“ידיעת הזהב” – סיפור פרשייה מודיעינית נשכחת חמישה באוקטובר 1973


"ידיעת הזהב"

סיפור פרשייה מודיעינית נשכחת
חמישה באוקטובר 1973
עמוס גלבוע

  ידיעת זהב עמוס גלבוע

כללי

עמוס גלבוע, חותם את המסמך שחיבר: "דומני שפרשת "יחמור" ממחישה, עד כמה חיוני שיהיה בין ראש אמ"ן לרמטכ"ל דו-שיח תמידי, חלקו אינטימי ולא פורמאלי, כאשר לאישיות של שניהם, ובראש ובראשונה של ראש אמ"ן, יש חשיבות עליונה. המודיעין המשובח ביותר ירד לטמיון, בהעדר דו-שיח שכזה".

לקח זה יפה לקשר שבין קצין מודיעין למפקדו, בכל דרג.

אף שהפרשה נושנה היא, מצאנו לנכון לנער ממנה את אבק השנים ולשוב להניחה בפני אנשי המודיעין ובפני הציבור הרחב.

תא"ל (מיל') עמוס גלבוע, שימש במגוון תפקידי מודיעין בכירים ובין השאר היה ראש חטיבת המחקר באמ"ן בין השנים 1984-1982. ערך מחקרים רבים בנושאי מודיעין (חלקם עדיין מסווגים) ובכללם בסוגיית מלחמת יום הכיפורים.

המכון למחקר מודיעין ומדיניות הוקם במרכז למורשת המודיעין (מל"מ), ב-2014, כדי להיות "בית" ללימוד מעמיק של מקצוע המודיעין ושל העשייה המודיעינית. המכון פועל לשמש מסגרת ומשכן ללימוד היבטים מתודולוגיים, תיאורטיים ומעשיים, בעבודת קהילת המודיעין, בישראל ובעולם, בעבר ובהווה, בצד ניסיון להפיק תובנות ולקחים לעתיד.