעמים גבר בן 59 שצעד בפארק במינטו (Minto), פרבר של העיר סידני. הנדקר נפצע קשה. הצעיר תקף בנוסף שוטר שהגיע לזירת האירוע. המחבל הואשם ב-11 בספטמבר 2016 בביצוע התקפת טרור וניסיון רצח. על-פי המשטרה האוסטרלית נראה שהמדובר בפיגוע שבוצע בהשראת דאעש (רויטרס, 11 בספטמבר 2016). יום למחרת, ב-11 בספטמבר 2016 דווח כי צעיר מוסלמי בן 18 נעצר ב-9 בספטמבר 2016 לאחר שהשמיע "איומים קיצוניים" מול בניין האופרה של סידני. (אלחיאת, 11 בספטמבר 2016).

[1] קרב קאדסיה התחולל בשנת 635 לספירה בין המוסלמים לבין הפרסים. הקרב הסתיים בניצחון המוסלמים והוביל אותם לכיבוש עיראק ופרס.