התבססות דאעש בלוב: איום אזורי ובינלאומי


כניסת פעילי דאעש לעיר סרת, שבצפון לוב, ב-18 בפברואר 2015. כניסתם לוותה במפגן כוח בו השתתפו עשרות רכבי שטח מדגם טויוטה (nasher.me; twitter.com). מאז, התבסס דאעש בסרת ובמרחב, שמסביבה והפך אותה למעוז הארגון בלוב ולקרש קפיצה למחוזות נוספים.
כניסת פעילי דאעש לעיר סרת, שבצפון לוב, ב-18 בפברואר 2015. כניסתם לוותה במפגן כוח בו השתתפו עשרות רכבי שטח מדגם טויוטה (nasher.me; twitter.com). מאז, התבסס דאעש בסרת ובמרחב, שמסביבה והפך אותה למעוז הארגון בלוב ולקרש קפיצה למחוזות נוספים.

עיקרי המסמך

1.    במהלך שנת 2015 הצליח דאעש לבנות שני מאחזים איתנים מחוץ לבסיס כוחו בעיראק ובסוריה: הראשון בצפון-חצי האי סיני שם הוא מקיים נוכחות ביטחונית ומשם הוא חותר להשתלט על חצי-האי כולו ולכרסם בכוחו ובמשילותו של המשטר המצרי; השני במרחב העיר סרת, שבמרכז לוב, שם ביסס דאעש אזור שליטה טריטוריאלי. מאזור זה הוא חותר להשתלט על לוב כולה ולהפוך אותה לקרש קפיצה לטרור ולחתרנות כלפי מדינות צפון אפריקה, מדינות אפריקה, שמדרום לסהרה ומדינות דרום אירופה. הבסיס הטריטוריאלי, שהצליח דאעש לבנות בלוב הינו היחידי מסוגו מחוץ לגבולות עיראק וסוריה ולהערכתנו טומן סיכונים אזוריים ובינלאומיים גבוהים ביותר.

2.    התבססות דאעש בלוב התאפשרה בעקבות התפרקותה של לוב לשלושת המחוזות ההיסטוריים שלה בעידן, שלאחר הוצאתו להורג של מעמר אלקד'אפי. כמו בעיראק ובסוריה, כך גם בלוב, נוצר ואקום ממשלי וביטחוני, שלתוכו נכנסו ארגונים לאומיים ואסלאמיים, מליציות שבטיות, מקומיות ואזוריות, וארגונים ג'האדיסטים.שלוחת דאעש בלוב ניצלה היטב את הואקום שנוצר, את העדרה של ממשלה מתפקדת ואת חוסר המעורבות הבינלאומית נגדה, לשם התבססותה במרחב העיר סרת והתפשטותה ברחבי לוב.

3.    "עיר הבירה" של דאעש בלוב הינה סרת, שמרכז המדינה, אשר הייתה בעבר מעוזו של מעמר קד'אפי (מעין מקבילה לאלרקה בסוריה ומוצול בעיראק). בסרת ובסביבותיה אוכף דאעש את דפוסי הממשל שלו, על האוכלוסייה המקומית על פי הקודים הסלפים הנוקשים (כדרך שעשה במוצול, באלרקה ובערים נוספות בעיראק ובסוריה). במקביל מקים דאעש תשתית צבאית במרחב סרת, הכוללת מחנות אימונים לפעילים לובים וזרים. זאת, במטרה להכשיר כח צבאי, שיאפשר לדאעש להשתלט על אזורים נוספים בלוב ולבסס שלוחות של דאעש במדינות השכנות. בין האזורים, שאליהם לוטש דאעש עין מצויים שדות נפט ומתקני נפט, אשר לרווחיהם זקוק דאעש כדי  לשדרג את יכולותיו הצבאיות.

4.    דאעש אינו מכיר במדינה הלובית, שממילא התפרקה לשלושת מחוזותיה ההיסטוריים, כיחידה מדינית אחת, כפי שאינו מכיר בלגיטימיות של מדינות הלאום האחרות במזרח התיכון. לפיכך, מבחינה ארגונית, כוללת "המדינה האסלאמית" בלוב שלושה מחוזות: מחוז טריפולי במערב, מחוז ברקה (קירנאייקה) במזרח ומחוז פזאן, שבדרום מערב לוב. פעילי דאעש בלוב מקיימים רמות שונות של נוכחות ופעילות בשלושת המחוזות (ללא רצף גיאוגרפי) וחותרים להשתלט על לוב כולה. הם מנהלים לחימה בזירות השונות הן נגד שתי הממשלות היריבות בלוב והן נגד מליציות מתחרות, ביניהן ארגונים ג'האדיסטים, שיש להם זיקה לאלקאעדה (כמו בסוריה כך גם בלוב מהווה  ארגון המזוהה עם אלקאעדה אתגר משמעותי לדאעש במזרח המדינה). סדר הכוחות של דאעש בלוב מוערך על ידינו בכ-5,000-4,000 פעילים, חלקם לובים וחלקם זרים ממדינות ערביות ואפריקאיות. ארגון דאעש בלוב מסתייע במליציות אסלאמיות, שבקרבן בולט ארגון סלפי בשם אנצאר אלשריעה.

5.    שלוחת דאעש בלוב החלה לפעול ב"מחוז ברקה", שבמזרח המדינה. זאת על בסיס שיתוף פעולה בין ארגונים אסלאמים-ג'האדיסטים מקומיים לבין פעילים סלפים-ג'האדיסטים זרים, אשר חלקם צברו ניסיון קרבי בסוריה ועיראק. "הגרעין הקשה", שהקים את שלוחת דאעש בלוב, הורכב ככל הנראה מפעילים מקומיים, שיצאו להילחם בסוריה ב-2012 והחלו לשוב ללוב באביב 2014. בין השבים היו פעילי מסגרת צבאית בשם "גדוד אלבתאר", שאנשיה נשבעו אמונים לאבו בכר אלבע'דאדי. פעילים אלו הקימו בדרנה, עיר בעלת אופי אסלאמי במזרח לוב עוד מתקופת קד'אפי, את בסיס השליטה הטריטוריאלי הראשון של דאעש בלוב. בבסיס שליטה זה הם הקימו ארגון ג'האדיסטי בשם מג'לס שורא שבאב אלאסלאם. ב-22 ביוני 2014 הכריז ארגון זה על תמיכתו בדאעש ובמנהיגו אלבע'דאדי והמשיך לבסס את שליטתו בעיר דרנה ובאזור כולו.

6.    שנה לאחר מכן (יוני 2015) סולקה שלוחת דאעש מדרנהוממרבית הערים והעיירות שמסביבה. סילוקו התאפשר הודות לשיתוף פעולה, שהתקיים אד-הוק בין שני גורמים יריבים: צבא לוב האנטי-אסלאמיסטי הנאמן לממשלת טברק החילונית שבמזרח, וארגון ג'האדיסטי מקומי המזוהה עם אלקאעדה בשם מועצת השורא של לוחמי הג'האד של דרנה. שיתוף פעולה זה הביא לדחיקתם של פעילי דאעש אל אזור אלפתאא'ח, שטח הררי שמדרום לדרנה השולט על העיר. ממאחזיהם באלפתאאח' ממשיכים פעילי דאעש דרנה להילחם במועצת השורא של לוחמי הג'האד של דרנה, המנסה לעקור אותם מהאזור, עד כה ללא הצלחה.

7.    בעוד בסיס הכוח של דאעש בדרנה (ובמזרח לוב כולה) ספג מכה קשה, הצליח דאעש להשתלט על העיר הגדולה סרת, שבמרכז לוב ועל המרחב שמסביבה, ככל הנראה באמצעות כוח נייד שהועבר אליה מהמזרח (18 בפברואר 2015). דאעש הקים בסרת את המרכז הטריטוריאלי שלו בלוב והכריז על הקמת "מחוז טריפולי", הכפוף ישירות להנהגת הארגון בעיראק ובסוריה. בעיר סרת מצויים נמל ימי, שדה תעופה בינלאומי ובסיסי צבא, פרויקטים כלכליים, מתקני נפט ותשתיות ממשלתיות. סרת הינה גם מקום הולדתו של קד'אפי ובסיס התמיכה השבטי שלו, כך שלתמיכה, שלה זכה דאעש בעיר יש שורשים שבטיים וחברתיים (שבבסיסם עומדת שאיפת תומכי קד'אפי למצוא ארגון תומך ומגן מול המורדים, שהפילו את משטרו[1]).

8.    לאחר שהשתלט על העיר סרת כבש דאעש בהמשך שורה של ערים ועיירות במרחב וייצר לעצמו בסיס שליטה טריטוריאלי, כפי שעשה בעיראק ובסוריה. כיום הוא שולט על כ-260 ק"מ לאורך כביש החוף הלובי ובכך הוא מנתק את טריפולי במזרח מטברוק ובנע'אזי, שבמערב. מבסיסו הטריטוריאלי בסרת חותר דאעש להגיע לבירה טריפולי שבמערב, לבנע'אזי ודרנה במזרח ולשדות הנפט שבדרום. עתה נמצאות "על הכוונת" של דאעש העיר החשובה מצראתה, שבמחצית הדרך בין סרת לטריפולי והעיר אג'דאביה שבקרבת תשתיות הנפט החשובות (נמל הנפט אלסדר ותשתיות הדלק בראס לאנוף).

מוקדי שליטה ונוכחות של דאעש בלוב. בריבוע השחור מסומן אזור השליטה הטריטוריאלי של דאעש במרחב סרת. בעיגולים האדומים מסומנות ערים גדולות, שבהן יש לדאעש נוכחות אך לא שליטה, ובהן מצראתה ואג'דאביא הנמצאות "על הכוונת" (Google Maps).
מוקדי שליטה ונוכחות של דאעש בלוב. בריבוע השחור מסומן אזור השליטה הטריטוריאלי של דאעש במרחב סרת. בעיגולים האדומים מסומנות ערים גדולות, שבהן יש לדאעש נוכחות אך לא שליטה, ובהן מצראתה ואג'דאביא הנמצאות "על הכוונת" (Google Maps).

9.    מעבר לבסיס השליטה הטריטוריאלי שלו במרחב סרת, מקיים דאעש גם נוכחות ופעילות במרחב דרנה-בנע'אזי, במרחב הבירה טריפולי ובערים, המצויות בפאתי מרחב השליטה הטריטוריאלי של סרת (אג'דאביה ממערב ומצראתה ממזרח). בערים הללו נתון דאעש ללחצים קשים מצד מוקדי הכוח המקומיים בשל העדר רצף טריטוריאלי וקשיי התנועה והתקשורת בינם לבין הבסיס הטריטוריאלי בסרת לבין האזורים האחרים מחלישים את דאעש ומהווה "נקודת תורפה" של נוכחותו ופעילותו בלוב. ניתן להניח, כי דאעש, המודע ל"נקודת תורפה" זאת, חותר להרחיב את בסיס השליטה הטריטוריאלי שלו בסרת ולחברו עם אזורים אחרים (כדרך שהשתמש בעיראק כקרש קפיצה להשתלטות על מזרח סוריה ויצר רצף טריטוריאלי ביניהם).

10.           במרחב סרת, ובמקומות נוספים, שבהם הצליח להתבסס, הקים דאעש תשתיות צבאיות בהן הוא עושה שימוש לביצוע פעולות טרור וגרילה נגד אויביו הרבים בלוב ומחוצה לה:

א.       בלוב מכוונות פעולות הטרור והגרילה נגד ממשלות טריפולי וטברק, נגד צבא לוב התומך בממשלת טברק ונגד המליציות הרבות הנלחמות בדאעש. דגש מיוחד שם הארגון על ביצוע פיגועים בבירה טריפולי, שמטרתם להחליש את ממשלת טריפולי האסלאמית ולפגוע בנציגויות זרות ובאזרחים זרים. במהלך 2015 הותקף מלון קורינתיה ("מרכז עצבים" דיפלומטי וממשלי). כמו כן בוצעה שורה של פיגועים נגד נציגויות זרות (שלא הניבו תוצאות משמעותיות). דאעש גם תקף מספר פעמים שדות נפט ממזרח ומדרום מזרח לסרת (עד כה ללא הישגים משמעותיים). כמו כן בוצעו הוצאות להורג מתוקשרות של "כופרים", נוצרים קופטים ממצרים ונוצרים מאריתריאה, במטרה להטיל מורא על אויביו.

ב.       מחוץ ללובכוונו רוב פעולות הטרור נגד תוניסיהבשל חולשתה היחסית וקרבתה למוקדי השליטה של דאעש בלוב. בשנה האחרונה בוצעו בתוניסיה שורה של פיגועי ראווה בהם הייתה מעורבת תשתית דאעש בלוב: פיגוע ירי במוזיאון בארדו בתוניס; פיגוע ירי נגד אתר תיירות בעיר סוסה ותקיפת אוטובוס בבירה תוניס, שהסיע את אנשי משמר הנשיאות. בכל המקרים קיבל דאעש את האחריות לפיגועים ובכל המקרים דווח, כי תשתית דאעש בלוב הייתה מעורבת בפיגועים באמצעות אימון הטרוריסטים, ציודם באמצעי לחימה ושיגורם לתוניסיה. בנוסף לכך מקיים דאעש שיתוף פעולה מבצעי עם שלוחות של הארגון במדינות צפון אפריקה, שמדרום לסהרה. בולטים במיוחד הקשרים שבין שלוחת דאעש בלוב לבין שלוחת דאעש בחצי האי סיני ובינם לבין בוקו חראם, ארגון הג'האדיסטי בניגריה,שנשבע אמונים לאבו בכר אלבע'דאדי.

11.    בדומה לעיראק ולסוריה, לוב היא מדינה שהתפרקה, המצויה במלחמת אזרחים, אשר צפויה להמשך עוד זמן רב. זאת הן בשל המחלוקות העמוקות, שבין מוקדי הכוח השונים והן בשל נגישותם של הצדדים היריביםלנכסים צבאיים וכלכליים בדמות שדות נפט, "תעשיית" הברחת הפליטים ומצבורים גדולים של נשק ותחמושת מתקופת קד'אפי (אמצעי הלחימה הללו, בחלקם איכותיים, מוברחים בחלקם מלוב לשכנותיה הערביות והאפריקאיות). בשלב זה קשה עדיין להעריך את יכולתו של דאעש לממש את שאיפותיו מרחיקות הלכת במדינה הלובית השסועה אולם ברור, כידאעש קנה בה אחיזה איתנה, שלא בקלות יוותר עליה, לנוכח חשיבותה הגדולה של לוב בראייתו.

12.    המשך התבססות דאעש (וארגונים ג'האדיסטים נוספים) בלובטומנת להערכתנו מגוון של סיכונים ואיומים פוטנציאלים, פנים-לוביים, אזוריים ובינלאומיים:

א.      בזירה הפנים-לובית: דאעש אינו מהווה שחקן יחידי בזירה הלובית אלא אחד מבין מוקדי כוח רבים הנאבקים על השלטון. התבססות דאעש (והארגונים הג'האדיסטים האחרים) בלובתורמת להעמקתם ולהתמשכותם של הכאוס והאנרכיה הקיימים בלוב בלאו הכי, ומקשה מאוד על התייצבותו של שלטון מרכזי, מכל סוג שהוא (מסיבות רבות, שאינן קשורות לדאעש בלבד). לפיכך, למרות מאמצי ההסדרה בין ממשלות טריפולי וטברק אנו סבורים, כילוב צפויה להיות בשנים הקרובות מדינה מחולקת דה-פקטו, המדממת בשל מלחמת הכל וכל המתנהלת בה, ויוצרת בכך ואקום ממשלי וביטחוני, אשר יקל על המשך התבססותו של דאעש ויקשה על עקירתו מהשורש.

ב.       דאעש עלול להרחיב ולהעמיק את קשריו עם ארגונים ג'האדיסטים בצפון אפריקה ובמדינות אפריקאיות, שמדרום לסהרה, ולהיהפך ל"יצואן" אזורי של טרור וחתרנות:

1)   מבין מדינות צפון אפריקה כיום תוניסיה היא זאת, שנמצאת "על הכוונת".בעתיד עלול דאעש להגביר סיועו לארגונים ג'האדיסטים במדינות אפריקאיות, שמדרום לסהרה (ובתוכן ניז'ר, צ'אד, מאלי וסודאן). במערב אפריקה מקייםדאעש בלוב קשרים הדוקים עם הארגון הג'האדיסטי בוקו חראם בניגריה, שנשבע אמונים למנהיג המדינה האסלאמית.

2)   הקשרים הקיימים בין תשתית דאעש בלוב לבין אנצאר בית אלמקדס, שלוחת דאעש בחצי האי-סיני עלולים להתהדק. הביטוי לכך בשטח עלול להיות, בין השאר, בהגברת ממדי הברחת אמצעי לחימה מלוב עבור שלוחת דאעש בחצי האי-סיני (יתכן גם שהנשק "זולג" לארגוני טרור ברצועת עזה). ללוב יש גבול פרוץ באורך של 1,115 ק"מ עם מצרים, דרכו מתקיימת הברחת פעילים ואמצעי לחימה למצרים ע"י ארגונים וכנופיות פשיעה למיניהם, ובתוכם גם דאעש.המשטר המצרי רואה בהתבססות דאעש בלוב ובמיוחד במזרחה איום על בטחונה הלאומי של מצרים אולם עד כה הוא לא נקט בצעדים אפקטיביים כדי לבלום התבססותו.

מיקומה הגיאוגרפי של לוב עלול להפוך אותה למוקד איום אזורי. דאעש עלול להפוך את לוב למדינה המייצאת טרור וחתרנות לשכנותיה ולמדינות מרוחקות יותר (Google Maps).
מיקומה הגיאוגרפי של לוב עלול להפוך אותה למוקד איום אזורי. דאעש עלול להפוך את לוב למדינה המייצאת טרור וחתרנות לשכנותיה ולמדינות מרוחקות יותר (Google Maps).

ג.       האיומים על איטליה ושאר מדינות אירופה:

1) בשל קרבתה של לוב לאיטליה מהווה דאעש איום פוטנציאלי על איטליה ועל אירופה כולה (המרחק בין סרת לסיציליה הינו 696 ק"מ, כ-432 מייל). הקרבה הגיאוגרפית ביניהן עלולה לעודד את דאעש לשגר מחבלים לאיטליה ולמדינות נוספות באירופה, לאחר שיתבסס במרחב סרת ובמקומות נוספים. איומי טרור של פעילי דאעש בלוב כלפי איטליה, שהושמעו ברשתות החברתיות המזוהות עם דאעש, עלולים בסופו של דבר למצוא תרגום לשפת המעשה. לאחר מתקפת הטרור בפאריס הפיץ דאעש סרטון, שכותרתו "פאריס לפני רומא", המרמז, כי בסדר העדיפויות, נמצאת צרפת לפני איטליה, אך גם תורה של רומא יגיע. יתכן גם, כי עיסוקה של שלוחת דאעש בלוב באיטליה מושפע לא רק מהקרבה הגיאוגרפית, וממרכזיותה של רומא בעולם הנוצרי, אלא גם ממורשת הכיבוש האיטלקי של לוב.

למעלה: חשבון טוויטר המזוהה עם דאעש פרסם מפה של הים התיכון מצפון לוב לאירופה, שעליה נכתב: "התגייסו לכיבוש רומא". למטה: על החלק במפה, שבו מופיעה צפון לוב, נכתב "השער לרומא" (חשבון הטוויטר دقةياشيخ الله ايطربك ‏@dagadarna, 22 באוגוסט 2015). רומא מסמלת עבור דאעש לא רק את בירת איטליה אלא את העולם הנוצרי כולו.
למעלה: חשבון טוויטר המזוהה עם דאעש פרסם מפה של הים התיכון מצפון לוב לאירופה, שעליה נכתב: "התגייסו לכיבוש רומא". למטה: על החלק במפה, שבו מופיעה צפון לוב, נכתב "השער לרומא" (חשבון הטוויטר دقةياشيخ الله ايطربك ‏@dagadarna, 22 באוגוסט 2015). רומא מסמלת עבור דאעש לא רק את בירת איטליה אלא את העולם הנוצרי כולו.

2) לוב משמשת כנקודת יציאה למהגרים ופליטים, הנוהרים לאיטליה בנתיב הימי. פליטים אלו כוללים לובים, מהגרים ממדינות אפריקניות ופליטים ממדינות ערביות[2]. התבססות דאעש בלוב, המלווה במעשי אכזריות כלפי קבוצות אוכלוסייה שונות, עלולה להגביר את זרם המהגרים והפליטים היוצאים מלוב. דאעש עלול לעודד את יציאת הפליטים, להחדיר באמצעותם מחבלים לאיטליה ולהשתמש בשליטתו על נמלים בלוב לשם הפקת רווחים כספיים.

ד.       הפקת רווחים כספיים מתשתיות הנפט והגז שבלוב: דאעש עלול להשתלט על תשתיות נפט וגז בלוב או לנסות ולפגוע בהם ולאיים עליהם מבסיס שליטתו הטריטוריאלי בסרת. זאת כדי להשתתף ברווחי יצוא הנפט מלוב למדינות המערב (שעודנו נמשך, אף כי בהיקף נמוך בהרבה מאשר לפני המהפכה) או לפחות למנוע את רווחי הנפט מאויביו. במהלך שנת 2015 תקף דאעש מספר פעמים מתקני נפט ותשתיות נפט. לאחרונה תקף דאעש את נמל הנפט החשוב אלסדר לאחר שכבש את העיר בן ג'ואד הסמוכה לנמל. צפוי, שדאעש יגביר מאמציו אלו. השתלטות דאעש על תשתיות נפט ויצירת מקורות הכנסה מרווחי הנפט עלולה לשדרג את יכולותיו הצבאיות-טרוריסטיות-ממשליות, כפי שאירע בעיראק ובסוריה.

13.    מול מכלול האיומים הללו יש לדאעש בלוב גם "נקודות תורפה" לא מעטות, אותן ניתן יהיה לנצל בכל מערכה עתידית נגדו: סדר הכוחות שלו בלוב מצומצם (כמה אלפי פעילים). כוחות אלה נאלצים להתמודד עם צבאות, מליציות וארגונים עוינים – כולל ארגוני המזוהים עם אלקאעדה – שכוחם עולה על זה של דאעש בהרבה; ארגונים ושבטים, התומכים בדאעש על בסיס קואליציות אד-הוק ואינטרסים משתנים, עלולים לנטוש אותו ולפנות לבעלי ברית אחרים; בין מרחב השליטה של דאעש בסרת לבין מוקדים נוספים של נוכחותו ופעילותו בלוב לא קיים רצף טריטוריאלי והדבר מקשה על העברת כוחות מגזרה לגזרה; בשונה מעיראק/מסוריה לא הצליח עדיין דאעש להשתלט על שדות נפט ולהפוך אותם למקור הכנסה משמעותי לארגון; כל המדינות הגובלות ללוב עוינות לדאעש וסביר כי הן תשתפנה פעולה עם כל קואליציה, שתשים לה למטרה לעקור מהשורש את מאחזיו של דאעש בלוב.

14.    מכל מקום קואליציה בינלאומית או בינערבית שכזאת עדיין אינה קיימת. עם זאת במדינות כמו ארה"ב וצרפת ובקרב שכנותיה של לוב ובהן מצרים ותוניס גוברת המודעות לסיכונים הטמונים בהתבססות דאעש בלוב. האסטרטגיה של ארה"ב נגד דאעש, כפי שהיא מיושמת מאז ספטמבר 2014, מתיימרת לתת מענה כולל לאתגר שמציב דאעש, אך בפועל היא אינה כזאת. זאת משום שהיא מתמקדת בעיראק ובסוריה. היא אינה נותנתמענה לתופעה של התפשטות דאעש למדינות אחרות ובמרכזן לוב ומצרים ולאיומים המקומיים והאזוריים, שמציבה התפשטות זאת. כדי להתמודד עם מכלול הסיכונים, הטמונים בהתבססות דאעש בלוב, חייבות ארה"ב ובעלות בריתה באירופה ובעולם הערבי לשנות את תפיסת המערכה נגד דאעש ולהפוך אותה לכוללת ע"י הרחבתה ללוב ולמדינות נוספות, שבהן דאעש מנסה להתבסס.

 

הערות מתודולוגיות

15.    מטרת עבודה זאתהיא לבחון את התבססות שלוחת דאעש בלוב בתקופה שלאחר נפילת קד'אפי ולנתח את הסיכונים הפוטנציאלים הנשקפים מכך. העבודה בוחנת את התבססות דאעש בלוב על הרקע הרחב של התפרקות לוב לצבאות ולמליציות, שיצר ואקום, אשר איפשר את התבססות דאעש במדינה זאת.

16.    התבססותו  של דאעש בלוב הינה אירוע היסטורי בהתהוות המושפע מהטלטלה העוברת על האזור כולו. לוב עדיין נתונה לתוהו ובוהו שלטוני וצבאי, וקווי המתאר הסופיים בין הצדדים היריבים והמצב בשטח עודם נזילים. אפיון זה יצר קושי מובנה בכתיבת עבודת מחקר זאת.לפיכך יש לראות בה סיכום ביניים, עדכני לינואר 2016, במסגרתו הצבענו על תמונת המצב הנוכחית ועל האיומים הנגזרים ממנה.

17.    במהלך כתיבת המחקר נוכחנו לדעת, כי קיים מחסור במידע אמין על הנעשה בלוב, ובמיוחד אודות שלוחת דאעש בלוב. המידע, שבו השתמשנו בעבודה זאת, הינו חלקי ולא אחת נתקלנו בפערי מידע רבים. הואיל ומדובר בתקופה קרובה, שעודנה חסרת פרספקטיבה היסטורית, קיים קושי להסתמך על ספרות אקדמית ונאלצנו להשתמש בעיקר במידע ראשוני.

18.    לצורך כתיבת העבודה נעשה שימוש במגוון מקורות ובתוכם רשתות חברתיות ואתרי אינטרנט, המזוהים עם דאעש. כמו כן נעשה שימוש בידיעות מהעיתונות הלובית, הערבית והעולמית (הגם שנפח המידע המתפרסם על פעילות דאעש בלוב נופל בהרבה מזה המתפרסם על עיראק וסוריה, הניצבת במוקד ההתעניינות הבינלאומית). בעבודה נעשה שימוש בפרסום השבועי של מרכז המידע למודיעין ולטרור "מבט לג'האד העולמי" העוקב, בין השאר, אחר ההתפתחויות בלוב. כמו כן נעשה שימוש במאמרים ובמחקרים על דאעש ועל המצב בלוב בכלל שנכתבו ע"י עיתונאים או ע"י חוקרים במכוני מחקר, רובם בארה"ב ומיעוטם באירופה ובישראל..

19.    בבחינת הנעשה בלוב, והתבססות דאעש בכלל זה, יש להיזהר מהמידע התעמולתי הרב המופץ ע"י דאעש או ע"י אויביו הרבים שנועד לקדם את האינטרסים שלהם. חלק מהמידע המתפרסם על דאעש ועל שלוחת דאעש בלוב נועד להעצים את דאעש או לגמד אותו ולהכפיש אותו, הכול על פי האינטרס של מפרסם המידע. לפיכך, העבודה נכתבה בזהירות המתבקשת, נוכח פערי המידע וההטיות הבולטות של המידע הקיים.

מבנה העבודה

עיקרי המסמך

פרק א':מקומה של לוב בראייתו של דאעש:

1)   דאעש – מאפיינים כלליים.

2)   מטרות דאעש בלוב.

3)   לוב כקרש קפיצה למדינות נוספות בצפון אפריקה.

4)   שימוש בחוף הלובי להברחת פליטים לאירופה

5)   פעילות טרוריסטית נגד איטליה ומדינות אחרות באירופה.

6)   לוב כחלופה אפשרית לעיראק ולסוריה.

פרק ב': אבני דרך בהתבססות דאעש בלוב:

1)   כללי.

2)   שלב א': יציאת הפעילים הג'האדיסטים הלובים לסוריה וחזרתם אליה (2014-2012).

3)   שלב ב': התבססותו והיחלשותו של המאחז הטריטוריאלי של דאעש בדרנה (אפריל 2014- יוני 2015).

4)   שלב ג': הקמת בסיס טריטוריאלי חדש של דאעש בעיר סרת וסביבותיה (החל מפברואר 2015).

פרק ג': התבססותו של דאעש בעיר סרת ובפאתיה:

1)   כוחו של דאעש בסרת ובעלי בריתו המקומיים.

2)   דפוסי השליטה של דאעש בסרת.

3)   השתלטות דאעש על פרויקטים כלכליים בפאתי סרת.

פרק ד': התפשטות דאעש למקומות נוספים בלוב:

1)   כללי.

2)   התפשטות דאעש במרחב העיר סרת.

3)   ערים במערב לוב, שבהן יש לדאעש נוכחות אך לא שליטה אפקטיבית.

4)   נוכחות דאעש בטריפולי וממערב לה.

5)   חתירת דאעש לשליטה בתשתיות הנפט שבלוב.

פרק ה': סדר הכוחות של דאעש בלוב והנהגת הארגון:

1)   מספר פעילי הארגון ומוצאם.

2)   מידע על הפעילים המרכזיים של דאעש בלוב.

פרק ו': פעולות הטרור והגרילה של דאעש בלוב:

1)   מטרת התקפות הטרור והגרילה.

2)   דפוסי הפעולה של דאעש בלוב.

3)   מחנות האימונים.

4)   מתקפות הטרור וגרילה של דאעש במערב לוב ובמזרחה.

פרק ז': לוב כ"יצואנית" של טרור לשכנותיה:

1)   "ייצוא טרור" לתוניסיה.

2)   הפצת אמצעי לחימה לקבוצות ג'האדיסטיות מחוץ ללוב.

3)   שיתוף פעולה בין שלוחת דאעש בלוב לשלוחת דאעש בחצי האי-סיני.

4)   שיתוף פעולה בין שלוחת דאעש בלוב לארגון בוקו חראם בניגריה.

פרק ח': הפעילות התודעתית של דאעש בלוב:

1)   מאפיינים כלליים.

2)   הפקת סרטונים.

3)   הפקת תמונות סטילס.

4)   הפקת עלונים.

5)   אתרי אינטרנט.

6)   בלוגים ופורומים.

7)   תחנות רדיו וערוץ טלוויזיה.

נספח: הרקע הפנים-לובי להתבססות דאעש בלוב:

1)   הרקע הפוליטי, הגיאוגרפי והחברתי המקשה על ייצוב משטר לובי חדש בעידן שלאחר קד'אפי.

2)   התפרקות לוב לאחר נפילת משטר קד'אפי.

3)   היווצרות שתי ממשלות יריבות בטברק ובטריפולי.

4)   מיפוי הצבאות והמליציות העיקריות הפועלים בלוב.

5)   ניסיונות להקמת ממשלת אחדות.

[1]החבירה בלוב בין תומכי קד'אפי לשעבר לבין דאעש דומה לחבירה, שבין שרידי משטרו של צדאם חסין (קציני צבא עיראקיים ואנשי מפלגת הבעת') לבין דאעש בעיראק. משמעות התופעה היא, שדאעש מייצג לא רק רעיון אידיאולוגי (ודרך מעשית ליישומו) אלא גם מאמץ של אנשי "הסדר הישן", שנושלו ממעמדם, לחזור בחסות דאעש לקדמת הבמה הפוליטית.
[2]מתוך למעלה ממיליון פליטים ומהגרים, שנכנסו ב-2015 למדינות אירופה בנתיבי הים והיבשה, כ-150,000 הגיעו לאיטליה דרך הים התיכון ממדינות צפון אפריקה. נראה, כי מרביתם הגיעו מלוב.