דאעש פתח בקמפיין תקשורתי התוקף בריחת תושבים מוסלמים למדינות המערב, במיוחד משטחי מדינת הח’ליפות האסלאמית שבשליטתו


כותרת מאמר שהופיע בגיליון ספטמבר של דאבק, מגזין חודשי של דאעש בשפה האנגלית, התוקף את התופעה של הגירת תושבים מוסלמים למדינות המערב
כותרת מאמר שהופיע בגיליון ספטמבר של דאבק, מגזין חודשי של דאעש בשפה האנגלית, התוקף את התופעה של הגירת תושבים מוסלמים למדינות המערב

כללי

1.    על רקע גל הפליטים השוטף את מדינות אירופה פתח לאחרונה דאעש בקמפיין תקשורתי המותח ביקורת חריפה על התופעה של בריחת תושבים מוסלמים מסוריה, מלוב ובמשתמע גם מעיראק למדינות המערב (אירופה וארה"ב). לקמפיין גויסו פעילים ואנשי דת של דאעש באמצעות כלי התקשורת של דאעש באנגלית ובערבית.

2.    סכנה מיוחדת רואה דאעש בעזיבת תושבים מאדמות הח'ליפות האסלאמית, שבשליטתו אל אירופה וארה"ב הנוצריות (למרות שלדבריו מרבית התושבים העוזבים הינם משטחים הנשלטים ע"י "כופרים" – הכורדים, השיעים והמשטרים בסוריה ובעיראק המדינות הללו). הקמפיין התקשורתי של דאעש מבוסס בעיקרו על נימוק הלכתי אסלאמי לפיו הגירה (הג'רה) של תושבים ממדינות האסלאם (דאר אלאסלאם), אל מדינות הנשלטות ע"י ה"כופרים" (דאר אלכפר), הינו בבחינת חטא, שכן על פי הקמפיין, המדינה האסלאמית מהווה בית עבור כל המוסלמים בעוד שהמהגרים לאירופה מאבדים את זהותם הדתית ונחשפים ל"פריצות" ולאלימות משטרתית של מדינות אירופה (באחד הסרטים, שהופקו ע"י דאעש ובמאמר, שהפיץ שולבו קטעי אלימות משטרתית נגד פליטים במעברי גבול במזרח אירופה).

3.    עידוד הגירת מוסלמים מרחבי העולם אל הח'ליפות האסלאמית,עליה הכריז אבו בכר אלבע'דאדי, מנהיג דאעש, תופס מקום חשוב באידיאולוגיה ובאסטרטגיה של דאעש. ב-1 ביולי 2014, יומיים לאחר ההכרזה על הקמת הח'ליפות, הפיץ אבו בכר אלבע'דאדי קלטת שמע שבה קרא למוסלמים להצטרף לח'ליפות ולבצע הגירה ("הג'רה"), בהדגישו, כי זוהי חובה הלכתית[1].על בסיס זה הוא קרא לאנשי דת, אנשי צבא ומנהל, אנשי אקדמיה רופאים ומהנדסים מוסלמים מכל רחבי העולם להצטרף למדינה האסלאמית. הגירת המוסלמים מהמדינה האסלאמית למדינות המערב עומדת איפא בניגוד מוחלט לחובה זאת.

4.    אולם להתנגדותו הנחרצת של דאעש לתופעת הבריחה יש גם היבטים מעשיים מובהקים, ולא רק דתיים. שכן בריחת תושבים משטחי המדינה האסלאמית, או מאזורי קרבות אחרים בסוריה, עלולה להביא להידלדלות האוכלוסייה, בעיקר זאת הנמנית על מעמד הביניים, היכולה להרשות לעצמה לברוח. תופעה זאת עלולה להקשות על דאעש, הנשען על גרעין קטן של פעילים ולפגוע ביכולתו לנהל את מלחמותיו הרבות ולשלוט באזורים רחבי ידיים בסוריה ובעיראק. במישור התודעתי  מערערת תופעה זאת את דימוי המדינה האסלאמית כ"סיפור הצלחה", שדאעש שוקד לטפח בכלי התקשורת שלו.

5.    יודגש, כי לדאעש יש תרומה לא מבוטלת לבריחה המאסיבית של תושבים מסוריה ומעיראק.זאת בשל מעשי האכזריות וההתנכלויות של דאעש כלפי קבוצות דתיות ואתניות הנתפסות על ידו כ"כופרים" והכפייה הברוטאלית של ההלכה המוסלמית (השריעה) על האוכלוסייה, שבשליטתו לפיכך עלול הקמפיין של דאעש להיות בלתי אפקטיבי שכן האוכלוסייה האזרחית ניצבת בפני לחצים קשים מצד דאעש ומצד מוקדי הכוח האחרים בסוריה, בעיראק ובלוב. בשלב זה לא ידוע לנו האם דאעש מנסה לתרגם את התנגדותו לתופעה לצעדים בשטח. להערכתנו, ככל שיגבר זרם הפליטים עלול דאעש לנקוט במגוון צעדים מעשיים שמטרתם לבלום את הבריחה, לפחות משטחי המדינה האסלאמית, ואולי אף לנסות ולעודד חזרת פליטים אל אזורי שליטתו.

6.    רצ"ב נספח ובו דוגמאות מהקמפיין התקשורתי של דאעש נגד תופעת הפליטים הבורחים למערב.

[1]הג'רה, הגירה, הינו מונח חשוב וסמלי בתולדות האסלאם, אשר אלבע'דאדי קישר אותו להכרזה על הקמת הח'ליפות האסלאמית. המדובר בהגירת הנביא מחמד ונאמניו הראשונים ממכה לאלמדינה בשנת 622 לספירת הנוצרים בשל רדיפות, שהיו מנת חלקם בראשית דרכם. ההגירה הפכה לסמל להתבדלות המאמינים הנאמנים למחמד מהחברה החוטאת והסוטה ומופת לראשיתה של חברה אסלאמית נאותה ולתחיית האסלאם (אוריה פורמן, אסלאמיון, תל אביב צה"ל הוצאת מערכות, 2002, עמ' 322).