בדיקת שמות ההרוגים הפלסטינים במבצע “צוק איתן” – השלמה מספר 9 *


מימין: מחמד ג'מעה אחמד שעת', פעיל גדודי עז אלדין אלקסאם, שנהרג במבצע "צוק איתן" (facebook.com). משמאל: מחמד ג'מעה אחמד שעת' כקצין במנגנון הביטחון והאבטחה של החמאס בעזה
מימין: מחמד ג'מעה אחמד שעת', פעיל גדודי עז אלדין אלקסאם, שנהרג במבצע "צוק איתן" (facebook.com). משמאל: מחמד ג'מעה אחמד שעת' כקצין במנגנון הביטחון והאבטחה של החמאס בעזה (moidev.moi.gov.ps). גורם רשמי בחמאס הודה לאחרונה (בראיון ל-AP), כי חמאס איבדה 400 לוחמים במבצע. זהו להערכתנו מספר מינימאליסטי. על פי גורם בטחוני ישראלי נהרגו במבצע "צוק איתן" כ-590 פעילי חמאס המהווים קרוב ל-67% מכלל פעילי הטרור שנהרגו.

סיכום ממצאי הבדיקות עד כה

מסמך זה הינו העשירי בסדרת פרסומי מרכז המידע למודיעין ולטרור הבוחן את זהות ההרוגים הפלסטינים במבצע "צוק איתן". מטרת הפרויקט הנה לקבוע מי מההרוגים היו פעילי טרור ומי מהם אזרחים בלתי מעורבים ולבחון את היחס ביניהם. ממצאי הבדיקה עד כה (על בסיס בדיקה של כ-61% מהמספר הכולל של ההרוגים) הינם, שפעילי הטרור מהווים כ-48.7% מהשמות שזוהו וכי האזרחים הבלתי מעורבים מהווים כ-51.3%. יחס זה עשוי להשתנות בהמשך.


1.   מסמך זה הינו העשירי בסדרת פרסומי מרכז המידע למודיעין ולטרור הבוחן את זהות ההרוגים הפלסטינים במבצע "צוק איתן". מטרת הפרויקט הנה לקבוע מי מההרוגים היו פעילי טרור ומי מהם אזרחים בלתי מעורבים ולבחון את היחס ביניהם. ממצאי הבדיקה עד כה (על בסיס בדיקה של כ-61% מהמספר הכולל של ההרוגים) הינם, שפעילי הטרור מהווים כ-48.7% מהשמות שזוהו וכי האזרחים הבלתי מעורבים מהווים כ-51.3%. יחס זה עשוי להשתנות בהמשך.

2.   שקלול ממצאי הבדיקה הנוכחית עם ממצאי הבדיקות הקודמות, שפורטו במסמכי מרכז המידע, מצביעים על ההתפלגות הבאה של 1,314 ההרוגים, שנבחנו עד כה:

א.       553 הרוגים הינם פעילי טרור.

ב.       583 הרוגים הינם אזרחים בלתי מעורבים.

ג.       זהותם של 178 הרוגים (כ-13.5% מכלל השמות שנבדקו) אינה ידועה בשלב זה. לפיכך לא ניתן לקבוע לגביהם האם מדובר בפעילי טרור או באזרחים בלתי מעורבים.

הערות מתודולוגיות לבדיקה הנוכחית

3.    במסמך הנוכחי נבדקו 150 שמות נוספים של ההרוגים הפלסטינים במבצע "צוק איתן" על בסיס רשימת-ההמשך, שהופיעה בעיתון פלסטין של חמאס. שם אחד שהופיע ברשימה, היה כפול (הוא הופיע כבר ברשימה של ד"ר אלקדרה) כך שנבדקו 149 שמות. מרבית השמות ברשימה הנוכחית נהרגו בין ה-28 ביולי לבין ה-29 ביולי 2014.

4.    עד לבדיקה הנוכחית נבחנו ע"י מרכז המידע1,165 שמות הרוגים, שהיוו כ-54% מהמספר הכולל של ההרוגים, אשר מגיע ל-2,157 הרוגים (על פי דיווח משרד הבריאות הפלסטיני, עדכני ל-14 בספטמבר 2014)[1]. יחד עם הבדיקה הנוכחית מגיע מספר השמות, שנבדקו ע"י מרכז המידע,  ל-1,314, המהווים כ-61% מהמספר הכולל של ההרוגים הפלסטינים במבצע "צוק איתן".

ממצאי הבדיקה הנוכחית

5.    מבדיקת 150 שמות הרוגים נוספים, שהופיעו בעיתון פלסטין המזוהה עם חמאס (ראו נספח ג'), עלו הממצאים הבאים:

 א.       25 שמות הרוגים זוהו כפעילי טרור (מתוכם אותרו תמונות של 11 פעילים).

ב.       103 שמות הרוגים זוהו כאזרחים בלתי מעורבים.

ג.       זהותם של 21 הרוגים אינה ידועה.

ד.       שם אחד של אזרח בלתי מעורב זוהה על ידינו ככפול (הופיע בעבר ברשימות של ד"ר אלקדרה).

6.    להלן פילוח שייכותם הארגונית של 25 ההרוגים, שזוהו על ידינו כמעורבים בטרור:

א.       10 פעילי גדודי עז אלדין אלקסאם.

ב.       3 פעילי גדודי עז אלדין אלקסאם ובמקביל פעילי מנגנוני הביטחון, שבשליטת חמאס.

ג.       1 פעיל מנגנוני הביטחון, שבשליטת חמאס.

ד.       5 פעילים במערכת החברתית  של חמאס (ה"דעווה"), התומכת במערכת הצבאית והפוליטית.

ה.      3 פעילים המזוהים עם הג'האד העולמי.

ו.        1 פעיל ועדות ההתנגדות העממית.

ז.       2 חשודים במעורבות בטרור, שזהותם הארגונית אינה ידועה.

7.    מתוך 128 שמות הרוגים, שזוהו בבדיקה הנוכחית, 25 הינם פעילים בארגוני הטרור, אשר מהווים כ-20% מהשמות שזוהו. 103 זוהו כאזרחים בלתי מעורבים, המהווים כ-80% מהשמות, שזוהו. זהותם של 21 הרוגים נוספים אינה ידועה בשלב זה.


חמאס החל לשחרר לתקשורת נתונים על המספר הכולל של פעיליו, שנהרגו במבצע "צוק איתן"

8.    לאחרונה דיווחה סוכנות הידיעות AP(13 בפברואר 2015) כי גורם רשמי בחמאס ("Hamas official") מסר, כי החמאס איבד 400 לוחמים במבצע "צוק איתן". על פי טענת החמאס (שנועדה לצרכים תעמולתיים) כולל מספר זה פעילים רבים, שנהרגו בזירות הקרבות נגד ישראל ומספר קטן יותר, שנהרגו במהלך התקיפות האוויריות הישראליות נגד בתי מחבלים.

9.    עד כה נמנעה חמאס מלנקוב במספר ההרוגים שספגה במבצע "צוק איתן" במסגרת מדיניות ההסתרה המשרתת את המערכה התעמולתית, המדינית והמשפטית, המתנהלת נגד מדינת ישראל. מספר ההרוגים, שנקבה חמאס (400 הרוגים), הינו עדיין, להערכתנו, מינימאליסטי והמספר האמיתי גבוה בכ-200 פעילים. כזכור מצא גורם בטחוני, בבדיקה שקיים, כי במבצע "צוק איתן" נהרגו 590 פעילי חמאס, המהווים קרוב ל-66.6% מכלל פעילי הטרור, שנהרגו (על פי ממצאי בדיקת אותו גורם זוהו לפחות 886 הרוגים מכלל הרוגי מבצע "צוק איתן" כפעילי טרור).

10.     דפוס פעולה זה של הסתרת המספר האמיתי של הרוגי חמאס וחשיפתו בפני התקשורת זמן רב לאחר סיום המבצע, כשחמאס מעריכה, שהבשילו הנסיבות לכך, עלול לחזור על עצמו. כזכור גם לאחר מבצע "עופרת יצוקה" קיימה חמאס מדיניות של הסתרת המספר האמיתי של הרוגי המלחמה על מנת להטמיע את המסר הכוזב לפיו ביצעה ישראל הרג המוני של אזרחים ברצועה ("השואה" של רצועת עזה, כפי שטענה אז התעמולה החמאסית). רק כשנתיים לאחר מבצע "עופרת יצוקה" הודה פתחי חמאד, מי שהיה שר הפנים בממשל חמאס, כי במהלך המבצע נהרגו 700 פעילי המערך הצבאי-בטחוני של חמאס. המספר האמיתי, אשר פתחי חמאד הודה בו כשנתיים לאחר המלחמה תאם ממצאי בדיקה, שנערכה במערכה הביטחון בישראל, לאחר מבצע "עופרת יצוקה"[2].

פתחי חמאד, מי שהיה שר הפנים בממשל חמאס, אשר חשף את מספר ההרוגים האמיתי של חמאס ושאר ארגוני הטרור, כשנתיים לאחר מבצע "עופרת יצוקה" (פלסטין, 1 בנובמבר 2010, תמונת ארכיון)
פתחי חמאד, מי שהיה שר הפנים בממשל חמאס, אשר חשף את מספר ההרוגים האמיתי של חמאס ושאר ארגוני הטרור, כשנתיים לאחר מבצע "עופרת יצוקה" (פלסטין, 1 בנובמבר 2010, תמונת ארכיון)