שני תרגילים צבאיים, שביצעו כוחות הביטחון הלאומי, שבחסות חמאס מאז מבצע “צוק איתן”, דימו כיבוש מוצב ישראלי וחטיפת חיילי צה”ל. התרגילים המחישו, כי המדובר בכוח צבאי לכל דבר ולא רק במנגנון ביטחון-פנים


אימון כוחות הביטחון הלאומי בקורס, שבמסגרתו נערך תרגיל, שדימה תקיפה לילית של מוצב צה"ל
אימון כוחות הביטחון הלאומי בקורס, שבמסגרתו נערך תרגיל, שדימה תקיפה לילית של מוצב צה"ל (אתר משרד הפנים, 7 בספטמבר 2015 , דף הפייסבוק של כוחות הביטחון הלאומי ברצועה, 7 בספטמבר 2015).

כללי

1.  יחידה של כוחות הביטחון הלאומי ברפיח ביצעה ב-6 בספטמבר 2015 , במהלך קורס שקיימה, תרגיל צבאי באש חיה. התרגיל, השני מסוגו, דימה תקיפה לילית של בסיס צה"ל בשטח ישראל. בתרגיל נכחו נעים אלע'ול, מפקד כוחות הביטחון הלאומי וסגנו טארק אבו האשם. בנאום, שנשא לפני משתתפי התרגיל אמר נעים אלע'ול, כי האימונים נועדו להעלות את כושרם של החיילים הפלסטינים מבחינה צבאית, גופנית ומנטלית (אתר משרד הפנים, 7 בספטמבר 2015).

2.  כוחות הביטחון הלאומי,שביצעו את האימון הינם אחד ממנגנוני ביטחון-הפנים החשובים ברצועה, הנשלטים ע"י חמאס. מנגנונים אלו הוקמו מחדש לאחר השתלטות חמאס על הרצועה (2007). במסגרת הרה-ארגון, שביצעה חמאס בקרב מנגנוני הביטחון, טוהרו מהם תומכי הרשות הפלסטינית. המנגנונים עברו לשליטתה של חמאס בכפיפות למשרד הפנים ברצועה הנשלט על ידה. משימתם המוצהרת של כוחות הביטחון הלאומי, הינה פיקוח על גבולות רצועת עזה ועל המעברים אולם האימונים הצבאיים, שהם עוברים ממחישים היטב, כי המדובר בכוח צבאי לכל דבר וכי משימותיהם אינן מסתכמות בביטחון-פנים בלבד.


מימין: אימון כוחות הביטחון הלאומי בקורס, שבמסגרתו נערך תרגיל, שדימה תקיפה לילית של מוצב צה"ל (אתר משרד הפנים, 7 בספטמבר 2015).משמאל: נעים אלע'ול, מפקד כוחות הביטחון הלאומי ברצועה, מדבר בפני חניכי הקורס של המנגנון ברפיח  (דף הפייסבוק של כוחות הביטחון הלאומי ברצועה, 7 בספטמבר 2015)

מימין: אימון כוחות הביטחון הלאומי בקורס, שבמסגרתו נערך תרגיל, שדימה תקיפה לילית של מוצב צה"ל (אתר משרד הפנים, 7 בספטמבר 2015).משמאל: נעים אלע'ול, מפקד כוחות הביטחון הלאומי ברצועה, מדבר בפני חניכי הקורס ברפיח  (דף הפייסבוק של כוחות הביטחון הלאומי ברצועה, 7 בספטמבר 2015)

אופי התרגילים ומשמעותם

3.  זוהי הפעם השנייה מאז מבצע "צוק איתן", שכוחות הביטחון הלאומי מבצעים תרגילים, שהמתווה שלהם הינו צבאי מובהק. ב-23 בדצמבר 2014 קיימו כוחות הביטחון הלאומי תרגיל צבאי, שדימה פריצה למוצב צה"ל וכיבושו.[1] במהלך התרגיל, שנערך במתקן אימונים של גדודי עז אלדין אלקסאם, פוצצו אנשי מנגנון הביטחון הלאומי מטעני חבלה בקרבת מוצב צה"ל וירו עליו אש חיה של נשק קל ומרגמות.

4.  אופי האימונים, שביצעו פעילי כוחות הביטחון הלאומי, מעיד איפא שהם מהווים כח צבאי לוחם לכל דבר. משימותיו של כוח זה כוללות תקיפות מוצבי צה"ל וחטיפות חיילים ולקראת ביצוען מתאמנים פעיליו. ביטוי לכך נמצא בדבריו של נעים אלע'ול, מפקד כוחות הביטחון הלאומי, שכינה את מבצעי התרגיל, שנערך בספטמבר 2015, "חיילים" (ג'נוד). בנוסף לכך מעידים התרגילים הללו על החשיבות הרבה, שחמאס מייחסת לתקיפת מוצבים ולתפיסת "קלפי מיקוח" (חיילים שבויים או גופות חיילים).

כוחות הביטחון הלאומי בסיומו של תרגיל, אשר דימה כיבוש מוצב ישראלי (ניתן לראות את דגלי ישראל מונפים על המוצב) (דף פייסבוק PALINFO, 23 בדצמבר 2014).
כוחות הביטחון הלאומי בסיומו של תרגיל, אשר דימה כיבוש מוצב ישראלי (ניתן לראות את דגלי ישראל מונפים על המוצב) (23 בדצמבר 2014,  דף פייסבוק
PALINFO ).

 הסתערות כוחות הביטחון הלאומי על מוצב צה"ל (nsf.gov.ps, 23 בדצמבר 2014).
 הסתערות כוחות הביטחון הלאומי על מוצב צה"ל (23 בדצמבר 2014,  nsf.gov.ps).

5.  יודגש כי בין כוחות הביטחון הלאומי לבין הזרוע הצבאית של חמאס מתקיימים קשרים הדוקים.פעילי הביטחון הלאומי מתאמנים במתקני אימונים של חמאס. בכוחות הביטחון הלאומי, כמו גם במנגנוני ביטחון נוספים ברצועה, משרתים פעילים מגדודי עז אלדין אלקסאם, שהינם בעלי "זהות כפולה". עדויות לכך נמצאו בבדיקת שמות ההרוגים במבצעי צה"ל ("צוק איתן", עופרת יצוקה", "עמוד ענן"). "הזהות הכפולה" מאפשרת לחמאס להעסיק פעילים צבאיים רבים במנגנוני הביטחון, ובכוחות הביטחון הלאומי בכלל זה, ולהעניק לפעילים הצבאיים "לגיטימיות" ממשלית ומשכורות מקופת הממשלה.

מימין: מודעת אבל של אבראהים עבד אלפתאח אלבלעאוי, שנהרג במבצע "צוק איתן", מטעם גדודי עז אלדין אלקסאם. משמאל: מודעת אבל של אבראהים אלבלעאוי מטעם מפקדת כוחות הביטחון הלאומיים (דף הפייסבוק של כוחות הביטחון הלאומיים בעזה, 8 ביולי 2014).
מימין: מודעת אבל של אבראהים עבד אלפתאח אלבלעאוי, שנהרג במבצע "צוק איתן", מטעם גדודי עז אלדין אלקסאם. משמאל: מודעת אבל של אבראהים אלבלעאוי מטעם מפקדת כוחות הביטחון הלאומיים (דף הפייסבוק של כוחות הביטחון הלאומיים בעזה, 8 ביולי 2014).

כתב ערוץ הטלוויזיה אלאקצא של  חמאס בעת סיקור תרגיל הסיום של קורס קציני כוחות הביטחון הלאומי. משמאל נראה פוסטר של אבראהים דאוד אלבלעאוי, פעיל כוחות הביטחון הלאומי, שהשתייך גם לגדודי עז אלדין אלקסאם, ונהרג במבצע "צוק איתן" (דצמבר 2014).
כתב ערוץ הטלוויזיה אלאקצא של  חמאס בעת סיקור תרגיל הסיום של קורס קציני כוחות הביטחון הלאומי. משמאל נראה פוסטר של אבראהים דאוד אלבלעאוי, פעיל כוחות הביטחון הלאומי, שהשתייך גם לגדודי עז אלדין אלקסאם, ונהרג במבצע "צוק איתן" (דצמבר 2014).

[1]ראו פרסום מרכז המידע מ-25 בדצמבר 2014 : "תרגילים, שקיימו חמאס וכוחות הביטחון הלאומי, דימו כיבוש מוצב צה"ל בקרבת הרצועה תוך חטיפת חייל ".