ארגוני הטרור עושים שימוש ב”בנק הערבי” כערוץ להעברת כספי טרור


הבנק הערבי", בנק פרטי שמרכזו בירדן, הנו אחד הבנקים הגדולים  בעולם הערבי, שיש לו פרישה נרחבת ב"שטחים". ארגוני הטרור הפלסטיניים, ובמרכזם ה-"חמא"ס" ו"הג'האד האסלאמי בפלסטין", משתמשים בבנק כערוץ מועדף להעברת כספים מה"חוץ" ל"שטחים". מסמכי שלל שנתפסו ע"י צה"ל ממחישים היטב את מרכזיותו של הבנק כצינור בו משתמשים ארגוני המחבלים להעברת כספים לצרכי המעטפת תומכת הטרור )תשלומים למשפחות הרוגים, פצועים, אסירים ומבוקשים(. בנוסף, מועברים באמצעות הבנק כספים למימון המערכת המבצעית של ארגוני הטרור ולמימון התשתית האזרחית שלהם )ה"דעוה" (. להערכתנו, סביר כי גורמים בהנהלת הבנק, ובוודאי בקרב "הרשות הפלסטינית" ומנגנוני הביטחון שלה, מודעים לשירותים שמעניק הבנק לארגוני הטרור, אך במשך שנים הם לא נקטו בצעדים אפקטיביים על מנת לשים קץ לתופעה.