בדיקה של שמות ההרוגים הפלסטינים במבצע “צוק איתן” – השלמה מספר 1 *

חסין עבד אלקאדר מחיסן (אבו עבידה), פעיל פלוגות ירושלים, הזרוע הצבאית של הג'האד האסלאמי בפלסטין

חסין עבד אלקאדר מחיסן (אבו עבידה), פעיל פלוגות ירושלים, הזרוע הצבאית של הג'האד האסלאמי בפלסטין

ד

ד"ר אשרף אלקדרה, דובר משרד הבריאות ברצועת עזה (דף הפייסבוק של ד"ר אשרף אלקדרה, 16 בספטמבר 2012)

דברי ברכה, שפרסם ד

דברי ברכה, שפרסם ד"ר אשרף אלקדרה לקבוצה ההאקרים הפלסטינים "הג'האד האלקטרוני (דף הפייסבוק של ד"ר אשרף אלקדרה, 27 ביולי 2014).


ממצאי הבדיקה הנוכחית

1.    מסמך זה הינו השני בסדרת פרסומים של מרכז המידע למודיעין ולטרור, הבוחנים את שמות הפלסטינים, אשר נהרגו במבצע "צוק איתן". זאת במגמה לברר את זהותם של פעילי הטרור ושל האזרחים הבלתי מעורבים, ולבחון את היחס ביניהם.

2.    עד כה נבדקו ע"י מרכז המידע 300 השמות הראשונים המופיעים ברשימות משרד הבריאות. במסגרת הבדיקה השנייה נבחנה קבוצה נוספת של 150 שמות פלסטינים, שנהרגו בין ה-12 ביולי ל-19 ביולי 2014, על פי סדר השמות המופיעים ברשימות משרד הבריאות הפלסטיני (ראו נספח ג'). הבדיקה הנוכחית כוללת גם את ההרוגים הפלסטינים במהלך היומיים הראשונים של שלב הכניסה הקרקעית של צה"ל לרצועה (שהחל ב-17 ביולי 2014).

3.    בבדיקת הקבוצה השנייה של 150 השמות, שפורסמו ע"י משרד הבריאות, הגענו לממצאים הבאים:

א.       69 פלסטינים הרוגים זוהו על ידינו כפעילי טרור (פרטים עליהם ראו טבלה בנספח א'). בנוסף אליהם אותר על ידינו 2 פעילי טרור, שנהרגו בתקופה, שאליה מתייחסת רשימת משרד הבריאות, אך שמם אינו מופיע ברשימות משרד הבריאות. סה"כ אותרו על ידינו 71 פעילי טרור.

ב.       מתוך 71 שמות פעילי הטרור, שזוהו על ידינו, אותרו 39 צילומים של הפעילים (ראו נספח ב').

ג.       66 שמות,שהופיעו ברשימה השנייה של משרד הבריאות זוהו על ידינו כאזרחים בלתי מעורבים.

ד.       15 שמות הרוגים, שהופיעו ברשימה, לא זוהו עד כה. בשלב זה איננו יכולים לקבוע האם הם פעילי טרור או אזרחים בלתי מעורבים.

4.    מקרב 137 שמות ההרוגים שזוהו (כ-90% מהשמות, שהופיעו ברשימה שנבדקה), 71 הינם פעילי טרור, המהווים כ-52% מהשמות. כמו כן זוהו 66 אזרחים בלתי מעורביםהמהווים כ-48%.


5.    להלן פילוח 71 השמות, שזוהו על ידינו כפעילי טרור, על פי שיוכם הארגוני:

א.      39 פעילי חמאס / גדודי עז אלדין אלקסאם.

ב.       16 פעילי הג'האד האסלאמי בפלסטין / פלוגות ירושלים.

ג.       פעילי התארגנויות טרור של פתח.

ד.       פעילי התארגנות טרור עצמאית בשם גדודי אלמג'אהדין.

ה.      1 פעיל וועדות ההתנגדות העממית.

ו.        4 פעילי טרור שהשתייכותם הארגונית אינה ידועה.

סיכום ממצאי הבדיקה עד כה

6.   שיקלול ממצאי הבדיקה הנוכחית עם ממצאי הבדיקה הקודמת מעלה את התוצאות הבאות:

א.       142 שמות זוהו כפעילי טרור (71+71).

ב.       147 שמות זוהו כאזרחים בלתי מעורבים (66+81).

ג.       זהותם על 18 שמות אינה ידועה בשלב זה (15+3). לפיכך בשלב זה לא ניתן לקבוע האם מדובר בפעילי טרור או בבלתי מעורבים.

 

7.    בשל מדיניות ההסתרה וההונאה של חמאס אנו סבורים, כי מספר פעילי הטרור, שזוהו על ידינו על בסיס הרשימות שנבדקו עד כה, הינו מינימאלי. זאת משום שאנו לוקחים בחשבון, שפעילי טרור נוספים אינם מופיעים ברישומי משרד הבריאות (בין אם במכוון ובין אם משום שגופותיהם עדיין לא חולצו מהשטח). מכל מקום, מכלל 289 שמות ההרוגים, שהצלחנו לזהות בשתי הרשימות, פעילי הטרור מהווים כ-49% והאזרחים הבלתי מעורבים מהווים כ-51% מכלל השמות. יחס זה עשוי להשתנות בהמשך בדיקת שמות ההרוגים.

כיצד פועלת שיטת הרכבת רשימת שמות ההרוגים הפלסטינים ע"י משרד הבריאות הפלסטיני? (בהמשך למסמך הקודם).

8.    בבדיקת שמותיהם של ההרוגים הפלסטינים נתקלנו ועודנו נתקלים בקשיי זיהוי רבים הנובעים משיטת הדיווח של משרד הבריאות הפלסטיני, המהווה גורם חשוב במדיניות ההסתרה וההונאה של חמאס. בעוד שחמאס הינה זאת, אשר קובעת את המדיניות, גורם הביצוע המרכזי, המרכיב ומפרסם מידי יום את רשימת שמות הרוגי מבצע "צוק איתן", הינו ד"ר אשרף אלקדרה, דובר משרד הבריאות הפלסטיני ברצועת עזה, הנשלט ע"י חמאס.

9.    ד"ר אשרף אלקדרה, בן 41, תושב ח'אן יונס, אב לשני בנים ולשתי בנות, למד רפואה בפקיסטאן והשתלם בבתי חולים ברצועה. לאחרונה הוא קיבל את תואר הדוקטור. ככל הידוע לנו בשנות התשעים של המאה הקודמת הוא היה פעיל חמאס ולהערכתנו המשיך מאז לקיים את קשריו עם חמאס. לפני מספר שנים מונה לתפקיד דובר משרד הבריאות והוטלה עליו המשימה החשובה והרגישה (בראיית חמאס) של הרכבת רשימות ההרוגים ופרסומן במהלך מבצעי צה"ל. ד"ר אלקדרה מרבה להתראיין בכלי התקשורת. התבטאויותיו  עוינות לישראל באופן מובהק ועולות בקנה אחד עם הקו התעמולתי של חמאס.

10.     את הרשימות היום-יומיות של ההרוגים במבצע "צוק איתן" עורך ד"ר אלקדרה במשרדו הממוקם בבית החולים שיפאא' (המשמש גם כמפקדה בה פועלים בכירי חמאס). על מנת לאסוף ולרכז את הרשימות מסתייע ד"ר אלקדרה בצוות עוזרים, המעדכן אותו 24 שעות ביממה, על פלסטינים, שנהרגו במתקפות הישראליות (maannews.net; סוכנות הידיעות הצרפתית, 27 ביולי 2014). צוות עוזרים זה מסתייע, להערכתנו, בדיווחים מהשטח באזורים שונים ברצועת עזה. זוהי איפא מערכה שלמה הפועלת ברציפות ומתנהלת על פי מדיניות חמאס. מערכת זאת – החל מהעומד בראשה וכלה בפעילים שבשטח – עושה מאמץ "להעלים" או לטשטש את זהותם של פעילי הטרור, שנהרגו ולהציג את ההרוגים כחללים פלסטינים, אזרחים אשר נהרגו ע"י ישראל בכוונת תחילה[1].

11.     במהלך מבצע "צוק איתן" מקיים ד"ר אשרף אלקדרה מידי ערב מסיבת עיתונאים בבית החולים שיפאא', במהלכה הוא נוקב במספר ההרוגים ומקריא את שמותיהם. הרשימות שלו מועלות לדפי טוויטר ופייסבוק וזוכות לתהודה תקשורתית רבה. הן משמשות מקור מידע בלעדי עבור התקשורת הערבית, הבינלאומית ואפילו הישראלית בכל הנוגע למספר ההרוגים ולזהותם במהלך המבצע. כמו כן מסתמכים ארגוני זכויות אדם, גופי או"ם וארגונים בינלאומיים, על המידע שמפיץ ד"ר אלקדרה.

12.     מספר ההרוגים וזהותם המופצים ע"י ד"ר אלקדרה ואנשיו, וע"י גורמים נוספים מחמאס או כאלה הפועלים בשרות חמאס, יוצרים את הרושם כי במבצע "צוק איתן" נהרגו אזרחים פלסטינים חפים מפשע. ד"ר אשרף אלקדרה טוען אומנם בפני העיתונאים, כי הנתונים שהוא מפיץ הינם מדויקים ואובייקטיבים. אולם בפועל הם יוצרים את הרושם הברור שישראל פוגעת באזרחים ומתעלמים מפעילי הטרור, ובכך משמשים כ"כלי נשק" תודעתי רב עוצמה במערכת התעמולה של חמאס ותומכיה (שמותיהם של פעילי הטרור ושיוכם הארגוני מתחילים עכשיו להחשף בעבודת הבדיקה, שעושה מרכז המידע).

13.     מספר ההרוגים ושמותיהם, המחלחלים לתקשורת, לאו"מ ולארגוני זכויות האדם, הינם קשים מאוד, וכמעט בלתי אפשריים, להפרכה בלוח זמנים קצר. שכן בדיקתם הפרטנית דורשת זמן ומאמץ ונתקלת בניסיונות ההסתרה וההונאה של חמאס. ביטוי לכך ניתן למצוא בדיווחיהם של כתבי סוכנות הידיעות הפלסטינית מען וסוכנות הידיעות הצרפתית, הסבורים, כי לא ניתן לבדוק באופן עצמאי את הרשימות, שמפיץ משרד הבריאות:"With numbers rising so quickly, sometimes by 100 death per day, it would be an impossible task to independently verify every  casualty…"  (maannews.net; סוכנות הידיעות הצרפתית, 27 ביולי 2014).

נספחים

14.     מסמך זה כולל שלושה נספחים:

א. נספח א': טבלה ובה ממצאי בדיקת רשימת 150 שמות ההרוגים במבצע "צוק איתן" על בסיס רשימות משרד הבריאות הפלסטינים (150 השמות הבאים על פי סדר הופעתם ברשימה, בהמשך למסמך הקודם).

ב. נספח ב': צילומים של 39 פעילי טרור מתוך 71 הפעילים, שאותרו ברשימת משרד הבריאות הפלסטיני.

ג.  נספח ג': רשימת 150 השמות הבאים, שפורסמו ע"י משרד הבריאות הפלסטיני (בהמשך לרשימה הקודמת שפרסמנו).

* בהמשך ללקט מידע מה-28 ביולי 2014: "בדיקה ראשונית וחלקית של שמות הרוגים פלסטינים במבצע "צוק איתן" ובחינת היחס בין פעילי טרור לבין אזרחים בלתי מעורבים, שנהרגו בשוגג".
[1] עדות לניסיונות טשטוש הסממנים הצבאיים בקרב פעילי הטרור ההרוגים ניתן למצוא בכתבה בערוץ הטלוויזיה הצרפתי "France 24"(27 ביולי 2014). בכתבה נראו פינוי נפגעים מתחת להריסות אחד הבתים. בין המפונים נראו פעיל צבאי לבוש מדים וחמוש ברובה, שככל הנראו נהרג. הקריין מעיד כי "הרובה שלו הוחבא במהירות מפני המצלמות שלנו". אזרח פלסטיני מקומי, שקיבל את הרובה, שהיה שייך להרוג, נראו מעביר אותו לאדם אחר ואומר לו "קח ותחביא את זה".