בדיקת שמות ההרוגים הפלסטינים במבצע “צוק איתן” – השלמה מספר 6*


חמישה פעילי גדודי עז אלדין אלקסאם, אשר נהרגו בליל 18-17 ביולי 2014, בעת התקלות מארב של חמאס ששהה בצפון הרצועה עם כח צה"ל. המארב נקרא ע"י חמאס "פרצות אשקלון" (facebook.com).
חמישה פעילי גדודי עז אלדין אלקסאם, אשר נהרגו בליל 18-17 ביולי 2014, בעת התקלות מארב של חמאס ששהה בצפון הרצועה עם כח צה"ל. המארב נקרא ע"י חמאס "פרצות אשקלון" (facebook.com).

סיכום ממצאי הבדיקות עד כה

1.    מסמך זה הינו השביעי בסדרת פרסומי מרכז המידע למודיעין ולטרור, במסגרת פרויקט הבוחן את זהות ההרוגים הפלסטינים במהלך מבצע "צוק איתן". מטרת הפרויקט הינה לקבוע מי מההרוגים הינם פעילי טרור ומי מהם אזרחים בלתי מעורבים ולבחון את היחס ביניהם. ממצאי הבדיקות עד כה (על בסיס בדיקה של כ-54% מכלל שמות ההרוגים) מעלים, כי פעילי הטרור מהווים כ-52% מההרוגים, שזוהו וכי האזרחים הבלתי מעורבים מהווים כ-48%. יחס זה עשוי להשתנות בהמשך.


הערות מתודולוגיות

2. במסמך הנוכחי נבדקו 150 שמות נוספים של הרוגים פלסטינים מתוכם זוהו שני שמות כפולים. הרשימה מתבססת על רשימות ההרוגים של משרד הבריאות הפלסטיני, שפורסמה ע"י דובר המשרד ד"ר אשרף אלקדרה (מספרים 1,032-901 ברשימה). כמו כן מתבססת בדיקתנו על שמות המופיעים ברשימת-המשך לרשימתו של ד"ר אלקדרה, אשר הופצה בעיתון חמאס פלסטין, הכוללת 1,281 שמות[1]. מרבית השמות, שנבדקו ברשימה הנוכחית, נהרגו בין ה-25 ביולי לבין ה-29 ביולי 2014.

3. עד כה נבדקו ע"י מרכז המידע 1,017 הרוגים פלסטינים במבצע "צוק איתן". לאלו נוספו 148 שמות כך שסה"כ נבדקו עד כה 1,165 שמות, המהווה כ-54% מהמספר הכולל (העשוי להשתנות), אשר מגיע ל-2,157 הרוגים (על פי דיווח משרד הבריאות הפלסטיני, עדכני ל-14 בספטמבר 2014).

4. שקלול ממצאי הבדיקה הנוכחית עם ממצאי ששת הבדיקות הקודמות (שפורטו במסמכי מרכז המידע), תוך שילוב מידע נוסף, שאותר אודות זהות ההרוגים, מצביעים על ההתפלגות הבאה של 1,165 ההרוגים, שנבחנו עד כה ע"י מרכז המידע:

א.       528 הרוגים הינם פעילי טרור.

ב.       480 הרוגים הינם אזרחים בלתי מעורבים.

ג.       זהותם של 157 הרוגים אינה ידועה בשלב זה. לפיכך לא ניתן לקבוע לגביהם האם מדובר בפעילי טרור או באזרחים בלתי מעורבים.

5. מתוך 1,007 ההרוגים, שזוהו מהווים פעילי הטרור כ-52%. האזרחים הבלתי מעורבים מהווים  כ-48%. היחס ביניהם עשוי להשתנות בהמשך בדיקת שמות ההרוגים. בשלב זה לא ניתן היה לקבוע את זהותם של 157 הרוגים המהווים כ-13.5% מ-1,165 שמות ההרוגים שנבדקו.

 


ממצאי הבדיקה הנוכחית

6.  מבדיקת 150 השמות הנוספים, שהופיעו ברשימת משרד הבריאות ובעיתון  פלסטין (ראו נספח ג'), עלו הממצאים הבאים:

א.      שמונים ותשעה הרוגים זוהו כפעילי טרור (מתוכם אותרו תמונות של 62 פעילים, ראו נספח ב').

ב.       42 הרוגים זוהו על ידינו כאזרחים בלתי מעורבים.

ג.       זהותם של 17 הרוגים ,אינה ידועה.

ד.       שני שמות זוהו על ידינו כשמות כפולים: אחד של פעיל טרור ואחד של אזרח בלתי מעורב.

7.  להלן פילוח שייכותם הארגונית של 89 ההרוגים, שזוהו כפעילי טרור:

א.       74 פעילי חמאס ומנגנוני הביטחון של חמאס (מרביתם פעילי גדודי עז אלדין אלקסאם ומקצתם שרתו בגופים אחרים של חמאס ובמנגנוני הביטחון).

ב.       שמונה פעילי הג'האד האסלאמי בפלסטין/פלוגות ירושלים.

ג.       שני פעילי ועדות ההתנגדות העממית.

ד.       פעיל ההתנגדות העממית.

ה.      שני פעילי פתח.

ו.       שני  פעילי טרור, שזהותם הארגונית אינה ידועה.

8. מתוך 132 ההרוגים, שזוהו שמונם ותשעה הינם פעילי טרור, אשר מהווים כ-68% מכלל ההרוגים. 42 הרוגים הם אזרחים בלתי מעורבים, המהווים כ-32% מההרוגים שזוהו. זהותם של 16 הרוגים נוספים אינה ידועה.

מספרם הגדול של פעילי חמאס בקרב ההרוגים

9. בבדיקה הנוכחית בלט מספרם הגדול ושיעורם הגבוה של פעילי חמאס בקרב המחבלים. במהלך הבדיקה זוהו 74 פעילי חמאס ומנגנוני הביטחון של ממשל חמאס ברצועת עזה. אנו סבורים, כי המדובר בעיקר בהרוגי חמאס מהיתקלויות וקרבות עם כוחות צה"ל במהלך הכניסה לרצועה ובימים שלאחר מכן, נראה, כי גופותיהם של הרוגי חמאס זוהו כמה ימים לאחר מותם והוכנסו באופן מקובץ לרשימות משרד הבריאות. אנו סבורים, כי פעילי חמאס רבים, שמצאו מותם בקרבות עם צה"ל, עדיין לא הוכנסו לרשימות במסגרת מדיניות ההסתרה של חמאס.

10. כך למשל, ב-25 וב-26 בנובמבר פרסמו גדודי עז אלדין אלקסאם פרטים אודות חמישה מחבלים שנהרגו בהיתקלות מארב עם כוח צה"ל בעת כניסתו לצפון הרצועה. על פי הדיווח ארעה ההיתקלות בליל 18-17 ביולי (0230) באזור בית לאהיא. ההיתקלות הייתה בין מארב של חמאס שנקרא "פרצות אשקלון", לבין כוח צה"ל, שנכנס לרצועה מאזור נתיב העשרה. להלן צילומי חמשת פעילי גדודי עז אלדין אלקסאם, שנהרגו בהיתקלות מופיעים בעמוד השער.

נספחים

11. מסמך זה כולל ארבעה נספחים:

א. נספח א' – טבלה ובה ממצאי בדיקת 150 שמות נוספים של פלסטינים, שנהרגו במבצע "צוק איתן". זאת, על בסיס רשימה, שפורסמה ע"י ד"ר אשרף אלקדרה, דובר משרד הבריאות הפלסטיני, וע"י העיתון פלסטין.

ב. נספח ב' –צילומים של 62 פעילי טרור, שאותרו על ידינו על סמך רשימת ד"ר אשרף אלקדרה והעיתון פלסטין.

ג. נספח ג' –רשימות הבסיס (בערבית) של 150 השמות הנוספים, שפורסמו ע"י ד"ר אשרף אלקדרה והעיתון פלסטין.

ד. נספח ד' –השלמות ותיקוני טעויות, שחלו במסמכים הקודמים.

[*]בהמשך לפרסום מרכז המידע מ-7 באוקטובר 2014: "בדיקת שמות ההרוגים הפלסטינים במבצע "צוק איתן" – השלמה מספר 5".
[1]לגבי רשימת-ההמשך בעיתון פלסטין http://felesteen.psdetailsnews120562 . קיימת הקבלה בין רשימות אשרף אלקדרה עד מספר 1,032 לבין הרשימה בעיתון פלסטין למעט שלושה שמות, שנגרעו מהרשימה בעיתון פלסטין. כמו כן מופיעים שני הרוגים ברשימה של אלקדרה, שסדר הופעתם שונה ברשימה המופיעה בעיתון פלסטין.