הרשתות החברתיות כמקור ביטוי והשראה למבצעי הפיגועים: המקרה של נהאד ראא’ד ואכד, שיחד עם חברו ביצע פיגוע ירי לעבר כוח צה”ל בצפון השומרון.


תמונה אשר נהאד ואכד העלה בפייסבוק ב-29 בספטמבר 2015 ובה נכתב: "זאת ילדותי. קחו אותה ממני במתנה...רק!! תביאו לי רובה". בפוסט עצמו נכתב: "קחו אותה [את ילדותי] ממני במתנה". בפיגוע הירי בו השתתף נהאד ואכד נעשה שימוש ברובה M-16.
תמונה אשר נהאד ואכד העלה בפייסבוק ב-29 בספטמבר 2015 ובה נכתב: "זאת ילדותי. קחו אותה ממני במתנה1…רק!! תביאו לי רובה". בפוסט עצמו נכתב: "קחו אותה [את ילדותי] ממני במתנה". בפיגוע הירי בו השתתף נהאד ואכד נעשה שימוש ברובה M-16.

מאפיינים כללים של הפיגוע

1.   ב-14 בפברואר 2016 בשעות הבוקר הגיעו שני צעירים פלסטינים לקרבת גדר הביטחון באזור הישוב חיננית, שבצפון השומרון. הם החלו ליידות אבנים לעבר גדר הביטחון במטרה "למשוך" למקום כוח צה"ל כדי לבצע נגדו פיגוע ירי. השניים זוהו ע"י תצפית צה"ל, אשר שיגר הכוח למקום. בסביבות השעה 11:00, כשהגיע הכוח למקום, נורתה לעברו אש. כח צה"ל השיב באש, שכתוצאה ממנה נהרגו השניים. אחד מהשניים היה חמוש ברובה M-16והשני בסכין.

הרובה, שנמצא אצל אחד מהמחבלים ( דף הפייסבוק של שהאב, 14 בפברואר 2016).
הרובה, שנמצא אצל אחד מהמחבלים ( דף הפייסבוק של שהאב, 14 בפברואר 2016).

שני המחבלים, שביצעו את הפיגוע

2.   שני המחבלים, שביצעו את הפיגוע, הינם נהאד ראא'ד ואכד ופואד מרואן ח'אלד ואכד. השניים הינם בני 15, תלמידי כיתה י', בני דודים מהכפר אלערקה (מערבית לג'נין, בקרבת הישוב חיננית). חמאס, הפתח והג'יהאד האסלאמי בפלסטין פרסמו כרזות אבל על מותם אולם לדברי חבריהם לא השתייכו השניים לארגון כלשהו. מדף הפייסבוק של נהאד ואכד עולה, כי הוא הרבה להשתתף בעימותים אלימים עם חיילי צה"ל.

מימין: פואד ואכד (דף הפייסבוק שהאב, 14 בפברואר 2016). משמאל: נהאד ואכד (דף הפייסבוק של נהאד ואכד, 1 בפברואר 2016).
מימין: פואד ואכד (דף הפייסבוק שהאב, 14 בפברואר 2016). משמאל: נהאד ואכד (דף הפייסבוק של נהאד ואכד, 1 בפברואר 2016).

3.   ב-14 בפברואר 2016 נערכה בכפר אלערקה הלוויה המונית לשני המחבלים. גופותיהם נעטפו בדגלי פתח צהובים. המשתתפים הניפו דגלי פתח וקראו להגיב על "פשעי ישראל" ו"לבוא עמה חשבון" (דניא אלוטן, מען, 14 בפברואר 2016). במהלך הלוויה נראו צעירים, שהניפו שלטי אבל מטעם הג'יהאד האסלאמי בפלסטין (ראו להלן).

מימין : הלווית שני המחבלים בכפר אלערקה. גופותיהם נעטפו בדגלי פתח צהובים. משמאל : משתתפי הלווית המחבלים בכפר אלערקה מניפים דגלי פתח צהובים (דניא אלוטן, 14 בפברואר 2016)
מימין : הלווית שני המחבלים בכפר אלערקה. גופותיהם נעטפו בדגלי פתח צהובים. משמאל : משתתפי הלווית המחבלים בכפר אלערקה מניפים דגלי פתח צהובים (דניא אלוטן, 14 בפברואר 2016)

מימין: הודעת האבל, שפרסמה חמאס, על מותם של שני "שהידים של פלסטין" (דף הפייסבוק של חמאס בשכם, 14 בפברואר 2016). משמאל: הודעת האבל, שפרסמה תנועת פתח בג'נין, על מותם של שני השהידים ( דף הפייסבוק, שנפתח לזכר נהאד ופואד ואכד, 14 בפברואר 2016).
מימין: הודעת האבל, שפרסמה חמאס, על מותם של שני "שהידים של פלסטין" (דף הפייסבוק של חמאס בשכם, 14 בפברואר 2016). משמאל: הודעת האבל, שפרסמה תנועת פתח בג'נין, על מותם של שני השהידים ( דף הפייסבוק, שנפתח לזכר נהאד ופואד ואכד, 14 בפברואר 2016).

צעירים פלסטינים מניפים שלט אבל מטעם הג'האד האסלאמי בפלסטין על מותם של פואד ואכד ונהאד ואכד (דניא אלוטן, 14 בפברואר 2016).
צעירים פלסטינים מניפים שלט אבל מטעם הג'האד האסלאמי בפלסטין על מותם של פואד ואכד ונהאד ואכד (דניא אלוטן, 14 בפברואר 2016).

השימוש שעשה נהאד ואכד בדף הפייסבוק

4.   שני המחבלים, אשר ביצעו את פיגוע הירי, עשו שימוש בפייסבוק. דף הפייסבוק של פואד ואכד לא היה פעיל ביותר והוא נהג להעלות פוסטים פעם בשבועיים-שלושה. לעומת זאת דף הפייסבוק של נהאד ואכד וחברו לפיגוע, היה פעיל מאוד. הופיעו בו ביטויי תמיכה בשהידים, רצונו של נהאד ואכד להיהפך לשהיד, בקשה מאלוהים להגיע לגן העדן ושאיפה להיכנס להיסטוריה של העם הפלסטיני.

5.   דף הפייסבוק של נהאד ואכד מהווה דוגמא נוספת לתפקידן של הרשתות החברתיות במתקפת הטרור הנוכחית כפלטפורמה להעלת רחשי ליבם וכמקור השראה למפגעים (בעיקר לצעירים שבהם). השוואת דף הפייסבוק של נהאד ואכד, לפוסטים שהועלו ע"י מחבלים אחרים בשבועות האחרונים של מתקפת הטרור הנוכחית, מעלה כמה נקודות דימיון:

א. ביטוי לרצון להקריב את החיים: דפי הפייסבוק של נהאד ואכד, ושל מחבלים נוספים, מלאי ביטויים אודות הרצון להקריב את חייהם ולהיהפך לשהידים (נהאד ואכד: "שתתבייש האם …אם לא יהיה לה… בן שהיד", 7 בפברואר 2016).

ב. רציפות בהעלאת פוסטים: נהאד ואכד העלהפוסטים, שאותם ניתן (בדיעבד) לקשר לתהליך "הבשלת" רעיון הפיגוע. פוסטים דומים הועלו ע"י מחבלים פלסטינים נוספים, במשך שבועות ולעתים גם חודשים לפני הפיגוע (נהאד ואכד: "צהלהל רובה והער את הישנים, ואמור להם, שבלי דם פלסטין לא תחזור", 24 באוקטובר 2015).

ג. צילומים ואיזכורים של אמצעי לחימה: בפוסטים שהעלה נהאד ואכד, ושהעלו מחבלים נוספים, מופיעים צילומים או אזכורים של רובים ושל אמצעי לחימה נוספים (ב-16 באוגוסט 2015 העלה נהאד ואכד צילום (כנראה שלו) אוחז ברובה ובו נכתב: "הרם ראשך.. זה הנשק שלך".

ד. מחבלים הרוגים כמודל לחיקוי: נהאד ואכד העלה תמונה של המחבל פאדי עלון, שנהרג ב-4 באוקטובר 2015 בעת ביצוע פיגוע דקירה בירושלים. בדפי הפייסבוק של מחבלים אחרים הופיעו ביטויי הזדהות עם שהידים, שנפלו במתקפת הטרור הנוכחית, ואשר שימשו עבורם כמודל לחיקוי וכמקור השראה.

ה. לגיטימציה דתית או סמי-דתית למוות: במקרה של נהאד ואכד הופיע פסוק מהקוראן, שנעשה בו שימוש רב במהלך האינתיפאדה השנייה, המתייחס לשכם של השהידים לאחר מותם ("…אל תחשיבו את אלה, שנהרגים למען אללה כמתים, אדרבא- הם חיים במחיצת ריבונם ומקבלים את שכרם"). במקרים קודמים נעשה ע"י מחבלים שימוש באימרה הנפוצה באינטרנט וברשתות החברתיות, המתייחסת ל"דברים שבאים מן השמיים.. כמו גשם, כמו מזל.. כמו מוות".

נספח ולקטי מידע קודמים

6.   על הבשלת רעיון הפיגוע, כפי שהוא משתקף בדף הפייסבוק של נהאד ואכד, ראו נספח.

7.   על הבשלת הרעיון לבצע פיגוע, כפי שהוא משתקף בדפי הפייסבוק של מבצעי פיגועים בשבועות האחרונים, ראו לקטי מידע קודמים:

א. "פיגוע הירי והדקירה בשער שכם מהווה המשך למספר פיגועים המסמנים "עליית מדרגה" ברמת המורכבות והתעוזה של מתקפת הטרור הנוכחית" (9 בפברואר 2016).

ב. הרשתות החברתיות כמקור השראה וחיקוי למבצעי הפיגועים: המקרה של אמג'ד ג'אסר סכרי, פעיל במשטרה הפלסטינית, שביצע את פיגוע הירי בבית-אל" (3 בפברואר 2016).

ג.  "הרשתות החברתיות כמקור השראה וחיקוי למבצעי הפיגועים: המקרה של עבאדה אבו ראס, המחבל שביצע את הפיגוע הדקירה בגבעת זאב" (31 בינואר 2016).

ד."פיגוע הדקירה בבית חורון מהווה "עלית מדרגה" מבחינת המורכבות היחסית והתכנון המוקדם " (27 בינואר 2016).

[1]הדמות האוחזת ברובה מזכירה את דמותו של חאנדלה פרי עטו של הקריקטוריסט נאג'י עלי, שנרצח בלונדון. חאנדלה הינו ילד פלסטיני פליט, שדמותו הפכה לסמל למאבק הפלסטיני. אולם דמותו המקורית של חאנדלה מחזיקה במאזניים (מאזני צדק) בעוד שהדמות המופיעה בתמונה אוחזת ברובה, סמל למאבק המזויין.