ממצאים נוספים מבדיקת שמות ההרוגים הפלסטינים במבצע “צוק איתן” (השלמה מספר 7)*


חסן מחמד אלהנדי (מימין) ובשארי זיאד אחמד (משמאל) שני פעילי כוח הקומנדו הימי של חמאס, שנהרגו בשטח ישראל בקרב עם כוח צה"ל, לאחר שנחתו באזור זיקים. חמאס נמנעת מלהכליל את שמותיהם של 14 פעיליו, שנהרגו בחדירות לאזור זיקים ולאזור ניר-עם, ברשימות הרוגי מבצע "צוק איתן". זאת למרות, שחמאס פרסמה בכלי התקשורת שלה מידע פרטני על ההרוגים ועל נסיבות מותם ועשתה שימוש תעמולתי באירועים הללו להאדרת יכולותיה הצבאיות.
חסן מחמד אלהנדי (מימין) ובשארי זיאד אחמד (משמאל) שני פעילי כוח הקומנדו הימי של חמאס, שנהרגו בשטח ישראל בקרב עם כוח צה"ל, לאחר שנחתו באזור זיקים. חמאס נמנעת מלהכליל את שמותיהם של 14 פעיליו, שנהרגו בחדירות לאזור זיקים ולאזור ניר-עם, ברשימות הרוגי מבצע "צוק איתן". זאת למרות, שחמאס פרסמה בכלי התקשורת שלה מידע פרטני על ההרוגים ועל נסיבות מותם ועשתה שימוש תעמולתי באירועים הללו להאדרת יכולותיה הצבאיות.

כללי

פעילי חמאס, ששמותיהם לא נכללו ברשימות ההרוגים הפלסטיניות במבצע "צוק איתן"

1.    במהלך בדיקת שמות ההרוגים הפלסטינים במבצע "צוק איתן", שביצע מרכז המידע למודיעין ולטרור אותרו חמישים שמות מחבלים, כולם פעילי גדודי עז אלדין אלקסאם, אשר לא הופיעו ברשימות ההרוגים השונות, שפרסמו גופים המזוהים עם חמאס והרשות הפלסטינית(מאפייני הרשימות השונות ראו בהמשך).

2.    בקרב המחבלים ההרוגים, ששמותיהם לא נכללו ברשימות הפלסטיניות השונות, קיימות להערכתנו כמה קטגוריות: גופות מחבלים, שנותרו בשטח ישראל לאחר היתקלויות עם כוחות צה"ל; גופות, שנותרו קבורות בתוך מנהרות שפוצצו או בהריסות מבנים, שהותקפו ע"י צה"ל;  מחבלים, שמתו מפצעיהם בבתי החולים וגופות שלא ניתן היה לזהותם במהלך המבצע ובעת פרסום הרשימות. לפיכך אנו סבורים,כי 50 השמות, שאותרו על ידינו, מהווים רשימה חלקית בלבד וכי עדיין מצויים מחבלים רבים נוספים, ששמותיהם לא נכללו ברשימות ההרוגים השונות.

3.    בין ההרוגים, ששמותיהם לא נכללו ברשימות הפלסטיניות השונות בולטים פעילים שהשתייכו ליחידות עילית של גדודי עז אלדין אלקסאם (אלנח'בה, הקומנדו הימי). בין השאר נעדרים מהרשימות הפלסטיניות ארבעת פעילי הקומנדו הימי של גדודי עז אלדין אלקסאם, שנהרגו בשטח ישראל, בעת חדירה דרך הים לאזור קיבוץ זיקים (8 ביולי 2014). כמו כן נעדרים מהרשימות הפלסטיניות עשרה פעילי גדודי עז אלדין אלקסאם, שנהרגו בשטח ישראל, בעת חדירה באזור קיבוץ ניר-עם (21 ביולי 2014). הדבר מעיד, כי חמאס נמנעת במכוון להכליל שמות מחבלים, שגופותיהם מצויות בידי ישראל (קרוב ל-20), ברשימות ההרוגים של מבצע "צוק איתן". זאת למרות שחמאס פרסמה בכלי התקשורת שלה וברשתות החברתיות פרטים על ההרוגים בזיקים ובניר-עם ועל נסיבות מותם (ראו נספח א').

4.    אי הכללת שמות רבים של פעילים – בעיקר פעילי חמאס – ברשימות ההרוגים הפלסטיניות, והימנעות חמאס מלהוציא רשימות הרוגים מעודכנות ומלאה, נובעים ממדיניות ההסתרה של חמאס המכוונת לשרת את המערכה המדינית, התעמולתית והמשפטית נגד ישראל. מנגד, עושה חמאס שימוש לצרכי פנים במותם של פעילים, שאינם נכללים ברשימות הפורמאליות השונות, ע"י פרסום מידע פרטני על ההרוגים ועל נסיבות מותם. זאת לשם ריצוי בני משפחות ההרוגים, האדרת יכולותיה הצבאיות של חמאס וביסוס מיתוס "הניצחון" על ישראל (ראו נספחים א' ו-ב')[1].


מספר ההרוגים הפלסטינים במבצע "צוק איתן" והיחס שבין מחבלים מעורבים לאזרחים בלתי מעורבים (ממצאי בדיקת גורם בטחוני)

5.    בבדיקה שמות ההרוגים הפלסטינים במבצע "צוק איתן", שקיים גורם בטחוני ישראלי, עולה כי במבצע "צוק איתן" נהרגו 2,140 פלסטינים. מספר זה כולל שמות מחבלים, שחמאס נמנעת מלהכליל אותם ברשימות הרוגי המבצע במסגרת מדיניות ההסתרה שלה. קיימת סבירות גבוהה, שבמספר זה נכללים גם פלסטינים, שמתו במהלך מבצע "צוק איתן" כתוצאה ממוות טבעי ומתאונות. למספר זה עשויים להצטרף הרוגים נוספים, לאחר שיזוהו גופות המצויות עדיין תחת ההריסות במוקדי הלחימה השונים (ממצאי הבדיקה מעודכנים ל-21  בדצמבר 2014).

6.    על פי ממצאי הבדיקה של אותו גורם ביטחוני ניתן לחלק את ההרוגים במבצע "צוק איתן" לשלוש קטגוריות:

א.       קטגוריה א', כוללת לפחות 886 הרוגים, אשר זוהו כפעילי טרור. מרביתם הינם פעילי חמאס (590 פעילים המהווים כ-67% מכלל פעילי הטרור שנהרגו). הארגון השני הבולט במספר ההרוגים הינו הג'האד האסלאמי בפלסטין (197 הרוגים, כ-22% מכלל פעילי הטרור שנהרגו). שאר ההרוגים (99, 11% מכלל פעילי הטרור שנהרגו) משתייכים לכמה ארגוני טרור קטנים הפועלים ברצועה[2].

ב.       קטגוריה ב', כוללת לפחות 712 הרוגים אשר זוהו כאזרחים בלתי מעורבים. מתוכם זוהו 345 ילדים ו-268 נשים. שמות הנשים והילדים עד גיל 15 הוכללו באופן אוטומטי בקטגוריה של הבלתי מעורבים, הגם שמוכרים אירועים, שבהם שילבו ארגוני הטרור נערים ונשים בלחימה נגד צה"ל.

ג.       קטגוריה ג', כוללת 542 הרוגים, אשר לא ניתן היה לקבוע בשלב זה את זהותם (פעילי טרור או בלתי מעורבים). קיים פוטנציאל למידע נוסף, אשר יאפשר זיהוי חלק מההרוגים הנכללים בקטגוריה זאת כפעילי טרור או כאזרחים, שהגישו סיוע לוגיסטי לפעילי הטרור (ללא השתייכות פורמאלית לאחד הארגונים).

7.    מספר ההרוגים ששמותיהם זוהו ע"י אותו גורם בטחוני (קרי – שתי הקטגוריות הראשונות), הינו 1,598 (כ-75% מכלל ההרוגים). מתוך ההרוגים שניתן היה להצביע על זהותם  כ-55% הינם מחבלים, מרביתם פעילי חמאס, וכ-45% הינם אזרחים בלתי מעורבים. ממצאים אלו דומים לממצאי בדיקת הביניים של מרכז המידע, המסתמכת על 1,165 שמות הרוגים (המהווים כ-54% מכלל השמות). על פי ממצאי מרכז המידע מהווים פעילי הטרורכ-52% משמות ההרוגים, שזוהו והאזרחים הבלתי מעורבים מהווים כ-48% (יחס זה עשוי להשתנות בהמשך)[3].


הרשימות הפלסטיניות של הרוגי מבצע "צוק איתן" וההבדלים ביניהן

8.    לדברי ד"ר אשרף אלקדרה, דובר משרד הבריאות הפלסטיני בעזה, נהרגו במבצע "צוק איתן" 2,157 פלסטינים (אלקדס אלערבי, 14 בספטמבר 2014). מספר דומה של הרוגים (2,145) דווח באוקטובר 2014 ע"י משרד הבריאות של הרשות הפלסטינית בראמאללה. מתוך המספר הכולל של 2,157 ההרוגים, פורסמה ע"י ד"ר אשרף אלקדרה ומשרד הבריאות הפלסטיני רשימה בסיסית הכוללת 1,032 שמות הרוגים. שתי רשימות נוספות משלימות הופיעו בביטאוני חמאס ברצועה: רשימה של1,281 שמות בעיתון פלסטין ורשימה של 1,452 שמות בעיתון אלראי. סה"כ פרסמו מקורות המזוהים עם חמאס במהלך המבצע רשימות הכוללות שמותיהם של כשני שליש מכלל ההרוגים הפלסטינים במבצע "צוק איתן".

9.    הרשימה היחידההמתייחסת למספר הכולל של ההרוגים פורסמה ע"י משרד הבריאות הפלסטיני בראמאללה, באמצעות סוכנות הידיעות הפלסטינית (ופא), ב-14 בספטמבר 2014, (כשבועיים וחצי לאחר תום מבצע "צוק איתן"). ברשימה נכללים שמותיהם של 2,128 הרוגים (קרי, מרבית ההרוגים) בצירוף מספר תעודות הזהות של רובם, תאריך המוות ומקום הפגיעה. הרשימה שמרה בדרך כלל על רצף כרונולוגי אך התקשתה לעמוד בכך ככל שמבצע "צוק איתן" התקרב לסיומו. בחודשיים וחצי שחלפו מאז, לא הוצאה רשימות הרוגים כוללת מעודכנת, על אף שבינתיים התבררה זהותם של מחבלים רבים נוספים, ששמותיהם אינם מופיעים ברשימות.

10.      הרשימה, שפרסמה ע"י משרד הבריאות הפלסטיני מסתמכת ברובה, להערכתנו, על רשימות הבסיס של חמאס, שפורסמו ברצועת עזה, אליהם צורפו שמות נוספים, שאינם מופיעים ברשימות העזתיות. היתרון, שברשימה זאת הינו שזוהי הרשימה הכוללת היחידה, בניגוד לרשימות החלקיות של הגופים המזוהים עם חמאס. עם זאת מידת מהימנותה של הרשימה שפורסמה בראמאללה נמוכה מהרשימות, שפרסמו הגופים הנמצאים בשליטת חמאס, שכן היא הורכבה ופורסמה בדיעבד על ידי כלי שני המתבסס על מקורות ברצועה, שמהימנותם אינם  ברורה.

11.     חמאס מצידה לא פרסמה עד כה רשימה סופית ומוסמכת של רשימות הרוגי מבצע "צוק איתן" למרות שלכאורה יש לה צורך בכך(למשל, לשם תשלום כספים למשפחות השהידים). מדוע איפא הסתפקה חמאס בפרסום רשימות חלקיות בלבד של שמות הרוגי מבצע "צוק איתן" ונמנעה מפרסום רשימה כוללת ומוסמכת של כל שמות ההרוגים בתום המבצע? להערכתנו, יש לכך שתי סיבות, האחת טכנית והשנייה מדינית:

א.       מהבחינה הטכנית התקשתה חמאס להתמודד עם העלייה המשמעותית במספר ההרוגים ככל שנמשכה הלחימה. עדויות במהלך המבצע הצביעו על ריבוי גופות בשטח ובבתי החולים, שהתקשו לקלוט, לזהות ולתעד בזמן אמת (או בסמוך לו) את המידע הנוגע להרוגים. הדבר מצא ביטויו באיכות הירודה של רשימות הבסיס, שפרסמה חמאס, המתאפיינות בחוסר סדר וברשלנות.

ב.       מהבחינה המדינית, מיצתה חמאס לאחר הפצת כשני שליש משמות ההרוגים את הטמעת המסר לפיו מרבית ההרוגים הינם אזרחים בלתי מעורבים, לצורכי המערכה המדינית, התעמולתית, והמשפטית נגד ישראל. האו"מ, ארגוני זכויות אדם וכלי תקשורת בינלאומיים הסתמכו על המידע החלקי והמוטה, שפרסם משרד הבריאות הפלסטיני הנשלט ע"י חמאס. כיוון שכך, להערכתנו, המשך פרסום שיטתי של שמות ההרוגים לא טומן יתרונות בראיית חמאס אלא להפך – הוא עלול היה לחייב את חמאס לתת הסברים אודות "העלמת" רבים מפעיליה, שלא הופיעו ברשימות ההרוגים, בשל מדיניות ההסתרה.

12.          להלן טבלה המסכמת את הרשימות השונות של ההרוגים הפלסטינים במבצע "צוק איתן":

אופי הרשימה
סוג הרשימה / רשימות
מספר ההרוגים, ששמותיהם מופיעים ברשימות
הערות

 

רשימות מזוהות חמאס, אשר פורסמו ברצועה במחצית הראשונה של מבצע "צוק איתן"[4]

 

רשימות, שהוצאו ע"י משרד הבריאות הפלסטיני ברצועה, הנשלט ע"י חמאס. הרשימות פורסמו ע"י דובר המשרד ד"ר אשרף אלקדרה.

 

1,032

 

 

 

אלו הן רשימות הבסיס, שבדיקות מרכז המידע עד כה הסתמכו עליהן. רשימות אלה כוללות 1,032 שמות. לאחר מכן דיווח ד"ר אלקדרה על שמות ספציפיים ועל מספרים כלליים אך לא פרסם רשימה כוללת ומוסמכת של כל שמות ההרוגים.

 

 

ביטאון חמאס פלסטין היוצא לאור ברצועת עזה

1,281

 

 

הרשימה עדכנית ל-19 ביולי 2014. היא מבוססת על רשימות הבסיס של ד"ר אלקדרה בתוספת שמות נוספים.

 

 

ביטאון חמאס וסוכנות הידיעות אלראי ברצועת עזה

 

1,452

הרשימה עדכנית ל-11 באוגוסט 2014. היא מבוססת על רשימות הבסיס של ד"ר אלקדרה בתוספת שמות נוספים.

רשימה של משרד הבריאות של הרשות הפלסטינית שפורסמה לאחר מבצע "צוק איתן"

רשימת משרד הבריאות של הרשות הפלסטינית בראמאללה, שהופצה ע"י סוכנות הידיעות הפלסטינית (ופא)

2,128

זוהי הרשימה השלמה ביותר של שפורסמה לאחר המבצע ב-14 בספטמבר 2014. היא מבוססת על שמות ההרוגים שהופיעו ברשימות ד"ר אשרף אלקדרה וביטאוני חמאס בתוספת שמות נוספים.

 
סיכום

13.     העדרה של רשימת בסיס מוסמכת ואחידה,קיומן של כמה רשימות הרוגים, שהוצאו במועדים שונים ע"י גופים בעלי אינטרסים שונים, העדר שקיפות בכל הנוגע לאופן הכללת שמות ההרוגים ברשימה וחוסר התאימות בין הרשימות השונות – כל אלה מערימים קשיים רבים בפני בדיקת שמות ההרוגים הפלסטינים במבצע "צוק איתן". מצב עניינים זה משרת את מדיניות ההסתרה של חמאס,שמטרתה להבליט את מספרם ומשקלם של האזרחים הבלתי מעורבים, שנהרגו במהלך המבצע. כפועל יוצא מכך, גופים רבים ובתוכם גורמי או"ם, ארגוני זכויות אדם והתקשורת הבינלאומית נסמכים על רשימות הפלסטיניות בלתי אמינות ולעיתים חלקיות ועל מידע מוטה ובלתי אמין, שתכליתו לנגח את ישראל.

 

נספחים

14. רצ"ב שני נספחים:

א.   נספח א' – פעילי חמאס, שנהרגו בחדירות לשטח ישראל באזור זיקים וניר-עם, אשר שמותיהם אינם נכללים ברשימות ההרוגים הפלסטיניות.

ב.   נספח ב' – פעילי חמאס נוספים, שנהרגו במבצע "צוק איתן", אשר שמותיהם אינם נכללים ברשימות ההרוגים הפלסטיניות.

[1] טקטיקה דומה נוקט חזבאללהלגבי מאות פעיליה, שנהרגו בקרבות בסוריה נגד המורדים, אף כי משיקולים אחרים. חזבאללה מפרסם מידע פרטני אודות ההרוגים ואף קובר אותם בהלוויות רבות משתתפים הזוכות לסיקור תקשורתי. עם זאת הוא נמנע מלפרסם נתונים כוללים ומוסמכים על מספר ההרוגים על מנת שלא להעצים את הביקורת הפנימית נגדו על מעורבותו במלחמת האזרחים בסוריה. פרטים נוספים ראו לקט מידע מה-13 באפריל 2014: "מעורבות חזבאללה במלחמת האזרחים בסוריה: כיבושה של העיר יברוד נתפס ע"י חזבאללה כהישג ביטחוני ומורלי, הצפוי להקשות על מבצעי הפיגועים נגדו, וזאת במחיר נמוך יחסית של אבידות".
[2] על הארגונים הללו נמנים התארגנויות פתח ברצועה, ועדות ההתנגדות העממית, החזית העממית לשחרור פלסטין, התארגנויות סלפיות-ג'האדיסטיות, ועוד.
[3] ראו פרסום מרכז המידע מה-8 בדצמבר 2014: "בדיקת שמות ההרוגים במבצע "צוק איתן" – השלמה מספר 6".
[4] בנוסף לרשימה זאת פורסמו רשימות חלקיות ביהודה ושומרון, שאין להן, להערכתנו, יתרון על הרשימות שפורסמו ע"י משרד הבריאות וע"י הגופים המזוהים עם חמאס. האחת, רשימה של 1,404 שמות, שפורסמה ע"י אתר רדיו אג'יאל (רמאללה), העדכנית ל-5 באוגוסט 2014. השנייה, רשימה של 1,101 שמות, שפורסמה ע"י רשת אלכופיה (מזוהה עם פתחמחמד דחלאן), העדכנית ל-25 באוגוסט 2014.