בתקופה שלאחר מבצע “עופרת יצוקה” השתמש החמאס במלט שהגיע לרצועה לשיקום ושדרוג תשתיתו הצבאית על חשבון צרכי האוכלוסייה


קריאה לתרום כסף לרכישת מלט עבור האוכלוסייה ברצועת עזה לאחר מבצע "עופרת יצוקה"
קריאה לתרום כסף לרכישת מלט עבור האוכלוסייה ברצועת עזה לאחר מבצע "עופרת יצוקה" (12 באפריל 2010,  אתר  Free Gaza[1] ). רכישת המלט הוצגה ע"י ארגונים פרו-פלסטינים כסיוע הומניטארי לתושבי רצועת עזה אולם בפועל נוצלו שקי המלט שהגיעו לרצועה בעדיפות ראשונה לצרכי ההתעצמות הצבאית של חמאס.

כללי

1.    המלט הינו מצרך חיוני, שממשל חמאס ברצועת עזה ותושבי הרצועה נזקקו לו לאחר מבצע "עופרת יצוקה", לשם בניית מבנים חדשים ושיקום מבנים, שניזוקו במהלך המבצע. ברם, המידע שבידינו מצביע כי חמאס עשה במלט, שהגיע לרצועה או יוצר בה. שימושים נרחבים לשיקום תשתיות צבאיות, שניזוקו במבצע "עופרת יצוקה", ולבניית תשתיות חדשות. כמויות ניכרות של מלט הוקצו לשם הקמת מערכת מסועפת של מנהרות התקפיות (שנחשפה במבצע "צוק איתן") והקמת מנהרות הברחה ומנהרות הגנתיות בתוך המרחב האורבאני של עזה. כמו כן שימש המלט להקמת מוצבים, מתקני אימונים, אתרי אחסון ומתקנים מבוטנים לשיגור רקטות.

2.    הקצאת המלט לצרכים צבאיים, על חשבון השיקום האזרחי של הרצועה נעשתה ע"י חמאס כחלק מתפישה אסטרטגית, שנתנה עדיפות לצרכי שיקום ושדרוג התשתית הצבאית על פני  צרכי האוכלוסיה. ח'אלד משעל, יו"ר הלשכה המדינית של חמאס, הודה בכך במפורש בדבריו בכינוס ערבי בדמשק, כשנה לאחר מבצע "עופרת יצוקה": "כלפי חוץ התמונה הנגלית לעין בעזה הינה דיבורים על פיוס…ובנייה; אולם, התמונה הסמויה מן העין היא , שרוב בכסף והמאמץ מופנים להתנגדות ולהכנות צבאיות…"[2].

3.    על רקע המגבלות, שהטילה ישראל על הכנסת מלט לרצועה נקט חמאס מאז מבצע "עופרת יצוקה" במספר שיטות להשגת המלט לקידום צרכיו הצבאיים: השיטה הנפוצה ביותר הייתה הברחת כמויות גדולות של מלט באמצעות מנהרות ההברחה בגבול הרצועה עם מצרים. שיטות נוספות ייצור עצמי במפעלים שונים ברצועה, הפועלים תחת פיקוח חמאס; שימוש בחומרי בנייה, אשר נותרו ביישובים הישראלים שנחרבו בעקבות ההינתקות; והשתלטות על מלט, שהגיע לרצועה במסגרת סיוע ארגונים בינלאומיים או שיירות הסיוע הבינלאומיות.

שקי חומרי בנייה של אונר"א, שנמצאו ע"י חיילי צה"ל במבצע "צוק איתן", אשר שימשו לבניית מנהרות  (דובר צה"ל, 29 ביולי 2014)
שקי חומרי בנייה של אונר"א, שנמצאו ע"י חיילי צה"ל במבצע "צוק איתן", אשר שימשו לבניית מנהרות (דובר צה"ל, 29 ביולי 2014)

4.מידע נוסף על השימושים הצבאיים שעשתה חמאס במלט בשנים האחרונות ראו לקט מידע מה-14 ביוני 2010: "המחסור במלט ברצועת עזה מקשה על שיקום ושיפור תנאי החיים של האוכלוסייה. בה בעת, מידע מודיעיני מהימן מצביע כי חמאס עושה שימוש נרחב במלט לצרכים צבאיים, כחלק מאסטרטגיה המעניקה עדיפות לצרכי שיקום ושדרוג התשתית הצבאית על פני צרכי האוכלוסייה".

 

[1] Free Gaza הינה התארגנות פרו-חמאסית בינלאומית, שמטרתה המוצהרת "שבירת המצור" שישראל הטילה על רצועת עזה. ההתארגנות מילאה תפקיד חשוב בפרויקט המשטים לרצועת עזה והיתה שותפה למשט ה"מרמרה".
[2] פרוט ראו לקט מידע מה-6 באוגוסט 2014: " תעדוף צרכיה האזרחיים של רצועת עזה מול צרכיה הצבאיים: סדר העדיפויות האסרטגי של ח'לאד משעל, יו"ר הלשכה המדינית של חמאס, כשנה לאחר מבצע "עופרת יצוקה".