בדיקת שמות ההרוגים הפלסטינים במבצע “צוק איתן” – השלמה מספר 5 *

איאד נצר עבדו שראב, בן 24, פעיל מבצעי בפלוגות ירושלים של ארגון הג'האד האסלאמי בפלסטין. נהרג בח'אן יונס, 26 ביולי 2014 (saraya.ps). שמו הופיע ברשימה הנוכחית של משרד הבריאות, שנבדקה ע

איאד נצר עבדו שראב, בן 24, פעיל מבצעי בפלוגות ירושלים של ארגון הג'האד האסלאמי בפלסטין. נהרג בח'אן יונס, 26 ביולי 2014 (saraya.ps). שמו הופיע ברשימה הנוכחית של משרד הבריאות, שנבדקה ע"י מרכז המידע.

וסים נצר שראב, אחיו של איאד נצר שראב, בן 22, פעיל מבצעי בפלוגות ירושלים של ארגון הג'האד האסלאמי בפלסטין. נהרג בח'אן יונס, 26 ביולי 2014 יחד עם אחיו (elderofziyon.blogspot.co.il).

וסים נצר שראב, אחיו של איאד נצר שראב, בן 22, פעיל מבצעי בפלוגות ירושלים של ארגון הג'האד האסלאמי בפלסטין. נהרג בח'אן יונס, 26 ביולי 2014 יחד עם אחיו (elderofziyon.blogspot.co.il).

איאד שראב (משמאל) ואחיו וסים שראב (מימין), במדי פלוגות ירושלים של ארגון הגה'אד האסלאמי בפלסטין, שניהם ונושאי נשק (saraya.ps). התמונה צולמה בתקופה בה היו נערים, עדות נוספת לתופעה של גיוס נערים צעירים לשורות ארגוני הטרור ברצועת עזה.

איאד שראב (משמאל) ואחיו וסים שראב (מימין), במדי פלוגות ירושלים של ארגון הגה'אד האסלאמי בפלסטין, שניהם ונושאי נשק (saraya.ps). התמונה צולמה בתקופה בה היו נערים, עדות נוספת לתופעה של גיוס נערים צעירים לשורות ארגוני הטרור ברצועת עזה.


סיכום ממצאי הבדיקות עד כה

1.    מסמך זה הינו השישי בסדרת פרסומי מרכז המידע למודיעין ולטרור, במסגרת פרויקט הבוחן את זהות ההרוגים הפלסטינים במהלך מבצע "צוק איתן". מטרת הפרויקט הינה לקבוע מי מההרוגים הינם פעילי טרור ומי מהם אזרחים בלתי מעורבים ולבחון את היחס ביניהם. ממצאי הבדיקות עד כה (על בסיס כ-47% מכלל שמות ההרוגים) מעלים, כי פעילי הטרור מהווים כ-50% מההרוגים שזוהו, וכי האזרחים הבלתי מעורבים מהווים גם הם כ-50%. יחס זה עשוי להשתנות בהמשך.


2. מספר שמות ההרוגים, שנבחנו עד כה ע"י מרכז המידע, על בסיס רשימות משרד הבריאות, עומד על 900, קרי – כ-42% ממספר הפלסטינים, שנהרגו (המגיע ל-2,157, לפי דיווח משרד הבריאות הפלסטיני, נכון ל-14 בספטמבר 2014). מרשימות הבסיס של משרד הבריאות הפלסטיני הורדו שמות כפולים ונוספו פעילי טרור, שאינם מופיעים בהם (הן בשל סיבות טכניות והן כתוצאה ממדיניות ההסתרה וההונאה של חמאס). לאחר ההתאמות הללו המספר הכולל של ההרוגים, שנבחנו עד כה ע"י מרכז המידע, מגיע ל-1,017, קרי- כ-47% ממספר ההרוגים הכולל.

3. שקלול ממצאי הבדיקה הנוכחית עם ממצאי חמשת הבדיקות הקודמות (שפורטו במסמכי מרכז המידע), תוך שילוב מידע, שאותר אודות זהות ההרוגים, מצביעים על ההתפלגות הבאה של 1,017 ההרוגים, שנבחנו ע"י מרכז המידע:

א.       435 הרוגים הינם פעילי טרור.

ב.       439 הרוגים הינם אזרחים בלתי מעורבים.

ג.       זהותם של 143 אינה ידועה בשלב זה. לפיכך לא ניתן לקבוע לגביהם האם מדובר בפעילי טרור או באזרחים בלתי מעורבים.

4.  מכלל 874 ההרוגים, שניתן היה לזהותם, מהווים פעילי הטרור כ-49.8% מהשמות. האזרחים הבלתי מעורבים מהווים  כ-50.2%. היחס ביניהם עשוי להשתנות בהמשך בדיקת שמות ההרוגים. בשלב זה לא ניתן היה לזהות 143 הרוגים המהווים כ-14% מכלל השמות.


הערות מתודולוגיות

5. במסמך הנוכחי נבחנה רשימת בסיס נוספת של משרד הבריאות הפלסטיני, שפורסמה ע"י ד"ר אשרף אלקדרה. הרשימה כוללת 150 שמות פלסטינים, שמרביתם נהרגו בין ה-23 ביולי לבין ה-26 ביולי 2014.

6.  גם במסמך זה הוספנו למספר פעילי ההרוגים, שאיתרנו ברשימת הבסיס של משרד הבריאות, 25 פעילי טרור שנהרגו בלחימה בשג'אעיה, אשר שמותיהם לא פורסמו עדיין (כפי שעשינו בשלושת המסמכים האחרונים), סה"כ נוספו לרשימות הבסיס של משרד הבריאות 100 פעילי טרור (ארבע קבוצות של 25 פעילים). הוספתם נעשתה על מנת לאזן את ההטיה, שנגרמה בשל מדיניות ההסתרה של חמאס (הסבר על המתודולוגיה שבה השתמשנו, ראו השלמה מספר 2 לבדיקת שמות ההרוגים הפלסטינים במבצע "צוק איתן"). והיה חמאס תפרסם נתונים אמינים אודות שמות פעיליה שנהרגו (אשר אינם מופיעים ברשימות משרד הבריאות), ישונה בהתאם מספר הפעילים שנוספו.

ממצאי הבדיקה הנוכחית

7. מבדיקת 150 השמות הנוספים, שהופיעו ברשימת משרד הבריאות (ראו נספח ג'), בתוספת של 25 פעילי טרור, ששמותיהם עדיין לא פורסמו (סה"כ, 175 שמות), עלו הממצאים הבאים:

א.       55 הרוגים זוהו כפעילי טרור (מתוכם אותרו תמונות של 31 פעילי טרור, ראו נספח ב'). למספר זה נוספו 25 פעילי טרור, שהוגדרו על ידינו כפעילים שזהותם הארגונית אינה ידועה (הרוגי הלחימה בשג'אעיה). המספר הכולל של פעילי הטרור, שנהרגו, הינו איפא 80.

ב.       73 הרוגים זוהו על ידינו כאזרחים בלתי מעורבים.

ג.       22 הרוגים, שהופיעו ברשימת משרד הבריאות, לא זוהו והוגדרו על ידינו כבלתי ידועים.

8. להלן פילוח שייכותם הארגונית של 80 ההרוגים, שזוהו כפעילי טרור:

א.       33 פעילי חמאס ( מרביתם פעילי גדודי עז אלדין אלקסאם ומקצתם שרתו בגופים אחרים של חמאס).

ב.       17 פעילי הג'האד האסלאמי בפלסטין / פלוגות ירושלים.

ג.       שני פעילי החזית הדמוקרטית לשחרור פלסטיו.

ד.       פעיל התארגנות מבצעית של פתח (גדודי עבד אלקאדר אלחסיני).

ה.      פעיל ארגון סלפי ג'האדיסטי (צבא האסלאם ההתנגדות העממית).

ו.        26 פעילי טרור, שזהותם הארגונית אינה ידועה.

9. מתוך 153 הרוגים שזוהו, 80 הינם פעילי טרור, אשר מהווים כ-52% מההרוגים שזוהו. 72 הרוגים הם אזרחים בלתי מעורבים, המהווים כ-48% מההרוגים שזוהו.

 


נספחים

10. מסמך זה כולל שלושה נספחים:

א.       נספח א' – טבלה ובה ממצאי בדיקת 150 שמות נוספים של פלסטינים, שנהרגו במבצע "צוק איתן". זאת על בסיס רשימה, שפורסמה ע"י ד"ר אשרף אלקדרה, דובר משרד הבריאות הפלסטיני.

ב.       נספח ב' –תמונות של 31 פעילי טרור, שאותרו ברשימת ד"ר אשרף אלקדרה.

ג.       נספח ג' –רשימת הבסיס (בערבית) של 150 שמות נוספים, שפורסמה ע"י ד"ר אשרף אלקדרה ונבדקה ע"י מרכז המידע.

ד.       נספח ד' –השלמות ותיקון טעויות, שחלו במסמכים הקודמים.

[*]בהמשך ללקט מידע מה-23 בספטמבר 2014: "בדיקת שמות ההרוגים הפלסטינים במבצע "צוק איתן" – השלמה מספר 4".