שיתוף פעולה פרגמאטי בין אויבים: המשטר הסורי וארגון הטרור דאעש מקיימים ביניהם הבנות סמויות סביב הפעלת שדות נפט וגז, ושיווק תוצרתם.


שדות נפט בסוריה ובעיראק באזורים, שבשליטת דאעש (islamist-movements.com).
שדות נפט בסוריה ובעיראק באזורים, שבשליטת דאעש (islamist-movements.com).

כללי

1.    אחת התופעות המעניינות במסגרת מלחמת האזרחים המתחוללת בסוריה הינה מערכת הבנות סמויות המתקיימת בין שני אויבים מושבעים: משטר אסד וארגון הטרור דאעש. ההבנות הללו הן סביב ההפעלה והשיווק התוצרת של שדות הנפט והגז, שרובם נמצאים באזורים שבשליטת דאעש (ראו מפה). כמו כן מתקיימים הסדרים לחלוקת חשמל בין הצדדים. הבנות אלו מקלות על דאעש להפיק ולשווק את הנפט והגז שלו לשוק הסורי בעוד שלמשטר הסורי הוא נותן מענה (מוגבל) למחסור במקורות אנרגיה בשטחים, שבשליטתו.

2.    על פי המידע שבידינו מתקיימות הבנות, שבין דאעש למשטר הסורי, בתחומים הבאים:

 א. שיווק נפט גולמי וגז מאזורים, שבשליטת דאעש, לאזורים הנמצאים בשליטת משטר אסד. הדבר מעניק לדאעש "נתח" כלשהו בשוק הנפט הסורי והכנסות הכרוכות בכך (המשטר הסורי מסתמך על יבוא נפט מבחוץ, בעיקר מאיראן).

ב. שיתוף פעולה בתחזוק ובהפעלת שדות הנפט, המצריכים עובדים מיומנים, שאין ברשות דאעש: המשטר הסורי מאפשר לעובדים מיומנים הקשורים עימו להמשיך ולהפעיל את שדות הנפט והגז בעוד שדאעש פורס עליהם חסותו ולעיתים גם משלם משכורותיהם (לעיתים משולמות המשכורות ע"י המשטר הסורי או במשותף). הדבר יוצר הזדקקות הדדית בין המשטר הסורי לבין דאעש ולעיתים גם בין דאעש לבין האוכלוסייה המקומית, שממנה באים העובדים בשדות הנפט והגז (הזדקקות הדדית זאת משמשת לעיתים גם מנוף ללחצים).

ג. אספקת חשמל לאזורים שבשליטת דאעש: אחת התמורות שמקבל דאעש עבור שיווק מוצרי הנפט והגז הינה אספקת חשמל, מתחנות כח באזורים שבשליטת המשטר הסורי (לאחרונה דווח על הסכם הבנות, שנחתם בין המשטר הסורי לדאעש, בעניין הפעלת תחנת הכוח התרמית בחלב).

3.    בעסקות, בין דאעש לבין המשטר הסורי, לרכישת נפט וגז מעורבים לעיתים קרובות "אנשי ביניים" אחד מהם הינו איש עסקים סורי, המקורב למשטר, בשם ג'ורג' חסואני, אשר שמו הוכנס לרשימת הסנקציות של האיחוד האירופי (7 במרץ 2015). ג'ורג' חסואני מצידו הכחיש את ההאשמות ואיים לתבוע את האיחוד האירופי (ראו נספח).

שיווק הנפט ע"י דאעש לשטחים שבשליטת המשטר הסורי

4.    במהלך מלחמת האזרחים בסוריה עלה בידי דאעש להשתלט על מרבית שדות הנפט והגז בצפון סוריה ובמזרחה (על פי ההערכות מדובר בכ-60% משדות הנפט של סוריה). מאז השתלט דאעש על שדות הנפט והגז הוא ניסה להמשיך ולהפעיל אותם (במידה זו או אחרת) ולשווק את תוצרתם בסוריה ומחוצה לה. הרווחים, שהפיק דאעש, ממכירת תוצרי הנפט, היוו אחד ממקורות ההכנסה העיקריים שלו. עד לתחילת המערכה של ארה"ב והקואליציה נאמדו רווחים אלה בכמה מיליוני דולרים ליום. ההכנסות הגבוהות משווק הנפט שיפרו באופן משמעותי את היכולות הצבאיות והממשלתיות של דאעש וסייעו להתפשטותו המהירה בסוריה ובעיראק.

5.    ההתקפות האוויריות של ארה"ב ומדינות הקואליציה שמו להם כמטרה מועדפת את מתקני הפקת הנפט של דאעש. על פי דיווחים אמריקאים הצליחו ההתקפות הללו לפגוע באופן משמעותי בהכנסות דאעש כתוצאה משיווק הנפט והגז. עם זאת, להערכתנו, רווחי הנפט של דאעש עדיין מהווים מקור הכנסה מרכזי עבור הארגון.

6.    דאעש מייחס להערכתנו חשיבות לביסוס שוק סורי-פנימי עבור הנפט הגולמי, שהוא מפיק. דאעש חותר לספק לאוכלוסייה במזרח סוריה, הנמצאת תחת שליטתו, תוצרי נפט זולים. במקביל מוכר דאעש נפט גולמי גםלאזורים נוספים, שמחוץ לשליטתו, כולל כאלה הנמצאים בשליטת משטר אסד, הסובלים ממחסור בדלקים. שיווק הנפט מהווה עבוד דאעש מקור הכנסה חשוב ובו בזמן הוא יוצר תלות של האוכלוסייה הסורית, בעיקר באזורים שבשליטת דאעש.

7.    אחת הבעיות של דאעש בכל הנוגע להפעלת שדות הנפט והגז הינה העדר כוח אדם מיומן. דאעש תלוי בכוח עבודה מקצועי אותו הוא חסר. לשם כך משלם דאעש משכורות נדיבות לעובדים מיומנים ומגן עליהם כדי שישארו במשרותיהם ויתחזקו את שדות הנפט. הדבר מגביר את התלות ההדדית, שבין פעילי דאעש לבין האוכלוסייה המקומית (עדות של Metthew Levittשהוגשה         ל-House Committee on Financial Servicesבקונגרס האמריקאי, 13 בנובמבר 2014).

8.    דאעש שואף גם לשווק את הנפט והגז לאזורים, שבשליטת משטר אסד ולשם כך הוא מקיים הידברות עם המשטר הסורי. בספטמבר 2014 נמסר, כי נחתמה עסקה כלכלית במסגרת "הבנות שבשתיקה" בין משטר אסד לבין דאעש בשווי של 3.6 מיליון דולרים בחודש. נמסר, כי העסקה נחתמה בתיווכו  של ג'ורג' חסואני, איש עסקים נוצרי המקורב למשטר, אשר בבעלותו שדה גז באזור שבשליטת דאעש (ראו נספח). ג'ורג' חסואני הגיע להבנות עם דאעש להעברה של נפט גולמי וגז משדות הנפט, שדאעש כבש, לאזורים שבשליטת משטר אסד. זאת בתמורה לכספים ולחשמל (7 בספטמבר 2014, All4Syria).

9.    במידע עדכני נמסר, כי במסגרת העסקה רוכש המשטר הסורי 2,000 מיכלי גז ביום. כמו כן משלם המשטר הסורי לדאעש כספים כדמי חסות, שנועדו להבטיח את שלום העובדים בשדה הגז תוינאן הנמצא מצפון לתדמור (All4Syria, מרץ 2015)[1].לאחרונה נמסר, כי קשרים אלה הורחבו. בנוסף להיות משטר אסד  צרכן של נפט שמקורו באזורים, שבשליטת דאעש, מפעילים אנשיו כמה תשתיות נפט במשותף עם דאעש תמורת שכר שמשלם להם דאעש (טלגרף, www.businessinsider.com, 7 במרץ 2015). לעיתים משלם משטר אסד עבור הנפט באמצעות אספקה של חשמל לאזורים בהם שולט דאעש (טלגרף, 7 במרץ 2015).

הסדרים בין דאעש לבין המשטר הסורי לחלוקת חשמל

10.    ב-15 במרץ 2015 דווח בערוץ חדשות סורי עצמאי על הסכם הבנות, שנחתם בין המשטר הסורי לבין דאעש, בעניין הפעלת תחנת הכוח התרמית בחלב. על-פי הדיווח ההסכם הבנות מתייחס לחלוקת אספקת החשמל בין הצדדים לפיהם יקבל דאעש 60% מהמכסה והמשטר הסורי 40%. על-פי הכתבה,  נועד ההסכם לפתור את מצוקת החשמל  במחוז חלב (15 במרץ 2015,  Orient News).

תחנת הכוח התרמית בחלב (שבכת חלב פרס, 15 במרץ 2015).
תחנת הכוח התרמית בחלב (שבכת חלב פרס, 15 במרץ 2015).

11.    מנגד, מנסה דאעש להפעיל לחצים על המשטר הסורי באמצעות שליטתו על מקורות אנרגיה. כך למשל, דיווח אתר החדשות (28 במרץ 2014, All4Syria), כי דאעש הפסיק את הזרמת החשמל לשדה התעופה הצבאי דיר אלזור (דאעש מנסה מזה כמה חודשים להשתלט על שדה תעופה זה ללא הצלחה). בתגובה לכך, על פי אותו דיווח, תקפו כוחות הצבא הסורי תחנת חשמל, שמספקת חשמל לפריפריה המזרחית של דיר אלזור. דאעש מצידו הפסיק את הזרמת החשמל לאזורים מיושבים, שנמצאים בשליטת המשטר הסורי באזור דיר אלזור.

שיתוף פעולה שהתקיים בעבר בין ג'בהת אלנצרה לבין המשטר הסורי, סביב הפקה ושיווק של תוצרי דלק

12.    שיתוף פעולה עם המשטר הסורי בכל הנוגע להפקה ולשיווק של נפט אינו רק נחלתו של דאעש. גם הארגון היריב ג'בהת אלנצרה, שלוחת אלקאעדה בסוריה, שיתף פעולה בעבר עם המשטר הסורי בתחום זה, עד שנדחק ע"י דאעש ממזרח סוריה ומצפונה ואיבד את האחיזה על שדות הנפט והגז.

13.    על פי דיווחים בתקשורת הערבית והמערבית (מאי 2013) הגיעו בזמנו ג'בהת אלנצרה ובעלות בריתה להבנות שקטות עם המשטר הסורי. במסגרת הבנות אלו דאגו ג'בהת אלנצרה והמורדים להמשך זרימת הנפט למערב המדינה תמורת תשלומים חודשיים, שנאמדו ביותר מ-1.4 מיליוני לירות שטרלינג. הבנות אלו הושגו באמצעות מתווכים, שהיו מקובלים על שני הצדדים (גארדיאן, 19 במאי 2013). אובדן הכנסות אלו כתוצאה מדחיקתו ממזרח סוריה ע"י דאעש פגע להערכתנו ביכולותיו הצבאיות והפוליטיות של ארגון ג'בהת אלנצרה.

נספח
קוים לדמותו של ג'ורג' חסואני, "איש ביניים" בעסקות הנפט שבין המשטר הסורי לדאעש

ג'ורג' חסואני
ג'ורג' חסואני (7 בספטמבר 2014,  http://all4syria.info)

1.    ג'ורג' חסואני הינו איש עסקים סורי נוצרי מיברוד (עיירה על גבול סוריה-לבנון, מצפון לדמשק), אשר שימש בעבר כסגן מנהל בתי הזיקוק בבניאס. הוא למד ברוסיה שם יצר קשרים עם בכירים בקרב כוחות הביטחון ברוסיה. ג'ורג' חסואני הקים חברה בשם HESCO Engineering & Construction Coוכתוצאה מקשריו ברוסיה הוא קיבל רישיונות לשיתוף פעולה עם חברות גז ונפט רוסיות. כמו כן עסקה החברה, שעמד בראשה, ביבוא חלקי חילוף עבור כלי רכב של צבא רוסיה וחלקים עבור בארות נפט. יוסף ארבש (Yousuf Arbash), חתנו של חסואני, מנהל את משרדי החברה ברוסיה שם הוא מקיים קשר צמוד עם עלי דובא ראש המודיעין הצבאי לשעבר, מבכירי משטרו של חאפט' אסד, השוהה ברוסיה מזה זמן רב  (All4Syria, 7 בספטמבר 2014). ג'ורג' חסואני נשוי לאישה עלוית, שיש לה קשר עם משפחת אסד (The Syria Observer, 11 במרץ 2015).

2.    שמו של ג'ורג' חסואני עלה כ"איש ביניים" בעסקה שבין משטר אסד לבין דאעש בספטמבר 2014 (7 ,  All4Syria, בספטמבר)[2]. שמו של ג'ורג' חסואני ששבו ועלה בתקשורת המערבית ב-6 מרץ 2015, כאשר דווח, כי האיחוד האירופאי החליט להכניס אותו לרשימת הסנקציות המוטלות על אנשים וארגונים[3]. ככל הנמסר, פעל חסואני כמתווך בעסקה של המשטר הסורי לרכישת נפט וגז מדאעש. האיחוד האירופאי לא פרט כיצד הגיע למסקנה זו. משמעות ההחלטה היא שנאסר עליו הביקור ב-28 מדינות האיחוד האירופאי וכל נכסיו באירופה או כספים שלו, שהופקדו בבנקים באירופה, הוקפאו. ג'ורג' חסואני מצידו הכחיש את הטענות נגדו ואיים לתבוע את האיחוד האירופאי. לדבריו לאיחוד האירופאי אין כל הוכחה התומכת בטענות נגדו.

הסעיף בנוסח ההחלטה של האיחוד האירופאי המדבר על ג'ורג' חסואני (http://eur-lex.europa.eu/, 6 במרץ 2015)
הסעיף בנוסח ההחלטה של האיחוד האירופאי המדבר על ג'ורג' חסואני (6 במרץ 2015, http://eur-lex.europa.eu )

3.    החברה שחסואני עומד בראשה משמשת כקבלנית משנה של חברה רוסית. יחד עם החברה הרוסית ביצע חסואני פרויקטים בסודאן, אלג'יריה, מאע"מ ועיראק. החברה החלה גם לעבוד עם החברה הרוסית בבניית אתר ייצור גז בתדמר, שאמור היה להסתיים במחצית השנייה של שנת 2014. כמו כן חתמה החברה הרוסית על חוזה עם המשטר הסורי ביוני 2014 עבור שלב ראשון של פרויקט השקיה בצפון מזרח סוריה. העסקה בשווי של 194 מליון דולר היא עבור בניית תחנת שאיבה ראשית סמוך לגבול עם תורכיה ועיראק. חסואני היה נוכח בעת חתימת החוזה והוא משמש בפרויקט כקבלן משנה של החברה הרוסית (All4Syria, 7 בספטמבר 2014).

4.  החברה של ג'ורג' חסואני מפעילה שדה גז בטבקה (במזרח סוריה),שנכבשה על ידי דאעש באוגוסט 2014. בכירים מאמינים ששדה זה מופעל במשותף על ידי אנשי דאעש וסורים אנשי המשטר הסורי. שדה הגז בטבקה ממשיך לספק גז לחלקים במדינה הנמצאים בשליטת המשטר הסורי (טלגרף, 7 במרץ 2015). על פי דיווחי מספר עיתונים בריטיים תיווך ג'ורג' חסואני בעסקה שבה אסד ודאעש יחלקו ביניהם את הרווחים משדה הגז בטבקה המוחזק בידי דאעש.  דו"ח, שפורסם לאחרונה חשף שההסכם גם כולל העסקה של פעילי דאעש וסורים נאמני המשטר העובדים  באתר זה לצד זה  (Dailycaller.com, 10 במרץ 2015).

[1]תוינאנן (Thweinan) הינו מתחם של שדות נפט וגז הנמצא מצפון לתדמור.
[2] קודם לכן הוזכר שמו של ג'ורג' חסואני בסוף שנת 2013תחילת 2014 כאשר תיווך במשא ומתן עם ארגון ג'בהת אלנצרה, לשחרור נזירות, שהוחזקו על ידי הארגון ביברוד. דיווחים מאותה תקופה זמן תיארו את חסואני כאיש עסקים בעל קשרים הדוקים עם משטר אסד בכלל, ולנשיא בשאר אסד בפרט.
[3] "Implementing Regulation (EU) No 36/2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria".(6 במרץ 2015)