תופעת המתנדבים הזרים בסוריה

מתנדבים זרים מצטרפים לשורות הג'האד בסוריה (http://nl.media.rbth.ru)

מתנדבים זרים מצטרפים לשורות הג'האד בסוריה (http://nl.media.rbth.ru)

מתנדב אמריקאי, שכינויו אבו דג'אנה אלאמריכי, אשר נהרג בלחימה בסוריה.

מתנדב אמריקאי, שכינויו אבו דג'אנה אלאמריכי, אשר נהרג בלחימה בסוריה.

יחידת המהגרים המורכבת ברובה מפעילים צ'צ'נים

יחידת המהגרים המורכבת ברובה מפעילים צ'צ'נים

תמונותיהם של 32 מתנדבים זרים, שנהרגו בלחימה נגד המשטר הסורי, מתועדים על גבי דף פייסבוק המוקדש לזרים

תמונותיהם של 32 מתנדבים זרים, שנהרגו בלחימה נגד המשטר הסורי, מתועדים על גבי דף פייסבוק המוקדש לזרים

לוחמים זרים בסוריה (סאנא, 19 ביוני 2013)

לוחמים זרים בסוריה (סאנא, 19 ביוני 2013)


בשנה האחרונה ניכרת עליה במעורבות מתנדבים זרים בלחימה נגד המשטר הסורי. רבים מהם מצטרפים לארגונים המזוהים עם אלקאעדה והג'האד העולמי, רוכשים ניסיון צבאי, עוברים תהליך של רדיקליזציה אסלאמית, ועלולים לשמש כנשאים של טרור וחתרנות לכשישובו למדינות מוצאם (חזרה על "מודל אפגניסטאן")
ממדי תופעת המתנדבים הזרים

1.     מטרת עבודת מחקר זאת להצביע על תופעת המתנדבים הזרים, הנוטלים חלק בלחימה בסוריה, מרביתם במסגרת ארגונים המזוהים עם אלקאעדה והג'האד העולמי.העבודה מנתחת את מאפייני התופעה, בוחנת את היקפה במדינות האם העיקריות, בודקת את פרופיל המתנדבים ומצביעה על פוטנציאל הטרור והחתרנות הטמון בחזרתם למדינות מוצאם. זוהי עבודת המשך למחקר מקיף אודות ג'בהת אלנצרה וארגונים אחרים בסוריה המזוהים עם אלקאעדה והג'האד העולמי, שנכתבה ע"י מרכז המידע למודיעין ולטרור והופצה בספטמבר 2013[1]ניתוח פרטני של התופעה במדינות השונות יופץ בנפרד בחודשים הקרובים.

2.     במהלך מלחמת האזרחים, הנמשכת כבר למעלה משנתיים וחצי, התבססו בסוריה שני ארגונים המזוהים עם ארגון אלקאעדה, שאליהם מגיעים מרבית המתנדבים הזרים. הבולט מביניהם הינו ארגון ג'בהת אלנצרה ("חזית התמיכה"), שלוחת אלקאעדה בסוריה, הכפוף ישירות למנהיג אלקאעדה אימן אלט'ואהרי. לצידה פועל ארגון ג'האדיסטי מתחרה בשם המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם, שהינו שלוחה של ארגון אלקאעדה בעיראק. מספר הפעילים בשני הארגונים הללו נאמד על ידנו (דצמבר 2013) בכ-9,000. בנוסף לכך פועלים בסוריה ארגונים צבאיים סלפים ג'האדיסטיים, שאינם מזוהים עם אלקאעדה, אך הם משתפים פעולה עם ג'בהת אלנצרה ועם המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם. שיתוף פעולה זה מתקיים הן בלחימה נגד המשטר הסורי, הן בהיבטים הלוגיסטיים והן בניהול האזורים, שנכבשו ע"י המורדים ("האזורים המשוחררים").

3.     המספר הכולל של המתנדבים הזרים בסוריה נאמד על ידנו בכ-7,000-6,000 פעילים מעשרות רבות של מדינות[2] מספרם נמצא עדיין במגמת עליה. מרביתם (כ-6,000) שוהים בסוריה ומשולבים בלחימה ובתפקידים לוגיסטים בעיקר בשורות ג'בהת אלנצרה והמדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם. מקצתם (כ-1,000) שבו למדינות האם שלהם או נהרגו או נפצעו במהלך הלחימה או נישבו בידי צבא סוריה. מספר ההרוגים מקרב המתנדבים הזרים נאמד על ידנו בכ-700-500, קרי, כ-10%-8% ממספרם הכולל.


4.     מרבית המתנדבים הזרים באים מהעולם הערבי. מספר המתנדבים הערביים נאמד על ידינו    בכ-4,500, מרביתם מלוב, תוניסיה, ירדן, עיראק, מצרים וסעודיה. מתנדבים נוספים מגיעים ממדינות מערב אירופה ומדינות מערביות נוספות בעיקר צעירים מקרב הדור השני ואף השלישי של מהגרים מוסלמים המתגוררים בהם (בקרבם בולטים אירופאים ממוצא מרוקאי). מספרם נאמד ביותר מ-1,000[3]. בקרב המדינות מהם מגיעים המתנדבים בולטות בלגיה, בריטניה, צרפת, הולנד וגרמניה. קבוצה שלישית של מתנדבים הינה ממדינות מוסלמיות וחבלי ארץ מוסלמים באסיה, שמספר המתנדבים בה נאמד בכ-500. בקרבם בולטים פעילים מיומנים, חלקם בעלי ניסיון צבאי-טרוריסטי, מצ'צ'ניה ומפקיסטאן.

5.     בקרב ערביי ישראל והפלסטינים התופעה עדיין מצומצמת בהיקפה: מספר המתנדבים מקרב ערביי ישראל נאמד ב-20-15; מרצועת עזה יצאו לסוריה עשרות מתנדבים, אך ניתן להבחין בעלייה חדה במספרם; מלבנון וסוריה (בדגש על מחנה הפליטים עין אלחלוה שבדרום לבנון) יצאו עשרות רבות ומיהודה ושומרון מתנדבים בודדים. כמו כן בולט שעור המתנדבים ממוצא פלסטיני בקרב הירדנים. מרבית המתנדבים הפלסטינים מוצאים דרכם לג'בהת אלנצרה ולארגונים ג'האדיסטים נוספים.

מתנדב אמריקאי, שכינויו אבו דג'אנה אלאמריכי, אשר נהרג בלחימה בסוריה.
מתנדב אמריקאי, שכינויו אבו דג'אנה אלאמריכי, אשר נהרג בלחימה בסוריה. המתנדב הופיע בסרטון שמטען ארגון המדינה האסלאמית של עיראק וסוריה, השלוחה הסורית של אלקאעדה בעיראק, כשמאחוריו דגל אלקאעדה. הוא ציין בדבריו: "…זהו מסר לאנשי המערב, מלוחמי הג'האד בסוריה. באנו מהלאומים השונים כדי להגן על אדמותינו, על האדמות האסלאמיות הללו, כדי להפיץ את השריעה של אללה על פני האדמה ולהקריב את חיינו ונשמותינו בג'האד זה. באנו להרוג את כל מי שיעמוד בדרכנו. הדגל הזה [דגל אלקאעדה] עוד יתנפנף מעל בירות מדינות העולם. באמצעות נשק פשוט זה [מצביע על הרובה שאותו הוא נושא] נשחרר את אדמותינו ואת אנשינו ונביא את החוק האסלאמי כדי שישלוט בכל העולם…" (weaselzippers.us)

הסיכונים שבתופעת מתנדבים הזרים

6.     המתנדבים הזרים, הנלחמים בשורות ג'בהת אלנצרה וארגונים ג'האדיסטים נוספים, מהווים פוטנציאל סיכון לביטחון הבינלאומי. שכן, מתנדבים אלו, לאחר שרכשו ניסיון מבצעי ומיומנויות לחימה, ולאחר שעברו בעת שהייתם בסוריה תהליכי ג'האדיזציה ורדיקליזציה אסלאמית, צפויים לשוב למדינות האם שלהם. חלקם עלול להקים בהן תשתיות טרור וחתרנות. חלקם אף עלול לחבור לתשתיות טרור קיימות במדינות האם ולהוות גורם, שיתרום לתהליכי הקצנה במדינות ערביותמוסלמיות או בקהילות מוסלמיות במדינות המערב.

7.      הפעלתם של המתנדבים החוזרים עלולה להתבצע ע"י ארגוני אלקאעדה והג'האד העולמי בסוריה תוך ניצול ההיכרויות האישיות, שהתרקמו בסוריה, בין הפעילים מארגוני הג'האד העולמי לבין המתנדבים הזרים. אפשר, כי רק חלק קטן מכלל המתנדבים הזרים יגויס לשורות הג'האד העולמי וינסה לקדם, לאחר שובם, פעולות טרור וחתרנות במדינות האם שלהם. אולם, להערכתנו די בכך כדי להעמיד לרשות אלקאעדה וארגוני הג'האד העולמי מאתר מיומן של כוח אדם מיומן לצורכי פיגועים כפי שארע בתום המלחמה באפגניסטאן.

8.     ניתוח התופעה מעלה, כי רמת הסיכון הפוטנציאלי גבוהה יותר במדינות מערב אירופה (בדגש על מדינות בהן מתגוררות קהילות מהגרים מוסלמיות גדולות). זאת משום מספרם הגדול יחסית של המתנדבים המערב-אירופאים, העוינות שהם סופגים, במהלך שהותם בסוריה, למערב ולערכיו (המצטרפת לעיתים לרגשות קיפוח ותסכול הנטועים בהם), הקרבהגיאוגרפית של מדינות אירופה לסוריה, הקלות הלוגיסטית והמבצעית היחסית שבקיום הקשר בין הנהגות הארגונים בסוריה לבין רשתות טרור וחתרנות במדינות אירופה, והקשיים המשפטיים והפוליטיים-חברתיים הניצבים בפני מדינות אירופה בבואם להילחם בתופעה. הפעלת המתנדבים האירופאים ע"י אלקאעדה והג'האד העולמי למטרות טרור עלולה להתבצע לא רק באירופה גופא אלא גם במדינות מערביות אחרות כגון ארה"ב וישראל תוך שימוש במדינות אירופה כארצות בסיס לביצוע פיגועים (תופעה המוכרת מאירועי ה-11 בספטמבר בארה"ב).

9.     איום פוטנציאלי נוסף הנשקף מהמתנדבים הזרים הינו הפעלתם לצרכי טרור וחתרנות במדינות ערביות או במדינות מוסלמיות (בעיקר במרכז אסיה), שאליהם הם יחזרו לאחר שיסיימו את פרק הלחימה שלהם בסוריה (כמה קבוצות מתנדבים כבר סיימו את פרק הלחימה וחזרו למדינות האם שלהם) המדובר בכמה קבוצות של מדינות: מדינות ערביות, שטרם חוו את הטלטלה האזורית (סעודיה, ירדן, מדינות המפרץ), התומכות כיום במורדים; מדינות ערביות, שחוו את הטלטלה האזורית, אולם ארגונים אסלאמיסטיים לא הצליחו להשתלט עליהן והם חסרות ממשל מרכזי אפקטיבי (מצרים, לוב, תוניסיה); ומדינות ואזורים שבהם הגחלת האסלאמית הג'האדיסטית עדין לוחשת (צ'צ'ניה וקהילות מוסלמיות נוספות שתחת השלטון הרוסי).

10. למרות, שתופעת ההצטרפות של ערביי ישראל ושל הפלסטינים מרצועת עזה ומיהודה ושומרון עודנה מצומצמת עלולה גם מדינת ישראללהיחשף לסיכונים, גם אם לא בהכרח בטווח הקצר (שבו העדיפות של ארגוני אלקאעדה והג'האד העולמי נתונה למלחמה נגד משטר אסד). המודוס אופרנדי האפשרי של הפעלת המתנדבים הזרים ע"י הארגונים המזוהים עם אלקאעדה והג'האד העולמי כלפי ישראל עשוי להתבטא בכמה דרכים: הפעלת ערבים ישראלים, שהצטרפו לשורות המורדים במשימות מודיעין, חתרנות וטרור, הפעלתם של פלסטינים מרצועת עזה ויהודה ושומרון במשימות חתרנות וטרור (הג'האדסטים השבים לרצועת עזה עלולים גם להוות סיכון פוטנציאלי עבור מצרים וממשל חמאס); והגברת יכולותיהן המבצעיות של תשתיות טרור המזוהות עם אלקאעדה במדינות הגובלות עם ישראל ע"י תגבורן ב"יוצאי סוריה" (ירדן, חצי האי סיני, לבנון ורצועת עזה).

11.תופעת המתנדבים הזרים מהווה אפוא בעיה גלובלית המשותפת למדינות המערב, לישראל ולמדינות ערביות/מוסלמיות. מדינות המערב, שחוו בעבר את טראומת "בוגרי אפגניסטאן", שנוצלו לצרכי מערכת הטרור של אלקאעדה, מודעים היטב לסיכונים הללו אולם בשלב זה הן עדיין לא פיתחו כלים אפקטיביים להתמודד עימם (בתחומי המעקב, המניעה, החקיקה והענישה).זוהי אפוא "פצצת זמן" מתקתקת המחייבת שיתוף פעולה בינלאומי והערכות משותפת לנטרול פוטנציאל הטרור והחתרנות הטמון בתופעת המתנדבים הזרים.

 

בעיות מתודולוגיות באומדן המתנדבים הזרים

12. זוהי עבודת מחקר  על תופעת המתנדבים הזרים בכללותה המתבססת על ניתוח והצלבה של מידע רב ומגוון ממקורות גלויים, ערביים ומערביים. חלק מהפרסומים, בהם נעשה שימוש, עוסק באופן כללי במלחמת האזרחים הסורית וחלקם מתייחסים למאפיינים הייחודיים של כל מדינה בנפרד. בעבודה הסתייענו בפרסומים של מכוני מחקר ומומחים במדינות המערב בדגש על ארה"ב ובריטניה. ראויים לציון מאמריו של ד"ר Aaron Y.Zelinמה-Washingtion Institute, העוקב אחר תופעת המתנדבים הזרים בסוריה ומנהל את אתר האינטרנט Jihadology. מידע מועיל מצאנו באתרי האינטרנט הנוהגים לדווח על מתנדבים זרים, שנהרגו בסוריה, בדגש על אתרים המזוהים עם אלקאעדה והג'האד העולמי. זאת באשר ניתוח הפרופיל של המתנדבים הזרים, שנהרגו במהלך הלחימה, מספק לעיתים מידע רב ערך גם על תופעת המתנדבים הזרים בכללה.

13. עם זאת קיימים קשיים בניתוח תופעת המתנדבים הזרים הנובעים משורה של גורמים:

א.   הדינמיות של התופעה: מלחמת האזרחים הסורית  עודנה רחוקה מסיום והשתתפות הזרים בה עוברת גם היא שינויים תכופים. מספר המתנדבים הזרים אינו סטאטי אלא משתנה מעת לעת. במהלך המחצית השנייה של 2013 גדל משמעותית מספר המתנדבים הזרים, שהצטרפו לשורות המורדים. מנגד, קבוצות של מתנדבים זרים מסיימות את הלחימה, חוזרות למדינות האם שלהם, ומוחלפות ע"י קבוצות חדשות; מתנדבים אחרים נהרגים או נפצעים או נופלים בשבי במהלך הלחימה.

ב.   במעקב מסודר: למדינות האם של המתנדבים, בעיקר למדינות המערב, יש קשיים רבים (מודיעיניים, חוקיים, פוליטיים, חברתיים) לעקוב באופן מסודר אחר תנועת המתנדבים לסוריה וממנה חזרה (לעיתים המידע על המתנדבים מגיע רק לאחר שהם מצאו מותם בסוריה).

ג.   חשאיות: המתנדבים הזרים והגופים המסייעים להם מנסים בדרך כלל להסתיר את העובדה שהם יצאו לסוריה, קל וחומר בשורות ארגון ג'בהת אלנצרה וארגונים נוספים המזוהים עם הג'האד העולמי. ג'בהת אלנצרה ושאר הארגונים הג'האדיסטים מקפידים בדרך כלל, שלא לפרסם את זהותם האמיתית של המתנדבים ובמרבית המקרים הם משתמשים בכינויים או בשמות מזויפים. במקרים רבים המתנדבים אינם מספרים לבני משפחותיהם על מטרת נסיעתם האמיתית מסיבות ביטחון או משיקולים אישיים (בכמה מקרים נודע לקרוביהם על שהותם בסוריה רק לאחר, שנהרגו במהלך הלחימה).

ד.   פיזור המתנדבים בין יחידות שונות:המתנדבים מפוזרים על פי רוב בין מסגרות צבאיות רבות הפעילות באזורים גיאוגרפיים שונים. מקרה יוצא דופן הינו קיבוץ מתנדבים ביחידה אורגנית בפיקודו של ג'האדיסט צ'צ'ני (אבו עומר הצ'צ'ני), שמרבית פעיליה הם צ'צ'נים ומתנדבים זרים אחרים ומספרם נאמד בכמה מאות[4]. ביחידות רבות ניתן למצוא ערב רב של מתנדבים ממדינות שונות לצד פעילים מקומיים מסוריה.

ה.  המעבר ממסגרת צבאית אחת למסגרת אחרת: חלק מהמתנדבים מגיעים לשורות ג'בהת אלנצרה או מצטרפים לארגוני אחרים בעלי אופי סלפי ג'האדי. במקרים אחרים הם מגיעים לצבא סוריה החופשי ולארגונים אחרים בעלי אופי סורי לאומי אולם במהלך שהותם לסוריה הם עוברים ממסגרת למסגרת. רבים מהם מוצאים עצמם בסופו של תהליך בארגונים המזוהים עם אלקאעדה והג'האד העולמי בשל מגוון סיבות: אידיאולוגיה קיצונית אטרקטיבית יותר;"תנאי שרות" עדיפים (משכורות גבוהות יותר);יכולות צבאיות עדיפות (בהשוואה לארגוני המורדים האחרים);ההשפעה של "בוגרי" זירות לחימה אסלמיות אחרות;מוטיבציה ומורל גבוהים יותר.

ו.    ריבויי המדינות: מוצאם של המתנדבים הינו מעשרות רבות מדינות (על פי הספירה שלנו קרוב לחמישים מדינות). אומנם "הגרעין הקשה" של המתנדבים הינו מהעולם הערבי/ מוסלמי אולם לצידם לוחמים מתנדבים מקהילות מוסלמיות, ממדינות במערב אירופה, וממדינות נוספות ברחבי העולם. מספרם יכול להגיע ממתנדבים בודדים מכל מדינה ועד למאות רבות מתנדבים ובמקרים מסוימים גם ליותר מאלף, מכל אחת מהמדינות.

טרמינולוגיה

14. במדינות המערב מכונים לרוב הצעירים המצטרפים לשורות המורדים בסוריה בשם Foreign .Fightersכמו כן נעשה שימוש בשמות Jihad Fightersו- Foreign Volunteersאנו העדפנו לכנות אותם בעבודה בשם מתנדבים זרים משום שרובם (לא כולם) הינם מתנדבים ולא לוחמים "מקצועיים". רובם יצאו לסוריה מתוך מניעים דתייםעדתייםאידיאולוגיים, ואין הם "שכירי חרב" הלוחמים תמורת שכר מפתה או טובות הנאה יוצאות דופן.

15. מנגד, ג'בהת אלנצרה וארגונים ג'האדיסטים נוספים, משתמשים לכינוי המתנדבים הזריםבמונחים אסלאמיים בעלי קונוטציה חיובית עוד מימי ראשית האסלאם:

א.  אלע'רבאא' –  מילולית: זרים (ביחיד: ע'ריב). כינוי המיוחס ללוחמים הזרים בסוריה. השימוש במונח זה מקורו במסורת אסלאמית (חדית') מפי הנביא מחמד, לפיה "האסלאם החל דרכו כנטע זר במרחב הלא-מוסלמי והוא ישוב להיות נטע זר [כדי לפרוץ שוב]. אשרי הזרים". המשמעות היא שכפי, שהמוסלמים הראשונים היוו מיעוט שבמיעוט, נטע זר, בקרב המון הלא-מוסלמים, אך ברבות הזמן הם הפכו לרבים מאד, כן יפרוץ האסלאם שוב, לאחר שישוב להיות נטע זר בין המוני לא-מוסלמים. המסורת מציינת בסופה כי "אשרם של הזרים [אלע'רבאא']", ובכך מרמזת על השכר שיוענק להם בגן עדן. הפרשנות האסלאמית רואה באירוע זה – התחדשות האסלאם – אחד מהסימנים המקדימים לאחרית הימים, כשהכפירה תתפשט מאד ובעקבותיה האסלאם יקום שנית. המונח "ע'רבאא' ", אם כן, מתייחס ללוחמים בסוריה כחיל חלוץ של האסלאם המתחדש. האנלוגיה בין המוסלמים הראשונים לזרים, שנלחמים בסוריה באה לפאר את הלוחמים הזרים, ולהציג אותם כמתי מעט הפורצים את הדרך לתחייה מחודשת של האסלאם (ar.islamway.net).

ב.  אלמהאג'רון/אלמהאג'רין –כינוי לקומץ המאמינים המוסלמים הראשונים תומכי הנביא מחמד שהיגרו יחד עימו ממכה לאלמדינה והיוו את הגרעין הראשון של האומה האסלאמית. בימינו, בעקבות השפעת האידיאולוג הג'האדי סיד קטב, שהוצא להורג במצרים בשנת 1966, החל המושג לקבל משמעות נוספת והיא: האסלאמיסטים הפורשים מהחברה המוסלמית כדי להקים את האומה מחדש, בטענה שהמוסלמים האחרים אינם דתיים די הצורך ולמעשה משולים לכופרים. בהשאלה משתמע, כי הלוחמים הזרים בסוריה הינם כמוסלמים הראשונים, שפרצו את הדרך להתפשטות האסלאם.

ג.   אלאנצאר– מילולית: המסייעים/ התומכים. המדובר בתומכי הנביא מחמד בעיר אלמדינה, שעמדו לצידו לאחר שהיגר ממכה. התומכים הללו נמנו על הגרעין הראשון של אלו, שהצטרפו לאסלאם (בנוסף לקומץ האנשים שהגיעו עם מחמד ממכה, והיוו גורם מרכזי שהתפשטות האסלאם בהמשך). בהקשר הסורי מסמל הכינוי אלאנצאר חיל חלוץ, שיסייע להתפשטות האסלאם, בסוריה ומחוצה לה.

מבנה העבודה

16. עבודה זאת כוללת את הפרקים הבאים:

א.      שורשי תופעת המתנדבים הזרים בזירות העימות האסלאמיות

ב.      אומדן מספר המתנדבים הזרים:

1)   אומדן כללי

2)   אומדנים של מכוני מחקר ומומחים מערביים.

3)   המעקב אחר ההרוגים.

ג.       פרופיל כללי של המתנדבים הזרים:

1)   מאפיינים כלליים

2)   מניעי ההצטרפות.

3)   אימונים לקראת הלחימה בסוריה.

4)   כשירות צבאית.

5)   פיגועי התאבדות.

6)   מדינות האם.

7)   מרכז לעומת פריפריה.

8)   גיל.

9)   דת.

10)    השכלה.

ד. הגעת המתנדבים לסוריה:

1)   דרכי הגיוס.

2)   אופן ההגעה.

3)   משך השהייה.

4)   פיזור המתנדבים.

5)   השיבה למדינות האם.

6)   הקושי במעקב ובפיקוח.

17. בחלק זה של העבודה מסוכמים ממצאי המחקר אודות תופעת המתנדבים הזרים במדינות השונות. עבודות פרטניות אודות התופעה הזרים במדינות האם נמצאות בשלבי מחקר מתקדמים ותופצנה בהמשך בארבעה חתכים:

              א.  מדינות המערב.

              ב.  העולם הערבי.

               ג.  מדינות מוסלמיות ולא מוסלמיות באסיה.

              ד.  ערביי ישראל והפלסטינים.

[1]ניתוח מפורט של ארגונים המזוהים עם אלקאעדה והג'האד העולמי הנוטלים חלק בלחימה נגד המשטר הסורי ראו עבודת מחקר מה-22 בספטמבר 2013: "ג'בהת אלנצרה (חזית התמיכה): ארגון ג'האדיסטי-סלפי המשתייך לאלקאעדה, אשר ממלא תפקיד חשוב בקרב ארגוני המורדים בסוריה. הארגון חותר להפיל את משטר אסד ולהקים ח'ליפות אסלאמיות בסוריה-רבתי, שתהפוך למוקד אזורי ובינלאומי לטרור ולחתרנות".
[2] בבחינה פרטנית של המתנדבים הזרים איתרנו קרוב ל-50 מדינו. על פי אומדן עדכני של Aaron Y. Zelinהמדובר ב-74 מדינות (17 בדצמבר 2013).
[3]קיימות גם הערכות אחרות לפיהן נמצאים בסוריה כ-1,500-2,000 מתנדבים אירופאים. מספרים אלו, להערכתנו, הינם מוגזמים.
[4]מסגרת צבאית זאת נקראה במקור כתיבת אלמהאג'רין (גדוד המהגרים, קרי-המתנדבים הזרים). בהמשך התרחבה יחידה זאת וכונתה כתאא'ב אלמהאג'רין (גדודי המהגרים) ובהמשך ג'יש אלמהאג'רין ואלאנצאר (צבא המהגרים והתומכים). בעבודה תכונה מסגרת זאת בשם יחידת המהגרים. על פי החוקר Aaron Y. Zelin  מסגרת צבאית זאת קשורה למדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם אולם, נראה לנו, כי היא מקיימת גם קשרים גם עם ג'בהת אלנצרה.