בקרב המורדים בסוריה מצויים כמה עשרות פעילי התנועות הסלפיות הג’האדיסטיות ברצועת עזה.


סרט ובו מוקלטת צוואתו של פהד נזאר אלהבש, אחד מתושבי רצועת עזה, שנהרגו בסוריה בלחימה לצד ג'בהת אלנצרה שלוחת אלקאעדה בסוריה. ברקע דגל ג'בהת אלנצרה (יוטיוב, 17 באוקטובר 2013)
סרט ובו מוקלטת צוואתו של פהד נזאר אלהבאש, אחד מתושבי רצועת עזה, שנהרגו בסוריה בלחימה לצד ג'בהת אלנצרה שלוחת אלקאעדה בסוריה. ברקע דגל ג'בהת אלנצרה (יוטיוב, 17 באוקטובר 2013)

כללי

1.    ב-26 בנובמבר 2013 פורסמה כתבה בערוץ BBC בערבית הסוקרת את תופעת יציאת פלסטינים מרצועת עזה ללחימה בסוריה נגד משטר אסד. על פי הכתבה, עשרות פעילים סלפים ג'האדיסטים המשתייכים לאסלאם הרדיקאלי ברצועת עזה יצאו לסוריה. כתב ה-BBC ברצועה מעריך, כי תופעת ההצטרפות לשורות המורדים נובעת מרדיפת מנגנוני הביטחון של ממשל חמאס אחר פעילים סלפים וממדיניות ההרגעה של חמאס המונעת מהפעילים הסלפים לפעול נגד ישראל (BBC בערבית, 26 בנובמבר 2013).  

2.    מספר המתנדבים לשורות המורדים ברצועת עזה נאמד על ידנו בכמה עשרות (כ-30-20)[1]. כשבעה מהם נהרגו, שלושה בפעולות התאבדות (אלחיאת, 28 בנובמבר 2013). מרביתם משתייכים לארגונים הסלפים ג'האדיסטים ויש ביניהם כמה פעילי חמאס לשעבר. הם נכנסים לסוריה דרך תורכיה (כפי שעושים מרבית המתנדבים הזרים). חלקם, ככל הנראה, יוצאים לסעודיה (למשל, בכסות של יציאה לחאג') ומשם עוברים לסוריה דרך תורכיה. בסוריה הם מצטרפים על פי רוב לג'בהת אלנצרה וארגוני ג'האד אחרים[2].

3.    מספר המתנדבים הפלסטינים מרצועת עזה המצטרפים לשורות המורדים עדיין נמוך יחסית אולם הוא נמצא בשנה האחרונה במגמת עלייה (בדומה לתופעת המתנדבים הזרים בכללותה). המתנדבים הסלפים ג'האדיסטים מהרצועה צפויים לרכוש בסוריה ניסיון צבאי, הכשרה אידיאולוגית וקשרים עם ארגונים המזוהים עם אלקאעדה והג'האד העולמי. לכשיחזרו לרצועת עזה הם עלולים להפוך למוקד לטרור ולחתרנות נגד ישראל, מצרים ואף ממשל חמאס.

4.    מלבד המתנדבים ברצועת עזה נמצאים בסוריה, להערכתנו, כ-15-10 ערבים מישראל, כמה עשרות פלסטינים מלבנון ומסוריה ופלסטינים בודדים מיהודה ושומרון. מספרים אלו מצביעים כי עדיין אין המדובר בתופעה נרחבת בקרב ערביי ישראל ובקרב הפלסטינים. אולם למרות זאת, כאמור לעיל, קיים פוטנציאל של סיכון מצד אותם מתנדבים, אשר ישובו למדינות האם שלהם.

5.    סיכום המידע על תופעת המתנדבים הסלפים ג'האדיסטים ברצועת עזה ראו נספח.

 

[1]על פי (26 בנובמבר 2013) כתבת BBC  כמה מקורות ברצועה טוענים, שמספרם עולה על 70. מספר זה נראה לנו מוגזם.
[2]עבודת מחקר על תופעת המתנדבים הזרים בכללותה מתבצעת ע"י מרכז המידע למודיעין ולטרור ונמצאת בשלבי סיום.