תופעת המתנדבים הזרים מהעולם הערבי


קבוצת לוחמים מצפון אפריקה  באזור לאד'קיה
קבוצת לוחמים מצפון אפריקה  באזור לאד'קיה (6 בספטמבר 2013, http://magharebia.com/ ).

כללי

1.  עבודה זו נועדה לבחון את תופעת המתנדבים הזרים בסוריה, שמוצאם מהעולם הערבי. הנלחמים בשורות המורדים בסוריה. מספרם נאמד על ידנו בלמעלה מ-5,000 מתוך כ-8,000-7,000 מתנדבים זרים, שהצטרפו לשורות המורדים[1]. רוב המתנדבים הזרים לוחמים בשורות ג'בהת אלנצרה והמדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם, שני הארגונים היריבים המזוהים עם אלקאעדה והג'האד העולמי. מיעוטם של המתנדבים הערבים לוחמים בשורות צבא סוריה החופשי וארגוני מורדים נוספים.

2.  חלק מהמתנדבים הערבים הינם צעירים, חסרי הכשרה צבאית, אשר הצטרפו לשורות המורדים בשל מניעים אידיאולוגיים או דתייםעדתיים (הצטרפות לג'האד, לחימה בשיעים). חלקם הצטרפו גם מתוך רצון לשפר את מצבם הסוציו-אקונומי. חלקם הצטרפו בשל מניעים אחרים, כגון: עוינות למשטר אסד, יצר הרפתקנות והזדהות עם סבל ושל העם הסורי. בקרב המתנדבים הערבים מצוי גם "גרעין קשה" של פעילים סלפים ג'האדיסטים ופעילי אלקאעדה והג'האד עולמי, חלקם "בוגרי" הלחימה באפגניסטאן, עיראק, לוב וזירות לחימה אסלאמיות נוספות. רוב המתנדבים ממדינות ערב מגיעים מערי שדה בפריפריה ומיעוטם מערים מרכזיות.

3.  המתנדבים הערבים מהווים להערכתנו את "עמוד השדרה" של הכוחות הלוחמים בשורות ג'בהת אלנצרה והמדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם.שיעורם בולט גם בקרב ההרוגים בקרב הארגונים הללו. זאת ועוד, בקרב המחבלים שביצעו פיגועי התאבדות בסוריה, בשורות הארגונים המזוהים עם אלקאעדה והג'האד העולמי, בולט מקומם של הערבים בדגש על אלו, שמוצאם מסעודיה[2].

4.  בקרב המדינות הערביות, ששיגרו את מספר המתנדבים הגדול ביותר, בולטות שלוש שעברו את הטלטלה האזורית (תוניסיה, לוב, מצרים). שתי מדינות נוספות (סעודיה, ירדן) הינן פרו – מערביות, שלאיסלאם הרדיקלי יש בהן שורשים עמוקים. המשטרים במדינות הללו לא ניסו לבלום אל זרם המצטרפים בשלביו הראשונים של התהליך, בראותם בהם חלק מהסיוע למערכת להפלת משטר אסד ומהתמודדות עם איראן והאסלאם השיעי. רק בשנה האחרונה, כשהחלו להתחדד סיכוני הטרור והחתרנות הנשקפים מצד "בוגרי סוריה" עם שובם למדינות האם שלהם, החלו כמה משטרים ערבים לנקוט בצעדי מנע. זאת הן בתחום החקיקה (סעודיה למשל) והן בתחום מניעת יציאת מתנדבים, פיקוח על אלו, ששבו למדינותיהם בתום הלחימה בסוריה, וטיפול בארגונים האסלאמים הרדיקלים המקומיים המעניקים להם סיוע לוגיסטי.מידת האפקטיביות של צעדים אלה עדיין אינה ברורה.

5.  חלק מהמתנדבים הצטרפו ללחימה בסוריה על בסיס אישי. אולם בחלק מהמקרים בולטים ארגונים או פעילים מקומיים בעלי אופי סלפי ג'האדיסטי, המטיפים להצטרפות ללחימה, מעניקים למתנדבים סיוע לוגיסטי ומשגרים אותם לסוריה. במסגרת זאת ניתן לציין, בין השאר, את אנצאר אלשריעה בתוניסיה; אנצאר אלשריעה ואנצאר בית אלמקדס במצרים; ג'מעית אלאצאלה אלאסלאמיה בבחרין; פתח אלאסלאם בלבנון; הזרם הסלפי בירדן; ג'יש אלאמה וארגונים סלפים ג'האדיסטים נוספים ברצועת עזה.

6.  המתנדבים הערבים הנלחמים בשורות ג'בהת אלנצרה ובשורות ארגונים ג'האדיסיטים נוספים, מהווים סיכון פוטנציאלי למדינות האם הערביות שלהם, במיוחד למדינות כמו סעודיה, מצרים, ירדן, תוניסיה, לוב, עיראק ומדינות המפרץ. שכן, מתנדבים אלה, רוכשים בסוריה נסיון מבצעי ומיומנויות לחימה, עוברים בה תהליכי ג'האדיזציה ורדיקליזציה אסלאמית, ורוקמים במהלך שהותם קשת עניפה של קשרים עם התארגנויות סלפיות ג'האדיסטיות ברחבי העולם הערבי. מתנדבים אלה צפויים לשוב למדינות האם שלהם (חלקם כבר שבו אליהן), ולחבור לתשתיות סלפיות ג'האדסטיות קיימות או אף להקים תשתיות חדשות של טרור וחתרנות. בחלק מהמקרים יש לקחת בחשבון, כי תשתיות אלו תפעלנה בתאום או באכוונה של הנהגות ג'בהת אלנצרה והמדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם על בסיס הכרויות, שנרקמו בסוריה.

 

7.  להערכתנו, בשלב זה תופעת מעורבותם הפעילה של "בוגרי סוריה" בטרור וחתרנות, במדינות ערב השונות, נמצאת עדיין בראשיתה. עם זאת ניתן להבחין בכמה מקרים, המהווים אינדיקציה לגבי ההמשך: במצרים דווח על "בוגרי סוריה" ג'האדיסטים, שנעצרו בשל מעורבותם בפעילות טרור נגד המשטר, או שמצאו מותם במהלך מתקפת הטרור של ארגון אנצאר בית אלמקדס (המזוהה עם הג'האד העולמי); בסעודיה  הודיע משרד הפנים על חשיפת חוליית טרור (מאי 2014), שעמדה בקשר עם גורמים קיצוניים בסוריה ובתימן;בירדן עודד ארגון המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם הפגנות והפרות סדר במעאן, מוקד תסיסה בדרום ירדן נגד המשטר. בישראל, התבקשו שני ערבים ישראלים ע"י האירגונים הג'האדיסטים לבצע פיגועים בשטח ישראל לאחר ששבו מסוריה. בנוסף לכך התארגנות ג'האדיסטית שנחשפה במזרח ירושלים (דצמבר 2013) התבקשה לשלוח אחד מאנשיה לסוריה לצורך אימונים צבאיים ותיאום פיגועים.בעיראק, מקיים ארגון המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם, המזוהה עם הג'האד העולמי, פעילות צבאית – טרוריסטית – חתרנית חוצה – גבולות, שאינה מבחינה בין מזרח סוריה וצפונה לבין עיראק. וסביר כי הוא ינסה להרחיב פעילותו למדינות ערביות נוספות (ירדן למשל).

אומדני המתנדבים הערבים בעולם הערבי

8.  את מדינות האם של המתנדבים הערבים ניתן לחלק לארבע קטגוריות, על פי מספר המתנדבים בכל מדינה:

א.  לוב, תוניסיה, ירדן, סעודיה – על פי האומדנים יצאו מכל אחת מהמדינות בין מאות רבות ועד            לכ-1,000 מתנדבים. 

ב.  מצרים ועיראק – מאות מתנדבים מכל אחת מהמדינות.

ג.   מרוקו, אלג'יריה, בחריין, כווית, לבנון. רצועת עזה, קטר, מאוריטניה וסומליה –כמה עשרות מתנדבים מכל מדינה.

ד.  סודאן, תימן ועומאן– מתנדבים בודדים מכל מדינה.

9.  להלן טבלה המסכמת את אומדני המתנדבים ממדינות ערב בחלוקה למדינות האם[3]:

 

מספר

שם המדינה

אומדן המתנדבים

הערות

1

לוב

האומדנים נעים בין מאות רבות ועד קרוב ל-1000

ללחימה בסוריה הצטרפו גם פעילים, שאינם לובים, אשר לחמו בעבר בלוב ונטלו חלק במהפכה נגד מעמר קד'אפי.

2

מרוקו

עשרות רבות

 

3

תוניסיה

למעלה מ-1,000

חלקם לחמו בלוב במהפכה נגד קד'אפי

4

אלג'יריה

כמה עשרות

 

5

מאוריטניה

בודדים

 

6

מצרים

כמה מאות

 

7

סעודיה

קרוב ל-1,000

 

8

בחרין

כמה עשרות

 

9

כווית

כמה עשרות

 

10

קטר

בודדים

 

11

לבנון

עשרות רבות

בעיקר לבנונים סונים ולבנונים ממוצא פלסטיני

12

עיראק

מאות רבות

 

13

ירדן

למעלה מ-1000

 

14

סומליה

בודדבודדים

 

15

רצועת עזה[4]

כשלושים

 

16

הרשות הפלסטינית

בודדים

 

 

[*]בהמשך למחקר מה-1 בינואר 2014: "תופעת המתנדבים הזרים בסוריה", ולמחקרים נוספים, שעסקו במתנדבים הזרים ממדינות המערב (פברואר 2014) ומאסיה (אפריל 2014).

[1]קיימים גם אומדנים גבוהים יותר באשר למספרם של המתנדבים הזרים בסוריה. כך למשל, המרכז הבינלאומי לחקר הקיצוניות והאלימות הפוליטית, הפועל בבריטניה (ICSR), העריך בדצמבר 2013, כי בסוריה לוחמים 11,000 פעילים זרים מ-74 מדינות, מתוכם 2,800 מתנדבים, שמוצאם ממדינות המערב והשאר ברובם ממדינות המזה"ת (ICSR.INFO).
[2]בפיגועי ההתאבדות בסוריה, שבוצעו ע"י ג'בהת אלנצרה והמדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם במהלך 2013, נספרו על ידינו 53 מחבלים מתאבדים. מקרבם אותרו שמותיהם של שלושים, 23 זרים ושבעה סורים. בקרב הזרים בלטו סעודים (13), ירדנים (4), ועיראקים (3). פרוט ראו לקט מידע מה-11 בפברואר 2014: "הפעלת מחבלים מתאבדים: דפוס פעולה מוביל במאבק של ג'בהת אלנצרה והמדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם נגד המשטר הסורי ונגד חזבאללה בלבנון".
[3]האומדנים בעבודה זאת מתייחסים לכלל המתנדבים מכל ארץ, על פי קטגוריות שונות שלא תמיד ניתן להבחין ביניהן; מתנדבים השוהים בסוריה (רובם), אלה שחזרו למדינות האם שלהם, ואלה שנהרגו במהלך הלחימה בסוריה או, שנפלו בשבי המשטר הסורי.
[4]מסמך המפרט את תופעת ההתנדבות בקרב הפלסטינים ובקרב ערביי ישראל יצא בנפרד ב-19 בינואר 2014. לפיכך ערביי ישראל, והפלסטינים מרצועת עזה ומשטחי הרשות הפלסטינית, אינם נכללים בהמשך המסמך.