מבט לג’האד העולמי (24-18 בפברואר 2016)

מבט לג'האד העולמי

מבט לג'האד העולמי

תחנת הכוח התרמית ממזרח לחלב [תמונת ארכיון], שנכבשה מידי דאעש (סוכנות הידיעות הרשמית הסורית סאנא, 21 בפברואר 2016).

תחנת הכוח התרמית ממזרח לחלב [תמונת ארכיון], שנכבשה מידי דאעש (סוכנות הידיעות הרשמית הסורית סאנא, 21 בפברואר 2016).

 הכוחות הכורדים במהלך הלחימה לכיבוש אלשדאדי (דף הפייסבוק של מרכז סורי לזכויות אדם, 18 בפברואר 2016).

הכוחות הכורדים במהלך הלחימה לכיבוש אלשדאדי (דף הפייסבוק של מרכז סורי לזכויות אדם, 18 בפברואר 2016).

ההרס כתוצאה מפיגוע תופת כפול של דאעש בחמץ (סוכנות הידיעות הרשמית הסורית סאנא, 21 בפברואר 2016).

ההרס כתוצאה מפיגוע תופת כפול של דאעש בחמץ (סוכנות הידיעות הרשמית הסורית סאנא, 21 בפברואר 2016).

כמה מהפעילים, שהשתתפו בהתקפה טרם יציאתם לפעולה (אעמאק, 18 בפברואר 2016).

כמה מהפעילים, שהשתתפו בהתקפה טרם יציאתם לפעולה (אעמאק, 18 בפברואר 2016).

השוק באלפלוג'ה: ניכר כי קיים מזון, אם כי לא בשפע (אעמאק, 21 בפברואר 2016).

השוק באלפלוג'ה: ניכר כי קיים מזון, אם כי לא בשפע (אעמאק, 21 בפברואר 2016).

"עמדת הסברה" של דאעש בעיר בה הוצב מסך בו מוצגת תעמולת דאעש (אעמאק, 21 בפברואר 2016).

וליד אחמד עאמר אבו זריק רגע לפני הוצאתו להורג בידי פעיל דאעש בסיני (אח'באר אלמסלמין, 18 בפברואר 2016).

וליד אחמד עאמר אבו זריק רגע לפני הוצאתו להורג בידי פעיל דאעש בסיני (אח'באר אלמסלמין, 18 בפברואר 2016).


עיקרי אירועי השבוע

 • ארה"ב ורוסיה הודיעו, כי הושג הסכם להפסקת מעשי האיבה, הצפוי להיכנס לתוקף ב-27 בפברואר 2016 בשעה 00:00. ההסכם נועד, בין השאר, להקל על העברת סיוע הומניטארי לאוכלוסיה הלכודה באזורי הלחימה השונים. "נקודת התורפה" המרכזית של ההסכם הינה, שהוא אינו כולל את דאעש וג'בהת אלנצרה, המוגדרים כ"ארגוני טרור" (כפי שתבעה רוסיה מלכתחילה). הדבר עלול להוביל לתקיפות של ארגוני המורדים, שבקרבם מצויים פעילי דאעש וג'בהת אלנצרה ובכך להקשות על יישום הפסקת האש.
 • ובינתיים ביצע דאעש כמה פעולות, שנועדו בין השאר "לאותת" על התנגדותו להסכם המתגבש, ללבות את המתיחות הבינעדתית בסוריה, ולהמחיש את יכולתו להנחית מהלומות כואבות על המשטר הסורי. פעולות אלו כללו שני פיגועי התאבדות באזורים עלוים ושיעים בדמשק ובחמץ, שגרמו לכ-140 הרוגים ולפציעתם של מאות בני-אדם. דאעש הצליח גם לקטוע ציר אספקה חשוב המוביל מחמץ לחלב דרך העיירות את'ריה וחנאצר (מדרום מזרח לחלב). מנגד, המשיך צבא סוריה לבסס שליטתו ממזרח לחלב (תוך כיבוש כפרים ותחנת כוח שהיו בידי דאעש) בעוד שהכוחות הכורדים כבשו מידי דאעש את העיר אלשדאדי והרחיבו שליטתם במחוז אלחסכה, שבצפון מזרח סוריה. 

 

הסכם הפסקת אש

 • הפסקת האש, שנקבעה לסוף השבוע שעבר ע"י קבוצת התמיכה הבינלאומית (ISSG), כדי לאפשר העברת סיוע הומאניטארי למוקדי מצוקה שונים בסוריה, לא נכנסה לתוקפה כפי שתוכנן. במוקד המחלוקת בין הצדדים להסכם עמדה דרישת רוסיה והמשטר הסורי, שהפסקת האש לא תכלול את הארגונים הג'האדיסטים ובתוכם ג'בהת אלנצרה ודאעש. מנגד, תבעו ארגוני המורדים הסורים, שחלקם היו מיוצגים במשא-ומתן, שהפסקת האש תחול גם על ארגון ג'בהת אלנצרה (שלוחת אלקאעדה בסוריה), המשתף פעולה עם ארגוני המורדים האסלאמיים במוקדי הלחימה השונים בסוריה (ובמרחב שמצפון לחלב בכלל זה).
 • בתום מגעים אינטנסיביים, שבמרכזם עמדו ארה"ב ורוסיה כיושבי הראש המשותפים של ISSG, הודיעו השתיים ב-22 בפברואר 2016, כי הושג הסכם בדבר הפסקת מעשי האיבה בסוריה (Cessation of Hostilities[1]). ההסכם צפוי להיכנס לתוקף ב-27 בפברואר 2016 שעה 00:00, שעון דמשק. עיקרי ההסכם (אתר מחלקת המדינה של ארה"ב, 22 בפברואר 2016):
 • ארגוני המורדים, הנכללים בהסכם, נדרשים להתחייב להפסיק את הלחימה, להימנע מניסיונות השתלטות על אזורים חדשים, לאפשר העברת סיוע הומניטארי לשטחים שבשליטתם וליישום החלטת מועצת הביטחון 2254 (החלטה מה-18 בדצמבר 2015, הכוללת נכונות להשתתף בתהליך המשא ומתן הפוליטי בסיוע האו"ם). דרישות אלו חלות גם על המשטר הסורי. ארגוני המורדים הנכללים בהסכם נדרשו להתחייב בפני ארה"ב או סוריה להסכים להפסקת מעשי האיבה, לא יאוחר מה-26 בפברואר שעה 12:00.
 • ההסכם אינו כולל את דאעש, ג'בהת אלנצרה וארגוני מורדים נוספים, שהוגדרו כ"ארגוני טרור" ע"י מועצת הביטחון. בהסכם נקבע במפורש, כי נגד ארגונים אלו תימשך הפעילות הצבאית כולל תקיפות אוויריות ע"י צבא סוריה, רוסיה ומדינות הקואליציה, שבהנהגת ארה"ב.
 •  לשם פיקוח על הפסקת האש יוקם כוח משימה ("ceasefire Task Force"), על בסיס החלטת ISSGמה-11 בפברואר 2016. כוח משימה זה יסמן את השטחים, הנמצאים בידי דאעש, ג'בהת אלנצרה וארגוני הטרור האחרים, אשר אינם נכללים בהסכם להפסקת מעשי האיבה (במשתמע כדי שניתן יהיה לפעול נגדם מבלי לפגוע בארגוני המורדים אחרים). כוח זה אמור לספק מענה לטענות על חוסר ציות להסכם הפסקת האש.
 • בדיווחים ראשוניים נמסר, כי האופוזיציה הסורית וארגונים נוספים (ביניהם אחראר אלשאם, ג'יש אלאסלאם וצבא סוריה החופשי) הסכימו על "הפסקת אש זמנית". הארגונים הללו התנו את הסכמתם בהפסקת התקיפות של כוחות הביטחון הסורים, קבלת ערבויות בינלאומיות, הסרת המצור [על מקומות ישוב] ושחרור עצורים (אלדרר אלשאמיה, 20 בפברואר 2016). בשלב זה לא ידועה לנו התגובה הפורמאלית להסכם, מצידם של דאעש וג'בהת אלנצרה, שאינם נכללים בו.

אי הכללת הארגונים הג'האדיסטים ובתוכם ג'בהת אלנצרה ודאעש בהסכם הפסקת האש (כפי שדרשו רוסיה והמשטר הסורי מלכתחילה), מהווה את "נקודת התורפה" הבולטת שלו. שכן במקרים רבים קשה להבחין בין אזורי ההערכות של "ארגוני הטרור" (שעל-פי ההסכם מותר להמשיך ולתקוף אותם), לבין אלו של הארגונים הנכללים בהפסקת האש. זאת ועוד, ההסכם אינו מחייב את הארגונים הג'האדיסטים ולפיכך צפוי, כי לפחות דאעש יפעל באינטנסיביות כדי לטרפד אותו.

 • בינתיים דווח השבוע, כי החלה העברת סיוע הומניטארי למוקדי מצוקה שונים בסוריה בפיקוח הצלב האדום והאו"ם, עוד לפני כניסת ההסכם הפורמאלי על הפסקת מעשי האיבה לתוקפו. ארה"ב והאו"ם הודיעו על הכנסת 114 משאיות סיוע לכ-785 אלף תושבים לשבעה אזורים בסוריה (אלמיאדין, דמשק אלא'ן, 18 בפברואר 2016). בין השאר אמור להגיע סיוע לערים שבידי המורדים, מצ'יא ואלזבדאני, שמצפון מערב לדמשק (המכותרות ע"י צבא סוריה) והעיירות השיעיות כפריא ואלפועה, שבאזור אדלב (המכותרות ע"י המורדים). מזכיר המדינה של ארה"ב גו'הן קרי בעדותו בפני הסנאט מסר, כי התאפשרה כניסתן של 114 משאיות סיוע.

עיקרי התפתחויות בסוריה

כללי

בעוד ארה"ב וסוריה מנהלות מגעים אודות הפסקת האש ביצע דאעש כמה פעולות, שנועדו בין השאר, "לאותת" על התנגדותו להסכם המתגבש ולהמחיש את יכולתו להנחית מהלומות כואבות על המשטר הסורי. פעולות אלו כללו שני פיגועי התאבדות רבי-נפגעים באזורים עלוים ושיעים בדמשק ובחמץ (כ-140 הרוגים) וקטיעת ציר אספקה מדרום מזרח לחלב. מנגד, המשיך צבא סוריה לבסס שליטתו ממזרח לחלב בעוד שבצפון מזרח סוריה (מחוז אלחסכה)  המשיכו הכוחות הכורדים להרחיב שליטתם על חשבון דאעש.


המערכה על חלב
המרחב שמצפון לחלב
 • השבוע לא חלו שינויים משמעותיים במציאות שנוצרה בשטח במרחב, שבין העיר חלב לבין הגבול הסורי: צבא סוריה שולט על האזור שבין חלב לעיירה נבל; הכוחות הכורדים (YPG) שולטים על מרחב תל רפעת והמורדים, ובהם גם ארגון ג'בהת אלנצרה, עודם מחזיקים בעיר אעזאז. התורכים, שהזדרזו להאשים את הכורדים באחריות לפיגוע התופת באיסטנבול המשיכו להגיש סיוע עקיף לארגוני המורדים במרחב, שמדרום לגבול התורכי-סורי. סיוע זה מצא ביטויו בהפגזת אזורים, שבשליטת הכוחות הכורדים. כמו כן נמסר, כי תורכיה אפשרה לארגוני המורדים להעביר תגבורת דרך שטחה לאעזאז[2] .
המרחב שממזרח לחלב
 • צבא סוריה המשיך לדחוק את דאעש מהמרחב שבין שדה התעופה כוירס לבין העיר חלב.   ב-20 בפברואר 2016 השתלט צבא סוריה על תחנת הכוח התרמית (Aleppo Thermal Power Plant), המספקת חשמל לעיר חלב. צבא סוריה השתלט גם על אזור התעשייה ועל ארבעה כפרים, אשר מצויים ממזרח לחלב.
 • ב-21 בפברואר 2016 דווח, כי צבא סוריה כבש מידי דאעש שבעה כפרים באזור שמצפון מזרח לעיר אלספירה, שמדרום מזרח לחלב. סוכנות הידיעות הסורית דיווחה, כי עשרות פעילי דאעש נסוגו לעבר העיר אלבאב, המעוז העיקרי, שנותר בידי דאעש, באזור הכפרי של חלב (סאנא, 21 בפברואר 2016).
המרחב שמדרום מזרח לחלב
 • ב-22 בפברואר 2016 השתלט דאעש על כמה עיירות מצפון לעיירה חנאצר, 52 ק"מ מדרום מזרח לחלב. כפועל יוצא מכך נותק הכביש המוביל מחנאצר לחלב (אלמיאדין, 22 בפברואר 2016). דאעש הודיע, כי הטיל מצור על העיירה חנאצר, ב-23 בפברואר דווח כי דאעש השתלט על שטחים שולטים באזור חנאצר וכי פעיליו תוקפים את הכוח הסורי, שבעיירה. למהלך צבאי זה של דאעש שתי משמעויות: האחת, עלה בידי דאעש לנתק (ולו זמנית) ציר אספקה חשוב, שבין חמץ לחלב, העובר דרך העיירות את'ריה וחנאצר. השנייה, במהלך זה יש משום מענה לחשש דאעש מפני איום הנשקף לאזור שדה התעופה אלטבקה אליו מוביל הציר היוצא מאת'ריא(ראו מפה)[3].
מחוז אלחסכה
 • הכוחות הכורדים (SDF) ממשיכים לדחוק את דאעש ממרחב העיר אלחסכה, שבצפון מזרח סוריה. ב-19 בפברואר 2016 כבשו הכוחות הכורדים מידי דאעש את העיר אלשדאדי, שבקרבתה מצוי שדה נפט גדול, לאחר קרבות, שארכו שלושה ימים. במהלך הקרבות הסתייעו הכוחות הכורדים בתקיפות של מטוסי הקואליציה (המרכז הסורי לזכויות אדם, 19 בפברואר 2016). חשיבותה של אלשדאדי נובעת מקרבתה לשדה הנפט, ומהיותה ממוקמת סמוך לעורק תחבורה חשוב המוביל מאלחסכה לדיר אלזור ומסוריה לעיראק.
 • ב-16 בפברואר 2016 כבשו הכוחות הכורדים  את שדה הנפט כביבה שבקרבת אלשדאדי.כמו כן נכבשו 22 כפרים וחוות חקלאיות באזור הכפרי שמדרום לאלחסכה (המרכז הסורי לזכויות אדם, 19-18 בפברואר 2016). ב-20 בפברואר 2016 פרסמו הכוחות הכורדים סרטון בו נראים עשרות תושבי אלשדאדי המקבלים את פניהם (20 בפברואר 2016, חשבון יוטיוב של SDF).
 • בתקשורת הערבית פורסם, כי דאעש הצליח להשתלט מחדש על חלק מהעיר אלשדאדי. הכוחות הכורדים הכחישו ידיעות אלו ומסרו, כי הם ממשיכים לטהר את העיר מפעילי דאעש האחרונים שנותרו בה (דף הפייסבוק של SDF, ענב בלדי, 22 בפברואר 2016).
מחוז חמץ
 • ב-21 בפברואר 2016 התפוצצו שתי מכוניות תופת ברחוב אלסתין (Al Siteen St.), שבשכונת אלזהראא' בעיר חמץ, זוהי שכונה בעלת רוב עלוי הממוקמתמצפון מזרח למרכז העיר. בעבר הייתה שכונה זאת יעד לפעולות טרור של דאעש. הפיצוץ הביא למותם של קרוב לשישים בני אדם ולפציעת למעלה ממאה. הרס רב נגרם לבתים ולמכוניות (סאנא, 21 בפברואר 2016). דאעש קיבל אחריות על הפיגוע (אעמאק, 21 בפברואר 2016).
מחוז דמשק
 • ב-21 בפברואר 2016 בוצע פיגוע תופת משולב בעיירה אלסת זינב, שמדרום מזרח לדמשק. הפיגוע כלל פיצוץ מכונית תופת (מיניבוס) ובעקבותיו פיצוץ חגורות נפץ על-ידי שני מחבלים מתאבדים. הפיגוע ארע בשוק ,  שבקרבתו נמצאים בית חולים ובתי ספר, בפיגוע נהרגו למעלה משמונים בני אדם קרוב למאתים נפצעו. כמו כן נגרם הרס רב (RT, חשבון הטוויטר של חסין מרתצ'א, סאנא, 21 בפברואר 2016), מרבית ההרוגים היו אזרחים, ששהו במקום ומקצתם אנשי מליציות שיעיות. דאעש קיבל אחריות על הפיגוע (אעמאק, 21 בפברואר 2016).

עיקרי ההתפתחויות בעיראק

כללי

ב-17 בפברואר 2016 אישרו בכירים עיראקים, כי בחודש נובמבר 2015 נגנב חומר רדיואקטיבי מסוכן ממתקן נפט באזור בצרה, שבדרום המדינה. אותם בכירים הביעו חשש שהחומר ישמש כנשק אם יגיע לידי ארגון דאעש. החומר שנגנב היה שמור בתיק-יד (רויטרס, 17 בפברואר 2016).


מחוז אלאנבאר
 • צבא עיראק ממשיך בטיהור העיר אלרמאדי וסביבותיה בעוד דאעש ממשיך לנהל נגדו מלחמת גרילה. ב-18 בפברואר 2016 קיבל דאעש אחריות לביצוע התקפה נגד מפקדה של צבא עיראק מערבית לעיר אלרמאדי. בהתקפה השתתפו עשרה פעילים, שפוצצו עצמם באמצעות חגורות נפץ. לטענת דאעש רוב חיילי המפקדה נהרגו (אעמאק, 18 בפברואר 2016).

 • ב-20 בפברואר 2016 הודיע דאעש, כי פעיליו הרגו עשרה חיילים עיראקיים באזור אלחאמצ'יה, שבצפון-מזרח העיר אלרמאדי. לטענת דאעש נהרגו החיילים בעקבות פגיעה בטנק ובכלי רכב האמר של צבא עיראק (אעמאק, 20 בפברואר 2016). מנגד, הודיע צבא עיראק כי הרחיב את שליטתו באזור זה לאחר שהרג עשרות פעילי דאעש במקום (אלג'זירה, 20 בפברואר 2016).
אלפלוג'ה
 • צבא עיראק ממשיך לכתר את העיר אלפלוג'ה, שבידי דאעש. כדי לערער את שליטתו של דאעש בעיר מנסה הממשל העיראקי לעורר נגדו את תושביה: צבאח כרחות, יו"ר מועצת מחוז אלאנבאר, הודיע כי קיימת תוכנית של ממשלת עיראק לעורר את שבטי העיר אלפלוג'ה לפעילות צבאית נגד דאעש (אלערביה, 19 בפברואר 2016). ב-20 בפברואר 2016 דווח, כי בני שבטים בעיר אלפלוג'ה החלו לפעול נגד דאעש בעיר (אלחרה, 20 בפברואר 2016). יום לאחר מכן דווח על דעיכה של האירועים בעיר, לאחר שדאעש עצר כ-110 תושבים, שהשתתפו בעימותים (אלסומריה, 21 בפברואר 2016).
 • בתגובה פרסם דאעש סרטון מהעיר אלפלוג'ה, אשר מעיד, לטענתו, על התנהלות שגרתית של חיי היום-יום בעיר. על-פי הסרטון, שצולם באזור השוק, ניכר כי קיים מזון בדוכנים, אף כי לא בשפע. אזרחים רבים נראו רוכבים על אופניים, ככל הנראה בהעדר יכולת להשתמש בכלי רכב פרטי. בעיר ניכרה תנועה דלילה של בני אדם ברחובות ונראתה נוכחות של פעילי דאעש (אעמאק, 21 בפברואר 2016).
אזור סנג'אר
 • מנהל בית-החולים אזאדי בעיר דהוק (שבכורדיסטאן העיראקית) דיווח, כי פעילי דאעש ירו לפני כשבוע, לעבר כוחות הפשמרגה באזור סנג'אר, פצצות מרגמה, שהכילו גז כלור. לטענת מנהל בית-החולים סבלו תשעה לוחמי הפשמרגה, שנחשפו לפצצות המרגמה, תופעות לוואי, האופייניות למקרים אלה (הקאות, התעלפויות וקשיי נשימה) (אלוטן אלערבי, 19 בפברואר 2016).יוזכר, כי בעבר דווח, על שימוש שדאעש עשה בנשק כימי, ובכלל זה גז כלור, נגד הכוחות הכורדים  במספר מקומות בסוריה ובעיראק (בין השאר בקרבות, שהתנהלו בעיר קובאנה, שבקרבת הגבול הסורי-תורכי).

מצרים וחצי האי סיני

 • במהלך השבוע נמשכה פעילות כוחות הביטחון המצרים נגד מחוז סיני של דאעש, בעיקר באזורי אלשיח' זויד, אלעריש ורפיח. במסגרת זאת ביצעו כוחות הביטחון המצרים מעצרים, שרפו בקתות ששימשו את פעילי הטרור, תפסו אמצעי לחימה והשמידו אופנועים. מנגד, המשיכו פעילי מחוז סיני של דאעש בפעילות הגרילה נגד הכוחות המצרים, שהתמקדה הנחת מטעני חבלה לאורך הצירים.
 • מחוז סיני של דאעש הוציא להורג אדם שנאשם בריגול לטובת אגף המודיעין של צבא מצרים.ב-18 בפברואר 2016 פורסמו תמונות של מחוז סיני של דאעש, בהן נראה וליד אחמד עאמר אבו זריק, שנאשם על-ידי דאעש בריגול לטובת המודיעין של צבא מצרים. ראשו של אבו זריק נערף על-ידי פעיל דאעש באמצעות סכין (אח'באר אלמסלמין, 18 בפברואר 2016).

הג'האד העולמי במדינות נוספות

לוב
מדיניות ארה"ב כלפי איום דאעש בלוב
 • על פי גורמים ביטחוניים אמריקאים, המצוטטים באתר האמריקאי The Daily Beast, דחה ממשל אובמה תוכנית צבאית לתקיפת דאעש בלוב. למרות האיום הרב הנובע מהתבססותו של דאעש בלוב. על פי אותם גורמים הפעילות האמריקאית נגד דאעש תמשיך להתבטא בתקיפות מזדמנות נגד מפקדים "איכותיים" ("High-value leaders") כמו התקיפה בנובמבר 2015, שגרמה למותו של אבו בכיר דאעש בלוב נביל אלאנבארי.
 • על פי מקורות צבאיים אמריקאים מצויים בלוב כ-5,000 פעילי דאעש לעומת כ-1,000 בלבד ששהו בה לפני מספר חודשים. כמה אנשי צבא אמריקאים מאמינים, כי הנשיא אובמה סבור, שצרפת ואיטליה, המאוימות בשל התבססות דאעש בלוב, הן אלו אשר צריכות ליטול את ההנהגה על כל מאמץ צבאי, שיעשה בלוב (The Daily Beast, 18 בפברואר 2016).     
צבראתה
 • מטוסי קרב אמריקניים תקפו פעיל תוניסאי של דאעש בשם אלדין שושאן. שלטונות תוניסיה מאשימים אותו בתכנון הפיגועים במוזיאון הלאומי בארדו בתוניס (ב-18 במרץ 2015) ובעיר התיירות סוסה (ב-26 ביוני 2015). הפעיל שהה במחנה האימונים של דאעש ליד העיר צבראתה. דובר הפנטגון מסר, כי ההתקיפה בוצעה בעקבות המסקנה, כי שושאן ופעילי דאעש במתקן האימונים מתכננים פיגועים נגד אינטרסים אמריקניים ומערביים באזור. מקורות אמריקניים העריכו כי שושאן נהרג בתקיפה (רויטרס, 19 בפברואר 2016; אלשרוק התוניסאי, 20 בפברואר 2016; אח'באר ליביא 24, 19 בפברואר 2016).

פעילי דאעש, שביצעו את הפיגועים במוזיאון בארדו ובעיר סוסה, התאמנו במחנות האימונים בלוב. בזמנו דווח, כי סיף אלדין אלרזקי, שביצע את פיגוע הירי נגד תיירים מערבים בעיר סוסה, התאמן במשך שלושה חודשים במחנה האימונים, שמחוץ לעיר צבראתה. עוד נמסר, כי באותו מחנה התאמנו גם שני המחבלים, שביצעו את הפיגוע במוזיאון בארדו בתוניס. תקיפת פעיל/פעילי דאעש במחנה האימונים בצבראתה מבטאת מדיניות אמריקאית של סיכולים ממוקדים סלקטיביים של בכירים "איכותיים" המשתייכים לדאעש בלוב, או של פעילים המתכננים פיגועים נגד ארה"ב ובעלות בריתה.   


סרת
 • מקורות לוביים מסרו, כיפעילי דאעש בסרת קיבלו משלוח של אמצעי לחימה דרך נמל סרת. המשלוח הגיע באמצעות סירות גומי גדולות. דווח, כי שתי מכולות גדולות נראו מעבירות את הנשק מהנמל. נמסר, שהנמל הותקף ב-15 בפברואר 2016 על-ידי מטוסים לא מזוהים. יעד ההפצצה היה ככל הנראה משלוח הנשק (אלערביה.נט, 15 ,17 בפברואר 2016).
בנע'אזי
 • בעיר בנע'אזי ובסביבותיה נמשכו הקרבות בין צבא לוב לבין דאעש וארגונים ג'האדיסטים ואסלאמיים נוספים. ב-20 בפברואר 2016 דיווח צבא לוב על התקדמות בכמה שכונות במזרח העיר, שבהן קיבל דאעש אחריות לפיגועים נגד כוחות הצבא בשבועות האחרונים. ביום לאחר מכן הכריז הצבא, כי כבש מידי דאעש את נמל אלמריסה ( כ-25 ק"מ מדרום-מערב לבנע'אזי) וכמה מקומות שבקרבתו (סוכנות הידיעות הלובית, 21 בפברואר 2016). לדברי מפקד חיל האוויר הלובי,שימש נמל אלמריסה לאספקת אמצעי לחימה ותחמושת לטרוריסטים בבנע'אזי, שמקורם בתורכיה והם הגיעו ממצראתה (סוכנות הידיעות הלובית, 21 בפברואר 2016).

[1]בהודעה גופא ובהתייחסות הצדדים השונים אליה נעשה גם שימוש במונח הפסקת אש (ceasefire).
[2]ערוץ אלערביה דיווח ב-18 בפברואר 2016, כי 500 "לוחמי אופוזיציה" עברו את הגבול מתורכיה בדרכם לעיר אעזאז.
[3] בתקשורת הערבית דווח כי צבא סוריה כבש מידי דאעש ב-19 בפברואר 2016 שטח המצוי בקרבת אלטבקה. כמו כן נמסר, כי בין צבא סוריה לדאעש התנהלו קרבות בקרבת שדה התעופה אלטבקה (אלקדס אלערבי, 19 בפברואר 2016). בדיווח האופוזיציה הסורית נמסר כי דאעש פרס כוחות באלטבקה וכי הוא עורך מעצרים בבתי התושבים המקומיים. שדה התעופה אלטבקה נמצא כ-43 ק"מ מדרום מערב לאלרקה. כיבושו עשוי להעניק לצבא סוריה "נקודת זינוק" נוחה לקראת מהלך צבאי עתידי לכיבוש אלרקה "עיר הבירה" של דאעש בסוריה.