המחקר המודיעיני – בירור המציאות בעידן של תמורות ושינויים


המחקר המודיעיני

בירור המציאות בעידן של תמורות ושינויים
איתי ברון 

המחקר המודיעיני

כללי

1.    ספרו של איתי ברון עוסק ב"מחקר המודיעיני" – התהליך שבמסגרתו נוצר הידע על האויב והסביבה הנדרש לצורך קבלת החלטות בתחום עיצוב  המדיניות, תכנון המבצעים ובניין הכוח הצבאי. בין היתר, הספר מתייחס למהות המחקר המודיעיני, למתודולוגיה המחקרית, לתפקידו של המחקר המודיעיני בלחימה ולהשפעותיה של מהפכת המידע על העיסוק המחקרי.

2.    ספרו של איתי ברון יוצא דופן בהיותו הספר היחיד בשפה העברית, שאינו מסווג העוסק במחקר המודיעיני כנושא מרכזי. בשפה בהירה וקולחת, ברון מרכז את תפיסותיו על המחקר המודיעיני, פרי ניסיונו האישי. זהו מסמך מעודכן, נטוע עמוק בעשייה המודיעינית, רלוונטי ומתייחס לעולם מושגים חדש. הספר מעניק לקורא צוהר לעשייה המחקרית העכשווית ולדילמות הקשות הכרוכות בה.

3.    תא"ל (מיל') איתי ברון היה ראש חטיבת המחקר באמ"ן מיוני 2011 ועד ינואר 2015. בתקופה רבת אתגרים, שבמרכזה עמדה ה"טלטלה האזורית". ברון היה בעבר ראש מחלקת מחקר בלהק מודיעין בחיל האוויר ומפקד "מרכז דדו" לחשיבה צבאית בין-תחומית. ברון סיים לימודי משפטים והוסמך כעו"ד. הוא גם בעל תואר שני במדע המדינה (דיפלומטיה ולימודי ביטחון).

המכון למחקר מודיעין ומדיניות הוקם במרכז למורשת המודיעין (מל"מ), ב-2014, כדי להיות "בית" ללימוד מעמיק של מקצוע המודיעין ושל העשייה המודיעינית. המכון פועל לשמש מסגרת ומשכן ללימוד היבטים מתודולוגיים, תיאורטיים ומעשיים, בעבודת קהילת המודיעין, בישראל ובעולם, בעבר ובהווה, בצד ניסיון להפיק תובנות ולקחים לעתיד.