תעדוף צרכיה האזרחיים של רצועת עזה מול צרכיה הצבאיים: סדר העדיפויות האסטרטגי של חמאס, כפי שבא לידי ביטוי בהתבטאות של ח’אלד משעל, יו”ר הלשכה המדינית של חמאס, כשנה לאחר מבצע “עופרת יצוקה”


ח'אלד משעל במהלך כינוס המפלגות הערביות בדמשק בו התבטא, כי עיקר הכספים המועברים לחמאס ועיקר המאמצים שלה מופנים להתעצמות צבאית (פלסטין אלא'ן, 12 בנובמבר 2009).
ח'אלד משעל במהלך כינוס המפלגות הערביות בדמשק בו התבטא, כי עיקר הכספים המועברים לחמאס ועיקר המאמצים שלה מופנים להתעצמות צבאית (פלסטין אלא'ן, 12 בנובמבר 2009).

1.    נושא שיקום רצועת עזה לאחר מבצע "צוק איתן" צפוי לעלות לסדר היום המדיני-הערבי והבינלאומי – לכשיגיע המבצע לסיומו. על רקע זה יש עניין בהתבטאות של ח'אלד משעל, יו"ר הלשכה המדינית של חמאס, קרוב לשנה לאחר מבצע "עופרת יצוקה" (כשנושא שיקום הרצועה עמד על הפרק).

2.    ב-12 בנובמבר 2009 נפגש ח'אלד משעל עם כמה בכירים, שהשתתפו בכינוס המפלגות הערביות בדמשק. אחד המסרים המרכזיים, שעלו בדבריו היה, שחמאס תמשיך בדרך ה"התנגדות" (קרי, הטרור) ולפיכך רוב הכסף והמאמץ של חמאס ברצועת עזה מופנה להכנות צבאיות. להלן עיקרי דבריו של ח'אלד משעל בנושא זה  (אתר פלסטין אלא'ן)[1]:

א.  עיקר המאמץ של חמאס ברצועת עזה מופנה להכנות הצבאיות: "כלפי חוץ התמונה הנגלית לעין בעזה היא דיבורים על פיוס [בין חמאס לפתח] ועל בנייה; אולם התמונה הסמויה מן העין היא, שרוב הכסף והמאמץ מופנים להתנגדות ולהכנות צבאיות… אנו שוקדים על ההתנגדות".

وفيما يتعلق بغزة، قال مشعل "ظاهر الصورة في غزة أنهميتحدثون عن المصالحة والبناء، لكن باطن الصورة يقول إن معظم المال والجهد يذهبللمقاومة والاستعدادات العسكرية".. مؤكدا "نحن شغالين علىالمقاومة".

הקטע המקורי מדברי ח'אלד משעל

ב.  חמאס, הנתונה בקשיים כספיים, זקוקה לתרומות למען ה"התנגדות": ח'אלד משעל האיץ במפלגות הערביות לגייס תרומות, כהכנה לשלב הבא של ה"התנגדות" (קרי, הטרור), מאחר וחמאס נמצאת ב"מצור" כספי. ח'אלד משעל הזהיר מפני התניית הסיוע הכספי לחמאס בביצוע פיגועים מצד ה"התנגדות", שכן, לדבריו, "הכסף מושקע בהכנה להסלמת ההתנגדות".

3.    דבריו אלו של ח'אלד משעל נאמרו קרוב לשנה לאחר מבצע "עופרת יצוקה", כאשר השיקום האזרחי של הרצועה התנהל בעצלתיים. דבריו שיקפו את סדר העדיפויות האמיתי של חמאס, הנובע ממהותו כארגון "התנגדות" ומהאסטרטגיה שלו בסכסוך עם ישראל.  עיקרו של סדר עדיפויות זה היה שיקום התשתית הצבאית ברצועה, שנפגעה במבצע "עופרת יצוקה" והפניית מרבית הכספים, שהוזרמו לרצועה, כולל כספים שמקורם בקרנות סיוע ערביות ובינלאומיות, להתעצמות צבאית על חשבון השיקום האזרחי של הרצועה.

4.    בראייה לאחור ניתן להעריך, כי סדר עדיפויות זה, שמצא ביטויו בדברי משעל, אכן מומש הלכה למעשה ע"י חמאס, בחמשת השנים שחלפו מאז (במהלכם נאלצה חמאס להתמודד גם עם תוצאות מבצע "עמוד ענן"), סדר העדיפויות מצא ביטויו בהפניית כספים ומשאבים (מלט, ברזל), שהופנו לרצועת עזה למטרות אזרחיות לצרכי התשתית הצבאית של חמאס, בדגש על הגדלת הכמות והאיכות של הרקטות ופרויקט המנהרות. אנו סבורים, כי סוגיה זאת עתידה לעמוד על סדר היום המדיני גם בעידן שלאחר מבצע "צוק איתן" והיא תחייב פיקוח הדוק על אופן השימוש במשאבים, שיוזרמו לשיקום הרצועה.

 

[1]התייחסות מפורטת לדברי ח'אלד משעל בכינוס המפלגות הערביות בדמשק ראו לקט מידע מה-17 בנובמבר 2009: "ח'אלד משעל מבהיר כי חמאס נחושה להמשיך בדרך ה"התנגדות" (קרי, הטרור) וכי "דיבורים אחרים הם בגדר תמרון פוליטי" וקובע, כי חמאס מפנה את רוב משאביה הכספיים ברצועת עזה להכנות צבאיות, ולא לשיקום ולבנייה".