הפעלת מחבלים מתאבדים: דפוס פעולה מוביל במאבק של ג’בהת אלנצרה והמדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם נגד המשטר הסורי ונגד חזבאללה בלבנון*.

מחבל מתאבד מאוסטרליה המכונה אבו אסמאא' האוסטרלי (או אבו אסמאאי אלמהאג'ר), מקריא את צוואתו מעל גבי משאית תופת, שבאמצעותה ביצע פיגוע התאבדות.

מחבל מתאבד מאוסטרליה המכונה אבו אסמאא' האוסטרלי (או אבו אסמאאי אלמהאג'ר), מקריא את צוואתו מעל גבי משאית תופת, שבאמצעותה ביצע פיגוע התאבדות.

זירת פיגוע ההתאבדות נגד מוסדות חזבאללה בבירות, עליו קיבל אחריות ארגון המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם (2 בינואר 2014)

זירת פיגוע ההתאבדות נגד מוסדות חזבאללה בבירות, עליו קיבל אחריות ארגון המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם (2 בינואר 2014)

זירת פיגוע ההתאבדות נגד מוסדות חזבאללה בבירות, עליו קיבל אחריות ארגון המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם (2 בינואר 2014)

זירת פיגוע ההתאבדות נגד מוסדות חזבאללה בבירות, עליו קיבל אחריות ארגון המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם (2 בינואר 2014)

תחנת הדלק בהרמל, שלידה בוצע הפיגוע (aleqt.com)

תחנת הדלק בהרמל, שלידה בוצע הפיגוע (aleqt.com)

חנות ממוגנת בשקי חול בפרבר הדרומי של בירות

חנות ממוגנת בשקי חול בפרבר הדרומי של בירות


הפעלת מחבלים מתאבדים סוריה ובלבנון

1.    הפעלת מחבלים מתאבדים נגד המשטר הסורי ונגד חזבאללה הינו דפוס פעולה השאול מפיגועי אלקאעדה בעיראק ומזירות עימות אסלאמיות נוספות. דפוס פעולה זה הפך במהלך מלחמת האזרחים בסוריה לסימן היכר של פיגועים המזוהים עם ארגון ג'בהת אלנצרה והמדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם, המזוהים עם אלקאעדה ועם הג'האד העולמי. פיגוע ההתאבדות שבוצעו על ידם בהיקף נרחב בשנים 2013-2012 היסבו אבידות ונזקים למשטר הסורי, פגעו בסממני משילותו וריבונותו והעלו את יוקרתם של הארגונים המבצעים. פגועי ההתאבדות הועתקו על ידם בתחילת 2014 ללבנון והפכו לדפוס הפעולה המוביל במאבקם נגד חזבאללה והעדה השיעית בלבנון.

2.    ג'בהת אלנצרה, שלוחת אלקאעדה בסוריה, הינו ארגון המורדים, שביצע את המספר הגדול ביותר של פיגועי ההתאבדות בסוריה מאז פרוץ מלחמת האזרחים. מאז ההכרזה על הקמתו (ינואר 2012) ועד סוף דצמבר 2012, קיבל הארגון אחריות על 43 מתוך 50 פיגועי התאבדות, שבוצעו נגד משטרו של אסד (LongwarJourmal.org). במהלך 2013 ביצע ארגון ג'בהת אלנצרה 34פגועי התאבדות. תשעה פגועי התאבדות נוספים בוצעו ע"י ארגון המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם, השלוחה הסורית של אלקאעדה בעיראק, שהחלה לפעול בסוף מאי 2013. סה"כ בוצעו בשנת 2013 ע"י שני הארגונים 43 פיגועי התאבדות (בדומה להיקף הפיגועים, שביצע ג'בהת אלנצרה בשנת 2012). בפיגועים השתתפו כ-53 מחבלים מתאבדים. נפח זה של פיגועי התאבדות מהווה כ-15% מכלל פיגועי ההתאבדות שבוצעו ברחבי העולם בשנת 2013[1]. דפוס זה של פיגועים "זלג" ללבנון: בלבנון בוצעו 5 פגועי התאבדות מאז תחילת 2014, ארבעה מהם ע"י ג'בהת אלנצרה ואחד ע"י המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם.

3.    בפיגועי ההתאבדות, שבוצעו בסוריה, פוצצו עצמם המחבלים המתאבדים בקרבת יעדים המזוהים עם המשטר הסורי באמצעות חגורות נפץ. בחלק המקרים הם הפעילו מכוניות ומשאיות עמוסים בכמויות גדולות של חומרי נפץ על מנת לגרום לנפגעים רבים יותר ולהגביר את אפקט ההרס. חלק מפיגועי ההתאבדות כללו מתווה משולב של פיצוץ שתיים ואף שלוש מכוניות תופת (במקביל או במדורג). בכמה מפיגועי ההתאבדות ניתן, להערכתנו לזהות רמה גבוהה של תחכום ומקצועיות: שישה פיגועי התאבדות בוצעו בו זמנית בשתי זירות פיגוע שונות הסמוכות זו לזו. בכמה פיגועים הופעלו מספר מחבלים מתאבדים נגד יעד "איכותי" אחד. מרבית המחבלים המתאבדים היו מתנדבים זרים, בעיקר מהעולם הערבי (בקרבם בלטו מחבלים מתאבדים ממוצא סעודי).

4.    "התמחות" הארגונים, המזוהים עם אלקאעדה והג'האד העולמי, בפיגועי ההתאבדות טומנת להערכתנו סיכונים, שמשמעותם חורגת מעבר לזירה הסורית. ביטוי עדכני לכך ניתן למצוא ב"זליגת" פיגועי ההתאבדות מסוריה לזירה הלבנונית הפוגעת בחזבאללה ומערערת את היציבות הפנימית בלבנון. להערכתנו ככל שתימשך מלחמת האזרחים עלולים פיגועי ההתאבדות "לזלוג" למדינות נוספות. שכן פעילים ג'האדיסטים זרים הלוחמים בסוריה, לכשישובו למדינות האם שלהם, עלולים ליזום או אף לקחת חלק בפיגועי התאבדות, תוך ניצול הניסיון המבצעי הרב, שנרכש בסוריה והקשרים שרקמו עם פעילי אלקאעדה והג'האד העולמי. זאת ועוד, להערכתנו הארגונים בסוריה המזוהים עם אלקאעדה והג'האד העולמי עלולים לשגר ביוזמתם מחבלים מתאבדים למשימות טרור נגד מדינות המערב, מדינת ישראל ואף מדינות ערביות מוסלמיות (הגם שכיום העדיפות שלהם עדיין נתונה להפלת משטר אסד).

הערות מתודולוגיות

5.    במסגרת עבודה זאת נותחו 43 פגועי התאבדות בסוריה אותם ביצעו במהלך 2013 ארגון ג'בהת אלנצרה (34 פגועים) וארגון המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם (תשעה פגועים). הניתוח מתבסס בעיקר על הודעות קבלת האחריות, שפורסמו ע"י הארגונים על הפיגועים הללו. אלה תואמות להערכתנו, פחות או יותר את מספר פיגועי ההתאבדות, שבוצעו בפועל. לפיגועים אלו ניתן להוסיף פיגועי התאבדות, שסוכלו או השתבשו, ואשר עליהם אין בידינו מידע. עבודה זאת אינה כוללת את פיגועי התאבדות, שבוצעו ע"י ארגוני מורדים אסלאמים וג'האדיסטים אחרים, אך אלה מהווים חלק קטן מכלל פגועי ההתאבדות. בנוסף לכך נותחו חמישה פגועי התאבדות בלבנון, שבוצעו ע"י ג'בהת אלנצרה והמדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם מאז תחילת ינואר ועד לתחילת פברואר 2014.

6.    פגועי התאבדות בסוריה,  שנבחנו בעבודה זאת, כוללים גם שש פעולות משולבות במסגרתן בוצעו שני פיגועי התאבדות במקביל נגד שני יעדים באותו אזור. כל אחת מהפעולות הללו נספרת על ידינו כשני פגועי התאבדות. לעומת זאת פיגוע התאבדות מורכב נגד יעד אחד, בו השתתפו כמה מחבלים מתאבדים, נספר על- ידינו כפיגוע התאבדות אחד.  

7.    המקורות עליהם התבסס ניתוח הפיגועים הינם בעיקר אתרי האינטרנט של הארגונים הג'האדיסטים, בדגש על הודעות קבלת אחריות וסרטוני וידיאו, שפורסמו מטעמם של ג'בהת אלנצרה והמדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם. הודעות אלו הוצלבו עם מידע נוסף, שמקורו בתקשורת הערבית והמערבית, אודות מלחמת האזרחים בסוריה ואודות האירועים בלבנון.

ממצאי ניתוח פיגועי ההתאבדות בסוריה בשנת 2013

8.    להלן עיקרי ממצאי ניתוח פיגועי ההתאבדות בסוריה בשנת 2013:

א.       יעדי פיגועי ההתאבדות: פגועי ההתאבדות כוונו ברובם נגד מתקנים, בסיסים ואנשים המשתייכים לכוחות הביטחון הסוריים ולממשל הסורי. בלטו במסגרת זאת פגועי התאבדות שכוונו נגד מחסומים, מפקדות, בסיסים ומחנות של הצבא הסורי ושל גופי הביטחון והמודיעין המזוהים עם המשטר. כמו כן הותקפו מוסדות שלטון (תחנת משטרה, בית כלא, מפעל נשק) ומקומות מגורים של כוחות הביטחון הסוריים. על אף שפיגועי ההתאבדות כוונו נגד יעדים ממשליים וביטחוניים, לא פעם נגרמו במהלכם אבידות כבדות לאזרחים, ששהו בקרבת היעדים שהותקפו. כמו כן הותקפו לעיתים יעדים אזרחיים, שבהם שהו אנשי כוחות הביטחון הסוריים. הפגיעה באזרחים יצרה בעיה תדמיתית, בעיקר עבור ארגון ג'בהת אלנצרה, העושה מאמץ לרכוש את תמיכת האוכלוסייה הסורית (המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם רגיש הרבה פחות לשיקול זה).

ב.      שיטת הפיגועים (מודוס אופרנדי): מרבית פיגועי ההתאבדות בוצעו ע"י מחבל מתאבד בודד, שפוצץ עצמו באמצעות חגורת נפץ, או שפוצץ מכונית תופת בה נהג. בכמה מקרים בוצעו פיגועים מורכבים באמצעות שלושה, ארבעה או אף חמישה מחבלים מתאבדים, בזירת פיגוע אחת או בכמה זירות סמוכות בו זמנית. הפיגועים המורכבים יותר בוצעו ע"י ג'בהת אלנצרה בעלת היכולות המבצעיות הגבוהות יותר.

ג.       מטרת הפיגוע: בפיגועי ההתאבדות ניתן להבחין בשני מתווים עיקריים:פיגוע התאבדות מקדים, המהווה שלב ראשון לפני תקיפת המוצב / מחסום / מחנה או מתקן כלשהו, המזוהים עם המשטר הסורי; פיגוע הרג,  פיגוע התאבדות, שנועד לגרום למירב הנפגעים וההרס, ללא השתלטות על יעד הפיגוע.

ד.       האזורים בהם בוצעו הפיגועים: כשליש מפיגועי ההתאבדות בוצעו בדמשק ובמרחב הכפרי שבסביבה (ה"ע'וטה"), זאת להערכתנו על מנת "להכאיב" למשטר, לחשוף את פגיעות מרכזי השלטון שלו ולזכות במירב התהודה התקשורתית. כשני שליש מכלל פגועי ההתאבדות  בוצעו במוקדי הלחימה השונים של ג'בהת אלנצרה והמדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם בצפון סוריה ובמזרחה: חלב, חסכה, אדלב, חמאה, חמץ ודיר אלזור. פגוע התאבדות בודד בוצע ברמת הגולן ופיגוע התאבדות נוסף באזור דרעא. מיעוט פעילות ההתאבדות ברמת הגולן ובאזור דרעא ממחיש להערכתנו את חולשתם היחסית של הארגונים המזוהים עם אלקאעדה והג'האד העולמי באזורים הללו (לפחות בשלב זה), הגם שהפיגועים שבוצעו היו מורכבים ו"הכאיבו" למשטר.

ה.      תכיפות הפיגועים: ג'בהת אלנצרה והמדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם הצליחו לשמור על רצף של פיגועי התאבדות בכל חודשי שנת 2013. במרבית החודשים בוצעו פיגועים בודדים (כשני פיגועים מידי חודש). בחודשים ינואר, יוני, אוגוסט וספטמבר בוצעו 5-4 פיגועי התאבדות מידי חודש. בחודש פברואר 2013, חודש השיא, בוצעו 10 פיגועים. להערכתנו,  קיומו  של רצף פיגועים שכזה, שכלל גם פגועים מורכבים ומשולבים, מצביע על יכולות מבצעיות גבוהות של הארגונים המבצעים ועל מאתר גדול של פעילים מלאי מוטיבציה, המוכנים להקריב עצמם במסגרת הג'האד בסוריה.

ו.        שיתוף פעולה עם ארגונים אחרים –מרבית הפגועים בוצעו ע"י ג'בהת אלנצרה או המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם ללא תאום עם ארגוני מורדים אחרים. כמה מהפיגועים בוצעו  בתאום בינם לבין מסגרות צבאיות אחרות של ארגוני המורדים, רובן או כולן ארגונים בעלי אופי אסלאמי/ג'האדיסטי. רק במקרה בודד נתקלנו בתאום שנעשה בין ג'בהת אלנצרה לבין המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם.

ז.       תוכן הצוואות, שפורסמו לאחר פגועי ההתאבדות: בחלק מקרים הופצו סרטוני וידאו ובהם צוואת המחבלים המתאבדים. ניתוח המסרים, שנכללו בצוואות, מעיד על רצונם של ג'בהת אלנצרה והמדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם להדגיש את האופי העדתי של המאבק בין הסונים לבין העלוים. בצוואות מושם דגש על המשך דרך הג'האד נגד "הכופרים" כחובה אישית (פרצ' עין) של כל מוסלמי (ברוח תורתו של עבדאללה עזאם, המורה הרוחני של אסאמה בן לאדן). הצוואות הללו מופצות בעולם הערבי/מוסלמי ובמדינות המערב בעיקר באמצעות אתרי האינטרנט והפורומים הג'האדיסטים. בנוסף לכך המסרים הג'האדיסטים המופיעים בצוואות מועברים לארצות האם  על-ידי המתנדבים הזרים השבים מהלחימה בסוריה.

מקומם של המתנדבים הזרים בפיגועי ההתאבדות

9.    בפגועי ההתאבדות בסוריה, שבוצעו ע"י ג'בהת אלנצרה והמדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם, נספרו על ידינו 53 מחבלים מתאבדים. במרבית הפיגועים השתתף מחבל מתאבד בודד אולם היו מספר פיגועים, שבהם השתתפו 3, 4 ואף 5 מחבלים מתאבדים.

10.         מקרב 53 המחבלים המתאבדים אותרו על ידינו שמותיהם של  שלושים, מתוכם 23 זרים  ושבעה סוריים (זהותם של שאר המחבלים המתאבדים אינה ידועה לנו). זיהוי מדינת האם של המחבלים המתאבדים נעשה בעיקר על בסיס כינוייהם, המעידים בדרך כלל, אך לא בהכרח, על מוצאם. את הכינויים הללו הצלבנו עם מידע נוסף אודות המחבלים המתאבדים, אשר במרבית המקרים סייע באימות מדינת מוצאם.

11.         מקרב 23 המחבלים המתאבדים הזרים בולטים 13 סעודים (למעלה ממחצית). 11 מהם זוהו  בוודאות כסעודים בעוד ששניים זוהו על סמך כינוייהם המקשרים אותם לסעודיה. כמו כן ארבעה מחבלים מתאבדים ירדנים (זוהו בוודאות), שלושה עיראקים (שניים מהם כורדים, זוהו על סמך כינוייהם), תוניסי אחד (זוהה על פי כינויו), אוסטרלי אחד (זוהה על פי כינויו) ומחבל זר, שארץ מוצאו אינה ידועה. כמו כן השתתף באחד מפיגועי ההתאבדות. מחבל ממוצא קנדי אולם אין ודאות לגבי זהותו והאופן בו מצא מותו.

12.         המספר הרב יחסית של המתנדבים הזרים בקרב המחבלים המתאבדים הינו בראש ובראשונה פועל יוצא ממספרם הרב בשורות ג'בהת אלנצרה והמדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם. הוא גם עשוי להצביע להערכתנו על רמה גבוהה של מוטיבציה ג'האדיסטית בקרבם, המנוצלת היטב ע"י ארגונים המזוהים עם אלקאעדה והג'האד העולמי. מוטיבציה זאת, שהינה פועל יוצא של האידיאולוגיה הג'האדיסטית שהובילה לצאתם לסוריה, מטופחת במהלך שהותם בסוריה באמצעות אינדוקטרינציה דתית, המסייעת להעמיק את הלהט האידיאולוגי שלהם ולהכשיר מספר רב של מחבלים מתאבדים. עם זאת ניתן להניח, כי חלק מהזרים, שהוצע להם לבצע פיגועי התאבדות, סרבו לעשות זאת, למרות שהארגונים נמנעים מלפרסם מידע בנושא זה (ידוע לנו למשל, כי לערבי ישראלי, שהצטרף לשורות המורדים, הוצע לבצע פיגוע התאבדות אך הוא סרב. להערכתנו אין המדובר במקרה בודד).

מספרם הרב של מחבלים מתאבדים ממוצא סעודי

13.  יותר ממחצית המחבלים המתאבדים, אשר אותרו על ידינו, היוממוצא סעודי (13 מתוך 23). כמו כן בולט מספרם הרב של המתנדבים הזרים מסעודיה המצטרפים לשורות ג'בהת אלנצרה והמדינה האסלאמית (וכפועל יוצא מכך בולט גם מספרם הרב של הסעודים שנהרגו בסוריה). מספרם הגדול של הסעודים בקרב המתנדבים הזרים ובקרב מבצעי פיגועי ההתאבדות אינו מפתיע.שכן סעודיה, התומכת המרכזית במרידה נגד משטר אסד, מזוהה היסטורית כ"חממה" הראשית לצמיחת אלקאעדה והג'האד העולמי. זאת, למרות מאמצי המשטר הסעודי להתנער מכך (מרבית המחבלים, שהשתתפו  באירועי  ה-11 בספטמבר 2001, היו ממוצא סעודי).

14.  מנגד, קיימת בסעודיה ביקורת אוטנטית על הצטרפות צעירים סעודים לשורות הארגונים המזוהים עם אלקאעדה והג'האד העולמי, הגם שהיא אינה מתורגמת עדיין לצעדים אפקטיביים לבלימת התופעה. ביטוי לכך זאת, ניתן למצוא במאמר שפורסם ביומון הסעודי אלוטן (27 בינואר 2014) כמענה להאשמות שהוטחו במטיפים סעודים בתקשורת הערבית על שהם מעודדים צעירים סעודים לצאת ולהלחם בסוריה:

"אין ספק שיש שוחרי דעת ומטיפים, המוכרים היטב למדינה ולאנשי הזרמים האסלאמיים, המורים, על פי ההלכה,לצעירינו ללכת לסוריה ואף מאיצים בהם להצטייד בחומרי נפץ ולהקריב את חייהם לשווא… למרבה הצער, צעירינו משמשים דלק למלחמת האחים המתחוללת בשטח אלשאם (סוריה). הם יצאו על מנת לקיים מצווה, אבל חסרים לצעירים האלה ידע, ניסיון ומודעות פוליטית. רגשותיהם נוצלו לרעה ע"י שוחרי דעת תמימים, שלא ידעו כי צעירינו ישמשו רק כלי שרת בידי גורמים אינטרסנטיים ואפילו בידי מנגנוני המודיעין העולמיים והאזוריים…"

"חזבאללה על הכוונת": "זליגת" פיגועי ההתאבדות מסוריה ללבנון
כללי

15.     מאז תחילת 2014 החלו להתפרסם הודעות קבלת אחריות מטעם המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם ומטעם ג'בהת אלנצרה על פיגועי התאבדות, שבוצעו בלבנון. הפיגועים הללו בוצעו ע"י מחבלים מתאבדים, שהפעילו מכוניות תופת, דפוס פעולה מוכר היטב בזירה הסורית. מאז ה-2 בינואר ועד ה-4 בפברואר 2014, בוצעו בלבנון חמישה פיגועי התאבדות: ג'בהת אלנצרה נטלה אחריות על ארבעה פיגועי התאבדות והמדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם נטלה אחריות על פיגוע אחד. מוקדי הפיגועים הללו היו הפרבר הדרומי השיעי של בירות והעיירה השיעית הרמל, שבצפון בקעת הלבנון. מרבית פגועים הללו בוצעו ע"י מחבל מתאבד בודד, שהפעיל מכונית תופת.

תאור פיגועי ההתאבדות

16.     ב-2 בינואר 2014 הופעלה מכונית התופת בפרבר הדרומי של בירות נגד חזבאללה ע"י מחבל מתאבד. המכונית הופעלה בסמוך לכמה מוסדות מרכזיים של חזבאללה.ארגון המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם קיבל את האחריות לפיגוע (הודעה על קבלת האחריות התפרסמה בחשבון הטוויטר של הארגון, שבינתיים נסגר). בפיגוע נהרגו ארבעה בני אדם ונפצעו יותר מ-66. על פי התקשורת הערבית המחבל המתאבד היה קתיבה מחמד אלצאטם, סטודנט בן 20, יליד העיירה ואדי ח'אלד, שבגבול סוריה-לבנון. נמסר כי הוא נטל בעבר חלק בלחימה בסוריה בשורות ג'בהת אלנצרה (אלקדס אלערבי, 4 בינואר 2014).

זירת פיגוע ההתאבדות נגד מוסדות חזבאללה בבירות, עליו קיבל אחריות ארגון המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם (2 בינואר 2014)
זירת פיגוע ההתאבדות נגד מוסדות חזבאללה בבירות, עליו קיבל אחריות ארגון המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם (2 בינואר 2014)

קטע מנוסח  הודעת קבלת האחריות ע"י המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם על הפיגוע ב-2 בינואר 2014.
קטע מנוסח  הודעת קבלת האחריות ע"י המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם על הפיגוע ב-2 בינואר 2014. בהודעה מצוין, כי הארגון פגע ב"מפלגת השטן" על מפתן ביתה,  בפרבר הדרומי של בירות. בהמשך צוין כי "זהו מחיר קטן ראשון מתוך חשבון כבד שממתין ל[תשלום מצד] הכופרים הפושעים הללו" ((daawla.tumblr.com

17.     פיגוע התאבדות נוסף התבצע ב-16 בינואר 2014 בעיירה השיעית הרמל, שבצפון בקעת הלבנון. על פי התקשורת הלבנונית נגרם הפיצוץ ע"י מחבל נושא חגורת נפץ, שהיה במכונית תופת. בפיגוע נהרגו כארבעה בני אדם וכ-38 נפצעו. על פי התקשורת הלבנונית התפוצצה המכונית סמוך למשרדי הממשלה באזור הרמל במרכז מסחרי הומה אדם  (על פי סוכנות הידיעות הצרפתית   ב- 16 בינואר 2014 התרחש הפיצוץ ליד אחד ממעוזי חזבאללה בהרמל). ארגון ג'בהת אלנצרה בלבנון קיבל את האחריות על הפיגוע. בהודעת קבלת האחריות נאמר, כי הפיגוע כוון נגד מעוז "מפלגת איראן" (קרי חזבאללה) ע"י אחד מ"אריות ג'בהת אלנצרה בלבנון" זאת בתגובה ל"הפשעים", שחזבאללה מבצע בסוריה נגד נשים וילדים בני העדה הסונית (16 בינואר 2014,  Jihadology).

נוסח קבלת האחריות של ג'בהת אלנצרה בלבנון על הפיגוע בהרמל  ( (dawaalhaq.com.
נוסח קבלת האחריות של ג'בהת אלנצרה בלבנון על הפיגוע בהרמל  ((dawaalhaq.com.

18.     ב-21 בינואר 2014 בוצע פיגוע התאבדות בשכונה השיעית חארת אלחריכ, שפרבר הדרומי של בירות. ארגון ג'בהת אלנצרה בלבנון קיבל את האחריות לביצוע פיגוע באמצעות חשבון הטוויטר שלו. בהודעת קבלת האחריות נאמר, כי הפיגוע בוצע כתגובה למעשי הטבח של חזבאללה (שכונתה בהודעה "מפלגת איראן") כלפי ילדי סוריה וכלפי ילדי ערסאל[2] (עיירה סונית בצפון בקעת הלבנון, מעוז מתנגדי חזבאללה). כלי התקשורת הלבנונים דיווחו, כי המדובר בפעולת התאבדות, שבוצעה ע"י מחבל מתאבד, באמצעות מכונית תופת. על פי דיווח באלחיאת (22 בינואר 2014) היו במכונית שלוש פצצות מרגמה 120 מ"מ, שהיו מחוברות ל-20 ק"ג חומר נפץ. בדיווחי התקשורת הלבנונית נמסר על חמישה הרוגים וכ-74 פצועים.

19.     ב-1 בפברואר 2014 בוצע פיגוע התאבדות ליד תחנת דלק, שברחוב הראשי בעיירה השיעית  הרמל, בצפון בקעת הלבנון. הפיגוע בוצע באמצעות מחבל, אשר נהרג במכונית תופת. על פי כלי התקשורת הלבנונים נהרגו בפיגוע 5 אנשים וכ-20 נפצעו. ג'בהת אלנצרה בלבנון נטלה על עצמה אחריות לפיגוע באמצעות חשבון הטוויטר שלה. בנטילת האחריות נאמר כי הפיגוע התבצע ב"מאורת מפלגת איראן" (קרי, במעוז חזבאללה) לנוכח המשך הפשעים (של חזבאללה) נגד העם הסורי.

20.     ב-3 בפברואר 2014 התפוצץ מחבל מתאבד בכביש העובר בשכונה הדרוזית אלשופיאת, הסמוכה לפרבר הדרומי של בירות. בפיגוע נהרגו שני אנשים וכמה נפצעו. על פי דיווחים ראשוניים בתקשורת הלבנונית נשא המחבל חגורת נפץ במשקל חמש ק"ג והוא היה בדרכו במיניבוס נוסעים לפרבר הדרומי של בירות. על פי "מקורות בטחוניים" לבנוניים התפוצץ עצמו המחבל כתוצאה מתקלה בעוד שמקורות אחרים טענו, כי הוא פוצץ עצמו לאחר שנהג המיניבוס או הנוסעים חשדו בו (אלג'מהוריה, 4 בפברואר 2014).

21.     בנוסף לחמשת פיגועי ההתאבדות הללו, שג'בהת אלנצרה והמדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם קיבלו אחריות עליהם, ראוי לציון פיגוע התאבדות מורכב ורב נפגעים, אשר בוצע בכניסה לשגרירות איראן בבירות ב-19 בנובמבר 2013. את האחריות לפיגוע זה קיבלו גדודי עבדאללה עזאם, ארגון טרור המזוהה עם הג'האד העולמי הפועל בלבנון[3]. אופן ביצועו של הפיגוע ע"י שני מחבלים מתאבדים, שפעלו במדורג, מזכיר את המודוס אופרנדי של פגועי ההתאבדות המורכבים שהתבצעו בסוריה במהלך 2013 ע"י ג'בהת אלנצרה ומצביע על אפשרות של העברת יכולות מבצעיות מסוריה ללבנון.

תגובת חזבאללה

22.     חזבאללה מצידו שב והאשים את הארגונים הפועלים בסוריה, המזוהים עם אלקאעדה והג'האד העולמי (הארגונים ה"תכפירים" בלשונו), בביצוע מסע פיגועים בלבנון. לטענת חסן נצראללה מנהיג חזבאללה הארגונים הללו נוהגים להחדיר מכוניות תופת ללבנון מהרי אלקלמון דרך העיירה ערסאל, שבצפון בקעת הלבנון. האשמה זאת היוותה בנאומו, של חסן נצראללה נימוק בטחוני מרכזי להצדקת העמקת המעורבות האינטנסיבית של חזבאללה במלחמת האזרחים בסוריה[4]. בשטח נקט חזבאללה בשורה של אמצעי אבטחה בין השאר ע"י מיגון חנויות בשקי חול (ראו צילומים) בעיקר במעוזיו, שבפרבר הדרומי של בירות. אולם בשלב זה דומה, כי אין בצעדים הללו כדי לתת מענה יעיל לאיום הטרור של אלקאעדה והג'האד העולמי, שהוצב לפתחו של חזבאללה.

סיכום
23.         גל הפיגועים בלבנון נועד להערכתנו, בראש ובראשונה, לפגוע במעורבותה הצבאית של חזבאללה בלחימה בסוריה ע"י העסקתה בזירה הלבנונית. "זליגת" פגועי ההתאבדות מסוריה ללבנון, עלול להעיד, לדעתנו, כי ג'בהת אלנצרה, המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם וארגונים נוספים המזוהים עם הג'האד העולמי, הצליחו לשפר את יכולותיהם המבצעיות בלבנון ולהציב אתגר משמעותי בפני חזבאללה, שעליו הוא מתקשה בשלב זה למצוא מענה. מעבר לכך, יכולות הטרור של אלקאעדה והג'האד העולמי הבאות כיום לידי ביטוי בסוריה ובלבנון, עלולות להערכתנו "לזלוג" בעתיד גם למדינות ערביות נוספות, לזירה הפלסטינית ואף לישראל ולמדינות המערב[5].

 

* בהמשך למחקר מה-23 בספטמבר 2013: "ג'בהת אלנצרה ("חזית התמיכה"): ארגון ג'האדיסטי – סלפי, המשתייך לאלקאעדה, אשר ממלא תפקיד חשוב בקרב ארגוני המורדים. הארגון חותר להפיל את משטר אסד ולהקים ח'ליפות אסלאמית בסוריה – רבתי, שתהפך למוקד אזורי ובינלאומי של טרור וחתרנות".
[1]ראו מאמרם של יותם רוזנר, עינב יוגב ויורם שוויצר, "תמונת מצב של פגועי ההתאבדות בשנת 2013", INSS, מבט על 504, 14 בינואר 2014. על פי המאמר בוצעו בשנת 2013 כ-291 פגועי התאבדות ב-18 מדינות, אשר גרמו למותם של כ-3,100 בני-אדם. על פי המאמר, כ-50% מהפיגועים הללו (148 פגועי התאבדות) בוצעו במזרח התיכון כשהמדינה הבולטת הייתה עיראק (98 פיגועים). נתונים אלו מצביעים איפא, כי סוריה הפכה לזירת פיגועי ההתאבדות השנייה בגודלה בביצוע פגועי ההתאבדות לאחר עיראק.
[2]ב-18 בינואר 2013 נהרגו חמישה ילדים אחים כתוצאה מפגיעת רקטה בערסאל. חזבאללה הואשמה בטבח אולם אין בידינו אימות.
[3]ראו לקט מידע מה-27 בנובמבר 2013: "פיגוע התאבדות מורכב ורב נפגעים נגד שגרירות איראן ובירות מבטא את הגברת היכולות המבצעיות של גדודי עבדאללה עזאם".

[4]ראו לקט מידע מה-25 בדצמבר 2013: "בשבועות האחרונים שב חזבאללה והעמיק את מעורבותו הצבאית מלחמת האזרחים הסורית, תוך שהוא סופג אבידות קשות".
[5]עדות עדכנית לכוונה ליצור קשר מבצעי בין התארגנות הג'האד העולמי בישראל לבין פעילים בסוריה ניתן למצוא בפרשת חשיפת שלושה חברי התארגנות המזוהה עם הג'האד העולמי (סוף דצמבר 2013). שניים מחברי ההתארגנות היו תושבי מזרח ירושלים, שהופעלו ע"י פעיל מרצועת עזה, בעיקר באמצעות האינטרנט. ההתארגנות תכננה בין השאר לבצע פיגוע התאבדות כפול בבנייני האומה בירושלים ובניין שגרירות ארה"ב בת"א. אחד מחברי ההתארגנות אמור היה לצאת לסוריה דרך תורכיה לשם אימונים צבאיים ותאום הפיגועים (אתר שירות הביטחון הכללי וכתבה בעיתון הארץ, 23 בינואר 2014).