המודיעין הטכנולוגי למה ואיך? – עזריאל לורבר


המודיעין הטכנולוגי למה ואיך? עזריאל לורבר

כללי

במסגרת המכון לחקר מודיעין ומדיניות בחרנו להוציא לאור גרסה מעובדת לספרו של ד"ר עזריאל לורבר: "טכנולוגיה צבאית, אמצעי לחימה ומודיעין". בהקדמה לספרו מציע ד"ר לורבר כי סכנת ההפתעה במישור הטכנולוגי "גדולה בהרבה מסכנתה של הפתעה מבצעית". ד"ר לורבר נתלה כאן באילן גבוה ורב שורשים והוא אף מציין זאת. ועדה בכירה של סוכנות הביון המרכזית של ארה"ב הסיקה מסקנה דומה, אם כי מנוסחת  באופן מעט שונה, עוד בשנת 1948.

ד"ר לורבר לוקח אותנו לסיור מאלף ומקיף בשדה הטכנולוגיה, אך ייחודו של הסיור ב"משקפי המודיעין", אותם מרכיב המחבר על עינינו ופורש בפנינו "הפתעות" "כשלים" ו"טעויות" והוא עוסק אף בתחום ההונאה". אין לי ספק, שתרומת הספר להבנת זוויות נוספות במורכבות של מעשה המודיעין תהיה משמעותית, בעיקר משום, כפי שד"ר לורבר מציין, שכמות החומר הקיים העוסק בהיבטים השונים של המודיעין המדעי והטכנולוגי, הן בעברית והן בלע"ז, היא מזערית.

 

תא"ל (מיל') רון כתרי

ראש המכון לחקר מודיעין ומדיניות

 

המכון למחקר מודיעין ומדיניות הוקם במרכז למורשת המודיעין (מל"מ), ב-2014, כדי להיות "בית" ללימוד מעמיק של מקצוע המודיעין ושל העשייה המודיעינית. המכון פועל לשמש מסגרת ומשכן ללימוד היבטים מתודולוגיים, תיאורטיים ומעשיים, בעבודת קהילת המודיעין, בישראל ובעולם, בעבר ובהווה, בצד ניסיון להפיק תובנות ולקחים לעתיד.