תופעת המתנדבים הזרים ממדינות ומחבלי ארץ שונים באסיה, הלוחמים נגד המשטר הסורי, רובם פועלים בשרות ארגונים המזוהים עם אלקאעדה והג’האד העולמי.

לוחמים מהקווקז (רובם צ'צ'נים) בסוריה על רקע דגלי אלקאעדה http://fisyria.com), 3 באוגוסט 2013).

לוחמים מהקווקז (רובם צ'צ'נים) בסוריה על רקע דגלי אלקאעדה http://fisyria.com), 3 באוגוסט 2013).

סמל

סמל "גדודי המהגרים" בו נראת מפת סוריה ובמרכזה חרב ודגל שעליו השהאדה ("אין אללה מבלעדי אללה, ומחמד הוא שליחו").

סמל

סמל "צבא המהגרים": הקוראן פתוח לצד חרב ואצבע מצביעה לעבר השמיים תחת הכיתוב "צבא המהגרים ואלאנצאר

אבראהים אלמזוע'י (משמאל), לוחם בשורות

אבראהים אלמזוע'י (משמאל), לוחם בשורות "גדודי המהגרים", אזרח בריטי ממוצא פקיסטאני שנהרג בסוריה.

עמר הצ'צ'ני מציג לראווה ציוד שלל, שנפל לידיהם באחד הבסיסים עליהם השתלט צבא המהגרים באזור חמאה (kavkazcenter.com).

עמר הצ'צ'ני מציג לראווה ציוד שלל, שנפל לידיהם באחד הבסיסים עליהם השתלט צבא המהגרים באזור חמאה (kavkazcenter.com).


מאפייני התופעה ומשמעויותיה

1.    עבודה זאת נועדה לבחוןאת המתנדבים הזרים בסוריה הלוחמים נגד המשטר הסורי, שמוצאם ממדינות ומחבלי ארץ שונים באסיה. מהעבודה עולה, כי רובם של המתנדבים מאסיה לוחמים בשורות ארגונים המזוהים עם אלקאעדה והג'האד העולמי ומקצתם בשורות ארגוני מורדים אחרים. זוהי עבודת-המשך למחקר הבסיסי של מרכז המידע למודיעין ולטרור העוסק בתופעת המתנדבים הזרים המגיעים לסוריה ממדינות וחבלי ארץ במזרח התיכון, אסיה ומדינות המערב[1].

2.    מספר המתנדבים הלא-ערבים ממדינות ומחבלי ארץ מוסלמים באסיה, שהצטרפו לשורות המורדים בסוריה, נאמדעל ידנו בכ-600 – 700 (מתוך כ-7,000- 8,000 מתנדבים זרים, הלוחמים נגד המשטר הסורי). בקרבם בולטים פעילים מצ'צ'ניה וצפון הקווקז ובמידה פחותה מפקיסטאן ומתורכיה. בנוסף לכך הצטרפו לסוריה מתנדבים, שמספרם נע בין בודדים לכמה עשרות, מאזרבייג'אן, דגסטאן, טג'יק'סטאן, קירגיסטאן, אפגניסטאן, אינדונזיה ומדינות מוסלמיות נוספות. כמו כן הצטרפו ללחימה בסוריה מוסלמים ממדינות לא מוסלמיות באסיה כגון סין והודו.


3.    בקרב המתנדבים הזרים מאסיה, שהצטרפו ללחימה בסוריה, בולטים פעילים מיומנים, בעלי ניסיון צבאי-טרוריסטי, משני אזורים:

א.  צ'צ'ניה והקווקז- בסוריה לוחמים 200-250 פעילים צ'צ'נים, חלקם מזוהים עם "האמירות הקווקזית", מסגרת קווקזית המקיימת קשרים עם אלקאעדה והג'האד העולמי. בקרבם מצויים כאלו, שהשתתפו במרד נגד רוסיה בשנות התשעים של המאה הקודמת, בעלי מוטיבציה גבוהה וניסיון קרבי. מרבית הפעילים הצ'צ'נים הצטרפו לג'בהת אלנצרה ולמדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם (להלן:ארגון המדינה האסלאמית). כמה מהם הגיעו לדרגות פיקוד בכירות וכמה מפקדים בכירים אף נהרגו בקרבות. חלק נכבד מהפעילים הצ'צ'נים נלחמים במסגרת צבאית נפרדת בשם "צבא המהגרים והמסייעים"[2], המורכבת ברובה ממתנדבים זרים. חלק מאנשי המסגרת הזו עזבו בעקבות הקרע בין ג'בהת אלנצרה למדינה האסלאמית.

ב.  פקיסטאן-בסוריה מצויים עשרות רבות (עד כ-100) של מתנדבים פקיסטאנים, בקרבם בולטים פעילי טאליבאן, שהצטרפו לארגוני אלקאעדה והג'האד העולמי בסוריה. כמו כן בולטים פעילי ארגון טרור פקיסטאני בשם לשכר-י-ג'אנגווי (צבא ג'אנגווי), ארגון סוני קיצוני ש"התמחה" בלחימה נגד השיעים. בנוסף לכך בסוריה מצויים גם למעלה מ-200 מתנדבים תורכיים, חלקם ממוצא כורדי. רובם הצטרפו לארגונים המזוהים עם אלקאעדה והג'האד העולמי או למליציות הכורדיות הנלחמות בצפון סוריה למען אוטונומיה כורדית.

4.    להלן טבלה המסכמת את האומדנים השונים לגבי המתנדבים ממדינות מוסלמיות באסיה:

מספר
שם המדינה חבל הארץ
אומדן המתנדבים
הערות

1

צ'צ'ניה (רוסיה) וצפון הקווקז

250-200

בין השאר על פי מקור רוסי ומפקד צבא סוריה החופשי

2

אזרבייג'אן

עשרות רבות

 

3

טג'יקיסטאן

מתנדבים בודדים

 

4

דגסטאן

קרוב לעשרים

 

5

קירגיסטאן

קרוב לעשרים

 

6

קזחסטאן

כמה עשרות

 

7

פקיסטאן

בין עשרות רבות לבין 100

התבטאויות מנהיגי טליבאן, כי שוגרו לסוריה מאות לוחמים הינן, להערכתנו, מוגזמות.

8

אפגניסטן

בודדים

התבטאויות דוברי המשטר הסורי, כי בסוריה נלחמים מאות אפגאנים לדעתנו אינן אמינות ונועדו לצרכים תעמולתיים.

9

אינדונזיה

כמה עשרות

 

10

תורכיה

למעלה מ-200, חלקם ממוצא כורדי.

חלק מהמתנדבים התורכים הצטרפו למסגרות צבאיות כורדיות בצפון סוריה וחלקם לארגונים המזוהים עם אלקאעדה והג'האד העולמי.

 

 

5.    בנוסף לפעילים המוסלמים הצטרפו לשורות המורדים מתנדבים מוסלמים ממדינות אסיאתיות לא מוסלמיות: עשרות רבות (עד לכ-100) בני המיעוט המוסלמי סוני בסין (האויגורים); מתנדבים מוסלמים בודדים מהודו ומתנדב יפני אחד. המתנדבים הללו הצטרפו בעיקר לארגונים המזוהים עם אלקאעדה והג'האד העולמי.

6.    המתנדבים הזרים ממדינות אסיה, הנלחמים בשורות ג'בהת אלנצרה ובשורות ארגונים ג'האדיסטים נוספים, מהווים סיכון פוטנציאלי למדינות האם האסיאתיות, למדינות ולאזורים הגובלים עמן ואף למדינות המערב. שכן, מתנדבים אלו, לאחר שרכשו נסיון מבצעי ומיומנויות לחימה, ולאחר שעברו בעת שהותם בסוריה תהליכי ג'האדיזציה ורדיקליזציה אסלאמית, צפויים לשוב למדינות האם שלהם ולחבור לתשתיות טרור קיימות. חלקם עלול אף להקים תשתיות חדשות של טרור וחתרנות, שתפעלנה כלפי פנים וחוץ, יתכן באכוונה של הנהגות אלקאעדה והג'האד העולמי.

מבנה העבודה

7.    עבודה זאת כוללת את חלוקת המתנדבים האסיאתים על-פי המדינות וחבלי הארץ הבאים:

א.       צ'צ'ניה והקווקז:

1) מאפיינים כלליים.

2) "צבא המהגרים והמסייעים" – המסגרת הצבאית הצ'צ'נית.

3) קווים לדמותו של עמר הצ'צ'ני, המפקד הצ'צ'ני הבכיר.

4) מידע אודות פעילים צ'צ'נים.

5) עמדת רוסיה וההנהגה הצ'צ'נית.

ב.       אזרבייג'אן:

1)      מאפיינים כלליים.

2)      מידע אודות מתנדבים אזרים.

ג.       דגסטאן

ד.       קירגיסטאן וטג'קיסטאן:

1)      מאפיינים כלליים.

2)      מידע אודות מתנדבים מקירגיסטאן וטג'קיסטאן.

3)      עמדת השלטונות.

ה.      קזחסטאן

ו.        פקיסטאן:

1)      מאפיינים כלליים.

2)      מידע אודות מתנדבים מפקיסטאן.

3)      עמדת השלטונות.

ז.       אפגניסטאן

ח.      אינדונזיה

ט.      תורכיה:

1)      מאפיינים כלליים.

2)      העיר אדיאמאן כמוקד גיוס מתנדבים תורכים.

3)      מידע אודות מתנדבים תורכים.

4)      עמדת השלטונות.

י.        מתנדבים מקרב מדינות לא מוסלמיות:

1)      סין:

א)   מאפיינים כלליים.

ב)  מידע אודות מתנדבים מסין.

ג)   עמדת השלטונות.

2)      יפן

3)      הודו