מבט לאיראן

8 בספטמבר, 2013 מאת: ד''ר רז צימט
הנשיא רוחאני ושר החוץ ט'ריף

הנשיא רוחאני ושר החוץ ט'ריף


החלטת הנשיא להעביר את ניהול המשא ומתן הגרעיני לידי משרד החוץ מעוררת ציפייה להתקדמות במשא ומתן

החלטת הנשיא רוחאני להעביר את האחריות לניהול המשא ומתן הגרעיני מידי המועצה העליונה לביטחון לאומי לידי משרד החוץ זוכה לתגובות חיוביות מצד אמצעי התקשורת באיראן, בעיקר בקרב תומכי הנשיא במרכז הפוליטי ובמחנה הרפורמיסטי. מאמרי פרשנות, שהתפרסמו בימים האחרונים בתקשורת האיראנית, ביטאו תמיכה בהחלטה והעריכו כי היא תסייע לקדם את המשא ומתן עם המערב, תשפר את תהליך קבלת ההחלטות בסוגיית הגרעין, תאפשר לנשיא לפקח בצורה יעילה יותר על ניהול המשא ומתן ותגביר את השקיפות בניהול השיחות.

גולשים איראנים באתרי החדשות וברשתות החברתיות הגיבו, אף הם, בחיוב על החלטת הממשלה. תגובות הגולשים מבטאות את הציפייה הקיימת בציבור האיראני להתקדמות במשא ומתן עם המערב שתוביל להסרת הסנקציות ולשיפור במצבם הכלכלי. חלק מהתגובות מבטאות, עם זאת, הכרה במגבלות כוחו של הנשיא להביא לשינוי אסטרטגי במדיניות הגרעין הנקבעת במידה רבה על-ידי המנהיג העליון.  


בתום מספר שבועות של השערות מסרה לשכת נשיא איראן בסוף השבוע באופן רשמי, כי תיק המשא ומתן הגרעיני יועבר מידי המועצה העליונה לביטחון לאומי לידי משרד החוץ. ההחלטה להעביר את תיק הגרעין לידי משרד החוץ בראשות שר החוץ, מחמד ג'ואד ט'ריף, מבטאת את חתירת הנשיא החדש, חסן רוחאני, להרחיב את השפעת ממשלתו בניהול מדיניות הגרעין ולשפר את התיאום בינה לבין צוות המשא ומתן הגרעיני בניהול השיחות בין איראן למערב.

בריאיון, שהעניק לכתב העת מהרנאמה (Mehrnameh) במאי 2012 בעקבות פרסום ספרו "הביטחון הלאומי ודיפלומטיית הגרעין", התייחס רוחאני לצורך לשפר את התיאום בין הממשלה לצוות המשא ומתן הגרעיני. הוא טען, כי עקרונות מדיניות הגרעין נקבעים אומנם על-ידי המנהיג העליון, אך לממשלה יש תפקיד חשוב בניהול המדיניות. רוחאני הדגיש, כי אף על פי שהמנהיג הוא שאחראי על קבלת ההחלטות בסוגיה הגרעינית, הרי שצוות ניהול המשא ומתן חייב להיות מתואם עם הממשלה, כיוון שלמשא ומתן יש השלכות שעימן הממשלה צריכה להתמודד (אתר מרכז המחקרים של המועצה העליונה לביטחון לאומי, www.csr.ir/Center.aspx?lng=fa&subid=-1&cntid=2497, 7 במאי, 2012).

חבר ועדת המג'לס למדיניות חוץ ולביטחון לאומי, סיד חסין נקוי חסיני (Seyyed Hossein Naqavi Hosseini), הבהיר השבוע, כי העברת האחריות לניהול המשא ומתן לידי משרד החוץ – אין משמעותה העברת תיק הגרעין מהמועצה העליונה לביטחון לאומי לידי משרד החוץ. הוא ציין, כי האחריות לתיק הגרעין וקבלת ההחלטות בעניין זה ימשיכו להיות בידי המועצה ואילו משרד החוץ יהיה אחראי על יישומן ועל ניהול המשא ומתן במסגרת החלטות המועצה. חסיני אמר, כי העברת אחריות ניהול המשא ומתן לידי משרד החוץ נועדה לאפשר לאיראן להשמיע קול אחד בנוגע למדיניות החוץ שלה בזירה הבינלאומית (http://www.icana.ir/Fa/News/236036).

תגובות בתקשורת האיראנית להחלטת הממשלה

ההחלטה להעביר את תיק המשא ומתן הגרעיני לידי משרד החוץ זכתה לתגובות חיוביות בתקשורת האיראנית, בעיקר בקרב תומכי הנשיא במרכז הפוליטי ובמחנה הרפורמיסטי. האתר דיפלומטיה איראנית המזוהה עם גורמים דיפלומטיים פרגמאטיים פרסם בסוף השבוע מאמר פרשנות שהביע תמיכה במהלך. במאמר נכתב, כי החלטת הנשיא אינה החלטה מנהלתית בלבד כי אם החלטה שעשויה להשפיע לחיוב על קידום המשא ומתן הגרעיני עם המערב.

ביצוע החלטות בתחום מדיניות החוץ צריך להימסר לידי אנשים המכירים היטב את האווירה המדינית הבינלאומית, נכתב במאמר. אף על-פי שהסיבה המרכזית לכישלון סבבי המשא ומתן הקודמים נעוצה בהתנהלות המערב, הרי שחלק מהאשמה מוטלת גם על איראן שלא ניהלה את המשא ומתן כראוי. למשרד החוץ יש ניסיון רב בניהול משא ומתן והוא יכול, לפיכך, לנהל את שיחות הגרעין בצורה טובה יותר. משרד החוץ גם נהנה מיכולת טובה יותר ביחס ל"מועצה העליונה לביטחון לאומי" לקבל החלטות בתחום מדיניות החוץ וליישמן. שר החוץ ט'ריף נהנה באופן מיוחד מכישורים רבים כדיפלומט מנוסה וזוכה לאמון מצד מקבלי ההחלטות במדינה. הוא יוכל, לפיכך, לממש את האחריות שנמסרה בידיו באופן שיוביל להבנה טובה יותר עם המערב. העברת האחריות לידי משרד החוץ תאפשר גם קבלת החלטות ריכוזית יותר בניהול המשא ומתן ויכולת פיקוח טובה יותר מצד הנשיא על ניהול השיחות עם המערב. הדבר יאפשר לנשיא להיענות לדרישות הציבור, שביטא בבחירות האחרונות את רצונו בשינוי מדיניות הגרעין.

כמו כן, העברת תיק הגרעין לידי משרד החוץ מהווה מסר למערב לפיו איראן שינתה את מהות תיק הגרעין מביטחונית למדינית. ההחלטה משמשת איתות למערב כי איראן מעוניינת לנהל את המשא ומתן על יסוד נוסחה המבוססת על עקרון "רווח לכל". האתר דיפלומטיה איראנית הדגיש, עם זאת, כי העברת האחריות לניהול המשא ומתן לידי משרד החוץ אינה מעידה על כך שבכוונת איראן לסגת מזכויותיה החוקיות או שיהיה ניתן לפתור את הסוגיה הגרעינית במהירות רבה. פתרון הבעיה מחייב רצון פוליטי מצד הנושאים והנותנים, שכן בהעדר רצון כזה גם הדיפלומטים הטובים ביותר לא יוכלו להתקדם לפתרון הסוגיה (http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1921026/).

היומון הרפורמיסטי שרק הביע, אף הוא, תמיכה בהחלטה להעביר את אחריות ניהול המשא ומתן הגרעיני לידי משרד החוץ. במאמר פרשנות פרי-עטו של הפרשן הפוליטי מאוניברסיטת טהראן, פרופסור צאדק זיבאכלאם (Sadeq Zibakalam), נכתב כי החלטת הממשלה מהווה צעד חשוב וגורלי לאחר שנים של משא ומתן שהסתיים ללא תוצאות.

זיבאכלאם, המזוהה עם המרכז הפוליטי האיראני, ציין כי לא ניתן עוד להכחיש את השפעותיהן השליליות של הסנקציות על כלכלת איראן בעשור האחרון, ובמיוחד בשנתיים האחרונות. גם אלה הטוענים בצדק, שניהול כלכלי כושל תרם למשבר הכלכלי, מודעים להשפעתן השלילית של הסנקציות. המשא ומתן הכושל הוביל לא רק לסנקציות כי אם גם לפגיעה בדיפלומטיה האיראנית ולקשרי איראן עם המערב ועם מדינות נוספות. האינטרס הלאומי האיראני מחייב לחלץ את המשטר מהמגבלות שהסוגיה הגרעינית הטילה עליו ואשר השפיעו על המדינה בעשור האחרון.

הפרשן הפוליטי הדגיש, כי העברת תיק הגרעין לידי משרד החוץ לא תוביל בהכרח לפתרון מיידי של משבר הגרעין. הוא ציין, עם זאת, כי היא תתפרש במערב כצעד חיובי המעיד על התנהלות שונה מבעבר מצד הממשלה החדשה בטהראן ותבסס את טענת איראן לפיה תוכנית הגרעין לא נועדה לצרכים צבאיים. בעוד ש"המועצה העליונה לביטחון לאומי" היא גוף ביטחוני, הרי שמשרד החוץ הוא גוף דיפלומטי ואת המשא ומתן הגרעיני יש לנהל מנקודת מבט דיפלומטית ולא ביטחונית.  כשם שמדינות המערב מתייחסות למשא ומתן הגרעיני מנקודת מבט דיפלומטית ולא מינו גנרל או בכיר ביטחוני כמנהל המשא ומתן עם איראן, כך גם איראן צריכה להפקיד את ניהול המשא ומתן בידי דיפלומטים.

זיבאכלאם הצביע על שינוי חיובי נוסף שיתאפשר כתוצאה מהעברת ניהול המשא ומתן הגרעיני לידי משרד החוץ. משמעות החלטת הממשלה היא שהאליטות הפוליטיות והאינטלקטואליות, העיתונאים, חברי המג'לס ואמצעי התקשורת יוכלו מעתה להביע את דעתם ביחס לתוכנית הגרעין בצורה חופשית יותר ואף למתוח ביקורת בנוגע לתוכנית ולהתנהלות הדיפלומטית בסוגיה זו. כל עוד המשא ומתן הגרעיני נוהל על-ידי מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי, לא התאפשרה כל ביקורת בנושא חשוב זה והדבר פגע באינטרס הלאומי. לא סביר, גרס זיבאכלאם, שבאחת הסוגיות החשובות ביותר עבור איראן לא התקיימה אווירה שאיפשרה לנהל דיון חופשי ושרק במהלך העימותים הטלוויזיוניים, ששודרו ערב הבחירות נמתחה לראשונה ביקורת מצד המועמדים על אופן ניהול המשא ומתן (ראש הטופס

http://sharghdaily.ir/?News_Id=19587).

עלי ח'רם (Ali Khorram), ששימש בעבר כנציג איראן בסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, הביע, אף הוא, תמיכה בהחלטה להעביר את ניהול המשא ומתן לידי משרד החוץ. במאמר פרשנות, שפרסם ביומון שרק, טען ח'רם כי ניהול מדיניות חוץ מחייב מומחיות דיפלומטית וניסיון דיפלומטי ואלה מרוכזים בידי משרד החוץ.

תיק הגרעין והמשא ומתן הגרעיני הועברו, לדבריו, לידי משרד החוץ במקביל לאימוץ גישה הגיונית ומתונה יותר מצד הממשל החדש והדבר יאפשר ניהול מוצלח יותר של המשא ומתן באופן שישרת את האינטרסים הלאומיים של איראן. לאחר שנים של התנהלות, שהובילה למבוי סתום ולקבלת החלטות נגד איראן בזירה הבינלאומית, הציבור האיראני מצפה שהמשא ומתן יתנהל בשקיפות על-ידי מומחים מקצועיים, בהתאם לאינטרסים הלאומיים ותוך הימנעות מיצירת מתיחויות בזירה הבינלאומית (http://sharghdaily.ir/?News_Id=19590).

תגובות גולשים באתרי החדשות וברשתות החברתיות

גולשים איראנים באתרי החדשות וברשתות החברתיות הגיבו, אף הם, בחיוב על החלטת הממשלה להעביר את סמכויות ניהול המשא ומתן לידי משרד החוץ. רוב הגולשים ביטאו שביעות רצון מההחלטה והביעו את תקוותם, כי היא תאפשר פתרון מהיר למשבר הגרעין מול המערב, שיוביל להסרת הסנקציות מעל איראן ולשיפור מצבם הכלכלי.

כמה גולשים העריכו, כי החלטת הממשלה תאפשר לה לשפר את שליטתה בניהול המשא ומתן ותוביל לאימוץ גישה הגיונית ומתונה יותר בניהול השיחות. גולשים רבים הביעו שביעות רצון מיוחדת מהרחקת סעיד ג'לילי, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי, מניהול המשא ומתן הגרעיני והטילו עליו את האחריות לכישלון המשא ומתן עם המערב ולהטלת הסנקציות על איראן בתקופת ממשלת אחמדינז'אד. רבים מהגולשים שיבחו את שר החוץ החדש וציינו, כי ט'ריף הוא דיפלומט מוכשר ומנוסה שיוכל לנהל בהצלחה את המשא ומתן הגרעיני, לשפר את מעמדה של איראן ולקדם את קשריה עם המערב.

לצד גילויי התמיכה והציפייה להשגת התקדמות במשא ומתן בזכות העברת האחריות לניהולו לידי משרד החוץ, ביטאו כמה גולשים ספקנות ביחס למשמעות ההחלטה. גולשים אחדים ציינו, כי מדיניות הגרעין נקבעת ממילא על-ידי המנהיג העליון. אחד הגולשים בדף הפייסבוק המשמש את הנשיא רוחאני כתב, כי מאחר שמדיניות החוץ והפנים באיראן נקבעת על-ידי המנהיג, הרי שגם אם תיק הגרעין יופקד בידי משרד ההכוונה האסלאמית, לא יחול שינוי של ממש. בחירת רוחאני יכולה, לדבריו, להוביל לשינוי מסוים רק במדיניות הכלכלית. גולשים נוספים טענו, כי התקדמות במשא ומתן מחייבת שינוי כולל בעמדותיה של איראן וכי הצלחת השיחות תלויה בעמדותיהם של מנהלי המשא ומתן ולא בזהותם.

(תגובות הגולשים רוכזו מהאתרים אלף, תאבנאכ ודף הפייסבוק של הנשיא: http://alef.ir/vdcdf50fzyt0nj6.2a2y.html?197810, http://www.tabnak.ir/fa/news/343157, https://www.facebook.com/rouhani.ir).