הסדר אמריקאי- רוסי להפסקת מעשי האיבה בסוריה: תמונת מצב ראשונית והערכת המשמעויות


שרי החוץ של ארה"ב ורוסיה, ג'ון קרי וסרגי לברוב, במסיבת העיתונאים בז'נבה (דף הפייסבוק של מחלקת המדינה, 9 בספטמבר 2016).
שרי החוץ של ארה"ב ורוסיה, ג'ון קרי וסרגי לברוב, במסיבת העיתונאים בז'נבה (דף הפייסבוק של מחלקת המדינה, 9 בספטמבר 2016).

 

עיקרי ההסדר

1.   ב-9 בספטמבר 2016 קיימו ג'ון קרי, מזכיר המדינה האמריקאי, וסרגי לברוב, שר החוץ הרוסי, מסיבת עיתונאים בג'נבה. במהלכה הודיעו השניים,כי הושג הסדר להפסקה ברת קיימא של מעשי האיבה בסוריה (Sustainable Cessation of Hostilities"")[1]. ההסדר הושג לאחר חודשים ארוכים של מגעים שהתקיימו בין ארה"ב לרוסיה בהובלת קרי ולברוב. לדברי שה"ח לברוב ההסדר מגובה במסמכים כתובים, שתוכנם לא פורסם, על מנת שלא לספק מידע רגיש לארגונים, שצפוי כי ינסו לטרפד את המהלכים, שעליהם הוסכם[2].

2.   להלן עיקרי ההסדר, שנכנס לתוקפו ב-12 בספטמבר 19:00, על בסיס דברי שרי החוץ של ארה"ב ורוסיה במסיבת העיתונאים בג'נבה (אתר מחלקת המדינה האמריקאית):

א.  השלב הראשון:

1)   "הפסקת מעשי האיבה" ברחבי סוריה, אשר תחלמ-12 בספטמבר 2016  19:00 (ב-12 בספטמבר חל חג הקורבן המוסלמי). תחילה יפסקו מעשי האיבה למשך 48 שעות, לאחר מכן  תוארך ההפסקה למשך 48 שעות נוספות ולאחר מכן היא תוארך למשך שבוע.

2)   הפסקת מעשה האיבה תכלול אתהפסקת התקיפות האוויריות ע"י חיל האווירי הסורי נגד ארגוני המורדים באזורים שונים, שהוגדרו באופן מפורט ע"י ארה"ב ורוסיה. כמו כן יאסר על הצדדים לנסות ולהשתלט על שטחים חדשים המוחזקים ע"י הצדדים השותפים להסדר.

3)   תינתן גישה לסיוע הומניטארי לכל האזורים הנצורים, ובכלל זאת מזרחהעיר חלב ומערבה. ההסדר יחייב את כל הכוחות לסגת מ"דרך קסטלו" (ציר אספקה חשוב המוביל לצפונה של חלב) ולאפשר הגעת סיוע הומניטארי ותנועת כלי רכב אזרחיים לאורך הציר. כמו כן ייפתח הציר העובר דרך שכונת אלראמוסה שבדרום חלב (שנפלה לאחרונה לידי המשטר הסורי) לתנועה של סיוע הומניטארי ושל אזרחים.

ב.   השלב השני:

1)   שלב זה יחל לאחר שבעה ימים של "דבקות בהפסקת מעשי האיבה". עד אז תעשה עבודת הכנה ע"י שני הצדדים, שתוביל להקמת "מרכז ביצוע משותף" (JIC, "Joint Implementation Center"). עבודת ההכנה להקמת ה-JIMתכלול "שיחות ראשוניות" והחלפה של מודיעין לשם סימון האזורים הנשלטים ע"י ג'בהת אלנצרה וארגוני המורדים באזורי הלחימה השונים. לאחר הקמת ה-JIMיתבצע תהליך משמעותי יותר של סימון אזורי הלחימה ע"י מומחים רוסים ואמריקאים, במטרה "להביס את דאעש ואת [ג'בהת] אלנצרה".

2)   סרגי לברוב, שר חוץ הרוסי, ציין, כי ההפרדה בין "הטרוריסטים" ל"אופוזיציה המתונה" תאפשר תקיפות אוויריות נגד "הטרוריסטים". חלקן יתבצעו במרחב האווירי הרוסי וחלקם במרחב האמריקאי. לברוב שב והדגיש את החשיבות שהוא מייחס לאבחנה שבין "הטרוריסטים" לבין "האופוזיציה המתונה" ורואה בכך נושא הנמצא בעדיפות עליונה.

3)   ג'והן קרי העלה מספר התניות באשר לתחילתו של השלב השני. הוא הדגיש, כי רק אם ההסדר יתבצע בשטח הלכה למעשה, הסיוע ההומניטארי יגיע לחלב ולמקומות נוספים, ותעבור תקופה של הפחתה באלימות- רק אז ארה"ב ורוסיה תבצענה "מהלכים מתואמים", שמטרתם "לבודד ולהביס" את הארגונים הטרוריסטים. יתרה מזאת בנסיבות שכאלו, ציין קרי, ניתן יהיה להתקדם לקראת הסדר פוליטי:("we will facilitate a political transition, which is the only way to bring about a durable end to this war").

המצב בשטח ותגובות הצדדים

3.   ההסדר להפסקת מעשי האיבה נכנס לתוקפו ברחבי סוריה ב-12 בספטמבר 2016 19:00, ג'ון קרי מסר, כי חלה ירידה בהיקף התקריות האלימות ובדיווחים מהשטח נמסר, כי מורגשת רגיעה יחסית בקרבות. עם זאת זמן קצר לאחר כניסת ההסדר לתוקף התקבלו דיווחים על תקיפות של חיל האוויר הסורי באזורי חלב וחמאה ועל תקריות במקומות נוספים (אדלב, דרעא). המשטר הסורי מצידו טען כי "קבוצות חמושות" ירו בערב ה-12 בספטמבר אש מרגמות וצלפים לעבר חלב.

4.   מהתגובות הראשונות של הצדדים הלוחמים עולה בבירור כי משטר אסד, האיראנים וחזבאללה תומכים בהסדר האמריקאי-רוסי. מנגד, חזית פתח אלשאם הביעה התנגדותה הנחרצת להסכם (קל וחומר דאעש, שכלל לא הגיבה). כמו כן מתנגדים להסכם ארגוני מורדים נוספים ובהם צבא סוריה החופשי, הנתמך ע"י ארה"ב והמערב, שגינה את ההסכם במילים חריפות (סיכום תגובות הגורמים השונים להסדר ראו נספח).

משמעויות ההסדר

5.   דומה כי רף הציפיות של ארה"ב מההסדר, בעיקר כפי שהוא מצא ביטויו בהתבטאויות שה"ח קרי הינו נמוך. מדברי קרי עולה בבירור, כי אין המדובר בהסכם הפסקת אש ממושך אלא בהסדר שמצופה ממנו כי יוביל להפחתת האלימות ולהקטנת הסבל של האוכלוסייה. גם הרוסים ניסו להנמיך ציפיות (לברוב: אין ביטחון של 100% כי הליך הפסקת האש ייושם) אולם בהתבטאויותיהם בולט עניינם ביישום ההסכם המשרת את האינטרסים שלהם ושל המשטר הסורי.

6.   מניתוח ההסכם עולות שלוש נקודות תורפה מרכזיות העלולות להכשילו:

א.  הקושי בהפרדה בין ארגון חזית פתח אלשאם (שלוחת אלקאעדה בסוריה) מארגוני מורדים "מתונים" המשתפים עימו פעולה: בניסיון להתגבר על נקודת תורפה זאת, שבלטה גם בהסכם הקודם להפסקת מעשי האיבה, הוחלט הפעם להקים מנגנון אמריקאי-רוסי משותף (ה-JIM), אשר יעשה אבחנה ברמה העקרונית וברמת השטח בין חזית פתח אלשאם לבין ארגוני המורדים ה"מתונים". דא עקא שאבחנה שכזאת קשה מאוד לביצוע בשל תלותם הרבה של ארגוני המורדים האחרים בחזית פתח אלשאם, בשל עניינם המובהק לשתף עימו פעולה ובשל הערבוב בשטח בין הכוחות השונים. בשל כך צפויה התנגדות מצד ארגוני מורדים רבים להינתק מחזית פתח אלשאם משום שהדבר יציב אותם בעמדת חולשה בולטת מול המשטר הסורי.

ב.  העדר מנגנון אכיפהעל הצדדים השונים, מהווה נקודת תורפה נוספת. ארה"ב ורוסיה, כבעבר, "בונות" על מעקב ותיעוד של ההפרות הצפויות ועל הפעלת השפעתן על הגורמים הקשורים אליהן. אולם כבר בהסכם הקודם (פברואר 2016) הוכח כי מעקב ותיעוד אינם יעילים וכי השפעת המעצמות אין בה כדי להרתיע את הצדדים השונים, בעלי האינטרסים הסותרים, מפני הפרת ההסכם.

ג.  הבעייתיות שביישום ההסדר במרחב העיר חלב, מוקד הלחימה החשוב ביותר והמורכב ביותר. פתיחת "ציר קסטלו" והציר העובר דרך אלראמוסה לתנועת אזרחים וסיוע הומניטארי עלולה להיות כרוכה בקשיים השל חששות הצדדים היריבים, מפני יתרונות שהדבר עשוי להעניק לצד השני. ראוי לזכור כי ההסדר הושג בעיתוי (שאיננו מקרי בראיית רוסיה והמשטר הסורי), שבו הצליחו הכוחות הסורים לשוב ולכתר את העיר חלב, ולהטיל עליה מצור. ההסדר משמר הישג זה, ועלול לדחוף את ארגוני המורדים לנסות ולטרפדו דווקא בזירה של חלב (בעיקר מצד חזית פתח אלשאם, הנפגעת העיקרית מההסכם).

7.   על רקע זה מנסים עתה האמריקאים להרגיע את חששות ארגוני המורדים. סוכנות רויטרס דיווחה, כי מיכאל רטני, שליח ארה"ב לסוריה, כתב איגרת לארגוני המורדים בה הוא קרא להם להסכים להסדר האמריקאי-רוסי, באומרו שההסדר מעניק להם את "זכות ההגנה העצמית" נגד התקפות צבא סוריה ורוסיה. הוא הוסיף כי ההסדר ישים קץ להתקפות האוויריות על עמדותיהם ועל אזרחים המתגוררים באזורי שליטתם. בו בזמן הוא הפציר בארגוני המורדים שלא לשתף פעולה עם חזית פתח אלשאם משום שהדבר עלול להביא ל"השלכות נוראיות" ("dire consequences") (רויטרס, 10 בספטמבר 2016).להערכתנו, ספק אם מסרים אמריקאים אלו יהיו אפקטיביים לנוכח עניינם המובהק של ארגוני המורדים לשתף פעולה עם חזית פתח אלשאם ותחושתם כי ההסכם מציב אותם בעמדת נחיתות בולטת (ראו תגובות ארגוני המורדים בנספח).

8.   לסיכום: נראה לנו, כי גם הסדר זה, כקודמו (27 בפברואר 2016), לא יוביל להפסקת אש יציבה וברת-קיימא, שתוכל להוות בסיס למשא ומתן ואפקטיבי לסיום מלחמת האזרחים בסוריה. ברקע לכך עומדים סבך היריבויות והניגודים, שבין המדינות והארגונים הרבים הנוטלים חלק בלחימה: המשטר הסורי, איראן, חזבאללה ומולם ארגוני מורדים פרו-מערביים, ארגוני מורדים אסלאמיים, ארגונים ג'האדיסטים, הכוחות הכורדים וכוחות מקומיים נוספים. בתאי השטח השונים שבהם נלחמים הכוחות הללו טרם הושגה הכרעה, כך שלאף צד אין מוטיבציה להניח את נשקו או לאפשר השגת יתרונות לצד השני, ואין בנמצא אף כוח שיוכל לכפות על הצדדים היריבים את הפסקת הלחימה. נראה לנו, כי יכולתן של ארה"ב ורוסיה להשפיע על המצב בשטח הינה מוגבלת, בודאי בזירת קרבות כה סבוכה כמו העיר חלב. לכל אלו נוספים גם ניגודי אינטרסים ותפיסות שונות באשר לעתיד המשטר הסורי שבין ארה"ב לרוסיה, אשר לא מצאו ביטויים בהסדר האמריקאי-רוסי אך הם צפויים להמשיך ולהשפיע על  התנהלות שתי המעצמות בזירה הסורית.

 

נספח
תגובות ראשוניות להסדר האמריקאי-סורי
(עדכני ל-13 בספטמבר 2016)
תגובות בזירה הסורית
המשטר הסורי

1.   ב-10 בספטמבר 2016 דיווחה הטלוויזיה הסורית, כי ממשלת סוריה אישרה את ההסכם והודיעה על נכונותה להפסקת הפעילות הצבאית בחלב מסיבות הומניטאריות. זאת לאחר שארה"ב התחייבה בפני רוסיה לעשות הפרדה בין החמושים הנתמכים על ידה לאלו של חזית פתח אלשאם ולהקים מרכז תיאום לתקיפת דאעש וחזית פתח אלשאם[3] (הטלוויזיה הסורית, 10 בספטמבר 2016).

2.   ב-12 בספטמבר הודיעה מפקדת הצבא הסורי על יישום הרגעה (תהדא'ה בערבית) למשך שבעה ימים בכל שטחי סוריה. ההרגעה תחל ב-12 בספטמבר 19:00 והיא תמשך עד ה-18 בספטמבר 23:59. בהודעה נאמר כי הצבא שומר לעצמו את "זכות התגובה הנחרצת" על כל ירי או הפרה מצד "הקבוצות החמושות" (סאנא, 12 בספטמבר 2016).

3.   ב-12 בספטמבר, היום בו נכנס ההסדר לתוקפו, ביקר הנשיא בשאר אלאסד בעיירה החרבה דאריא, שמדרום לדמשק. בהתבטאות תקיפה בעת הביקור הוא הדגיש, כי המדינה הסורית נחושה להשיב לידיים כל אזור שנמצא בידי ה"טרוריסטים". בסיום דבריו הוא ציין ש"הכוחות המזוינים [הסורים] ממשיכים בפעילותם ללא היסוס וללא פשרות, וללא קשר לנסיבות פנימיות או חיצוניות, על מנת להשיב את הביטחון והשלווה לכל אזור בסוריה (סאנא, 12 בספטמבר 2016).

חזית פתח אלשאם (ג'בהת אלנצרה)

4.   ב-13 בספטמבר 2016 פרסם ארגון חזית פתח אלשאם גילוי דעת בו כינה את ההסדר הרוסי-אמריקאי "מזימה חדשה". בגילוי הדעת מצוין כי מטרת ההסדר הרוסי-אמריקאי היא להכשיל את הג'האד ולחסלו. "המזימה" היא להונות ולפלג את הפלגים לוחמי הג'האד (קרי, ארגוני המורדים) תוך שמירה על שלטונו של אסד. גילוי הדעת מזכיר כי ארגוני המורדים ("פלגי המהפכה") הביעו עמדה אחידה וגינו את ההסדר. גילוי הדעת מסתיים בהבעת תודה לכל מי שתמך בחזית פתח אלשאם באופן פומבי ובאופן חשאי (חשבון הטוויטר של חזית פתח אלשאם, 13 בספטמבר 2016).

5.   להלן עיקרי הודעה שפורסמה מטעם חזית פתח אלשאם ב-10 בספטמבר (על פי ערוץ אוריינט ניוז, המזוהה עם האופוזיציה הסורית):

א.  ההסכם האמריקאי-רוסי נועד בראש ובראשונה לפגוע ב"מהפכה הסורית". ההסכם יוביל להרג נוסף בקרב העם הסורי במטרה להשיב אותו מחדש לחיק המשטר הסורי.

ב.  המדיניות האזורית של האמריקאים חותרת להחליש את הסונים ולהפוך אותם למיעוט, ולעומת זאת לחזק את איראן.

ג.  חזית פתח אלשאם סבורה שהסיכוי שההסכם הרוסי-אמריקאי יוביל לפירוק צבא אלפתח הינו נמוך (צבא אלפתח הינה מסגרת-על לשיתוף הפעולהבין חזית פתח אלשאם לבין ארגוני מורדים אחרים).

צבא סוריה החופשי וארגוני מורדים נוספים

6.   ב-12 בספטמבר 2016 פרסם צבא סוריה החופשי גילוי דעת לגבי ההסדר האמריקאי-סורי ("ההסכם המקפח"). על גילוי הדעת חתמו 21 ארגונים הפועלים במסגרתו. להלן עיקריו:

א.  העדיפות העליונה הינה לשפר את מצבו ההומניטארי של העם הסורי, בפרט באזורים הנצורים. עם זאת יש להיזהר מ"הישגים מהירים וזמניים", כגון הסכמי הפסקת אש שיובילו להפסקת ההפצצות למספר ימים, או הכנסת כמות מוגבלת של מזון, תמורת "סיכון עתיד המהפכה" ואיבוד עמדות אסטרטגיות לטובת המשטר הסורי.

ב.  הארגונים החתומים מברכים על ההחלטה להכניס סיוע הומניטארי לחלב ומבטיחים שיתוף פעולה מלא. אולם הם דוחים באופן מלא את קשירת הסיוע ההומניטארי עם "הפסקות אש אזוריות" או "פתרון מדיני כוזב". הארגונים דוחים גם את אי הכללתם בהסכם של אזורים נצורים נוספים כגון חמץ והמרחב הכפרי של דמשק.

ג.  ההפוגה (הדנה) במתכונתה הנוכחית מאפשרת למשטר הסורי ולבעלי בריתו לבצע מעשי טבח נוספים נגד האזרחים ולהשיג הישגים צבאיים אסטרטגיים, שלא הצליח להשיגם עד כה. בסעיפי ההסכם אין סימן לערבויות אמיתיות או למנגנוני פיקוח או סנקציות ברורות במקרה שהמשטר הסורי ובעלי בריתו יפרו את הסכם הפסקת האש. הקמת "קבוצת הביצוע המשותפת" תיתן הזדמנות נוספת למשטר הסורי לבצע הרג, הרס וטרנספר של התושבים.

ד.  סעיפי הסכם הפסקת האש אינם כוללים את חזית פתח אלשאם, בעוד שקיימת עצימת עין לגבי המיליציות העדתיות הזרות[הכוונה לחזבאללה ולמיליציות השיעיות הנתמכות ע"י איראן]. מיליציות אלו נלחמות לצד המשטר הסורי ומבצעות מזה מספר שנים פשעים ללא הפרעה. יש בכך מוסר כפול שאיננו מקובל. הארגונים החתומים על גילוי הדעת מתנגדים לפגיעה בחזית פתח אלשאם או בכל פלג אשר נלחם במשטר הסורי, משום שהדבר יחליש את הכוח הצבאי של המהפכה ויחזק את משטרו של אסד.

ה.  לסיכום, נאמר בגילוי הדעת, העם הסורי ופלגיו לא ישכחו לעולם מי הרג והפציץ אותו, הטיל עליו מצור, שרף את עריו וכפריו. "היו סמוכים ובטוחים כי לא נוותר על יסודות המהפכה ולא נכנע ללחצים המדיניים והאנושיים שננקטים נגדנו" (חשבון הטוויטר أخبار جيش الفتح ‏@Lionshunters, 13 בספטמבר 2016).

7.   ב-10 בספטמבר 2016 גינה עקיד (אל"מ) ריאצ' מוסא אלאסעד, מפקד צבא סוריה החופשי, את ההסכם. אלאסעד צייץ בחשבון הטוויטר הרשמי שלו: "הסכם בני העוולה לברוב-קרי להריגתו של העם הסורי, הריסת הקורבנות שהקריב, והגנה על הטרוריסטים, הפושעים והרוצחים מקרב כנופיות אלאסד, חזבאללה והמיליציות השיעיות" (חשבון הטוויטר العقيد رياض الأسعد@riyadhalasaad, 10 בספטמבר 2016).

הזירה האזורית
איראן

8.   איראן בירכה בפומבי על ההסדר, דובר משרד החוץ האיראני, בהראם קאסמי, אמר, כי איראן תמכה מאז ומעולם במאמצים להביא להפסקת אש בסוריה ולאפשר גישה לאזרחי המדינה לסיוע הומניטרי. הוא הדגיש, עם זאת, כי הפסקת האש תלויה בכינון מנגנוני פיקוח, ובמיוחד פיקוח על הגבולות, על מנת למנוע העברת נשק ותגבורות ל"קבוצות הטרור" הפועלות במדינה (פארס, 11 בספטמבר 2016).

9.    סגן שר החוץ האיראני לענייני ערב ואפריקה, חסין ג'אברי-אנצארי, הביע, אף הוא, את תמיכת איראן בהפסקת האש ואמר כי ארצו תתמוך בהפסקת אש ובתוכנית שלום, שיביאו קץ למשבר ההומניטרי בסוריה ויסללו את הדרך לפתרון מדיני למשבר, על בסיס רצונו של העם הסורי. הוא ציין, עם זאת, כי איראן לא היתה חלק מההסכם ואינה נושאת, לפיכך, באחריות או במחויבות כלפיו. הוא הוסיף כי עמדת איראן בנוגע להסכם תלויה בקבלת מידע מפורט בנוגע להסכם שהושג, אך היא תומכת בכל הסכם  שממשלת סוריה והעם הסורי יקבלו (פארס, 11 בספטמבר).

10.    הפסקת האש משרתת להערכתנו בטווח הקצר את האינטרסים של איראן. זאת בין השאר משום שהיא מעניקה לגיטימציה להמשך מעורבותן של איראן ושלוחיה (חזבאללה, המיליציות השיעיות) הלוחמים לצד המשטר הסורי. עם זאת, הצהרת סגן שר החוץ האיראני לפיה איראן לא היתה חלק מההסכם עשויה לבטא מורת רוח בצמרת האיראנית מנכונותה של רוסיה לנהל משא ומתן ישיר עם ארצות-הברית ולהגיע עימה להסכם על הפסקת אש ללא שיתופה המלא של טהראן בתהליך. התנהלות רוסיה עשויה לחזק בטהראן את ההערכה, כי מוסקבה מנהלת את מדיניותה בסוריה על בסיס האינטרסים הלאומיים שלה ואינה מתחשבת בהכרח במערך האינטרסים האיראנים.


תורכיה

11.   בכירי המשטר התורכיברכו על ההסדר האמריקאי-רוסי: הנשיא ארדואן קרא להארכת ההסכם מעבר לשבוע והוסיף כי הסהר האדום התורכי יסייע בהעברת מזון, ביגוד וצעצועים לילדים לתושבי חלב (aksam.com, 12 בספטמבר 2016). כמו כן תשגר תורכיה סיוע הומניטארי לעיר ג'ראבלוס ואלראעי (ספוטניק, 12 בספטמבר 2016).ראש הממשלה ילדרים הביע תקוותו כי הפסקת האש תחזיק מעמד לאורך זמן וקרא להשיג שלום בסוריה ובעיראק (star.com.tv, 12 בספטמבר 2016).

הזירה הבינלאומית
רוסיה

12.   סרגיי רודסקוי, ראש אגף המבצעים במטכ"ל הרוסי, בראיון לכלי תקשורת רוסים, התייחס להסדר בין רוסיה לארה"ב. לדבריו, חיל האוויר הרוסי ימשיך לבצע תקיפות כנגד "ארגוני טרור" בסוריה, ולשם כך רוסיה וארה"ב נערכות להקמת מרכז תיאום משותף שמטרתו לזהות מטרות טרור. הוא ציין כי רוסיה ערוכה לפקח על הפסקת האש באמצעות רחפניים ומזל"טים מהאוויר, וכן יש ביכולתה לקבל מידע אמין אודות המתרחש בשטח בכל שלב נתון. לדבריו רוסיה מצפה, כי כל הקבוצות הנתמכות על-ידי ארה"ב יצייתו להסכם. רוסיה פנתה לצבא סוריה החופשי אשר נתמך על-ידי תורכיה והפצירה בו להפסיק את הלחימה נגד הכורדים בסמוך לחלב (ספוטניק, 12 באוגוסט 2016) (טאס, 12 באוגוסט 2016).

ארה"ב

13.   ג'ון קרי, מזכיר המדינה האמריקאי, נשא דברים בפני כתבים במחלקת המדינה בוושינגטון. הוא אמר, כי על פי דיווחים ראשונים חלה ירידה בהיקף האלימות בסוריה מאז כניסת הפסקת האש לתוקפה. עם זאת הוא הוסיף, כי "אנו נמצאים בשלב מוקדם מדי כדי להסיק מסקנות ברורות". לדבריו מטרת הפסקת האש היא להפחית את האלימות בסוריה ולהשיב את הצדדים לשולחן הדיונים בג'נבה (וול סטריט ג'ורנל, 12 בספטמבר 2016).

[1]  קרי ולברוב השתמשו במונח Arrangement  (הסדר) ולא Agreement(הסכם) ובמונח "הפסקת מעשי האיבה" ולא "הפסקת-אש". זוהי להערכתנו טרמינולוגיה המבטאת זהירות וספקנות באשר לסיכויי יישומו של ההסדר.
[2] על פי העיתון אלחיאת (12 בספטמבר 2016) המדובר בחמישה מסמכים הכוללים מידע טכני וצבאי רב, שנוסחו בחודשים האחרונים על ידי מומחים אמריקאים ורוסים.
[3] ההודעה הסורית ממשיכה לכנות את חזית פתח אלשאם בשמה הקודם, המוכר יותר, ג'בהת אלנצרה. אנו בחרנו להשתמש בשם החדש.