בדיקת שמות ההרוגים הפלסטינים במבצע “צוק איתן” – השלמה מספר 4 *


מימין: מחמוד עוצ' עלי זיאדה (אבו עוצ'), מפקד גדוד בחטיבת צפון הרצועה של הג'האד האסלאמי בפלסטין (saraya.ps). משמאל: מודעת אבל על מותו של המפקד הבכיר בפלוגות ירושלים מחמוד עוצ' עלי זיאדה (אתר המרכז לשפות ולתרגומים, 11 בספטמבר 2014). מחמוד זיאדה נמנה על כמה מבכירי הזרוע הצבאית של הג'האד האסלאמי בפלסטין, אשר נהרגו במהלך מבצע "צוק איתן" .
מימין: מחמוד עוצ' עלי זיאדה (אבו עוצ'), מפקד גדוד בחטיבת צפון הרצועה של הג'האד האסלאמי בפלסטין (saraya.ps). משמאל: מודעת אבל על מותו של המפקד הבכיר בפלוגות ירושלים מחמוד עוצ' עלי זיאדה (אתר המרכז לשפות ולתרגומים, 11 בספטמבר 2014). מחמוד זיאדה נמנה על כמה מבכירי הזרוע הצבאית של הג'האד האסלאמי בפלסטין, אשר נהרגו במהלך מבצע "צוק איתן"[1].

סיכום ממצאי הבדיקות עד כה

1.    מסמך זה הינו החמישי בסדרת פרסומים של מרכז המידע למודיעין ולטרור, במסגרת פרויקט הבוחן את זהות ההרוגים הפלסטינים במהלך מבצע "צוק איתן". זאת על מנת לקבוע מי מההרוגים הינם פעילי טרור ומי מהם אזרחים בלתי מעורבים, ולבחון את היחס ביניהם. ממצאי בדיקתנו עד כה (על בסיס כ-40% מכלל שמות ההרוגים) מעלים, כי פעילי הטרור מהווים כ-49% מההרוגים, שזוהו בעוד שהאזרחים הבלתי מעורבים מהווים כ-51%. יחס זה עשוי להשתנות בהמשך.


2.    מספר שמות ההרוגים, שנבדקו עד כה ע"י מרכז המידע, עומד על כ-750, קרי- כ-35% מממספר הפלסטינים, שנהרגו עד כה (המגיע ל-2,157, לפי דיווח משרד הבריאות הפלסטיני, נכון ל-14 בספטמבר 2014). הבדיקות המתבצעות ע"י מרכז המידע מתבססות על שמות ההרוגים המופיעים ברשימות משרד הבריאות הפלסטינים, למרות הליקויים ובעיות האמינות, שנמצאו בהן. מרשימות הבסיס הללו הורדו שמות כפולים ונוספו שמות פעילי טרור, שאינם מופיעים בהן (הן בשל סיבות טכניות והן כתוצאה ממדיניות ההסתרה וההונאה של חמאס). לפיכך, סך הכל מגיע מספר ההרוגים, שנבחנו עד כה ע"י מרכז המידע, ל-842 (קרי – כ-39% ממספר ההרוגים הכולל).

3.    שקלול ממצאי הבדיקה הנוכחית עם ממצאי ארבעת הבדיקות הקודמות (שפורטו במסמכי מרכז המידע), עם השלמות ותיקונים, שנוספו בינתיים, מצביע על ההתפלגות הבאה של 842 ההרוגים:

א.       354 הרוגים הינם פעילי טרור.

ב.       367 הרוגים הינם אזרחים בלתי מעורבים.

 ג.       זהותם של 121 הרוגים אינה ידועה בשלב זה לפיכך לא ניתן לקבוע לגביהם האם מדובר בפעילי טרור או בבלתי מעורבים.

4.    מכלל 721 ההרוגים, שניתן היה לזהותם מהווים פעילי הטרור כ-49% מכלל השמות. האזרחים הבלתי מעורבים מהווים כ-51%. היחס ביניהם עשוי להשתנות בהמשך בדיקת שמות ההרוגים.


הערות מתודולוגיות

5.   במסמך הנוכחי נבחנה רשימת בסיס נוספת של משרד הבריאות הפלסטיני. הרשימה כוללת 150 שמות פלסטינים, שמרביתם נהרגו בין ה-22 ביולי לבין ה-24 ביולי 2014.

6.   גם במסמך זה הוספנו למספר פעילי הטרור, שאיתרנו ברשימת משרד הבריאות, 25 פעילים שנהרגו בלחימה בשג'אעיה ושמותיהם לא פורסמו עדיין בשל מדיניות ההסתרה של חמאס (כפי שעשינו בשני המסמכים הקודמים). סה"כ נוספו עד כה 75 פעילי טרור (שלוש קבוצות של 25 פעילים). זאת על מנת לאזן את ההטיה, שנגרמה ברשימות משרד הבריאות (הסבר על המתודולוגיה שבה השתמשנו, ראו בהשלמה מספר 2 לבדיקת שמות ההרוגים הפלסטינים במבצע "צוק איתן"). והיה וחמאס תפרסם נתונים אמינים על פעיליה, שנהרגו בלחימה בשג'אעיה, אנו נשנה את מספר הפעילים שהוספנו.

7.   על בסיס מידע נוסף, שהגיע לידינו, תוקנו מספר טעויות ונוספו כמה השלמות לבדיקות קודמות שערכנו. עיקרן (פרוט ראו נספח ד'):

א.       שלושה הרוגים, שהוגדרו כבלתי מעורבים, שהופיעו ברשימות הקודמות, הוחלפו בשלושה פעילי טרור, לפי הפילוח הבא:

1)    שני פעילי גדודי עז אלדין אלקסאם.

2)    פעיל פלוגות ירושלים של הג'האד האסלאמי בפלסטין.

ב.       פעיל, שהוגדר כלא ידוע הוחלף בפעיל טרור, שזוהה כפעיל טרור בגדודי עז אלדין אלקסאם.

(הערה: השינויים הללו נלקחו בחשבון בשקלול ממצאי הבדיקות, המופיע בסעיף 3).

ממצאי הבדיקה הנוכחית

8.   מבדיקת 150 שמות, שהופיעו ברשימת משרד הבריאות (נספח ג'), בתוספת של 25 פעילי טרור, שנהרגו בלחימה בשג'אעיה, עלו הממצאים הבאים:

א.       52 הרוגים זוהו כפעילי טרור(מתוכם אותרו תמונות של 29 פעילי טרור, ראו נספח ב'). למספר זה נוספו 25 פעילים, שזהותם הארגונית אינה ידועה (הרוגי הלחימה בשג'אעיה). המספר הכולל של פעילי הטרור, שנהרגו, הינו איפא 77.

ב.       54 שמות הרוגים זוהו על ידינו כאזרחים בלתי מעורבים.

ג.       44 שמות, שהופיעו ברשימות לא זוהו והם הוגדרו על ידינו כבלתי ידועים.

9.   להלן פילוח שייכותם הארגונית של 77 הרוגים, פעילי טרור:

א.       35 פעילי חמאס/גדודי עז אלדין אלקסאם(אחד מהם פעיל במנגנון הביטחון והאבטחה של חמאס בעזה).

ב.       שמונה פעילי הג'האד האסלאמי בפלסטין/פלוגות ירושלים.

ג.       ארבעה פעילי התארגנויות מבצעיות של פתח.

ד.       פעיל צבאי בחזית העממית לשחרור פלסטין.

ה.      פעיל בחזית הדמוקרטית לשחרור פלסטין.

ו.        פעיל חטיבות צלאח אלדין (הזרוע הצבאות של ועדות ההתנגדות העממית).

ז.       27 פעילי טרור שזהותם הארגונית אינה ידועה.

10.     מתוך 131 הרוגים שזוהו (כ-75% מכלל ההרוגים) 77 הם פעילי טרור, המהווים כ-59% מההרוגים שזוהו. 54 הרוגים הינם אזרחים בלתי מעורבים המהווים כ-41% מההרוגים שזוהו.


הג'האד האסלאמי פרסם נתונים על הרוגיו בעוד,שחמאס ממשיכה במדיניות ההסתרה שלה

11.     ב-29 באוגוסט 2014, שלושה ימים לאחר ההכרזה על פסקת האש, שהביאה לסיומו של מבצע "צוק איתן", דיווח הג'האד האסלאמי בפלסטין, כי 123 פעילי הארגון נהרגו במבצע (אתר פלוגות ירושלים, 29 באוגוסט 2014). כמו כן פרסם הארגון תמונות של 96 פעילים, שנהרגו כמה מהם נשאו תפקידים צבאיים (ראו נספח א'). ב-9 בספטמבר 2014 דווח, כי הרוג נוסף של הארגון מת מפצעיו בבית חולים מצרי (אתר פלוגות ירושלים, 9 בספטמבר 2014). עם זאת עדיין קיים להערכתנו פער בין מספר ההרוגים, שדווח ע"י הג'האד האסלאמי בפלסטין, לבין מספר ההרוגים בפועל, הגבוה לדעתנו בכמה עשרות.

12.     פרסום מספר ההרוגים ע"י הג'האד האסלאמי בפלסטין והבלטת בכיריו, שנהרגו (תוך השוואתם לבכירי חמאס, שמצאו מותם במלחמה) הינו חלק מקמפיין הסברתי, אשר נועד להבליט את התפקיד החשוב, שמילא הארגון בלחימה ואת "הישגיו" הצבאיים. מנגד, תנועת חמאס מצידה ממשיכה עדיין להסתיר את מספר הרוגיה, הנאמד על ידינו במאות פעילים, ועולה להערכתנו על 500. זאת הגם שהיא משלמת על כך מחיר פוליטי ותדמיתי מול הג'האד האסלאמי בפלסטין, המבליט את חלקו במלחמה, ומול הרשות הפלסטינית המנצלת את מדיניות ההסתרה על מנת לנגח את חמאס. חמאס עושה זאת כחלק מהאסטרטגיה המדינית והתקשורתית שלה, הנותנת עדיפות להטמעת המסר (הכוזב) לפיו הרוב הגדול של ההרוגים הינם אזרחים, אשר משמש למערכה המדינית-משפטית נגד ישראל "ביום שאחרי".

13.     בשלב זה עדיין מדובר באומדנים כלליים בלבד. עבודת הבדיקה הפרטנית של שמות הרוגי מבצע "צוק איתן", כפי שמצאה ביטוייה במסמך זה, נמצאת עדיין בעיצומה. בסיומה ניתן יהיה להצביע ביתר דיוק על הפילוח הארגוני של המחבלים ההרוגים ועל משקלם של ארגוני הטרור השונים באבידות במלחמה.

כרסום במדיניות ההסתרה של חמאס (?)

14.     ב-12 בספטמבר 2014 נשא ח'ליל אלחיה, מבכירי חמאס, את דרשת יום השישי במסגד אלפארוק בנציראת (סרטון יוטיוב)[2]. במהלך הדרשה הוא ציין, כי "אין זה סוד שמעל לשישים הרוגים הנמנים עם יחידת אלנח'בה מצאו מותם במהלך המבצע". הוא הוסיף, כי ההרוגים נמנו על "קבוצת משנני הקוראן" (שפעלה במסגד אלפארוק ויתכן גם במסגדים נוספים). פתחי חמאד, בכיר חמאס (לשעבר שר הפנים), התבטא, כי רוב האנשים, שטופחו בכוחות המובחרים של חמאס, הינם "משנני קוראן", שעברו אימונים פיזיים וביטחוניים (פלסטין און-ליין, 16 בספטמבר 2014).

ח'ליל אלחיה, חבר הלשכה המדינית של חמאס, נושא דרשת יום השישי במסגד אלפארוק  בנציראת במהלכה הודה, כי מספר הרוגי יחידת אלנח'בה עולה על שישים (סרטון יוטיוב, פורום חמאס, 12 בספטמבר 2014)
ח'ליל אלחיה, חבר הלשכה המדינית של חמאס, נושא דרשת יום השישי במסגד אלפארוק  בנציראת במהלכה הודה, כי מספר הרוגי יחידת אלנח'בה עולה על שישים (סרטון יוטיוב, פורום חמאס, 12 בספטמבר 2014)

15.     אלנח'בההינה יחידת עילית של גדודי עז אלדין אלקסאם המיועדת לפעולות "איכות" ברצועת עזה ומחוצה לה. בחירת אנשיה מקרב "קבוצת משנני הקוראן" נועדה להערכתנו להבטיח, כי הם יהיו חדורי מוטיבציה דתית. במהלך מבצע "צוק איתן"  הופעלה היחידה במשימות חדירה לשטח ישראל באמצעות המנהרות ובתקיפת כוחות צה"ל, שפעלו ברצועת עזה. בעקבות התבטאותו של ח'ליל אלחיה התפרסמו ביוטיוב (12 ו-15 בספטמבר 2014) סרטונים בהם הופיעו צוואות של שני פעילי אלנח'בה, וליד תופיק דראביה ועמרו חצ'ר מחג'ר, שהוקלטו טרם צאתם לקרב. השניים נהרגו במזרח ג'באליא, שבצפון הרצועה. מלבד הקראת הצוואות ע"י הפעילים טרם יציאתם ללחימה תועדו בסרטון אימונים, שעברו השניים, במסגרת יחידת אלנח'בה.

16.     זוהי הפעם הראשונה שחמאס מפרסמת נתון מספרי על הרוגים באחת מיחידותיה, המלווה בצילומים של כמה פעילים, שנהרגו. עם זאת, עד כה לא פרסמה חמאס רשימה שיטתית של שמות ההרוגים ביחידת אלנח'בה ומספרים כוללים של הרוגיה בחטיבות ובגדודים, שנשאו בעיקר נטל הלחימה, כך שהיא עדיין ממשיכה במדיניות ההסתרה שלה. להערכתנו המספר בו נקב ח'ליל אלחיה ("מעל ל-60") הינו מינימליסטי ואינו משקף את כלל הרוגי יחידת אלנח'בה. זאת, בין אם מתוך רצון, שלא לחרוג באופן משמעותי ממדיניות ההסתרה של חמאס ובין אם משום שעדיין אין לאלחיה (ולחמאס) את מלוא הנתונים על הרוגים, גופותיהם חלק מהם עדיין מצויות במנהרות ובמוקדי הלחימה השונים.

ניצול ילד כסייען לטרור תוך ניסיון להסתיר את גילו[3]

17.     בבדיקת הרשימה הנוכחית נתקלנו במקרה של ילד בן תשע, אשר שימש כסייען לדודו, פעיל בכיר של חמאס במחנה הפליטים נציראת, שבמרכז הרצועה. הילד ודודו נהרגו בלחימה. המדובר בעבידה פצ'ל מחמד אבו הוישל, אשר על פי בדיקה שערכנו הוא ילד בן תשע (יליד שנת 2005). לעומת זאת, ברשימת משרד הבריאות הוא מופיע כבן 24, להערכתנו על מנת להסתיר את ניצולו של הקטין כסייען לטרור.

עבידה פצ'ל מחמד אבו הוישל בתמונה הוא נראה מכוסה בתכריכים עם סמל גדודי עז אלדין אלקסאם ולראשו סרט ועליו כתוב "גדודי אלקסאם" (facebook.com).
עבידה פצ'ל מחמד אבו הוישל בתמונה הוא נראה מכוסה בתכריכים עם סמל גדודי עז אלדין אלקסאם ולראשו סרט ועליו כתוב "גדודי אלקסאם" (facebook.com).

עבידה מחמד פצ'ל אבו הוישל, המוצג כבן 24 ברשימה של ד"ר אשרף אלקדרה (המסומן בצהוב). להערכתנו אין המדובר בטעות טכנית תמימה אלא במניפולציה מכוונת.
עבידה מחמד פצ'ל אבו הוישל, המוצג כבן 24 ברשימה של ד"ר אשרף אלקדרה (המסומן בצהוב). להערכתנו אין המדובר בטעות טכנית תמימה אלא במניפולציה מכוונת.

18.     בצילום נראה הילד ההרוג (המכונה בפייסבוק " הילד החלל הגיבור") מכוסה בתכריכים עם סמל גדודי עז אלדין אלקסאם ולראשו סרט של "גדודי אלקסאם". בפורום חמאס (23 ביולי 2014) נמסר, כי הוא סייע לדודו עאדל אבו הוישל, אשר שימש כמפקד מערך הרקטות של חמאס במחנה הפליטים נציראת, במהלך "פעילותו הג'האדית" (פורום החמאס, 23 ביולי 2014).אנו סבורים, כי המקרה של עבידה פצ'ל מחמד אבו הוישל אינו בודד. להערכתנו, הוא משקף תופעה, שהיקפה אינו ברור, של שימוש שעושים ארגוני הטרור בילדים ובנערים כסייענים או אף כפעילים. הילדים והנערים ברצועת עזה עוברים הכשרה צבאית במהלך הלימודים ובחופשת הקיץ שלהם כך שיש להם הכשרה צבאית בסיסית וסביר שגם מוטיבציה גבוהה לשרת בחמאס במהלך הלחימה[4].

נספחים

19.     מסמך כולל ארבעה נספחים:

א.       נספח א': ממצאי בדיקת 150 שמות הרוגים נוספים במבצע "צוק איתן" על בסיס רשימה, שפורסמה ע"י ד"ר אשרף אלקדרה, דובר משרד הבריאות הפלסטיני.

ב.       נספח ב': תמונות 29 פעילי טרור מתוך 54 הפעילים, שאותרו ברשימת ד"ר אשרף אלקדרה.

ג.       נספח ג': 150 שמות נוספים, על בסיס רשימה, שפורסמה ע"י ד"ר אשרף אלקדרה.

ד.       נספח ד': השלמות ותיקון טעויות, שחלו במסמכים קודמים.[1]בהמשך ללקט מידע מה-26 באוגוסט 2014: "בדיקה של שמות ההורגים הפלסטינים במבצע "צוק איתן" – השלמה מספר 3".

[*]] בהמשך ללקט מידע מה-26 באוגוסט 2014: "בדיקה של שמות ההורגים הפלסטינים במבצע "צוק איתן" – השלמה מספר 3".
[1] מידע אודות הרוגי הג'האד האסלאמי במבצע "צוק איתן" ראו לקט מידע מה-10 בספטמבר 2014: "'מלחמת האבידות': הג'האד האסלאמי בפלסטין פרסם, כי 123 מאנשיו נהרגו במבצע "צוק איתן" ובהם כמה מפקדים בכירים. חמאס ממשיכה במדיניות הסתרת מספר הרוגיה".
[2]מסגד אלפארוק בנציראת, שהותקף ע"י צה"ל במהלך מבצע "צוק איתן", שימש כמחסן רקטות ואמצעי לחימה וכמתחם פעילות של חמאס.
[3] על תופעת ניצול ילדים ונערים כסייענים או כפעילים במסגרת ארגוני הטרור ראו לקט מידע מה-18 בספטמבר 2014: "'מלחמת האבידות': בבחינת הרוגי מבצע "צוק איתן" התגלו מקרים בהם נוצלו ילדים ונערים כסייענים כפעילים במסגרת ארגוני הטרור ומקרים של מניפולציות בפרסום גילם ע"י משרד הבריאות הנשלט ע"י חמאס. היקפה על תופעה זאת עדיין אינו ברור לנו".
[4] מידע רב אודות הכשרה צבאית לילדים ולנערים, המועברת ע"י חמאס בבתי הספר ובמחנות הקיץ, ניתן למצוא באתר מרכז המידע למודיעין ולטרור.