“ידיעות זהב” שלא הוחמצו – עמוס גלבוע


ידיעות זהב

כללי

כך מגדיר תא"ל (מיל.) עמוס גלבוע "ידיעת זהב":

ידיעה איכותית, בהקשר מתאים, העונה לצורך קבלת החלטות בנושא מסוים לאחר שעברה תהליך מודיעיני איסופי ומחקרי שהשביח אותה.

אם הידיעה לא התקבלה על ידי המחליטים (ופעמים על ידי צמרת המודיעין) ולכן לא נוצלה בצורה אפקטיבית, הרי רק בדיעבד נדע שהייתה ידיעה שכזאת, אם בכלל. 

 

ביוני 2015 פרסמנו במכון לחקר מודיעין ומדיניות מסמך חשוב שכתב תא"ל (מיל.) עמוס גלבוע, שעסק בימים שקדמו לפרוץ מלחמת יום הכיפורים. תוכנו נסב אודות "ידיעת זהב", שהגיעה לידי המודיעין שלנו אך לא הובנה נכונה ולא הצליחה להביא לקעקוע הקונצפציה המפורסמת ("סבירות נמוכה למלחמה") או – למצער- להטיל בה ספק ולשאול: "ואולי…???" במסמך שלפנינו משתף אותנו גלבוע ב"ידיעות הזהב" שיצרו הזדמנויות של ממש ואתגרו את מקבלי ההחלטות אצלנו.

 

בברכה,

תא"ל (מיל') רון כתרי

ראש המכון לחקר מודיעין ומדיניות 

המכון למחקר מודיעין ומדיניות הוקם במרכז למורשת המודיעין (מל"מ), ב-2014, כדי להיות "בית" ללימוד מעמיק של מקצוע המודיעין ושל העשייה המודיעינית. המכון פועל לשמש מסגרת ומשכן ללימוד היבטים מתודולוגיים, תיאורטיים ומעשיים, בעבודת קהילת המודיעין, בישראל ובעולם, בעבר ובהווה, בצד ניסיון להפיק תובנות ולקחים לעתיד.