איום הטרור האיראני: בהערכת איומי הטרור של המודיעין הלאומי של ארה”ב לשנת 2015 נפקד מקומן של איראן וחזבאללה, שהוצגו בעבר בפרסומי הממשל האמריקאי כמחולל מרכזי של טרור, אזורי ובינלאומי.


הערכת האיומים העולמית של המודיעין הלאומי האמריקאי לשנת 2015: איראן וחזבאללה אינן מוזכרות ברשימת איומי הטרור.
הערכת האיומים העולמית של המודיעין הלאומי האמריקאי לשנת 2015: איראן וחזבאללה אינן מוזכרות ברשימת איומי הטרור.

כללי

1.  ג'ימס קלאפר (James R. Clapper) ראש המודיעין הלאומי האמריקאי (DNI) הציג ב-26 בפברואר 2015 לפני חברי ועדת המודיעין של הקונגרס את הערכת האיומים הגלובאלית השנתית לשנת 2015 של קהילת המודיעין האמריקאית (Worldwide Threats Assessment of the US Intelligence Community).

2.  הערכת האיומים לשנת 2015 הוצגה בעת, שארה"ב עומדת בראש קואליציה בינלאומית המובילה התקפת נגד דאעש בסוריה ובעיראק. ואכן, בהערכת האיומים לשנת 2015, מושם הדגש באופן ברור ומובהקעל המערכה האמריקאית נגד הטרור הסוני-ג'האדיסטי (שמיצגיו הבולטים הינם דאעש ואלקאעדה). לעומת זאת איום הטרור השיעי, ובכלל זה אתגרי הטרור מאיראן ומחזבאללה, אינם מוזכרים בדבריו של ראש ה-DNI. בהקשר זה, נעדרת לחלוטין ההתייחסות לחזבאללה (למעט אזכור יחיד כמי שעומד לצד צבא לבנון מול "זליגת" הטרור הסוני מסוריה). איראן עצמה מוזכרת בהקשרים אחרים כמדינה המהווה אתגר מהותי ומגוון (סייבר, ריגול, בקרת נשק) תוך עיסוק בתוכניתה הגרעינית.

3.  העדר אזכור איום הטרור האיראני והשיעי עומד בניגוד לפרסומי גופי הממשל האמריקאי (קהילת המודיעין ומחלקת המדינה) בשנת 2014 בהם נאמר, כי איראן וחזבאללה ממשיכים לאיים באופן ישיר על האינטרסים של בנות בריתה של ארה"ב וכי ארגון חזבאללה הגביר את פעילות הטרור העולמית שלו לדרגה שלא נראתה כמוה מאז שנות התשעים (ראו נספח א').

4.  להערכתנו העדר האזכור של איום הטרור השיעי, ואיראן וחזבאללה כמחולליו העיקריים, אינה מקרית.אנו סבורים, כי הדבר נובע משילוב של שיקולים מדיניים (הידברות ארה"ב עם איראן סביב הסכם הגרעין) עם תפיסה לפיה איראן וחזבאללה עשויות לסייע למערכה נגד דאעש בסוריה ובעיראק ואולי אף במערכה נגד הטרור הג'האדיסטי במדינות נוספות (איראן מוזכרת כעומדת מול דאעש ברצף אחד עם ארה"ב, מדינות המערב והמדינות הערביות). בנסיבות הללו מעדיפה ארה"ב להצניע את השימוש, שעושה איראן ב"נשק הטרור", כולל הסיוע שהיא מגישה לחזבאללה והפעלתו לקידום צרכיה האסטרטגיים מול ישראל ובאזור כולו.

5.  יצוין כי בניגוד לסקירת ראש ה-DNIמופיעים כח קדס וחזבאללה ברשימת איומי הטרור של DIA, הגם שהם מאוזכרים בלשון רפה למדי בדו"ח. ברשימת האיומים הגלובאליים[1], שהוצגו בפני הקונגרס ע"י ראש ה-DIAוינסנט סטיוארט (3 בפברואר 2015), מוזכרות איראן וחזבאללה ברשימת איומי הטרור. הפרק "terrorism" מוקדש ברובו לאלקאעדה ולדאעש, תוך איזכור איראן וחזבאללה באופן לקוני:

"Islamic Revolutionary Guard Corps-Qods Force (IRGC-QF) and Lebanese Hizballah are instruments of Iran's foreign policy and its ability to project power in Iraq, Syria, and beyond. Hizballah continues to support regime of Syrian President Asad, pro-regime militants and Iraqi Shia militants in Syria…"

6.  בפועל נותרה איראן מדינה תומכת טרור, הרואה בטרור ובחתרנות כלי מרכזי לקידום מדיניותה ואינטרסיה במזרח התיכון. המשטר האיראני, באמצעות כוח קדס, יחידת העילית של משמרות המהפכה, מקצה משאבים ניכרים בכסף, בכוח אדם איכותי ובציוד צבאי לשם תמיכה בארגוני טרור במזרח התיכון, שהבולט שבהם הינו חזבאללה הלבנוני. ניסיון העבר הוכיח, כי פעולות הטרור והחתרנות, שמקדמת איראן, אינן מצטמצמות רק למזרח התיכון אלא הן מתבצעות במדינות רבות ברחבי העולם. להערכתנו ככל שיגבר ביטחונה העצמי של איראן, בפרט אם היא תעריך, שהיא נחלה הישגים עם ארה"ב במשא ומתן אודות תוכנית הגרעין שלה, כך היא עלולה להגביר את ההיקף של הסיוע לטרור ואת התעוזה של השימוש בטרור ובחתרנות, במזרח התיכון וברחבי העולם.

 

[1]Worldwide Thereat Assessment, 3 בפברואר 2015, אתר DIA.