בדיקה של שמות ההרוגים הפלסטינים במבצע “צוק איתן” – השלמה מספר 3 *


מימין: מחמד מחמד אלבכרי, פעיל גדודי עז אלדין אלקסאם (gulfup.com). משמאל:  מחמוד עטיה אלחמאידה, פעיל גדודי עז אלדין אלקסאם (paldf.net).
מימין: מחמד מחמד אלבכרי, פעיל גדודי עז אלדין אלקסאם (gulfup.com). משמאל:  מחמוד עטיה אלחמאידה, פעיל גדודי עז אלדין אלקסאם (paldf.net).

שקלול ממצאי הבדיקות עד כה

1.    מסמך זה הינו רביעי בסדרת פרסומים של מרכז המידע למודיעין ולטרור, במסגרת פרויקט הבוחן את רשימת ההרוגים הפלסטינים, במבצע "צוק איתן". מטרת הפרויקט הינה לברר את זהותם של ההרוגים הפלסטינים במהלך מבצע "צוק איתן", לקבוע מי מהם פעילי הטרור ומי מהם אזרחים בלתי מעורבים, ולבחון את היחס ביניהם.

2.    מספר שמות ההרוגים, שנבדקו עד כה ע"י מרכז המידע, עומד על כ-600, כ-30% מהפלסטינים שנהרגו עד כה. הבדיקות, המתבצעות ע"י מרכז המידע, מתבססות על השמות המופיעים ברשימות משרד הבריאות הפלסטיני למרות הליקויים ובעיות האמינות, שנמצאו בהן. מרשימות הבסיס הללו הורדו שמות כפולים ונוספו פעילי טרור, שאינם מופיעים בהן (הן בשל סיבות טכניות והן כתוצאה ממדיניות ההסתרה וההונאה של חמאס). סה"כ מגיע מספר שמות ההרוגים, שנבחנו ל-667.

3.    שקלול ממצאי הבדיקה הנוכחית עם ממצאי שלושת הבדיקות הראשונות (שפורטו במסמכים הקודמים)מעלה את התוצאות הבאות:

א.       273 הרוגים הינם פעילי טרור (65+66+71+71).

ב.       316 הרוגים הינם אזרחים בלתי מעורבים (76+93+66+81).

ג.       זהותם של 78 הרוגיםאינה ידועה בשלב זה (34+26+15+3). לפיכך לא ניתן לקבוע האם מדובר בפעילי טרור או בבלתי מעורבים.

ד. מכלל 589 ההרוגים, שניתן היה לזהותם בשלושת הרשימות שנבדקו, פעילי הטרור מהווים כ-46% מכלל השמות. האזרחים הבלתי מעורבים מהווים כ-54% מכלל השמות. יחס זה עשוי להשתנות בהמשך בדיקת שמות ההרוגים.

 


ממצאי הבדיקה הנוכחית

4.    המסמך הנוכחי בחן רשימת בסיס נוספת של משרד הבריאות של 150 שמות פלסטינים, שמרביתם נהרגו בין ה-20 ל-22 ביולי 2014.

5.    גם במסמך זה הוספנו למספר פעילי הטרור, שאיתרנו ברשימת משרד הבריאות, 25 פעילי טרור,שנהרגו בקרב בשג'אעיה (כפי שעשינו במסמך הקודם). זאת על מנת לאזן את ההטיה שנגרמה ברשימות משרד הבריאות, אשר הוכללו בהם רק מעט מפעילי הטרור, שנהרגו בשג'אעיה (הסבר על המתודולוגיה שבה השתמשנו ראו במסמך הקודם, השלמה מס' 2). הטיה זאת בולטת גם ברשימה הנוכחית כאשר אותרו רק פעילים בודדים מגדודי עז אלדין אלקסאם ומשאר ארגוני הטרור, שמצאו מותם בשג'אעיה.

6.    מבדיקת השמות, שהופיעו ברשימת משרד הבריאות (150), ותוספת של פעילי הטרור שנהרגו בקרב בשג'אעיה (25), עלו הממצאים הבאים:

 א.       40 הרוגיםז והו כפעילי טרור. למספר זה נוספו 25 פעילי טרור בלתי מזוהים (הרוגי הקרבות בשג'אעיה, שגופותיהם עדיין נמצאים בשטח) המספר הכולל של פעילי הטרור הינו איפא 65 (מתוכם אותרו צילומים של 24 פעילי טרור, ראו נספח ב').

ב.       76 שמות זוהו על ידינו כאזרחים בלתי מעורבים.

ג.       34 שמות, שהופיעו ברשימות לא זוהו והם הוגדרו על ידינו כבלתי ידועים.

7.    להלן פילוח שייכותם הארגונית של 65 פעילי הטרור:

א.       24 פעילי חמאס/גדודי עז אלדין אלקסאם.

ב.       חמישה פעילי הג'האד האסלאמי בפלסטין / פלוגות ירושלים.

ג.       שלושה פעילי החזית הדמוקרטית.

ד.       פעיל התארגנות טרור של פתח.

ה.      פעיל ועדות ההתנגדות העממית.

ו.        31 פעילי טרור, שהשתייכותם הארגונית אינה ידועה (רובם להערכתנו פעילי גדוד עז אלדין אלקסאם).

8.    מתוך141 שמות שזוהו (כ-81% מהשמות שנבדקו), 65 הם פעילי טרור המהווים כ-46% מהשמות שנבדקו. כמו כן זוהו 76 אזרחים בלתי מעורבים המהווים כ-54% מהשמות.

נספחים

1.    מסמך זה כולל שלושה נספחים:

א.  נספח א': ממצאי בדיקת 150 שמות הרוגים נוספים במבצע "צוק איתן" על בסיס רשימה, שפורסמה ע"י ד"ר אשרף אלקדרה, דובר משרד הבריאות הפלסטיני.

ב.  נספח ב': צילומי 24 פעילי טרור מתוך 40 הפעילים, שאותרו ברשימת ד"ר אשרף אלקדרה.

ג.  נספח ג': 150 שמות נוספים, על בסיס הרשימות, שפורסמו ע"י ד"ר אשרף אלקדרה.