בכירים בחמאס קוראים בפומבי לפתוח חזיתות חדשות במערכה הבאה מול ישראל, בדגש על ביצוע פיגועים משטח לבנון


פתחי חמאד, שר הפנים בממשל חמאס לשעבר, קורא בנאומו לפתוח חזיתות חדשות מול ישראל מהמדינות הערביות הסובבות אותה ואף ממדינות הרחוקות מגבולותיה  (דף הפייסבוק של משרד הפנים בעזה, 26 בפברואר 2015)
פתחי חמאד, שר הפנים בממשל חמאס לשעבר, קורא בנאומו לפתוח חזיתות חדשות מול ישראל מהמדינות הערביות הסובבות אותה ואף ממדינות הרחוקות מגבולותיה  (דף הפייסבוק של משרד הפנים בעזה, 26 בפברואר 2015)

כללי

1.  לאחרונה הבליטו אישים בכירים בחמאס את הצורך לפתוח חזיתות חדשות נגד ישראל בסבב הלחימה הבא, מכל המדינות הערביות הגובלות עימה, אף מכאלה הרחוקות מגבולותיה. דגש מיוחד הושם על סוריה ולבנון: מחמוד אלזהאר, מבכירי חמאס, קרא לשלטונות בסוריה ובלבנון לאפשר לחמאס להקים חוליות צבאיות במחנות הפליטים על מנת שהללו "ינהלו את ההתנגדות [גם] מצפון פלסטין וישתתפו עימנו בשחרורה [של פלסטין]". דוברי חמאס הצהירו, כי כבר במבצע "צוק איתן" שיגרו פעילי הזרוע הצבאית של הארגון רקטות לצפון ישראל משטח לבנון ובמשתמע קראו להרחבתה של תופעה זאת בעימות הבא (ואכן במהלך מבצע "צוק איתן" אירעו מספר שיגורי רקטות ע"י פלסטינים משטח לבנון. הרקטות נפלו באזור מטולה ובגליל המערבי ולא גרמו לנזק).

2.  את הצהרות בכירי חמאס בדבר הצורך לפתוח חזיתות חדשות במערכה הבאה נגד ישראל ניתן לראות על רקע פעילות אינטנסיבית, שמבצעת חמאס לשיקום יכולותיה הצבאיות, אשר נפגעו במבצע "צוק איתן". פעילות זאת כוללת, להערכתנו, חשיבה אודות דפוסי פעולה, אשר יפגעו בנקודות תורפה ישראליות, על בסיס לקחי מבצע "צוק איתן" (למשל: תקיפת מוצבים ישראלים בקרבת רצועת עזה, חטיפת חיילים ישראלים).

3.  בשלב זה לא ברור לנו האם התבטאויות אלה קיבלו עד כה ביטוי מעשי, בפרט בכל הנוגע לזירה הלבנונית. בהקשר לכך כתבעמאד זקות, מנהל החדשות של ערוץ אלאקצא של חמאס, כי מחמד צ'יף ראש הזרוע הצבאית של חמאס שיגר בינואר 2015 מכתב לחסן נצראללה, מנהיג חזבאללה, בוהציע לו לתאם את ההתנגדות לישראל "אש ההתנגדות כלפי ישראל" (קרי, את ירי הרקטות) מלבנון ומרצועת עזה.

4.  רצ"ב התבטאויות של בכירים בחמאס בדבר הצורך לפתוח חזיתות חדשות נגד ישראל במערכה הבאה.

נספח
מבחר התבטאויות של בכירים בחמאס בעניין פתיחת חזיתות חדשות
פתחי חמאד

1.  פתחי חמאד, שר הפנים בממשל חמאס לשעבר, נשא דברים בטקס פתיחת כינוס וועידה כלכלית בינלאומית של המכללה האקדמית אלרבאט בעזה.בדבריו אמר, בין השאר, כי שחרור פלסטין דורש תוכנית ארוכת טווח, שבה ישותפו העמים הערביים והמוסלמים על בסיס "התנגדות כוללת וג'האד לסוגיו". הוא ציין, כי נדרשת הנהגה להתנגדות (קרי, לארגוני המחבלים), שתפקח על כלל התחומים הצבאיים, המדיניים, הכלכליים והמדעיים. בנאומו קרא פתחי חמאד לפתיחת חזיתות חדשות מול ישראל ("הכיבוש") מכל המדינות הסובבות אותה, גם אלה הרחוקות יותר מגבולותיה (צפא, 24 בפברואר 2015).

2.  בראיון, שנערך עימו מספר ימים לאחר מכן, אמר פתחי חמאד, בהתייחסו למצרים, כי מה שנדרש מהאומה הערבית וממצרים במיוחד בנוגע לסוגיה הפלסטינית הוא לסייע באמצעי לחימה, בפתיחת הגבולות ובהסרת "המצור". לדבריו צבא מצרים צריך לערוך אימונים ותמרונים כדי "לסייע להתנגדות" ולהשתתף עימה בלחימה (ערוץ אלקדס, 28 בפברואר 2015).

מחמוד אלזהאר

3.  ב-4 בפברואר 2015, במהלך כנס פוליטי, שערכה לשכת ההסברה של חמאס בצפון רצועת עזה, קרא מחמוד אלזהאר, מבכירי חמאס, לשלטונות סוריה ולבנון לאפשר לארגון להקים במחנות הפליטים הפלסטינים בלבנון ובסוריה חוליות צבאיות, שתהיינה כפופות לזרוע הצבאית של חמאס. החוליות הללו, לדבריו, ינהלו  את "ההתנגדות [גם] מצפון פלסטין וישתתפו עימנו בשחרורה" (אלחיאת, 18 בפברואר 2015). דוברי חמאס באותו כנס הצהירו, כי פעילי הזרוע הצבאית שלה שיגרו רקטות לישראל משטח לבנון במהלך מבצע "צוק איתן"[1].

עמאד זקות

4.  בעקבות התבטאות מחמוד אלזהאר, פורסם באתר דניא אלוטן (6 בפברואר 2015) מאמר שכותרתו: "מהו סוד הצהרתו של ד"ר אלזהאר?", כותב המאמר הוא עמאד זקות, מנהל החדשות של ערוץ אלאקצא של חמאס. זקות מציין במאמרו, כי מייד בתום מבצע "צוק איתן", ואף במהלך המבצע עצמו, החלה הנהגת חמאס להיערך לכך, שכל מלחמה עתידית תכלול את כל שטח ישראל [ולא רק את דרומה].  לדבריו כבר במהלך מבצע "צוק איתן" הפעילה הזרוע הצבאית של חמאס מספר ארגונים וחוליות במדינות ערביות הגובלות בישראל כדי שישגרו רקטות לעבר ערים בצפון ישראל ויגרמו "לבלבול בהערכות המנהיגים הישראליים".

5.  עמאד זקות ציין, כי בהקשר זה ניתן לראות את חידוש הקשרים בין חמאס לחזבאללה. חידוש הקשרים הוא זה שהניע את מחמוד אלזהאר להתבטא כפי שהתבטא בכנס. הוא הוסיף, כי דבריו של מחמוד אלזהאר נאמרו בתיאום עם דרגים גבוהים בחזבאללה. זקות הזכיר במאמרו מכתב ששיגר, לטענת חמאס מחמד צ'יף, ראש הזרוע הצבאית של חמאס, בינואר 2015. במכתב הוצע לחסן נצראללה, מזכ"ל חזבאללה, לתאם את "אש ההתנגדות" כלפי ישראל מלבנון ורצועת עזה.

עמאד זקות: חמאס מקיימת קשרים עם חזבאללה במטרה לתאם את ''אש ההתנגדות כלפי ישראל'' משטח לבנון (דניא אלוטן, 6 בפברואר 2015)
עמאד זקות: חמאס מקיימת קשרים עם חזבאללה במטרה לתאם את ''אש ההתנגדות כלפי ישראל'' משטח לבנון (דניא אלוטן, 6 בפברואר 2015)