הקמת חזית פתח אלשאם במקום ארגון ג’בהת אלנצרה, שלוחת אלקאעדה בסוריה: רקע, סיבות ומשמעויות


אבו מחמד אלג'ולאני, מנהיג ארגון ג'בהת אלנצרה, מודיע בערוץ אלג'זירה הקמת חזית פתח אלשאם (חזית ניצחון אלשאם). משני צדדיו יושבים שני פעילים בכירים בארגון בעלי סמכות הלכתית. מעל לראשי השלושה נראה לוגו הארגון החדש (אלג'זירה, 28 ביולי 2016).
אבו מחמד אלג'ולאני, מנהיג ארגון ג'בהת אלנצרה, מודיע בערוץ אלג'זירה הקמת חזית פתח אלשאם (חזית ניצחון אלשאם). משני צדדיו יושבים שני פעילים בכירים בארגון בעלי סמכות הלכתית. מעל לראשי השלושה נראה לוגו הארגון החדש (אלג'זירה, 28 ביולי 2016).

כללי

1.   אבו מחמד אלג'ולאנימנהיג ארגון ג'בהת אלנצרה, שלוחת אלקאעדה בסוריה, הופיע ב-28 ביולי 2016 בערוץ אלג'זירה והודיע על הקמת מסגרת חדשה שתיקרא חזית פתח אלשאם (חזית ניצחון אלשאם[1]). המסגרת החדשה שהוקמה תבוא במקומו של ארגון ג'בהת אלנצרה. להודעתו של אלג'ולאני קדמה הודעת תמיכה במהלך הצפוי מטעמם של מנהיגי אלקאעדה (אימן אלט'ואהרי וסגנו אחמד חסן אבו אלח'יר).

2.    מניתוח ההודעות של אלג'ולאני ושל מנהיגי אלקאעדה עולה כי הקמת חזית פתח אלשאם בוצעה תוך הסכמה מוקדמת ותיאום עמדות ביניהם. הדבר מוצא ביטויו בשבחים שחלק אלג'ולאני למנהיגי אלקאעדה; בתמיכה הברורה של מנהיגי אלקאעדה במהלך הצפוי; ובנימוקים הדומים, להצדקת הקמתה של המסגרת החדשה (הרושם שנוצר הוא שנעשה תיאום מוקדם בין שני הצדדים של תכני ההודעה).

3.    להערכתנו נועדה הקמת המסגרת החדשה לטשטש ולעמעמם את הקשר עם אלקאעדה ולהתנתק מהדימוי הטרוריסטי, שאותו מסמל הארגון. ההתנתקות מהדימוי הטרוריסטי נועדה לסייע לקדם שתי מטרות-יסוד, בזירה הבינלאומית ובזירה הפנים-סורית:

א. בזירה הבינלאומית נועד המהלך להקשות על ארה"ב ומדינות הקואליציה המערבית להצטרף להתקפות האוויריות המתנהלות נגד ג'בהת אלנצרה ע"י רוסיה. המערכה של ארה"ב ובעלות בריתה התמקדה מראשיתה בדאעש בעוד שרוסיה תקפה גם את ג'בהת אלנצרה מאחר וראתה בו את אחד האויבים המרכזיים למשטר הסורי. עיתוי ההודעה קשור, להערכתנו, לידיעות אודות ההסכם המתגבש בין רוסיה וארה"ב, שבמסגרתו תשתפנה השתיים פעולה בלחימה נגד דאעש וג'בהת אלנצרה. בראיית אלג'ולאני המהלך החדש עשוי ליצור דימוי של התנתקות מאלקאעדה ובכך להקשות על ארה"ב והמערב להתייחס למסגרת החדשה כאל ארגון טרור (מה גם שבפועל, ארגון  ג'בהת אלנצרה נמנע מביצוע פיגועים נגד ארה"ב והמערב או נגד רוסיה, בניגוד למתקפת הטרור שמנהלים דאעש ותומכיו).

ב. בזירה הפנים-סורית חותר אלג'ולאני למצוא מכנה משותף רחב ככל האפשר עם ארגוני מורדים בעלי אופי אסלאמי, גם כאלו שהאידיאולוגיה שלהם אינה בהכרח סלפית-ג'האדיסטית, ולהילחם עימם במשותף נגד המשטר הסורי. יתכן גם שהמהלך הנוכחי נעשה כהיענות לדרישות ארגוני המורדים האחרים, החוששים מהפיכתם ליעד לתקיפות אוויריות בשל זיהויים עם אלקאעדה. הנטייה לשיתופי פעולה עם ארגוני מורדים אחרים ליוותה את ארגון ג'בהת אלנצרה מאז היווסדו, הקלה עליו ליצור קואליציות ומסגרות-על עם ארגוני מורדים אחרים (תחת הכינוי "צבא אלפתח"), והבדילה אותו באופן ברור מדאעש (המעדיף לנהל את מלחמותיו לבדו, ללא קואליציות ובעלי ברית, ונמצא בחיכוכים מתמידים עם ארגוני מורדים אחרים). שיתוף הפעולה עם ארגוני מורדים אחרים עשוי, בראיית אלג'ולאני, לשפר את יכולתה של המסגרת החדשה לעמוד בפני יוזמות ההתקפיות של צבא סוריה בסיוע רוסיה, איראן, חזבאללה והמיליציות השיעיות הנתמכות ע"י איראן. יוזמות התקפיות אלו מתמקדות כיום במערכה על חלב אולם בהמשך נמצא "על הכוונת" של המשטר הסורי ובעלי בריתו אזור אדלב, המעוז המרכזי של חזית ניצחון פתח (ג'בהת אלנצרה לשעבר).

4.    האם משמעות הקמת המסגרת החדשה הינה באמת ובתמים התנתקות של חזית פתח אלשאם מארגון אלקאעדה? איננו סבורים כך. המהלך החדש הינו ביסודו פועל יוצא מהלחצים המופעלים על ג'בהת אלנצרה בשטח ומשאיפתו הבסיסית של אלג'ולאני (הנתמכת ע"י הנהגת אלקאעדה) לשפר את יכולת ההישרדות של ארגונו  במערכה הממושכת, שעוד נכונה לו. יודגש, כי במישור האידיאולוגי ממשיכה חזית פתח אלשאם לדבוק באידיאולוגיה הסלפית-ג'האדיסטית של אלקאעדה (כפי שהדבר בא לידי ביטוי באמנה, שפורסמה ע"י חזית פתח אלשאם). זאת ועוד, להערכתנו תמשיך המסגרת החדשה לקיים את קשריה עם הנהגת אלקאעדה, הגם שאופיים של הקשרים הללו עדיין אינו ברור. התגובות הראשוניות של ארה"ב ורוסיה מצביעות, כי הן אינן "קונות" את הדימוי החדש, שמבקש אלג'ולאני להקנות למסגרת החדשה, וכי הן ממשיכות להתייחס למסגרת החדשה כאל ארגון טרור (ראו נספח ד').


5.    להלן הנספחים הבאים:

א.  נספח א': עיקרי הודעתו של אבו מחמד אלג'ולאני בערוץ אלג'זירה (28 ביולי 2016).

ב.  נספח ב': עיקרי הודעת התמיכה של הנהגת אלקאעדה במהלך של אלג'ולאני (28 ביולי 2016).

ג.  נספח ג': האמנה של חזית פתח אלשאם (31 ביולי 2016).

ד.  נספח ד': תגובות ראשוניות להודעת אבו מחמד אלג'ולאני על הקמת המסגרת החדשה.

ה.  נספח ה': אבני דרך ביחסי אלג'ולאני וג'בהת אלנצרה עם אלקאעדה ודאעש.

[1] המונח פתח מציין ניצחון או כיבוש והוא משמש בין השאר לתיאור הכיבושים בראשית האסלאם, בתקופת הנביא מחמד ובתקופה שלאחר מותו. המונח אלשאם מתייחס הן לסוריה והן לסוריה-רבתי. הגם שבפועל פועל ארגון ג'בהת אלנצרה בסוריה במובנה המצומצם העדפנו להשתמש במונח אלשאם, המבטא את חזונו ושאיפותיו של הארגון, החותר להקים ח'ליפות אסלאמית בתחומי סוריה-רבתי.