אומדן הרוגי חמאס במבצע “צוק איתן” (השלמה מספר 10) *


כרזה לזכרם של עבד אלרחמן אלקטאע והמאם חסן חמאדה, שני פעילים באלנח'בה יחידת עילית של גדודי עז אלדין אלקסאם (twitter.com). שמות השניים ושמות פעילים רבים אחרים באלנח'בה, לא הופיעו ברשימות ההרוגים המזוהות עם חמאס, שפורסמו ברצועת עזה.
כרזה לזכרם של עבד אלרחמן אלקטאע והמאם חסן חמאדה, שני פעילים באלנח'בה יחידת עילית של גדודי עז אלדין אלקסאם (twitter.com). שמות השניים ושמות פעילים רבים אחרים באלנח'בה, לא הופיעו ברשימות ההרוגים המזוהות עם חמאס, שפורסמו ברצועת עזה.

כללי

1.    מסמך זה הינו ה-11 במספר במסגרת פרויקט מרכז המידע למודיעין ולטרור הבוחן את זהות ההרוגים הפלסטינים במבצע "צוק איתן". ממצאי הבדיקות עד כה (על בסיס בדיקה של כ-61% מהמספר הכולל של ההרוגים) הינם, שפעילי הטרור מהווים 48.7% משמות ההרוגים שזוהו וכי האזרחים הבלתי מעורבים מהווים כ-51.3%[1]. יחס זה עשוי להשתנות בהמשך אולם להערכתנו לא באופן משמעותי.

2.    המסקנה העולה מהבדיקות, שנעשו עד כה ע"י מרכז המידע, היא איפא, שקרוב למחצית ההרוגים במבצע "צוק איתן" היו פעילי טרור וקצת יותר ממחציתם אזרחים בלתי מעורבים[2]. מקרב פעילי הטרור כ-65% היו להערכת מרכז המידע פעילים המזוהים עם חמאס והשאר פעילי הג'האד האסלאמי בפלסטין וארגוני הטרור אחרים.

אומדן הרוגי חמאס במבצע "צוק איתן" בעקבות איתור פעילי חמאס נוספים, ששמותיהם אינם מופיעים ברשימות ההרוגים

3.    בנספח למסמך זה מופיעים פרטים אודות חמישים פעילי טרור נוספים, שנהרגו במבצע "צוק איתן", אשר שמותיהם לא הופיעו ברשימות ההרוגים המזוהות עם חמאס, שמקורן ברצועת עזה. מתוך חמישים הפעילים הללו 43 הינם פעילי חמאס, מהם 13 שייכים ליחידת העילית של חמאס (אלנח'בה). סה"כ פרסם עד כה מרכז המידע שמות ופרטים אודות 337 פעילי חמאס, שנהרגו במהלך מבצע "צוק איתן",מתוכם 284 שמות שהופיעו ברשימות ההרוגים המזוהות עם חמאס     (כ-75%) ו-93 שמות שלא הופיעו ברשימות (כ-25%).


4.    מספר הרוגי חמאס, שזוהו ע"י מרכז המידע עד כה הינו חלקי בלבדמכיוון שעד כה נבדקו      כ-61% מכלל ההרוגים הפלסטינים במבצע "צוק איתן"[3]. כמו כן סביר, כי נותרו עדיין פעילי חמאס הרוגים, ששמותיהם אינם מופיעים ברשימות המזוהות עם חמאס.להערכת מרכז המידעהמספר הכולל  של פעילים המזוהים עם חמאס, שנהרגו במבצע "צוק איתן", הינו 650-600 פעילים. חמאס מצידה מסרה באופן לא רשמי, כי איבדה 400 לוחמים במבצע "צוק איתן", אולם להערכת מרכז המידע זהו מספר ממעט, שנועד לשרת מטרות פוליטיותהסברתיות. נראה גם, כי מספר זה אינו כולל הרוגים, המשתייכים למנגנוני הביטחון של חמאס ולתשתית האזרחית התומכת בפעילות הצבאית.

5.    אומדן מרכז המידע אודות המספר הכולל של הרוגי חמאס תואםאת ממצאי הבדיקות, שערך צה"ל, כפי שפורסמו בדו"ח שהוציאה מדינת ישראל על מבצע "צוק איתן" (מאי 2015)[4]. על פי נתוני צה"ל נהרגו במבצע "צוק איתן" 936 פעילי טרור מתוכם 631 פעילים מזוהים עם חמאס, שזוהו בקרב ההרוגים הפלסטינים במבצע (קרי- כ-67% מכלל פעילי הטרור, שנהרגו במבצע היו מזוהים עם  חמאס). מספר ההרוגים של חמאס והיחס ביניהם לבין שאר פעילי הטרור נראה סביר בהתחשב בכך שחמאס הינו הארגון העיקרי, שנשא בנטל הלחימה. בנוסף להרוגי חמאס, על פי נתוני צה"ל,201 הרוגים זוהו עם הג'האד האסלאמי בפלסטין (כ-22% מכלל פעילי הטרור שנהרגו) וכ-11% השתייכו לארגוני טרור אחרים (כגון התארגנויות פתח או ארגונים המזוהים עם הג'האד העולמי).

התפלגות זהותם של חמישים פעילי הטרור הנוספים, ששמותיהם אינם מופיעים ברשימות ההרוגים.

6.    במסגרת הבדיקות, שמקיים מרכז המידע, אותרו חמישים שמות נוספים של פעילי טרור, אשר שמותיהם לא הופיעו ברשימות ההרוגים המזוהות עם חמאס, שמקורן ברצועת עזה[5]. מרבית השמות (28) לא הופיעו גם ברשימת ההרוגים, שפורסמה ע"י משרד הבריאות הפלסטיני בראמאללה, באמצעות סוכנות הידיעות הפלסטינית (ופא)[6]. מקצת השמות (22) הופיעו ברשימות משרד הבריאות הפלסטיני בראמאללה אך לא הופיעו ברשימות המזוהות עם חמאס. חמישים השמות החדשים מתווספים לשמותיהם של חמישים מחבלים, שלא נכללו ברשימות ההרוגים הפלסטיניות המזוהות עם חמאס, אשר שמותיהם פורסמו ע"י מרכז המידע למודיעין ולטרור בדצמבר 2014[7].

7.    להלן התפלגות שייכותם הארגונית של חמישים השמות הנוספים של פעילי הטרור:

א.   43 פעילים משתייכים לגדודי עז אלדין אלקסאם. 13 מהם השתייכו ליחידת העילית אלנח'בהו-שניים שרתו במקביל במנגנוני הביטחון של חמאס ברצועה[8].

ב.   שלושה פעילים השתייכו להתארגנות טרור סלפית-ג'האדיסטית, שפעלה ברצועה. שלושתם נהרגו ע"י צה"ל ב-26 באוגוסט 2014 בעת ששיגרו רקטות לעבר ישראל מאזור רפיח.

ג.   שניפעילים השתייכו לג'האד האסלאמי בפלסטין.

ד.   הרוג אחד השתייך לוועדות ההתנגדות העממית.

ה.  הרוג אחד השתייך להתארגנות טרור אסלאמית קיצונית, המבוססת על פעילי פתח לשעבר, בשם גדודי אלמג'אהדין.

8.     יוזכר, כי בבדיקה הקודמת, שנערכה ע"י מרכז המידע (דצמבר 2014), כל חמישים ההרוגים, שאותרו היו פעילי גדודי עז אלדין אלקסאם. סה"כ אותרו עד כה 93 פעילי חמאס, שלא הופיעו ברשימות ההרוגים הפלסטינים של מבצע "צוק איתן". מנגד, אותרו עד כה 284 שמות הרוגים, אשר הופיעו ברשימות המזוהות עם חמאססה"כ אותרו עד כה 377 פעילי חמאס, שנהרגו במהלך מבצע "צוק איתן", על בסיס בדיקת כ-61% מכלל שמות ההרוגים.


9.    להערכתנו אי הכללת שמותיהם של חלק מהרוגי חמאס ברשימות ההרוגים ופרסום שמות חדשים של פעילי חמאס שנהרגו אינה מקרית.היא נובעת משילוב של כמה סיבות:

א.  מהבחינה הטכנית –  חמאס התקשתה לקלוט ולתעד בזמן אמת – ולעיתים אף לאחר מעשה- את המידע הנוגע להרוגים, בעיקר אלו שמקום המצאם לא היה ידוע; להרוגים, שגופותיהם נותרו מתחת להריסות או במנהרות שפוצצו; או כאלו שגופותיהם נמצאות בידי ישראל (ולכן בולט מספרם הגדול יחסית של פעילי אלנח'בה, יחידת העילית של חמאס, שביצעו פעולות מיוחדות ופעלו בשטח ישראל).

ב.  מהבחינה המדינית: אי הכללת שמות פעיל חמאס ברשימת ההרוגים, ואי פרסום רשימה מעודכנת וכוללת של שמות ההרוגים ע"י גופים מזוהי חמאס ברצועת עזה, נובעת גם ממדיניות ההסתרה של חמאס, שנועדה לשרת את המערכה המדינית, המשפטית והתעמולתית נגד ישראל. מניסיון העבר אפשר, כי בבוא העת, לאחר שהמערכה נגד ישראל תמצה את עצמה, עשויה חמאס לפרסם נתוני אמת על הרוגיה ולהודות במספר גבוה יותר כפי שעשתה כשנתיים לאחר מבצע"עופרת יצוקה"[9].

ג.   חשיפה הדרגתית לצרכי פנים: הגם שחמאס אינה מפרסמת את שמות הרוגיה באופן מרוכז ואינה מדווחת באופן פורמאלי על המספר הכולל של ההרוגים, ניכר, כי בפועל,  היא כבר אינה מונעת פרסום שמות ברמה העממית והמקומית. זאת בין אם בטקסים לזכר קבוצות הרוגים מסוימות (הרוגי מוסד, שכונה או מסגד כלשהו) ובין אם בעמודי פייסבוק פרטיים וסרטוני יוטיוב המנציחים את גבורת ההרוגים. הדבר נובע מצורך בסיסי, ברמה העממית, להאדרה והנצחה של אותם הרוגים ואי התעלמות מחלקם במערכה מול ישראל, גם במחיר של פגיעה כלשהי במדיניות ההסתרה. זאת, בניגוד למדיניות שאפיינה את ימי הלחימה עצמם, בהם הזהירה חמאס מפורשות שלא לצאת בפרסומים מעין אלו. הדבר עשוי להסביר את החשיפה ההדרגתית ההולכת וגוברת של פעילים צבאיים הרוגים, שלא הופיעו קודם לכן ברשימות חמאס, גם בחלוף חודשים רבים מהמבצע. חשיפה שניכרת ביתר שאת בהתקרב יום השנה לציון מבצע "צוק איתן".

ממצאי בדיקת צה"ל

10.     במאי 2015 פרסמה מדינת ישראל דו"ח אודות מבצע "צוק איתן", שכותרתו: "The 2014 Gaza Conflict 7 July – 26 August 2014 Factual and Legal Aspects". במסמך הופיע נספח העוסק בסוגיית זהות ההרוגים הפלסטינים במבצע.

11.     בנספח לדו"ח נאמר, כי ממצאי ביניים של ניתוח האבידות, שנעשה בצה"ל העלה, כי במבצע נהרגו 2,125 פלסטינים. לפחות 936 הרוגים (44% מכלל ההרוגים) היו פעילי טרור ("militants") ו-761 (36% מכלל ההרוגים) היו אזרחים. 428 הרוגים (20% מכלל ההרוגים), כולם זכרים בגילאי 50-16, בלתי מזוהים, קרי – כאלו, אשר לא ניתן היה עדיין לקבוע סופית, האם המדובר בפעילי טרור או באזרחים בלתי מעורבים [10].

התפלגות ההרוגים על פי ממצאי בדיקת צה"ל (עמ' A-11 בדו"ח של מדינת ישראל)
התפלגות ההרוגים על פי ממצאי בדיקת צה"ל (עמ' A-11בדו"ח של מדינת ישראל)

12. בנספח לדו"ח מפורטת גם ההתפלגות הארגונית של 936 פעילי טרור, ששמותיהם זוהו. על ממצאי בדיקת צה"ל 631 הינם פעילי טרור המזוהים עם חמאס (67% מהמחבלים שנהרגו) 201 פעילי טרור המזוהים עם הג'האד האסלאמי בפלסטין (22% מהמחבלים שנהרגו) ו-104 (11% מהמחבלים שנהרגו) זוהו עם ארגוני טרור אחרים (כגון פתח/גדודי חללי אלאקצא או ארגונים המזוהים עם הג'האד העולמי (עמ' A-10).

גירסה (בלתי רשמית) של חמאס

13. ב-13 בפברואר 2015 דיווחה סוכנות AP, כי גורם רשמי בחמאס ("Hamas official") מסר, שחמאס איבדה 400 לוחמים במבצע "צוק איתן". על פי טענת אותו גורם כולל מספר זה פעילים רבים, שנהרגו בזירות הקרבות נגד ישראל ומספר קטן יותר של פעילים, שנהרגו במהלך התקיפות האוויריות של ישראל. להערכת מרכז המידע, מספר ההרוגים שנקב אותו גורם חמאס, הינו ממעיט משיקולי תעמולה האנטי-ישראלית. בפועל, להערכתנו, המספר האמיתי גבוה בכ-250-200 פעילים, קרי- מספר הרוגי חמאס במבצע "צוק איתן" מגיע לכ-650-600 פעילים.

* בהמשך לפרסום מרכז המידע מ-19 בפברואר 2015: "בדיקת שמות ההרוגים הפלסטינים במבצע "צוק איתן" – השלמה מספר 9".
[1]עד כה נבחנו 1,314 הרוגים במבצע "צוק איתן" מתוכם זוהו 1,136 הרוגים (כ-86.5% מההרוגים).פרטים נוספיםראו מסמך מה-19 בפברואר 2015, השלמה מס' 9.
[2]יחס זה שונה מממצאי דו"ח ועדת החקירה של האו"מ מצביעים על 1,462 אזרחים הרוגים מתוך 2,251 פלסטינים שנהרגו, קרי- כ-65% אזרחים מכלל ההרוגים. לפיכך, במשתמע על פי דו"ח האו"מ, נהרגו כ-35% פעילי טרור, הגם שהדו"ח נמנע מלומר במפורש, שכל השאר הינם פעילים המזוהים עם ארגוני הטרור (Palestinian armed groups" "בלשון הדו"ח).
[3]לדברי ד"ר אשרף אלקדרה, דובר משרד הבריאות הפלסטיני בעזה, נהרגו במבצע "צוק איתן" 2,157 פלסטינים (אלקדס אלערבי, 14 בספטמבר 2014). מספר דומה של הרוגים (2,145) דווח באוקטובר 2014 ע"י משרד הבריאות של הרשות הפלסטינית בראמאללה. מאז פורסמו המספרים הללו עלה מספר ההרוגים והוא עומד על למעלה מ-2,200 הרוגים (כנראה בעקבות חשיפת גופות הרוגים נוספות). על פי דו"ח ועדת החקירה של מועצת זכויות האדם של האו"מ נהרגו ברצועת עזה 2,251 פלסטינים (אתר מועצת זכויות האדם של האו"מ, 19 ביוני 2015).
[4]הדו"ח, שהוציאה מדינת ישראל: "The 2014 Gaza Conflict 7 July - 26 August 2014, Factual and Legal Aspects"
[5]ד"ר אשרף אלקדרה ומשרד הבריאות הפלסטיני ברצועת עזה המזוהים עם חמאס פרסם רשימה בסיסית הכוללת 1,032 שמות הרוגים. לרשימה זאת נוספו השלמות, אשר הופיעו בביטאוני חמאס ברצועה: רשימה של1,281 שמות הופיעה בעיתון פלסטין ורשימה מעודכנת ורחבה יותר של 1,452 שמות בעיתון אלראי. סה"כ פרסמו מקורות המזוהים עם חמאס רשימות הכוללות שמותיהם של כשני שליש מכלל ההרוגים הפלסטינים במבצע "צוק איתן". רשימות אלו הינן הבסיס לבדיקת זהות ההרוגים המתבצעת ע"י מרכז המידע למודיעין ולטרור.
[6]הרשימה היחידהשל כלל ההרוגים במבצע "צוק איתן" פורסמה ע"י משרד הבריאות הפלסטיני בראמאללה, באמצעות סוכנות הידיעות הפלסטינית (ופא), ב-14 בספטמבר 2014. ברשימה נכללו שמותיהם של 2,128 הרוגים בצירוף מספר תעודת הזהות של רובם, תאריך המוות ומקום הפגיעה. הרשימה שמרה בדרך כלל על רצף כרונולוגי אך התקשתה לעמוד בכך ככל שמבצע "צוק איתן" התקרב לסיומו. בתקופה, שחלפה מאז, לא הוצאה רשימות הרוגים כוללת מעודכנת. רשימת משרד הבריאות הפלסטינית, שנערכה בראמאללה על בסיס מידע שהגיע מרצועת עזה מוטלת בספק. חמאס מצידה לא הכירה ברשימה הזאת כמבטאת באופן מוסמך את מספר ההרוגים הפלסטינים במבצע "צוק איתן"בדיקות מרכז המידע למודיעין ולטרור אינן מסתמכות על רשימה זאת.
[7]ראו פרסום מרכז המידע מה-29 בדצמבר 2014: "ממצאים נוספים של בדיקת שמות ההרוגים הפלסטיני במבצע "צוק איתן" (השלמה מספר 7)".
[8]גם ברשימה הקודמת של חמישיםההרוגים, ששמותיהם לא נכללו ברשימות ההרוגים המזוהות עם חמאס, בלט מספרם הרב שלפעילים שהשתייכו לאלנח'בה. בין השאר נעדרו מהרשימות פעילי אלנח'בהשנהרגו בשטח ישראל, ו/אוכאלו שגופותיהם מצויות בידי ישראל.
[9]להרחבה בעניין זה ראו פרסום מרכז המידע מה-10 באוגוסט 2014: ""מלחמת האבידות": גם במהלך מבצע "עופרת יצוקה" נקטה חמאס במדיניות של הסתרת פגיעות צה"ל בפעיליה. נתונים אמיתיים על היקף האבידות פורסמו רק כשנתיים לאחר המבצע, לאחר, שהמידע הכוזב לפיו ביצעה ישראל הרג המוני של אזרחים ברצועה חלחל לדעת הקהל העולמית ולדו"ח גולדסטון".
[10]על פי ממצאי בדיקת צה"ל זוהו איפא 1,697 הרוגים, קרי, כ-80% מכלל הפלסטינים שנהרגו. מקרב ההרוגים המזוהים אחוז פעילי הטרור הינו כ-55% ואחוז האזרחים הבלתי מעורבים הינו כ-45%. 20% מכלל ההרוגים עדיין לא זוהו ובקרבם נכללים להערכתנו הן פעילי טרור והן אזרחים בלתי מעורבים. (לכשתתברר זהותם עשוי הדבר לשנות במקצת את היחס שבין פעילי הטרור לאזרחים). על פי ממצאי מרכז המידע (שעדיין אינם סופיים) שעור פעילי הטרור שזוהו נמוך במקצת (כ-49%) מזה של בדיקת צה"ל ושעור האזרחים שזוהו גבוה במקצת (כ-51%).