מעורבותם של “בוגרי סוריה” במערכת הטרור המתנהלת נגד המשטר המצרי


מחמד דרא אלטליאוי, פעיל טרור, שנעצר במרץ 2014 ע"י שלטונות מצרים והודה, כי הוא לחם בשורות ג'בהת אלנצרה בסוריה. בתמונה הוא נראה לצד אמצעי לחימה, שהשיג, שנועדו לדבריו לביצוע פיגוע נגד ישראל מסיני, שבסופו של דבר לא יצא לפועל (יוטיוב)
מחמד דרא אלטליאוי, פעיל טרור, שנעצר במרץ 2014 ע"י שלטונות מצרים והודה, כי הוא לחם בשורות ג'בהת אלנצרה בסוריה. בתמונה הוא נראה לצד אמצעי לחימה, שהשיג, שנועדו לדבריו לביצוע פיגוע נגד ישראל מסיני, שבסופו של דבר לא יצא לפועל (יוטיוב)

כללי

1.  במהלך מלחמת האזרחים בסוריה הצטרפו לשורות המורדים כמה מאות מתנדבים ממצרים (מתוך למעלה מ-5,000 מתנדבים ממדינות שונות בעולם הערבי[1]). מקצתם של המתנדבים הללו כבר שבו למצרים בתום לחימה נגד המשטר הסורי, בעיקר בשורות הארגונים המזוהים עם אלקאעדה והג'האד העולמי (ג'בהת אלנצרה והמדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם).

2.  בחודשים הראשונים של שנת 2014 הצטברו עדויות לפיהן כמה מ"בוגרי" הלחימה בסוריה, ששבו למצרים, מעורבים במסע הטרור המתנהל נגד המשטר המצרי. בין השאר נמסר על ארבעה פעילים, שהיו מעורבים בפיגועים נגד המשטר המצרי מטעמו של ארגון אנצאר בית אלמקדס, המזוהה עם הג'האד העולמי (פרוט ראו נספח).

3.  בשלב זה תופעת מעורבותם הפעילה של "בוגרי סוריה" בטרור ובחתרנות במצרים ובמדינות ערביות נוספות, נמצאת עדין בראשיתה. עם זאת, להערכתנו, היא תלך ותגבר ככל שתתרחב חזרתם של הלוחמים מסוריה למדינות האם שלהם ועימה יגבר הסיכון הנשקף מהם למשטרים הערבים השונים, שכן לוחמים אלו רוכשים, במהלך שהותם בסוריה, נסיון מבצעי, עוברים בה תהליכי ג'האדיזציה ורדיקליזציה אסלאמית ורוקמים במהלך שהותם בה קשת עניפה של קשרים עם פעילים וארגונים המזוהים עם אלקאעדה והג'האד העולמי. להערכתנו סיכון פוטנציאלי זה של טרור וחתרנות רלבנטי במיוחד עבורסעודיה, ירדן, תוניסיה, לוב ומצרים, חמש מדינות ערביות, שמהן הגיעו מרבית המתנדבים הערבים לסוריה.

[1]מחקר מפורט, שנעשה ע"י מרכז המידע, המנתח את תופעת המתנדבים הזרים מהעולם הערבייתפרסם בקרוב