חוליית טרור בטול כרם, שהתכוונה לבצע פיגועים, הופעלה ע”י חזבאללה


חברי התארגנות טרור, שנחשפה בטול כרם, אשר הופעלה ע"י חזבאללה  (תקשורת שירות הביטחון הכללי, 21 בינואר 2016).
חברי התארגנות טרור, שנחשפה בטול כרם, אשר הופעלה ע"י חזבאללה (תקשורת שירות הביטחון הכללי, 21 בינואר 2016).

מאפיינים כלליים[1]

1.    כוחות הביטחון הישראליים חשפו לאחרונה התארגנות טרור בטול כרם המונה חמישה בני אדם. ההתארגנות תכננה לבצע פיגועים נגד ישראל ובכלל זה פיגוע ירי. בראש ההתארגנות עמד מחמד זע'לול, פלסטיני תושב טול כרם, שהופעל על ידי ארגון חזבאללה בלבנון. חברי ההתארגנות, אשר לא השתייכו לאחד מארגוני הטרור הפלסטינים, היו מעורבים במהלך השנה האחרונה ביידוי אבנים והשלכת בקבוקי תבערה לעבר כוחות הביטחון הישראליים. שניים מהם אף ישבו בעבר מספר שנים בכלא הישראלי .

2.    מחקירת חברי ההתארגנות עלה, הם הופעלו ע"י יחידה 133 של חזבאללה, גוף המנסה בשנים האחרונות להקים התארגנויות טרור בקרב הפלסטינים, עד כה ללא הצלחה. מפקד החוליה מחמד זע'לול גויס באמצעות הרשתות החברתיות באינטרנט ע"י ג'ואד נצראללה, בנו של מזכ"ל חזבאללה חסן נצראללה. לאחר גיוסו הופעל מחמד זע'לול על ידי פעיל חזבאללה בלבנון שכינויו פאדי.  מחמד זע'לול  התבקש לפתוח כתובת דואר אלקטרוני דרכה התקיימה התקשורת בין השניים. הוא התבקש ע"י מפעיליו  לגייס פעילים נוספים להתארגנות ולאסוף מידע על יעדים שונים לקראת ביצוע פיגועים.

3.    לצורך הוצאה לפועל של הפיגועים ביקשו חברי ההתארגנות סיוע מחזבאללה במימון ובהשגת אמצעי לחימה. לשם כך העביר חזבאללה לחוליה סכום של 5,000$ באמצעות חברות להעברת כספים (מתוך 25,000$, שאושרו ע"י חזבאללה). לאחר קבלת הכספים, רכשו שניים מחברי ההתארגנות תת-מקלע ומחסנית עם כדורים ותכננו לבצע פיגוע ירי לעבר כוחות צה"ל. נראה, שהתכנון לביצוע הפיגוע הגיע לידי הבשלה שכן, השניים נעצרו וברשותם נמצא כלי הנשק באמצעותו התכוונו לבצע את הפיגוע. נגד חמשת חברי ההתארגנות הוגשו כתבי אישום בבית המשפט (על אופן הפעלת החוליה ראו נספח א').

4.    בהפעלת החוליה נחשף פעם נוספת התפקיד, שממלאות הרשתות החברתיות בגיוס פעילי טרור והפעלתם מרחוק. גם ארגון חזבאללה, בדומה לארגונים טרור נוספים ובתוכם דאעש, אימצו את האינטרנט ואת הרשתות החברתיות ככלי עיקרי לגיוס והפעלה של חוליות טרור. אמצעי זה מאפשר לחזבאללה להתגבר על פער המרחק, שבין המפעילים השוהים בלבנון לבין חוליות הטרור המגויסות בזירה הפלסטינית ולהפעילם בחשאיות ובחתימה נמוכה.

5.    גם בעבר ניסה חזבאללה לגייס ולהפעיל חוליות טרור פלסטיניות ביהודה ושומרון. במהלך האנתיפאדה השנייה הפעיל הארגון עשרות רבות של התארגנויות טרור. הפרשה הנוכחית, ממחישה, כי למרות מעורבות חזבאללה בלחימה בסוריה, ולמרות האילוצים המוטלים על פעילותו מגבול לבנון-ישראל, הוא חותר לגייס חוליות טרור פלסטיניות ולהפעילן נגד ישראל. ההתארגנות, שנחשפה בטול כרם מהווה, ככל הידוע לנו, ניסיון ראשון, במהלך מתקפת הטרור הנוכחית להפעיל התארגנות טרור פלסטינית, שעמד בפני ביצוע. זאת להערכתנו מתוך כוונה לנסות לשדרג את מערכת הטרור כדרך, שעושה זאת חמאס. ניתן להניח, כי חזבאללה ימשיך במאמצים בכיוון זה.


6.    פעילות הטרור של חזבאללה בישראל ובשטחים הינהחלק מהמדיניות האיראנית הכוללת כלפי ישראל. מדיניות זאת, עושה שימוש בארגוני שליחים (proxies), חזבאללה וארגוני הטרור הפלסטינים, כדי לבצע פיגועים נגד בישראל. בתקופת האנתיפאדה השנייה עשו איראן וחזבאללה מאמץ לגייס ולהפעיל התארגנויות טרור פלסטיניות ביהודה ושומרון. אך מאז סיום האנתיפאדה השנייה הועתק עיקר המאמץ האיראני לרצועת עזה (ראו נספח ב'). חשיפת החוליה בטול כרם, וניסיונות קודמים של יחידה 133 להוציא לפועל פיגועים, ממחישים, כי איראן ממשיכה לנסות וללבות טרור פלסטיני נגד ישראל.

7.    פרטים נוספים על החוליה ואופן הפעלתה ראו נספח א'. מאפייני הכוונת הטרור ע"י חזבאללה בקרב הפלסטינים בעבר ראו נספח ב'.

[1]המידע על חשיפת החוליה מתבסס ברובו על מידע מאתר שירות הביטחון הכללי, 21 בינואר 2016, עם השלמות מ-Ynet, 21 בינואר 2016.