הערכה ראשונית של תוצאות המערכה הבינלאומית נגד דאעש


מימין: התבססות דאעש בלוב: מצעד צבאי של פעילי דאעש בעיר סרת (חשבון טוויטר המזוהה עם דאעש, 18 בפברואר 2015). משמאל: ריקוד ניצחון של הלוחמים הכורדים בקובאנה בתום כיבוש העיר מידי דאעש (דף פייסבוק השייך לפשמרגה, 26 בינואר 2015).
מימין: התבססות דאעש בלוב: מצעד צבאי של פעילי דאעש בעיר סרת (חשבון טוויטר המזוהה עם דאעש, 18 בפברואר 2015). משמאל: ריקוד ניצחון של הלוחמים הכורדים בקובאנה בתום כיבוש העיר מידי דאעש (דף פייסבוק השייך לפשמרגה, 26 בינואר 2015).

כללי

1.    ב-10 בספטמבר 2014 הודיע נשיא ארה"ב ברק אובאמה על פתיחתה של מערכה כוללת נגד דאעש, שמטרתה להחליש את הארגון עד להשמדתו. האסטרטגיה של מערכה זאת מושתתת על כמה מרכיבים: תקיפות אוויריות אינטנסיביות בסוריה ובעיראק; חיזוק הכוחות המקומיים בסוריה ובעיראק (צבא עיראק, הכוחות הכורדים, ארגוני מורדים סורים מתונים); פגיעה במקורות הכוח של דאעש (בדגש על פגיעה במקורותיו הכספיים); ושיפור אופן ההתמודדות של ארה"ב והקהילה הבינלאומית עם התופעה של המתנדבים ממדינות המערב המצטרפים לדאעש. כל זאת ללא שיגור כוחות קרקעיים משמעותיים לסוריה או לעיראק כדי להלחם בדאעש.

2.    לשם מימושה של המערכה נגד דאעש גיבשה ארה"ב, בלוח זמנים קצר יחסית, קואליציה בינלאומית המורכבת ממדינות מערביות וממדינות ערביות הנוטלות חלק פעיל בלחימה (גם אם באופן סמלי), או התומכות בה. כמה מבעלות הברית המערביות (ובמרכזן צרפת ובריטניה) הצטרפו לתקיפות האוויריות האמריקאיות בעיראק בעוד, שמספר מדינות ערביות (סעודיה, מאע"מ, ירדן, בחריין) הצטרפו לתקיפות האוויריות בסוריה. ירדן חרגה מדפוס זה ותקפה יעדי דאעש גם בעיראק לאחר הוצאתו להורג של הטייס הירדני, שנפל בשבי דאעש. מדינה ערבית נוספת, מצרים, ביצעה תקיפות אוויריות נגד יעדי דאעש בלוב, שלא במסגרת הקואליציה, לאחר ש-21 מצרים קופטים הוצאו להורג (16 בפברואר 2015).

3.    ארגון Syrian Observatory for Human Rightsדיווח, כי 1,601 אנשים נהרגו בתקיפות בסוריה של כוחות הקואליציה מאז החלו התקיפות ב-23 בספטמבר 2014 ועד 23 בפברואר 2015. מתוך ההרוגים 1,465 היו פעילי דאעש, רובם לא סוריים (syiahr.com, 23 בפברואר 2015). מספר הרוגים מתייחס להערכתנו לקובאנה והוא אינו כולל את הרוגי דאעש בזירות לחימה אחרות בסוריה ובעיראק. המספר הכולל של הרוגי דאעש עומד להערכתנו על כמה אלפי פעילים. הדבר מצביע, כי התקיפות האוויריות והאבידות, שסופג דאעש בלחימה היבשתית "מכאיבים" לארגון, שסדר הכוחות שלו מצומצם (הארגון מונה להערכתנו, כ-30,000-25,000 פעילים). עם זאת, להערכתנו, אין באבידות הארגון בשלב זה כדי לערער באופן משמעותי את יכולות הלחימה שלו ואת שליטתו על האוכלוסייה בסוריה ובעיראק.

4.   המערכה הכוללת נגד דאעש צפויה, להמשך עוד כמה שנים (על פי אומדנים אמריקאים לפחות עד 2019). במסגרתה עוד צפויות תהפוכות רבות (למשל, היא עשויה להתרחב מעבר לשטחי עיראק וסוריה). אולם עתה, במלאת כחצי שנה לתחילת המערכה נגד דאעש, ניתן לערוך מאזן ביניים של תוצאות המערכה. זאת במטרה לבחון את השפעת המהלכים של ארה"ב ובעלות בריתה על דאעש ולהצביע על נקודות תורפה וחוזקה של יכולותיו ושל האסטרטגיה האמריקאית נגדו.

5.    להערכתנו המאזן הראשוני של ההישגים והכישלונות הינו מעורב:

א.     סוריה ועיראק:

1)  ארה"ב ובעלות בריתה וסיוע (משמעותי להערכתנו) של כוחות מקומיים הצליחו לבלום את התפשטות דאעש לעבר אזורים נוספים ולמנוע ממנו טיהור מוקדי התנגדות באזורים נרחבים, שבשליטתו (מחוז אלאנבאר בעיראק ומחוזות דיר אלזור, אלרקה ואלחסכה, שבסוריה). הכישלון הבולט של דאעש בחצי השנה האחרונה היה המפלה הכואבת מידי הכוחות הכורדים (YPG) בעיר קובאנה (עין אלערב), לאחר ארבעה חודשי לחימה (שהחלו לאחר תחילת המערכה האמריקאית נגד דאעש). בעיר תכרית, שמצפון לבגדאד, ניצב עתה דאעש בפני מתקפה של צבא עיראק המכוונת לכבוש את העיר מחדש.

2) תקיפות הקואליציה הביאו לירידה משמעותית בהכנסות דאעש, בעיקר מהפקה ויצוא של דלקים. הירידה בהכנסות דאעש פגעה להערכתנו ביכולת המשילות שלו (אספקת שירותים לאוכלוסייה הגדולה, שבתחומי שליטתו). אולם בכל זאת התקיפות המתמשכות והירידה בהכנסות עדיין לא הצליחו לערער את אחיזתו של דאעש בשטחים הנרחבים שכבש בסוריה ובעיראק, בדגש על שני מעוזיו העיקריים (מוצול בעיראק ואלרקה בסוריה).

ב.    הצלחות דאעש מחוץ לסוריה ועיראק:

1)  לעומת בלימת תנופת הישגי דאעש בסוריה ובעיראק הצליח דאעש להתבסס במדינות אחרות במזרח התיכון, באמצעות ארגונים ג'האדיסטים מקומיים הפועלים במסגרת "מחוזות" של המדינה האסלאמית. הישגיו הבולטים היו בלוב ובמצרים (חצי האי סיני). בכך התרחב פוטנציאל האיום של דאעש לעבר מצרים, ישראל, מדינות צפון אפריקאיות נוספות ומדינות דרום אירופה.

2)  בנוסף לכך היו לדאעש שני הישגים מרכזיים בזירה הבינלאומית בחצי השנה האחרונה: האחד, זרם המצטרפים הזרים לשורותיו לא פסק (אף כי יתכן וחלה ירידה כלשהי בהיקף המצטרפים כתוצאה מצעדי מנע של כמה מדינות). השני,פעילים ג'האדיסטים במדינות המערב (לאו דווקא כאלו שיצאו לסוריה ולעיראק) נענו לקמפיין התקשורתי של דאעש ופתחו בגל פיגועים נגד יעדים ממשלים ויהודיים, בדגש על המדינות החברות בקואליציה (בשלב זה להערכתנו בלתי מאוכוון ובלתי מאורגן).

3)  מהבחינה האידיאולוגית תפיסת העולם הג'האדיסטית של דאעש נמצאת בתנופת התפשטות והדימוי של דאעש כארגון ג'האדיסטי המוביל לא נפגע ("מותג" דאעש לא נסדק); ביריבות שבין דאעש לבין ארגון אלקאעדה בהנהגת אימן אלט'ואהרי ידו של דאעש הינה על העליונה, לפחות לעת עתה.

 

6.    המערכה הבינלאומית נגד דאעש מתמקדת בעיראק ובסוריה ("מדינות הליבה") אולם בחצי השנה שחלפה הוצבו בפני ארה"ב ובעלות בריתה שורה של אתגרים, במדינות ובאזורים, שמעבר ל"מדינות הליבה". עיקרם של אתגרים אלו: אתגר התפשטות דאעש וארגוני הג'האד העולמי למדינות ערביות ומוסלמיות נוספות; אתגר ההתמודדות עם תופעת המתנדבים הזרים המצטרפים לארגונים הג'האדיסטים; אתגר הטרור הג'האדיסטי הגובר במדינות המערב ואתגר האטרקטיביות הרבה של האידיאולוגיה הסלפית ג'האדיסטית בעולם הערבימוסלמי ובקהילות מוסלמיות במדינות המערב. המערכה הבינלאומית נגד דאעש, ככל שתמשך, תצטרך לתת מענה הולם לאתגרים הללו ובכך להרחיב את המסגרת התפיסתית והאופרטיבית של המהלכים המתבצעים נגד דאעש מעבר למאפייני שלביה הראשונים של המערכה.

7.    בראייתה של ישראל הומחשו בחצי השנה האחרונה שני מכלולים של סיכונים הנובעים מהתבססות דאעש וארגוני הג'האד העולמי בעיראק ובסוריה:

א.       הגברת איומי הטרור בגבולותיה הדרומיים והצפוניים של ישראל:

1)   איומים אלו גברו עם הפיכה אנצאר בית אלמקדס, ארגון הטרור המוביל במצרים, למחוז פעיל של המדינה האסלאמית (הגם שהעדיפות של אנצאר בית אלמקדס, הארגון-השליח של דאעש, נתונה באופן ברור למאבק נגד המשטר המצרי).

2)   ברמת הגולן (ובדרום סוריה בכלל) אין עדיין לדאעש אחיזה. בקרב ארגוני המורדים, שהתבססו במרכז הרמה ובדרומה נהנה  , שלוחת אלקאעדה בסוריה, מעמדת בכורה (גם תשומת ליבם של ג'בהת אלנצרה ושאר ארגוני המורדים נתונה לעת עתה למאבק נגד המשטר הסורי, שבסיוע חזבאללה מנהל עתה מתקפה, שמטרתה לדחוק אותם מרמת הגולן).

ב.   הפיכת יעדים יהודיים במדינות המערב ליעד לפיגועי טרור:בחצי שנה האחרונה ביצעו גורמים ג'האדיסטים במדינות המערב, חלקם כאלו המזדהים עם דאעש, גל פיגועים נגד יעדים ממשליים במדינות המערב במקביל הפכו גם יעדים יהודיים למטרה לפיגועים של הפעילים הג'האדיסטים (בצרפת, בלגיה ודנמרק בוצעו פיגועים נגד מוזיאון יהודי, בית כנסת, ומרכול כשר). אנו סבורים, כי הפיגועים נגד יעדים יהודיים ימשיכו. בהמשך עלולים גם תומכי הג'האד העולמי לנסות ולפגוע ביעדים ישראלים במדינות המערב.

מבנה העבודה

8.    להלן ינותחו  חמישה היבטים של מאזן ההישגים והכישלונות של דאעש:

א. בלימת תנופת ההישגים של דאעש בסוריה ובעיראק.

ב. התבססותו של דאעש מעבר לעיראק ולסוריה (מצרים, לוב).

ג. מדינות שבהן נבלמו או נכשלו (לעת עתה) ניסיונות ההתבססות של דאעש.

ד. העדר גידול משמעותי בסדר הכוחות של דאעש.

ה. גל הפיגועים במדינות המערב בהשראת דאעש (ע"י פעילים המזדהים עם האידיאולוגיה הג'האדיסטית).