התנערות אלקאעדה מארגון המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם – תמונת מצב וניתוח המשמעויות


מתוך נוסח ההודעה של אלט'ואהרי, בדבר התנערות אלקאעדה מארגון המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם. ההודעה פורסמה בפורומים אסלאמיים המזוהים עם אלקאעדה   ( www.muslm.org)
מתוך נוסח ההודעה של אלט'ואהרי, בדבר התנערות אלקאעדה מארגון המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם. ההודעה פורסמה בפורומים אסלאמיים המזוהים עם אלקאעדה   ( www.muslm.org)

כללי

1.    ב-3 בפברואר 2014 פורסמה בפורומים אסלאמיים הודעה מטעם המפקדה הכללית של ארגון אלקאעדה בראשות שיח' אימן אלט'ואהרי. ההודעה, החתומה ל-22 בינואר, מתנערת מכל קשר עם ארגון המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם[1] בראשות אבו-בכר אלבע'דאדי (להלן: המדינה האסלאמית), (hanein.info; muslm.org). הודעת אלט'ואהרי מהווה הכרעה חד משמעית לטובת ארגון ג'בהת אלנצרה, במאבקי הכוח שהתנהלו בין ארגון זה לבין ארגון המדינה האסלאמית בראשותו של אבו-בכר אלבע'דאדי בשנה האחרונה. הודעתו עשויה להערכתנו לחזק את מעמדה של ג'בהת אלנצרה מול המדינה האסלאמית תוך החרפת הקרע ביניהם, כשג'בהת אלנצרה עשויה להמשיך ולחבור לארגוני מורדים אחרים נגד יריבתה. עם זאת, למרות מאבקי הכוח הפנימיים, ימשיכו להערכתנו הארגונים המזוהים עם אלקאעדה והג'האד העולמי להנות מעמדת השפעה מרכזית בקרב ארגוני המורדים בסוריה.

2.    בהתנהלותה מול מאבקי הכוח בסוריה ובעיראק הוכיחה הנהגת אלקאעדה, בראשות אלט'ואהרי, חולשה והעדר שליטה אפקטיבית על שלוחותיה במזרח התיכון בעידן, שלאחר מות אסאמה בן לאדן. מנגד, הפך המזרח התיכון, וסוריה במרכזו, למוקד הכוח העולמי החדש עבור אלקאעדה והג'האד העולמי תוך ניצול הכאוס, שנוצר בעקבות מלחמת האזרחים הסורית, השסע הסוני – שיעי המעמיק והחלשות המשילות במדינות מפתח במזרח התיכון עקב אירועי הטלטלה האזורית. מוקד כוח זה עלול לאיים על העולם הערבימוסלמי ועל ישראל והמערב.

3.        בסוריה, המוקד העולמי החדש של הג'האד, נוצרה עתה מערכת דו–קוטבית של ארגונים יריבים, אשר שניהם מזדהים עם האידיאולוגיה של אלקאעדה: בקוטב האחד של המערכת מצוי ארגון ג'בהת אלנצרה, השלוחה הפורמאלית של אלקאעדה, הנהנה מיכולות צבאיות ולוגיסטיות עדיפות על פני יריבתו, ושמעמדה בקרב המורדים ובקרב האוכלוסייה איתן יותר. בקוטב השני של המערכת מצוי ארגון המדינה האסלאמית, שאינו נשמע להנחיות הנהגת אלקאעדה, ומתבסס על תשתיתהשלוחה של הארגון בעיראק, "החצר האחורית" של סוריה. בין שני הקטבים המתחרים הללו מצויים ארגוני מורדים ג'האדיסטים, המונים עשרות אלפי פעילים, המאמצים את האידיאולוגיה של הג'האד העולמי, ואשר, מוכנים מעת לעת לשתף פעולה עם ג'בהת אלנצרה ולפעמים גם עם המדינה האסלאמית, אך מסרבים להיות מזוהים באופן פורמאלי עם ארגון אלקאעדה.

4.        לקרע הפנימי בקרב הארגונים המזדהים עם האידיאולוגיה של אלקאעדה עלולה להיות השפעה על מוקדים נוספים של הג'האד העולמי ברחבי המזרח התיכון. בשלב זה מועצת השורא של לוחמי הג'האד בקצוות ירושלים, ארגון הטרור הבולט ברצועת עזה המזוהה עם הג'האד העולמי, כבר נקטעמדה בסכסוך, לטובת המדינה האסלאמית (תוך שהוא משלם מס שפתיים לאימן אלט'ואהרי). יתכן שארגונים נוספים במדינות השונות במזרח התיכון צפויים גם הם להצטרף לצד זה או אחר בעוד שאחרים עשויים להעדיף "לשבת על הגדר". אפשר איפא שאנו עדים לתחילתו של תהליך שבמסגרתו הולכת ומתגבשת מערכת אזורית חדשה של ארגון אלקאעדה והג'האד העולמי, בעלת מאפיינים מבוזרים ומורכבים הרבה יותר מאשר זו, שאפיינה את אלקאעדה באפגניסטאן/ פקיסטאן, בעידן אסאמה בן לאדן.

הודעת אלקאעדה בדבר ההתנערות  מהמדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם

5.    בהודעה, שפורסמה מטעם ההנהגה הכללית [אלקיאדה אלעאמה] של ארגון אלקאעדה, נאמר בין השאר: "קבוצת קאעדת אלג'האד [קרי, ארגון אלקאעדה] מודיעה שאין לה [שום] קשר למדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם. היא לא הודיעה על הקמתה, היא אינה עומדת בראשה, אינה מייעצת לה, אין פועלת לספק את רצונה ואף הורתה להפסיק את פעילותה. לפיכך, היא [המדינה האסלאמית] אינה שלוחה של ארגון אלקאעדה, ואין לה שום קשר ארגוני עימה. כמו כן, אין היא [המפקדה הכללית של אלקאעדה] אחראית על התנהלותה [של המדינה האסלאמית]". בהמשך צוין, כי הנהגת אלקאעדה דבקה בעקרון אחדות האומה האסלאמית על פי תפישת אסאמה בן לאדן ובהימנעות מחילוקי דעות מזיקים. ההודעה גם מציינת, שאין להנהגת אלקאעדה חלק במאבקים בין הפלגים השונים של לוחמי הג'האד בסוריה, היא קוראת להפסיקם, ומביעה עניין לשמור על קשרים טובים עם כל לוחמי הג'האד.

תגובות (ראשונות) להודעה של אלט'ואהרי

6.    ארגון ג'בהת אלנצרה, שלוחת אלקאעדה בסוריה, בחר שלא להגיב עד כה על ההודעה. ארגון המדינה האסלאמית, מאידך, הגיב בחריפות הן כלפי אלקאעדה והן כלפי ג'בהת אלנצרה וקבוצות מורדים נוספות: ב-4 בפברואר 2014 הועלתה הודעת תגובה לפורום של ארגון המדינה האסלאמית. בה נאמר, כי אף אחד אינו עומד מעל המדינה האסלאמית, "ושהאחים בארגון אלקאעדה יעשו מה שהם רוצים." ההודעה תוקפת בחריפות את מנהיג ג'בהת אלנצרה: "לצערנו, המצאות [אבו מחמד] אלג'ולאני, החייל, העריק והבן הסורר של מנהיגו אלבע'דאדי [מנהיג המדינה האסלאמית], תהיה אחת הסיבות להתמוטטות ארגון אלקאעדה, חס ושלום…". ההודעה ממשיכה וקובעת, כי "המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם תתרחב, תפעיל מוסדות, ותיישם את חוקי אללה".

הודעה של המדינה האסלאמית התוקפת את אלקאעדה ואת ג'בהת אלנצרה ((alplatformmedia.com
הודעה של המדינה האסלאמית התוקפת את אלקאעדה ואת ג'בהת אלנצרה (
(alplatformmedia.com

7.    מועצת השורא של לוחמי הג'האד בקצווי ירושלים (להלן: מועצת השורא), ארגון הג'האד העולמי הבולט ביותר ברצועת עזה, נקט עמדה לטובת ארגון המדינה האסלאמית, תוך שהוא משלם מס שפתיים לאימן אלט'ואהרי ולקריאתו (מהעבר) לאחדות בין הארגונים הג'האדיסטים.


8.    ב-2 בפברואר 2014 פרסמה מועצת השורא הודעה מפורטת, רוויה במוטיבים אסלאמיים דתיים והיסטוריים.ההודעה פותחת בגינוי מלחמת האחים המתנהלת בסוריה בין לוחמי הג'האד אשר, שורשיה הינם "התנהגות בלתי צודקת כלפי המדינה האסלאמית והעומד בראשה, אמיר המאמינים, אבו-בכר אלבע'דאדי". המוסלמים, על פי ההודעה, מחויבים לסייע לאנשי המדינה האסלאמית ולבסס את יסודותיה אולם במקום זאת "אנשים שונים" שקעו במלחמת אחים וניערו חוצנם מלוחמי הג'האד.

9.    בהמשך מביעה ההודעה תמיכה בקריאתו של "השיח' שלנו, החכם באומתנו, השיח' אימן אלט'ואהרי, ישמרהו אללה, באשר לצורך שלוחמי הג'האד בסוריה יחברו זה לזה במסגרת מדינה אסלאמית, שלגביה תהיה ביניהם הסכמה, שכן הג'האד זקוק למנהיג…"אולם ההודעה אינה מתייחסת להודעתו האחרונה של אלט'ואהרי בה הוא מתנער מארגון המדינה האסלאמית ואינה מאזכרת את ג'בהת אלנצרה. בהמשך שבה ההודעה ומביעה תמיכה במדינה האסלאמית: "יש… להביא לתשומת לב, שהמערכה בעיראק ובאלשאם (סוריה) היא אחת; ושהעומדים בראש המדינה האסלאמית בעיראק כבר הוכיחו את צדקת דרכם ואת יכולתם לנהל את מערכות האומה.." ההודעה שבה וקוראת ללוחמי הג'האד להגיע לידי הסכמה לגבי שליט אחד שינהיג אותם על פי ההלכה האסלאמית, שישליט את האסלאם, "ושבעזרתו אללה ימוטט את הכופרים הנבזים" bentaymia.tumblr.com)).

מתוך הודעת מועצת השורא של לוחמי הג'האד בקצווי ירושלים התומכת במדינה האסלאמית bentaymia.tumblr.com))

מתוך הודעת מועצת השורא של לוחמי הג'האד בקצווי ירושלים התומכת במדינה האסלאמיתbentaymia.tumblr.com))

הרקע להודעת אלט'ואהרי

10.    הודעת אימן אלט'ואהרי מהווה הכרעה חד משמעית לטובת ג'בהת אלנצרה במאבקי הכוח העזים המתנהלים בשנה האחרונה בין שלוחות אלקאעדה בעיראק ובסוריה. למאבקי הכוח הללו נגררה מפקדת אלקאעדה, בראשות אימן אלט'ואהרי, אולם ניסיונותיה להביא לפתרון הסכסוך או לפחות להרגעת המצב רק גרמו להחרפתו. להלן כמה אבני דרך במאבקים הללו:

א.       ארגון ג'בהת אלנצרה הוקם בסוריה בינואר 2012 ע"י שלוחת אלקאעדה בעיראק ונוהל על ידה בראשית הדרך. בתחילת הדרך קיבל "האמיר" הסורי אבו מחמד אלג'ולאני את הוראותיו מ"אמיר" אלקאעדה בסוריה אבו בכר אלבע'דאדי, אשר שלט על שתי שלוחות אלקאעדה, בעיראק ובסוריה. כדי לתת גוון פורמאלי לבכירותו ולשליטתו הודיע אבו בכר אלבע'דאדי ב-9 באפריל 2013 על מיזוג הארגונים בעיראק ובסוריה תחת השם "המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם".

ב.       אבו מחמד אלג'ולאני, מנהיג ג'בהת אלנצרה, סרב להכפיף את ארגונו למנהיג המדינה האסלאמית. יום לאחר הודעת אלבע'דאדי (10 באפריל 2013) הוא הזדרז להישבע אמונים לאימן אלט'ואהרי מנהיג אלקאעדה. אלט'ואהרי, שנגרר למאבקי הכוח בין שני הארגונים, נקט צד כאשר הודיע ב-10 ביוני 2013 על ביטול המיזוג בין ג'בהת אלנצרה לבין שלוחת אלקאעדה בעיראק. באיגרת ששיגר לפעילי ג'בהת אלנצרה הוא הודיע כי אלבע'דאדי טעה כאשר הכריז על האיחוד ללא אישורה של הנהגת אלקאעדה אך קרא לשתי השלוחות לשתף פעולה ביניהן.

ג.       נקיטת הצד של אלט'ואהרי במחלוקת לא יישבה את הסכסוך בין שני הארגונים אלא להפך, בראייה לאחור היא גרמה להחרפתו. בחצי השנה, שחלפה מאז הודעת אלט'ואהרי, גברה היריבות בין שני הארגונים ואף גלשה מעת לעת לעימותים אלימים ביניהם. בפועל התגבשו איפוא בסוריה שני ארגונים מתחרים המזוהים עם האידיאולוגיה של אלקאעדה, שכל אחד מהם אימץ דפוסי פעולה המבדילים אותו מהארגון המתחרה. בעוד ג'בהת אלנצרה התנהל באופן פרגמאטי, הן ביחסו לאוכלוסיה והן בשיתוף הפעולה שלו עם ארגוני מורדים אחרים, אימץ לעצמו ארגון המדינה האסלאמית דפוסי פעולה דוקטרינריים נוקשים, שגרמו למתחים קשים בינו לבין האוכלוסייה הסורית ובינו לבין ארגוני המורדים האחרים, שפתחו בעימותים אלימים נגדו.

ד.       ניסיון נוסף לאחות את הקרעים נעשה ע"י אימן אלט'ואהרי ב-11 באוקטובר 2013. בפנייה, שהופצה באתרים אסלאמיים הוא קרא לכוחות האסלאמיים הפועלים בסוריה להתאחד על מנת להקים בה מדינה "לוחמת ג'האד", שתסלול את הדרך להחזרת הח'ליפות האסלאמית ול"שחרור ירושלים". גם פנייתו זאת נפלה על אוזניים ערלות: הקרע בין שני הארגונים התרחב, המתיחות ביניהם, שלוותה בעימותים אלימים, גברה, ואלט'ואהרי נאלץ לנקוט עמדה חד- צדדית, תוך שימוש ברטוריקה תקיפה ונוקשה יותר כלפי ארגון המדינה האסלאמית.

[1] בערבית: אלדולה אלאסלאמיה פי עיראק ואלשאם (או בראשי תיבות: דאעש).