דיוקנו של קאסם סלימאני, מפקד כוח קדס של משמרות המהפכה האיראנים, מחולל החתרנות והטרור האיראניים במזרח התיכון וברחבי העולם


קאסם סלימאני (נסים אונליין, 20 באוקטובר 2014).
קאסם סלימאני (נסים אונליין, 20 באוקטובר 2014).

עיקרי המסמך

1.    אלוף קאסם סלימאני (חאג' קאסם) משמש מאז סוף 1997 או ראשית מרץ 1998 כמפקד כוח קדס של משמרות המהפכה האיראנים. כוח קדס ("כח ירושלים") הינו אחת מחמש הזרועות של משמרות המהפכה האיראנים, הגוף הצבאי-ביטחוני החזק ביותר באיראן ומשענתו העיקרית של המשטר. המדובר ביחידת עילית המונה, ככל הידוע, כמה אלפי פעילים. כוח קדס הוקם ב-1990 כדי ליצור מסגרת ארגונית מסודרת לפעילות הענפה המתבצעת במסגרת יישום תפיסת "ייצוא המהפכה" מחוץ לגבולות איראן. ברבות השנים הפך כח קדס לחוד החנית של איראן במאמציה לבצר את מעמדה האזורי ולקדם את יעדיה האסטרטגים באמצעות טרור וחתרנות מדינית.

2.    כוח קדס אינו יחידה צבאית אורגנית אלא מסגרת-על ארגונית, הכוללת אגפי מטה, מפקדות ייעודיות מיוחדות העוסקות בתחומי התמחות חשאיים ייחודיים, ומנהלות אזוריות המופקדות על אזורי אחריות גיאוגרפיים מוגדרים. הכוח זוכה ליוקרה רבה בקרב צמרת ההנהגה האיראנית ונהנה ממשאבים רבים ומקשב של המנהיג העליון עלי ח'מאנהאי. כוח קדס משפיע על תהליך קבלת ההחלטות הביטחוני-אסטרטגי בטהראן, בעיקר בסוגיות חוץ רגישות הנוגעות לפעילותה האזורית של איראן. כוח קדס מנהל לחימה נגד אויביה השונים של איראן במזרח התיכון וברחבי העולם באמצעות ארגונים שליחים (proxies) המקבלים ממנו סיוע צבאי, מימון ואכוונה.

3.    קאסם סלימאני הינו מפקדו השני של כוח קדס. הוא החליף בתפקידו את אחמד וחידי, ששימש כשר ההגנה האיראני תחת הנשיא מחמוד אחמדינז'אד בין השנים 2013-2009.  במשך שנים רבות הקפיד סלימאני לשמור על פרופיל תקשורתי נמוך וכמעט, שלא היה מוכר בזירה הציבורית באיראן (הגם ששמו שב והוזכר בהקשר למעורבות בפעולות חתרנות וטרור, שביצעה איראן מחוץ לגבולותיה). הכללתו ברשימת הטרור העולמית של ארצות-הברית בעקבות פרשת סיכול ניסיון ההתנקשות בחיי שגריר סעודיה בוושינגטון בשנת 2011 [1], ותפקידו המרכזי בהעמקת ההשפעה האיראנית במזרח התיכון הערבי בצל הטלטלה האזורית, הגבירו באופן משמעותי את חשיפתו התקשורתית באיראן ומחוצה לה. כפועל יוצא מכך שמו של סלימאני אף הועלה כמועמד אפשרי להשתלב בעתיד בצמרת הפוליטית האיראנית.

4.    התמורות הפוליטיות מרחיקות הלכת, שהתחוללו בשנים האחרונות בעולם הערבי, יצרו לאיראן הזדמנויות חדשות להרחיב את השפעתה במזרח התיכון. עם פרוץ הטלטלה האזורית הציגו מנהיגי איראן את התמורות בעולם הערבי כביטוי להתעוררות אסלאמית השואבת את השראתה מהמהפכה האסלאמית וכראשיתו של מפנה, שעתיד לשנות את פני האזור. כוח קדס של משמרות המהפכה בפיקודו של קאסם סלימאני הפך מאז מכשיר מרכזי במאמציה של איראן לנצל את ההזדמנויות החדשות לקידום מעמדה ההגמוני בעולם הערבי תוך שהיא מנצלת לצרכיה התפרקותן של כמה מדינות לאום וחולשתן של המדינות הערביות הסוניות המתנגדות לשאיפותיה האזורית.

5.    לצד ההזדמנויות החדשות הציבו האירועים הדרמטיים במזרח התיכון גם סיכונים ואתגרים לא מבוטלים עבור איראן. שכן עד מהרה התחוור לצמרת האיראנית, כי המציאות הפוליטית בעולם הערבי מורכבת יותר מכפי שהיא שיערה וכי יכולתה של הרפובליקה האסלאמית לכוון לצרכיה את הטלטלה האזורית ולשמש מודל חיקוי עבור העולם הערבי מוטלת בספק רב. ההתקוממות השיעית בבחרין בשנת 2011 הגבירה את החששות בקרב מדינות ערב מפני השפעתה הגוברת של איראן והעמיקה את החשדנות, הגדולה ממילא, בינה לבין מדינות ערב הסוניות. מלחמת האזרחים בסוריה, בעלת בריתה האסטרטגית החשובה ביותר של איראן בעולם הערבי, הציבה אתגר משמעותי נוסף בפני איראן ואיימה לערער את לכידות "מחנה ההתנגדות" בהנהגתה. הישגיו של הארגון הסלפי-ג'האדי דאעש הציבו בפני איראן אתגר אסטרטגי משמעותי, שחייב אותה לשגר לעיראק ולסוריה נשק ויועצים, ובראשם סלימאני. המערכה הבינלאומית בהנהגת ארה"ב נגד דאעש העצימה את האתגר העומד בפני האיראנים והגבירה את מורכבות המצב בעיראק ובסוריה.

6.    בהתמודדות עם הטלטלה האזורית מעמידה איראן משאבים רבים לרשותו של כוח קדס, במאמץ לנצל את ההזדמנויות החדשות שנפתחו בפניה ובמקביל לבלום את הסיכונים בפניהם היא ניצבת. בצל האירועים במזרח התיכון הפך קאסם סלימאני מפקד כוח קדס ל"מושך בחוטים" ולמעורב מאחורי הקלעים (ובשנה האחרונה גם בקדמתם) במוקדי החתרנות והפעילות המדינית והצבאית של איראן. ככזה הפך סלימאני לאחד האישים החשובים ביותר המשפיעים על מדיניות החוץ האיראנית ומעמדו זה אף צפוי להתחזק בעידן החדש, שלאחר הסכם הגרעין עם איראן. מעמדו המרכזי בעיצוב מדיניותה האזורית של איראן, העולה אף על זה של שר החוץ האיראני, ניכר היטב בקשריו ההדוקים עם הצמרת הפוליטית של איראן התופסת אותו כבר סמכא להבנת ההתפתחויות הדרמטיות במזרח התיכון. כך למשל, בשנתיים האחרונות זומן קאסם סלימאני בשתי הזדמנויות שונות (בספטמבר 2014 ובספטמבר 2015) לסקור את ההתפתחויות האזוריות בפני "מועצת המומחים" האיראנית (גוף רב עוצמה, שבאחריותו פיקוח על פעילות המנהיג העליון, מינוי יורש למנהיג ובאפשרותו אף להדיחו אם מצאה כי אינו כשיר עוד להמשיך ולמלא את תפקידו). 

קאסם סלימאני לוחץ ידי אזרחים בעיר אצפהאן (www.598.ir, 18 בינואר 2015).
קאסם סלימאני לוחץ ידי אזרחים בעיר אצפהאן (18 בינואר 2015,  www.598.ir).

7.    תפיסתו של קאסם סלימאני להתפתחויות בזירה האזורית משקפת את תפיסות היסוד של המשטר האיראני הרואה במערב, ובראשו ארצות-הברית, את מקור כל הרע בעולם ובאזור, מעצמת-על המהווה איום מרכזי על ביטחונה הלאומי של איראן ועל האינטרסים החיוניים שלה. העוינות כלפי ארצות-הברית וכלפי ישראל ("המשטר הציוני"), הנתפסת כ-proxyשל ארה"ב, נותרה נדבך חשוב בתפיסת העולם של המשטר האיראני גם לאחר הסכם הגרעין. בראיית קאסם סלימאני, שעמדותיו משקפות נאמנה את תפיסתו של המנהיג העליון, עלי ח'אמנהאי, מהווה איראן "חוד החנית" במאבק נגד ארצות-הברית ושליחיה באזור. לפיכך הבטחת עוצמתה של איראן, עוצמתו של כוח קדס ועוצמת בעלות בריתה ב"חזית ההתנגדות", הכרחית כדי לבלום את מאמצי ארצות-הברית ולהפוך את איראן למעצמה האזורית המובילה.

8.    קאסם סלימאני סבור, כי איראן נוחלת הישגים בהתמודדותה עם ארצות-הברית ובעלות בריתה במזרח-התיכון.בנאום, שנשא לאחרונה בכינוס של מפקדי משמרות המהפכה בטהראן, טען קאסם סלימאני, כי למזרח התיכון ולמערב אסיה הייתה השפעה רבה על "התמוטטות" מעמדה של ארצות-הברית כמעצמה וכי בעשרים השנים האחרונות פגעה איראן קשות בכל המרכיבים שהפכו את ארצות-הברית למעצמה. סלימאני מנה ארבע דרכים בהן פועלת ארצות-הברית בניסיונה לשקם את מעמדה במזרח התיכון: ניצול האו"ם ומנגנונים אחרים כגון קידום זכויות האדם; חיזוק "המשטר הציוני"; החלשת איראן ושימור המאבקים בעולם המוסלמי במטרה לחזק את תלותן של מדינות האזור בארצות-הברית. מדיניות ארצות-הברית כלפי דאעש והארגונים האסלאמיים הרדיקלים נועדה, לשיטתו לנצל אותם לצרכים של ארה"ב אך לא להרוס אותם. ארה"ב מבקשת לשמר ארגונים אלה על כנם כדי, שמדינות האזור יזדקקו לה אף יותר (מהר, 16 בספטמבר 2015).

9.    בהובלת קאסם סלימאני עלה בידי איראן לחזק את מעמדה והשפעתה האזורית בעידן הטלטלה האזורית.מעורבותה בעיראק בלמה את התקדמות דאעש, תמיכתה במשטר הסורי מונעת את קריסתו ותמיכתה במורדים החות'ים בתימן הציבו אותם בעמדת יתרון מול הממשל התימני. מנגד, ניתן לזקוף לחובתו של קאסם סלימאני, ולחובתה של המדיניות האזורית של איראן בכלל, לא רק הצלחות אלא גם כישלונות: חרף התמיכה האיראנית, שהתבטאה בין השאר בסיוע חזבאללה לצבא סוריה, נקלע המשטר הסורי למצוקה קשה, שחייבה לאחרונה מעורבות רוסית צבאית ישירה. הלחימה בין הממשל העיראקי בתמיכת המיליציות השיעיות הפועלות בחסות איראן לבין דאעש נקלעה למבוי סתום ובעלי בריתם החות'ים של איראן בתימן ספגו בחודשים האחרונים מפלות קשות, שהמחישו את מגבלות כוחה של איראן בזירה זאת ואת הבעייתיות שבאסטרטגיה הנשענת על הפעלת ה-proxiesהאיראנים ברחבי המזרח-התיכון.

10.    לנוכח מצוקתו של המשטר הסורי בשנה האחרונה, שהתבטאה באיום שהציבו ארגוני המורדים בהנהגת ג'בהת אלנצרה על לאד'קיה ועל שאר מעוזי המשטר בחוף הסורי, תגברה איראן במחצית ספטמבר 2015 את כוחותיה בסוריה מספר הפעילים האיראנים בסוריה שעד לאחרונה נאמד בכמה מאות עלה לכמה אלפים. כוח התגבור, שהורכב מאנשי משמרות המהפכה ומליציות המופעלות על ידם, נועד לסייע לצבא סוריה במתקפה אותה החל בצפון סוריה ב-7 באוקטובר 2015. העיתון הלבנוני אלאח'באר, בעל הנגישות לחזבאללה, דיווח, כי קאסם סלימאני הגיע ב-11 באוקטובר לצפון מערב סוריה וכי הוא מפקד על המהלכים ההתקפיים של צבא סוריה בסיוע משמרות המהפכה (אלאח'באר, 13 באוקטובר 2015).

11.    במעורבותם של משמרות המהפכה בלחימה בסוריה ניצב עתה קאסם סלימאני בקדמת הבמה. ברשתות החברתיות התפרסמו סרטון ותמונות עדכניות של סלימאני, שבהם הוא תועד (ככל הנראה באזור לאד'קיה) בעת מתן תדרוך ללוחמי חזבאללה. הגעתו לסוריה במקביל לתגבור הכוחות האיראנים מעידה להערכתנו על הסטת עיקר הקשב והמאמצים של כוח קדס, ושל סלימאני באופן אישי, מעיראק לסוריה. המצוקה האסטרטגית של המשטר הסורי חייבה את כוח קדס בפיקוח של סלימאני לרכז את עיקר מאמציו בסיוע לצבא סוריה בהדיפת המורדים מצפון מערב סוריה (אזורי חמץ, חמאה, אדלב וחלב) בגיבוי התקיפות האוויריות הרוסיות. מתקפה זאת של צבא סוריה נתקלה עד כה בקשיים ואנשי משמרות המהפכה הניצבים בחזיתה ספגו אבידות קשות (למעלה משלושים הרוגים, כולל שלושה קצינים בכירים בדרגות אל"מ ותא"ל).

קאסם סלימאני מתדרך לוחמים (כנראה של חזבאללה), ככל הנראה באזור לאד'קיה שבסוריה, לאחר פתיחת המהלך הקרקעי של הצבא הסורי בצפון סוריה (פייסבוק, 13 באוקטובר 2015).
קאסם סלימאני מתדרך לוחמים (כנראה של חזבאללה), ככל הנראה באזור לאד'קיה שבסוריה, לאחר פתיחת המהלך הקרקעי של הצבא הסורי בצפון סוריה (פייסבוק, 13 באוקטובר 2015).

12.   בזירה הפוליטית הפנים-איראנית צובר קאסם סלימאני בשנים האחרונות כח פוליטי רב. שירותו הממושך של קאסם סלימאני במשמרות המהפכה, הגיבוי לו הוא זוכה מהמנהיג העליון עלי ח'אמנהאי, קשריו הטובים בצמרת הפוליטית של איראן, מחויבותו למשטר האסלאמי ולערכי המהפכה והדימוי הציבורי שלו כמעין גיבור לאומי – כל אלו מחזקים את מעמדו ועשויים לסייע לו אם יחליט בעתיד לפנות לקריירה פוליטית. עם זאת, קשריו, ניסיונו וכישוריו אינם מהווים בהכרת ערובה להצלחתו בפוליטיקה האיראנית, כפי שהוכח במקרים דומים בהם ניסו בכירים אחרים במשמרות המהפכה, להשתלב בפוליטיקה (דוגמת מפקד משמרות המהפכה לשעבר, מחסן רזאא'י, וראש עיריית טהראן מחמד באקר קאליבאף).

המקורות למסמך ומבנה המסמך

13.    מסמך זה מתמקד בדמותו של קאסם סלימאני ומעדכן את פעילותו בשנתיים האחרונות על רקע המדיניות האיראנית בכללותה והתנהלותו של כוח קדס. זאת בהמשך לשתי עבודות מחקר, שנכתבו בשנים קודמות ע"י מרכז המידע למודיעין ולטרור: האחת, "כוח קדס של משמרות המהפכה האיראניים כמכשיר עיקרי ליישום מבצעי של תפיסת ייצוא המהפכה מחוץ לגבולות איראן", שהתפרסמה ב-30 במרץ 2007; והשנייה, "כוח קדס, יחידת עילית של משמרות המהפכה באיראן, משמש כחוד החנית של מתקפת הטרור האיראנית המתבצעת נגד ישראל ברחבי העולם בשיתוף פעולה עם חזבאללה", שהתפרסמה ב-7 באוגוסט 2012. במסמכים הללו ובפרסומים נוספים של מרכז המידע נבחנה פעילות החתרנות והטרור של כוח קדס בהנהגת סלימאני במזרח התיכון וברחבי העולם.

14.    המסמך מתבסס על מגוון רב של מקורות גלויים, שהתפרסמו בשנים האחרונות באמצעי התקשורת האיראנים, הערבים והמערבים וברשתות החברתיות. בדיווחים הללו הופיע מידע רב על פעילותו של קאסם סלימאני ועל התנהלותו של כח קדס, שעל פיו ניתן לשרטט את דיוקנו של סלימאני. עם זאת קיימים פערי מידע רבים, עליהם הצבענו במסמך.

15.    העבודה כוללת את הפרקים הבאים:

א.       פרק א': קאסם סלימאני, פרטים ביוגראפיים.

ב.       פרק ב': מעורבותו של קאסם סלימאני במלחמת האזרחים בסוריה.

ג.       פרק ג': מעורבותו של קאסם סלימאני בעיראק.

ד.       פרק ד': מעורבותו של קאסם סלימאני בזירה הפלסטינית ובישראל.

ה.      פרק ה': מעורבותו של קאסם סלימאני בלבנון.

 ו.        פרק ו': מעורבותו של קאסם סלימאני בתימן ובמדינות נוספות במזרח התיכון.

ז.       פרק ז': קאסם סלימאני והמערכת הפוליטית הפנימית באיראן.

ח.      פרק ח': קאסם סלימאני בעיני הציבור האיראני.

ט.      פרק ט': הסרת הסנקציות הבינלאומיות מעל קאסם סלימאני בעקבות הסכם הגרעין?

[1]ראו פרסום מרכז המידע מה-3 בנובמבר 2011: "ארה"ב סיכלה תוכנית איראנית להתנקש בחייו של שגריר סעודיה בוושינגטון באמצעות כוח אלקדס...".