מיהו טרוריסט ומיהו עיתונאי? המקרה של פעיל חמאס עבדאללה מרתג’א, שנהרג במבצע “צוק איתן”, מצביע על סוגיית פעילי הטרור, הממלאים משימות הסברה, שהפלסטינים מנסים להקנות להם מעמד של עיתונאים לגיטימיים


עבדאללה פצ'ל מרתג'א, פעיל טרור בגדוד אלשג'אעיה של גדודי עז אלדין אלקסאם, שעסק גם במשימות הסברה. בחמאס טענו, כי הוא "עיתונאי" והכלילו אותו ברשימת העיתונאים הפלסטינים, שנהרגו במבצע "צוק איתן"
הזהו עיתונאי? עבדאללה פצ'ל מרתג'א, פעיל טרור בגדוד אלשג'אעיה של גדודי עז אלדין אלקסאם, שעסק גם במשימות הסברה. בחמאס טענו, כי הוא "עיתונאי" והכלילו אותו ברשימת העיתונאים הפלסטינים, שנהרגו במבצע "צוק איתן" (ערוץ אלאקצא, 17 בפברואר 2015).

כללי

1.     כשבוע לאחר תום מבצע "צוק איתן" פרסמה אגודת העיתונאים הפלסטינים רשימה של 17 הרוגים, שעל פי טענתה היו עיתונאים, שנהרגו במהלך המבצע. רשימה זאת הופצה ע"י סוכנות הידיעות הפלסטינית (ופא) מטעמה של הלשכה הממשלתית של משרד ההסברה בעזה, הנשלטת ע"י חמאס. מרכז המידע ניתח את 17 השמות ומצא, כי כמחציתם (שמונה) היו פעילים, שהשתייכו לחמאס ולג'האד האסלאמי בפלסטין[1].

2.     אחד השמות, שהופיעו ברשימת 17 "העיתונאים" היה עבדאללה פצ'ל מרתג'א, אשר הוצג ע"י הפלסטינים כעיתונאי תוך התעלמות מוחלטת מאופי פעילותו הצבאי (פרוט ראו נספח ב'). אולם בבדיקה, שערך מרכז המידע, מצא, כי עבדאללה פצ'ל מרתג'א, היה פעיל צבאי, ששרת בגדוד אלשג'אעיה של גדודי עז אלדין אלקסאם, הזרוע הצבאית של חמאס, בו הוא מילא גם משימות הסברה.

3.     ב-17 בפברואר 2015, כשבעה חודשים לאחר מותו של עבדאללה מרתג'א, שידר ערוץ הלוויין אלאקצא של חמאס תוכנית מיוחדת לזכרו של המחבל ההרוג. הסרטון לא התעלם ממשימותיו ההסברתיות של "השהיד הקסאמי ההסברתי" (קרי, השהיד פעיל גדודי עז אלדין אלקסאם, שמילא תפקידים הסברתיים), אולם הדגיש את הפן הצבאי של פעילות עבדאללה מרתג'א. בתוכנית לזכרו נראה עבדאללה מרתג'א לבוש  מדי גדודי עז אלדין אלקסאם ועושה שימוש בכלי נשק שונים. כמו כן הוצגו בתוכנית לזכרו קטעים מהצוואה, שהקריא טרם צאתו (ראו צילומים בנספח א').

4.     המקרה של עבדאללה מתרג'א מציף סוגיה עקרונית הנוגעת למעמדם של פעילים צבאיים, הממלאים תפקידים במלחמה על התודעה, תחום הנתפס כבעל חשיבות רבה ע"י ארגוני הטרור. חמאס, הג'האד האסלאמי בפלסטין כמו גם דאעש וחזבאללה מעסיקים פעילי טרור במשימות הסברה בשטח, המהווים בכמה מהמקרים חלק אינטגראלי מהיחידות הצבאיות, שבמסגרתן הם פועלים. אולם חמאס וגופים פלסטינים נוספים הרחיקו לכת והם מנסים להפוך את פעילי הטרור הממלאים תפקידי הסברה לעיתונאים לגיטימיים, הנהנים מחסינות עיתונאית במסגרת תפקידם. עדות לכך ניתן למצוא במקרה של עבדאללה מרתג'א ושל פעילי טרור נוספים, שנכללו ברשימת העיתונאים הפלסטינים, שנהרגו במבצע "צוק איתן" (ובהזדמנות זאת מנסים הפלסטינים גם להכפיש את ישראל ע"י האשמתה כמי שהרגה בכוונת תחילה "עיתונאים" אלו ומנעה מהם מלבצע תפקידם).

 

[1]פרוט ראו פרסום מרכז המידע מ-11 בפברואר 2015 : " ממצאי בדיקת רשימת שמות 17 עיתונאים, שהפלסטינים טוענים כי הם נהרגו במבצע 'צוק איתן'"