מנהיגות במודיעין – ערב עיון לזכר רב אלוף אמנון ליפקין-שחק ז”ל


מנהיגות במודיעין

ערב עיון לזכר רב אלוף אמנון ליפקין-שחק ז"ל

מנהיגות במודיעין

כללי

1.       בדצמבר 2014 ערך המכון לחקר מודיעין ומדיניות במרכז למורשת המודיעין כינוס, שהוקדש לזכרו של השר, הרמטכ"ל וראש אמ"ן בעבר, רב אלוף אמנון ליפקין-שחק ז"ל. בכינוס נערך רב-שיח בסוגיית "המנהיגות במודיעין"  בו השתתפו שלושה ראשי אמ"ן: האלוף (במיל') עמוס ידלין, ואהרון זאבי פרקש והאלוף (כיום מפקד פיקוד צפון), אביב כוכבי.

2.       הדין עסק בשלוש שאלות מרכזיות:

א.    מנהיגות במודיעין – קווי הדימון והשוני ביחס לתפקידי פיקוד/מנהיגות אחרים בצבא.

ב.    "המפקד" מזה,"המעריך" מזה : כיצד ידור בכפיפה אחת סמכות היררכית עם קשב ופתיחות לדעות אחרות, לרבות של זוטרים?

ג.     מהי תרומתו האפשרית של ראש אמ"ן לקברניט בעיצוב האסטרטגיה והמדיניות הלאומית?

3.       חשבנו שהעיסוק בסוגיית המנהיגות במודיעין ראוי לדמותו של אמנון ולתרומתו רבת השנים. מסמך זה מביא תמצית דבריהם של המשתתפים והוא ונחתם בתמצית נאומו של שר הביטחון (רמטכ"ל וראש אמ"ן לשעבר) משה (בוגי) יעלון.

4.    המכון למחקר מודיעין ומדיניות הוקם במרכז למורשת המודיעין (מל"מ), ב-2014, כדי להיות "בית" ללימוד מעמיק של מקצוע המודיעין ושל העשייה המודיעינית. המכון פועל לשמש מסגרת ומשכן ללימוד היבטים מתודולוגיים, תיאורטיים ומעשיים, בעבודת קהילת המודיעין, בישראל ובעולם, בעבר ובהווה, בצד ניסיון להפיק תובנות ולקחים לעתיד.